Fiat 500: Lampki sygnalizacyjne i komunikaty

Fiat 500 –> Poznawanie samochodu –> Lampki sygnalizacyjne i komunikaty

OSTRZEŻENIA OGÓLNE

OSTRZEŻENIE Wraz z zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat i/lub emitowane jest ostrzeżenie akustyczne, o ile umożliwia to zestaw wskaźników. Są to krótkie informacje ostrzegawcze i nie należy ich uważać za wyczerpujące i/lub alternatywne względem tego, co podano w niniejszej Instrukcji obsługi, którą zawsze zalecamy uważnie przeczytać.

W przypadku sygnalizowania awarii należy zawsze odnieść się do informacji podanych w niniejszym rozdziale.

OSTRZEŻENIE Komunikaty sygnalizujące awarię, ukazujące się na wyświetlaczu, podzielone są na dwie kategorie: poważne anomalie i mniej poważne anomalie. Anomalie poważne powodują wyświetlanie "cyklu" sygnalizacji w trybie powtarzającym się przez dłuższy czas.

Anomalie mniej poważne wyświetlane są "cyklicznie" przez ograniczony czas. MOŻLIWE jest przerwanie cyklu wyświetlania w obu kategoriach, wystarczy nacisnąć przycisk MENU . Lampka sygnalizacyjna w zestawie
wskaźników będzie się świecić, dopóki nie zostanie wyeliminowana przyczyna nieprawidłowego działania.


NISKI POZIOM PŁYNU HAMULCOWEGO - WŁĄCZONY HAMULEC RĘCZNY

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Niski poziom płynu hamulcowego Lampka ta zaświeca się, gdy poziom płynu hamulcowego jest poniżej wartości poziomu minimalnego, co może oznaczać wyciek płynu z układu hamulcowego. W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat.

Włączony hamulec ręczny Lampka sygnalizacyjna zaświeca się, kiedy włączony jest hamulec ręczny.

Jeżeli samochód jest w ruchu, w niektórych wersjach pojawi się także ostrzeżenie akustyczne.

OSTRZEŻENIE Jeżeli lampka sygnalizacyjna zaświeci się podczas jazdy, należy sprawdzić, czy hamulec ręczny nie jest włączony.

AWARIA PODUSZKI POWIETRZNEJ

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Ciągłe świecenie się lampki sygnalizacyjnej oznacza anomalię układu poduszek powietrznych.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat.

NADMIERNA TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna lub symbol na wyświetlaczu zaświeca się w momencie przegrzania silnika.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się jednocześnie specjalny komunikat.

  •  W przypadku normalnej jazdy: zatrzymać samochód, wyłączyć silnik i sprawdzić, czy poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym nie znajduje się poniżej znaku MIN. Jeśli tak jest, należy poczekać na ochłodzenie się silnika, a następnie odkręcić powoli i ostrożnie korek, dolać płynu chłodzącego i sprawdzić, czy poziom płynu ustalił się pomiędzy widniejącymi na zbiorniku znakami MIN i MAX. Ponadto należy sprawdzić wzrokowo, czy nie występują ewentualne wycieki płynu. Jeżeli przy następnym uruchomieniu silnika lampka ponownie zaświeci się, należy zwrócić się do ASO marki Fiat
  •  W przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (na przykład holowanie przyczepy pod górę lub jazda całkowicie obciążonym samochodem): zmniejszyć prędkość i - jeśli lampka świeci się nadal - zatrzymać samochód. Odczekać 2 lub 3 minuty przy włączonym silniku i delikatnie zwiększonych obrotach, aby spowodować szybszą cyrkulację płynu chłodzącego, następnie należy wyłączyć silnik. Sprawdzić, czy poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, jak opisano wcześniej.

OSTRZEŻENIE Po bardzo intensywnej jeździe zaleca się nie wyłączać silnika, ale pozostawić go włączonym i z lekko zwiększonymi obrotami przez kilka minut przed jego wyłączeniem.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat.

AWARIA ELEKTRYCZNEGO WSPOMAGANIA UKŁaDU KIEROWNICZEGO "DUALDRIVE"

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna świeci się nadal (w niektórych wersjach wraz ze specjalnym komunikatem na wyświetlaczu), możliwe jest, że nie ma efektu wspomagania układu kierowniczego i - mimo, iż możliwe jest skręcanie kołami - może być wymagana większa siła przy obrocie kierownicą.

W takiej sytuacji należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Gdyby lampka ta zaświeciła się podczas jazdy (w niektórych wersjach jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat), może mieć miejsce utrata wspomagania ze strony systemu. Mimo dalszej możliwości skręcania wysiłek przy obrocie kierownicą może być większy: należy zwrócić się, możliwie jak najszybciej, do ASO marki Fiat.

OSTRZEŻENIE W pewnych okolicznościach czynniki niezależne od układu elektrycznego wspomagania kierownicy mogą spowodować zaświecenie się tej lampki sygnalizacyjnej w zestawie wskaźników. W tego typu sytuacji należy zatrzymać natychmiast samochód (jeżeli jest w ruchu), wyłączyć silnik na około 20 sekund, a następnie ponownie go uruchomić.

Jeżeli lampka ta świeci się nadal, należy zwrócić się do ASO Fiata.

OSTRZEŻENIE W wyniku odłączenia akumulatora układ kierowniczy wymaga wykonania konfiguracji, co zostanie zasygnalizowane przez zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej. Aby wykonać tę procedurę, wystarczy obrócić kierownicą w krańcowe jej położenia lub po prostu jechać prosto przez około sto metrów.

NISKI POZIOM NAŁaDOWANIA AKUMULATORA

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć bezpośrednio po uruchomieniu silnika (gdy silnik pracuje na biegu jałowym, dopuszczalne jest lekkie opóźnienie zgaśnięcia lampki).

Jeśli ta lampka sygnalizacyjna lub symbol na wyświetlaczu (w niektórych wersjach jednocześnie ze specjalnym komunikatem na wyświetlaczu), pozostaje zaświecona, należy natychmiast zwrócić się do ASO marki Fiat.

OTWARTE DRZWI/POKRYWA KOMORY SILNIKA/POKRYWA BAGAŻNIKA (wersje z wyświetlaczem wielofunkcyjnym)

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się (jednocześnie pojawia się specjalny komunikat na wyświetlaczu), w niektórych wersjach, gdy jedne lub więcej drzwi bądź pokrywa bagażnika albo pokrywa komory silnika (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), nie są dokładnie zamknięte.

Gdy drzwi są otwarte i samochód jest w ruchu, emitowany jest także sygnał akustyczny.

NIEWYSTARCZAJĄCE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKOWEGO/ZUŻYTY OLEJ SILNIKOWY

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), zaświeca się, ale powinna zgasnąć zaraz po uruchomieniu silnika.

UWAGA Dla wersji/rynków, gdzie przewidziano, lampka sygnalizacyjna może być koloru żółto-pomarańczowego.

Niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego Lampka sygnalizacyjna lub symbol na wyświetlaczu świeci światłem stałym (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat, dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), w momencie, gdy system rozpozna niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego.

Zużyty olej silnikowy Zaświeca się ta lampka sygnalizacyjna i, dla wersji/rynków, gdzie przewidziano, na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

W zależności od wersji lampka ta może migać w następujący sposób:

  •  w cyklach 3-minutowych z 5-sekundowymi przerwami do chwili wymiany oleju.

Po pojawieniu się pierwszej informacji, przy każdym uruchomieniu silnika lampka sygnalizacyjna będzie migać, jak opisano wcześniej, do momentu wymiany oleju. Na wyświetlaczu, oprócz lampki sygnalizacyjnej, pojawia się specjalny komunikat (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano). Zaświecenie się tej lampki sygnalizacyjnej nie powinno być uważane za usterkę pojazdu, gdyż ma na celu powiadomienie użytkownika, iż zwykła eksploatacja pojazdu doprowadziła do konieczności wymiany oleju.

Olej w silniku ulega szybszemu zużyciu w następujących okolicznościach:

  •  przeważająca jazda w mieście, która sprawia, że proces regeneracyjny DPF odbywa się częściej;
  •  jazda na krótkich odcinkach uniemożliwiających osiągnięcie przez silnik właściwej temperatury;
  •  częste przerywanie procesu regeneracyjnego, o którym informuje zaświecona lampka sygnalizacyjna DPF.
OTWARTE DRZWI/POKRYWA KOMORY SILNIKA/POKRYWA BAGAŻNIKA (Wyświetlacz kolorowy)

Symbole na wyświetlaczu zaświecają się (jednocześnie pojawia się specjalny komunikat), gdy jedne lub więcej drzwi bądź pokrywa bagażnika albo pokrywa komory silnika (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), nie są dokładnie zamknięte.

Gdy podczas jazdy drzwi samochodu są otwarte, emitowany jest także sygnał akustyczny.

AWARIA SKRZYNI BIEGÓW "DUALOGIC" (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Po przekręceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaźników miga (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat i emitowany jest sygnał akustyczny), w momencie rozpoznania awarii skrzyni biegów.

NIEZAPIĘTE PASY BEZPIECZEŃSTWA

Lampka sygnalizacyjna świeci światłem stałym, gdy samochód stoi i pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy lub pasażera (jeśli pasażer jest obecny), jest odpięty.

Ta lampka sygnalizacyjna miga i jednocześnie emitowany jest sygnał akustyczny (brzęczyk), gdy samochód jest w ruchu, a pasy bezpieczeństwa na miejscach przednich nie są prawidłowo zapięte.

W celu wyłączenia na stałe sygnału akustycznego (brzęczyka) systemu S.B.R. (Seat Belt Reminder) należy zwrócić się do ASO marki Fiat. System ten można w dowolnym momencie uaktywnić ponownie za pomocą menu ustawień.

AWARIA EBD (Wyświetlacz wielofunkcyjny)

Jednoczesne zaświecanie się lampek sygnalizacyjnych przy włączonym silniku oznacza usterkę systemu EBD lub niedostępność tego układu. W tego typu sytuacji, przy nagłym hamowaniu może wystąpić zablokowanie kół tylnych, z możliwością poślizgu.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat.

Jadąc bardzo ostrożnie, należy skierować się natychmiast do ASO marki Fiat w celu sprawdzenia układu.

AWARIA SYSTEMU EBD (Wyświetlacz kolorowy)

Jednoczesne zaświecanie się lampek sygnalizacyjnych przy włączonym silniku oznacza usterkę systemu EBD lub niedostępność tego układu. W tego typu sytuacji, przy nagłym hamowaniu może wystąpić zablokowanie kół tylnych, z możliwością poślizgu.

W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat.

Jadąc bardzo ostrożnie, należy skierować się natychmiast do ASO marki Fiat w celu sprawdzenia układu.

PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA PRZEKROCZONA (Wyświetlacz kolorowy, - dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Symbol na wyświetlaczu (wraz ze specjalnym komunikatem i sygnałem akustycznym), pojawia się, gdy samochód przekracza limit prędkości ustawiony za pomocą Menu ustawień (np. 120 km/h).

WYŁĄCZONA PODUSZKA POWIETRZNA PO STRONIE PASAŻERA/WYŁĄCZONE PODUSZKI BOCZNE

Lampka sygnalizacyjna wskazuje stan zabezpieczenia poduszki powietrznej po stronie pasażera. Gdy lampka ta jest zgaszona, poduszka po stronie pasażera jest aktywna: można ją wyłączyć w Menu ustawień (wówczas lampka ta zaświeci się). Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu samochodu (kluczyk w położeniu MAR), o ile od poprzedniego wyłączenia upłynęło co najmniej 5 sekund, lampka ta zaświeca się na około 8 sekund. Gdyby tak się nie stało, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

W przypadku cykli wyłączenia/włączenia silnika krótszych niż 5 sekund lampka może pozostać zgaszona. W takiej sytuacji, w celu sprawdzenia poprawności działania lampki należy wyłączyć silnik, poczekać co najmniej 5 sekund i ponownie uruchomić silnik. W zależności od stanu samochodu lampka ta może świecić się z różną intensywnością. Intensywność może być również różna podczas tego samego cyklu wyłącznika zapłonu

AWARIA SYSTEMU ABS

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się (jednocześnie w niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat), gdy system ten jest niesprawny lub niedostępny. W takim przypadku układ hamulcowy pozostaje niezmiennie sprawny, ale system ABS nie jest w stanie zapewnić odpowiednich osiągów.

Należy zachować ostrożność i zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

WYŁĄCZONY SYSTEM ASR (Wyświetlacz kolorowy)

Symbol ten zaświeca się na wyświetlaczu kolorowym wraz ze specjalnym komunikatem w momencie wyłączenia systemu ASR, poprzez naciśnięcie przycisku ASR-OFF na desce rozdzielczej. Jednocześnie w przycisku zaświeca się dioda.

AKTYWACJA/DEZAKTYWACJA SYSTEMU Start&Stop (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

O wyłączeniu systemu Start&Stop świadczy zaświecona lampka sygnalizacyjna lub symbol na wyświetlaczu (w niektórych wersjach jednocześnie pojawia się na wyświetlaczu specjalny komunikat).

SYSTEM START&STOP AKTYWNY (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna świeci światłem stałym (w niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się jednocześnie specjalny komunikat), w przypadku włączenia systemu Start&Stop.

AWARIA SYSTEMU START&STOP (wersje z kolorowym wyświetlaczem) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Symbol ten zaświeca się (w niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się jednocześnie specjalny komunikat), aby zasygnalizować awarię systemu Start&Stop. Należy możliwie jak najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat.

AWARIA SYSTEMU EOBD/WTRYSKU

W normalnych warunkach, po przekręceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR, lampka sygnalizacyjna zaświeci się, ale powinna zgasnąć zaraz po uruchomieniu silnika.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna świeci się lub zaświeca się podczas jazdy (w niektórych wersjach pojawia się jednocześnie specjalny komunikat na wyświetlaczu), wówczas sygnalizuje nieprawidłowe funkcjonowanie układu wtrysku; świecąca się lampka sygnalizuje nieprawidłowe funkcjonowanie układu zasilania/zapłonu, które może spowodować zwiększoną emisję spalin, ewentualną utratę osiągów, nieodpowiednie własności jezdne i zwiększone zużycie paliwa.

W tego typu warunkach można kontynuować podróż, unikając jednak nadmiernego przeciążania silnika lub wysokich prędkości.

Dłuższe używanie samochodu ze świecącą się lampką może spowodować uszkodzenia: należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

Tylko w przypadku silników benzynowych Lampka sygnalizacyjna, która zaświeca się i miga, sygnalizuje prawdopodobne uszkodzenia katalizatora.

Gdy lampka sygnalizacyjna miga, należy puścić pedał przyspieszenia, zmniejszyć obroty silnika, do momentu w którym lampka przestanie migać; można następnie kontynuować jazdę z umiarkowaną prędkością, unikając jazdy, która może spowodować ponowne miganie lampki i należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

CZYSZCZENIE FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH (DPF) W TOKU (wersje Diesel z filtrem DPF)

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna lub symbol na wyświetlaczu świeci światłem stałym (w niektórych wersjach jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat), w celu zasygnalizowania kierowcy, że system DPF wymaga usunięcia - za pośrednictwem procesu regeneracji - nagromadzonych substancji zanieczyszczających (cząstek stałych).

Podczas fazy regeneracji lampka sygnalizacyjna pozostaje zgaszona, zaświeca się jedynie wówczas, gdyby warunki jazdy wymagały zasygnalizowania tego kierowcy.

Aby lampka wyłączyła się definitywnie, konieczne jest utrzymanie jazdy samochodu aż do zakończenia regeneracji.

Proces regeneracyjny trwa zwykle średnio 15 minut.

Optymalne warunki do zakończenia procesu są osiągane przy utrzymaniu jazdy z prędkością 60 km/h i obrotach silnika powyżej 2000 obr./min.

Zaświecenie się tej lampki sygnalizacyjnej nie oznacza usterki samochodu, dlatego nie ma konieczności oddawania samochodu do warsztatu. W niektórych wersjach wraz z zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

REZERWA PALIWA - OGRANICZONY ZASIĘG

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna lub symbol na wyświetlaczu zaświeca się, gdy w zbiorniku pozostało około 5 litrów paliwa.

Trójkąt z prawej strony symbolu oznacza stronę samochodu, z której znajduje się wlew paliwa.

OSTRZEŻENIE Jeśli, w zależności od wersji, lampka sygnalizacyjna miga lub symbol świeci światłem stałym, jest to oznaka anomalii w układzie. W takiej sytuacji należy zwrócić się do ASO marki Fiat w celu sprawdzenia układu.

WSTĘPNE NAGRZEWANIE ŚWIEC ŻAROWYCH/AWARIA WSTĘPNEGO NAGRZEWANIA ŚWIEC ŻAROWYCH (wersje Diesel)

Wstępne nagrzewanie świec żarowych

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), lampka sygnalizacyjna zaświeca się i gaśnie, gdy świece żarowe osiągną odpowiednią temperaturę. Włączenie silnika możliwe jest natychmiast po zgaśnięciu lampki sygnalizacyjnej.

OSTRZEŻENIE Jeżeli temperatura otoczenia jest umiarkowana lub wysoka, zaświecenie się lampki będzie chwilowe i może być niedostrzegalne.

Awaria wstępnego nagrzewania świec żarowych

Miganie lampki sygnalizacyjnej (w niektórych wersjach razem ze specjalnym komunikatem na wyświetlaczu), oznacza anomalię układu wstępnego nagrzewania świec żarowych.

W takiej sytuacji należy zwrócić się, możliwie jak najszybciej, do ASO marki Fiat w celu usunięcia anomalii.

WODA W FILTRZE OLEJU NAPĘDOWEGO (Wyświetlacz wielofunkcyjny)

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna świeci światłem stałym podczas jazdy, aby zasygnalizować, że w filtrze oleju napędowego jest woda. W niektórych wersjach zaświeca się alternatywnie lampka sygnalizacyjna i na
wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat.

WODA W FILTRZE OLEJU NAPĘDOWEGO (Wyświetlacz kolorowy) (Wersje Diesel)

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR symbol ten zaświeca się, ale powinien zgasnąć po kilku sekundach.

Symbol na wyświetlaczu świeci światłem stałym podczas jazdy, aby zasygnalizować, że w filtrze oleju napędowego jest woda.

W niektórych wersjach zaświeca się alternatywnie lampka sygnalizacyjna i na wyświetlaczu pojawia
się specjalny komunikat.

AWARIA SYSTEMU FIAT CODE

Lampka sygnalizacyjna lub symbol na wyświetlaczu (w niektórych wersjach jednocześnie ze specjalnym komunikatem na wyświetlaczu), która/który świeci światłem stałym, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR, oznacza możliwą awarię systemu Fiat Code.

Jeśli przy uruchomionym silniku ta lampka sygnalizacyjna lub symbol na wyświetlaczu miga, oznacza to, że samochód nie jest zabezpieczony przez urządzenie blokady silnika.

W takim przypadku należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

TYLNE ŚWIATŁa PRZECIWMGŁOWE

Lampka ta zaświeca się po włączeniu tylnych świateł przeciwmgłowych.

SYGNALIZACJA AWARII OGÓLNEJ

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się w momencie wystąpienia poniższych okoliczności, w przypadku których zaleca się zwrócić możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat celem usunięcia anomalii.

Awaria czujnika ciśnienia oleju silnikowego

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się w momencie rozpoznania awarii czujnika ciśnienia oleju silnikowego.

Interwencja/awaria systemu blokowania paliwa

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się (w niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się jednocześnie odpowiedni komunikat), w przypadku interwencji/awarii systemu blokowania paliwa.

Awaria świateł zewnętrznych

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się w momencie rozpoznania awarii świateł zewnętrznych.

Awaria czujników parkowania

Lampka ta zaświeca się razem ze specjalnym komunikatem na wyświetlaczu w momencie rozpoznania awarii czujników parkowania.

Awaria systemu Start&Stop (wersje z wyświetlaczem wielofunkcyjnym)

O awarii lampki sygnalizacyjnej informuje zaświecona lampka sygnalizacyjna. W zestawie wskaźników pojawia się specjalny komunikat.

Awaria lampki sygnalizacyjnej poduszki powietrznej (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Lampka sygnalizacyjna miga w momencie rozpoznania awarii lampki sygnalizacyjnej .

SYSTEM ESC (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Interwencja systemu ESC

Miganie lampki sygnalizacyjnej w czasie jazdy oznacza interwencję systemu ESC.

Awaria systemu ESC

Jeżeli lampka ta nie gaśnie lub świeci się podczas jazdy, a jednocześnie świeci się dioda w przycisku ASR OFF.

Na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat.

Należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Awaria systemu Hill Holder

Zaświecenie się tej lampki sygnalizacyjnej, w niektórych wersjach wraz z pojawieniem się specjalnego komunikatu na wyświetlaczu, oznacza awarię systemu Hill Holder.

W takim przypadku należy zwrócić się możliwie jak najszybciej do ASO marki Fiat.

ZUŻYTE KLOCKI HAMULCOWE

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się (w niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się jednocześnie specjalny komunikat), jeśli klocki hamulców przednich lub tylnych (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), są zużyte.

W takiej sytuacji należy możliwie jak najszybciej dokonać ich wymiany.

MOŻLIWE OBLODZENIE DROGI

Symbol ten pojawia się na wyświetlaczu (w niektórych wersjach wraz ze specjalnym komunikatem), gdy temperatura zewnętrzna jest niższa lub równa 3C.

PRZEGLĄD OKRESOWY (SERVICE) NIEWAŻNY

W miarę zbliżania się terminu obsługi okresowej ("przeglądu") na wyświetlaczu pojawiać się będzie symbol, za którym widnieć będą wartości kilometrów/mil pozostałych do wykonania planowanego przeglądu samochodu. Wskazanie to wyświetlane jest automatycznie, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR, kiedy do terminu planowego przeglądu pozostały 2000 km (lub równoważna wartość w milach) lub, gdzie przewidziano, 30 dni i pojawia się po każdym przekręceniu kluczyka w położenie MAR lub, dla wersji/rynków, gdzie przewidziano, co 200 km (lub wartość równoważną w milach).

Należy zwrócić się do ASO marki Fiat, która wykona - oprócz operacji obsługowych przewidzianych w "Wykazie czynności przeglądów okresowych" - wyzerowanie tego typu wskazań (reset).

SYSTEM BLOKOWANIA PALIWA (Wyświetlacz kolorowy)

Symbol ten pojawia się na wyświetlaczu kolorowym, wraz ze specjalnym komunikatem, w przypadku interwencji systemu blokowania paliwa.

Jeśli chodzi o procedurę ponownej aktywacji systemu blokowania paliwa, należy zapoznać się z opisem w sekcji "System blokowania paliwa" w rozdziale "Poznawanie samochodu".

AWARIA SYSTEMU BLOKOWANIA PALIWA (Wyświetlacz kolorowy)

Symbol ten pojawia się na wyświetlaczu, wraz ze specjalnym komunikatem, w przypadku awarii systemu blokowania paliwa. Należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

AWARIA ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH (Wyświetlacz kolorowy)

Symbol ten oraz specjalny komunikat na wyświetlaczu pojawiają się w momencie rozpoznania awarii w jednym z następujących świateł: światła do jazdy dziennej (DRL), światła pozycyjne, światła kierunkowskazów, tylne światło przeciwmgłowe, podświetlenie tablicy rejestracyjnej.

Awaria może być spowodowana przepaleniem się żarówki, przepaleniem się odnośnego bezpiecznika lub przerwaniem odnośnego połączenia elektrycznego.

Należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

AWARIA ŚWIATEŁ STOP (Wyświetlacz kolorowy)

Symbol ten widnieje na wyświetlaczu kolorowym, wraz ze specjalnym komunikatem, w razie rozpoznania awarii w światłach stop.

Awaria może być spowodowana przepaleniem się żarówki, przepaleniem się odnośnego bezpiecznika lub przerwaniem odnośnego połączenia elektrycznego.

Należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

AWARIA SYSTEMU HILL HOLDER (Wyświetlacz kolorowy) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Symbol ten widnieje na wyświetlaczu, wraz ze specjalnym komunikatem, w razie rozpoznania nieprawidłowego działania systemu Hill Holder.

W takiej sytuacji należy możliwie jak najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat.

AWARIA CZUJNIKÓW PARKOWANIA (Wyświetlacz kolorowy - dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Symbol ten widnieje na wyświetlaczu, wraz ze specjalnym komunikatem, w momencie rozpoznania awarii w czujnikach parkowania. Należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

SYSTEM iTPMS (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Niewystarczające ciśnienie w oponach

Lampka sygnalizacyjna świeci światłem stałym w celu zasygnalizowania, że ciśnienie w jednej lub kilku oponach jest niższe od zalecanej wartości lub w celu zasygnalizowania powolnego spadku ciśnienia.

W ten sposób system iTPMS ostrzega kierowcę, sygnalizując możliwość spadku ciśnienia w jednej lub kilku oponach, a więc prawdopodobne przebicie opony. W takiej sytuacji zaleca się dokonać przywrócenia prawidłowej wartości ciśnienia w oponie.

Po przywróceniu normalnych warunków użytkowania samochodu należy wykonać procedurę zresetowania opon.

OSTRZEŻENIE Nie należy kontynuować jazdy przy jednej lub kilku przebitych oponach, ponieważ prowadzenie samochodu może być wówczas niebezpieczne. Należy zatrzymać samochód, unikając gwałtownego hamowania i skręcania.

Awaria systemu iTPMS/System iTPMS tymczasowo wyłączony

Lampka sygnalizacyjna miga przez około 75 sekund, a następnie pozostaje zaświecona i świeci światłem stałym (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat) w celu zasygnalizowania, że system jest tymczasowo wyłączony lub w stanie awarii.

System ponownie działa poprawnie, gdy warunki działania to umożliwiają; gdyby tak nie było, należy wykonać procedurę resetowania po przywróceniu normalnych warunków działania.

Jeśli sygnalizacja nieprawidłowego działania nadal ma miejsce, należy możliwie jak najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat

ŚWIATŁa POZYCYJNE I ŚWIATŁa MIJANIA - FOLLOW ME HOME

Światła pozycyjne i światła mijania

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się w momencie włączenia świateł pozycyjnych lub świateł mijania.

Follow me home

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się (jednocześnie w niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat), w momencie korzystania z funkcji "Follow me home".

PRZEDNIE ŚWIATŁa PRZECIWMGŁOWE

Lampka ta zaświeca się po włączeniu przednich świateł przeciwmgłowych.

LEWY KIERUNKOWSKAZ

Lampka ta zaświeca się, gdy dźwignia sterująca kierunkowskazami zostanie przesunięta w dół lub - razem ze strzałką prawego kierunkowskazu - gdy zostanie naciśnięty przycisk świateł awaryjnych.

PRAWY KIERUNKOWSKAZ

Lampka ta zaświeca się, gdy dźwignia sterująca kierunkowskazami zostanie przesunięta w górę lub - razem ze strzałką lewego kierunkowskazu - gdy zostanie naciśnięty przycisk świateł awaryjnych.

ŚWIATŁa DROGOWE

Lampka ta zaświeca się po włączeniu świateł drogowych.

WŁĄCZENIE ELEKTRYCZNEGO WSPOMAGANIA KIEROWNICY "DUALDRIVE"

Wskazanie CITY pojawia się na wyświetlaczu w momencie włączenia - poprzez naciśnięcie przycisku "CITY" - elektrycznego wspomagania kierownicy "Dualdrive". Po ponownym naciśnięciu przycisku napis CITY gaśnie.

WŁĄCZENIE FUNKCJI SPORT

Wskazanie SPORT pojawia się na wyświetlaczu w momencie włączenia funkcji "SPORT" poprzez naciśnięcie przycisku sterującego umieszczonego na desce rozdzielczej. Po ponownym naciśnięciu przycisku napis SPORT gaśnie.

W niektórych wersjach zamiast napisu "SPORT" pojawia się specjalny ekran.

WŁĄCZENIE FUNKCJI ECO

Wskazanie ECO pojawia się na wyświetlaczu w momencie włączenia funkcji "ECO" poprzez naciśnięcie przycisku sterującego umieszczonego na desce rozdzielczej. Po ponownym naciśnięciu przycisku napis ECO gaśnie.

W niektórych wersjach zamiast napisu "ECO" pojawia się specjalny ekran.

W przypadku wersji wyposażonych w skrzynię biegów "Dualogic" na wyświetlaczu mogą pojawiać się następujące komunikaty: Ograniczyć zmiany biegów - Tryb manualny niedostępny - Tryb automatyczny niedostępny - Przegrzanie sprzęgła - Nacisnąć pedał hamulca - Nacisnąć pedał hamulca - uruchamianie opóźnione - Bieg niedostępny - Manewr niedozwolony - Wcisnąć pedał hamulca i powtórzyć manewr - Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu N (luz).

Wersje z kolorowym wyświetlaczem

cyfrowy prędkościomierz (wskaźnik prędkości)  wskaźnik cyfrowy "eco Index"  cyfrowy wskaźnik poziomu paliwa  cyfrow ...

Wyświetlacz

...

Zobacz tez:

System blokowania drzwi przez czujnik prędkości samochodu
gdy prędkość samochodu przekroczy 15 km/h, wszystkie drzwi zostaną automatycznie zablokowane. Wszystkie drzwi zostaną automatycznie odblokowane po wyłączeniu silnika lub wyjęciu kluczyka ze stacyjki. OSTRZEŻENIE - Drzwi W pojeździe będ ...

Jeżeli rozrusznik nie obraca silnika lub obraca go wolno
1. Jeżeli pojazd wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, należy upewnić się, że dźwignia selektora znajduje się w położeniu N (neutralnym) lub P (parkowania) i hamulec awaryjny jest zaciągnięty. 2. Sprawdzi& ...

Gaśnica
Gaśnica znajduje się pod fotelem kierowcy. Pociągnąć zaczep w górę. Wyjąć gaśnicę . Gaśnicę należy napełniać po każdorazowym użyciu i sprawdzać co ...

Samochody