Fiat 500: Usługi Uconnect live

Po naciśnięciu przycisku APPS następuje wejście do menu radioodtwarzacza, w którym znajdują się wszystkie funkcje aplikacyjne systemu, jak na przykład: Trip computer, Nastawienia, Kompas (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), Aplikacje Uconnect LIVE.

Jeśli pojawia się ikona Uconnect, system przystosowany jest do powiązanych usług i umożliwia korzystanie z aplikacji bezpośrednio za pośrednictwem radioodtwarzacza, dzięki czemu obsługa samochodu jest skuteczniejsza i bardziej zaawansowana. Dostępność poszczególnych aplikacji zależy od konfiguracji samochodu i od rynku, na którym go zakupiono.

Aby skorzystać z usług Uconnect LIVE, należy:

Aby uzyskać więcej informacji o usługach dostępnych na swoim rynku, należy zapoznać się ze stroną internetową

Pierwszy dostęp do usług w samochodzie

Po uruchomieniu aplikacji Uconnect LIVE i wprowadzeniu swoich danych uwierzytelniających, aby wejść do usług Uconnect LIVE w samochodzie, należy wykonać sparowanie poprzez Bluetooth swojego smartfona i systemu w samochodzie, jak opisano w rozdziale "Rejestracja telefonu komórkowego".

Lista obsługiwanych telefonów dostępna jest na stronie www.DriveUconnect.eu.

Po wykonaniu sparowania i naciśnięciu ikony Uconnect w systemie samochodu będzie można wejść do poszczególnych usług.

O ukończeniu procesu aktywacji użytkownik zostanie poinformowany specjalnym komunikatem. W przypadku usług, które wymagałyby profilu osobistego, możliwe będzie powiązanie własnych kont poprzez aplikację Uconnect LIVE lub swój obszar zastrzeżony na stronie

Użytkownik niezarejestrowany

Jeśli użytkownik nie dokona sparowania telefonu poprzez Bluetooth, po naciśnięciu przycisku Uconnect w menu radioodtwarzacza ikony będą nieaktywne (z wyjątkiem eco:Drive).

Szczegółowe informacje o funkcjach eco:Drive podano w specjalnym rozdziale.

Ustawianie usług Uconnect, którymi można zarządzać za pomocą radioodtwarzacza

Z menu radioodtwarzacza przeznaczonym do obsługi usług Uconnect LIVE można wejść do sekcji ustawień, posługując się ikoną . W tej sekcji użytkownik będzie
mógł sprawdzić opcje systemu i zmienić je wedle własnych preferencji.

Aktualizacje systemów

W razie, gdyby dostępna była aktualizacja systemu Uconnect LIVE, podczas korzystania z usług Uconnect użytkownik zostanie poinformowany o niej komunikatem widocznym na ekranie radioodtwarzacza.

Aktualizacja przewiduje pobranie nowej wersji oprogramowania do zarządzania usługami Uconnect LIVE.

Aktualizację wykonuje się poprzez korzystanie z transferu danych na sparowanym smartfonie. Użytkownik zostanie poinformowany o wymaganej ilości pobieranych danych.

Aplikacja Uconnect LIVE

Aby wejść do powiązanych usług w samochodzie, należy zainstalować na swoim smartfonie aplikację Uconnect LIVE, za pośrednictwem której można zarządzać własnym profilem i w indywidualny sposób obsługiwać posiadany system Uconnect LIVE.

Aplikację tę można pobrać z "App Store" lub z "Google Play". Ze względów bezpieczeństwa, gdy telefon jest sparowany z radiem, do aplikacji tej nie można wejść. Dostęp do usług Uconnect LIVE za pośrednictwem radioodtwarzacza wymaga wprowadzenia osobistych danych uwierzytelniających (adresu email oraz hasła), dzięki czemu zawartość posiadanych kont osobistych jest chroniona, a dostęp do niej może mieć tylko rzeczywisty użytkownik.

Powiązane usługi, do których można wejść w samochodzie

Usługi Uconnect LIVE dostępne w menu radioodtwarzacza mogą być różne w zależności od rynku.

Aplikacje eco:Drive i my:Car my:Car opracowano po to, by klient mógł cieszyć się lepszymi doświadczeniami podczas jazdy, a korzystać z nich można na wszystkich rynkach, na których dostępne są usługi Uconnect LIVE.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy wejść na stronę www.DriveUconnect.eu.

Jeśli w radioodtwarzaczu zainstalowany jest system nawigacji, dostęp do usług Uconnect LIVE pozwala na korzystanie z usług TomTom LIVE. Informacje szczegółowe na temat funkcji LIVE dostępne są w odrębnej sekcji.

eco:Drive

Aplikacja eco:Drive umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym własnego stylu jazdy, co pozwala na stopniowe zwiększanie jego skuteczności, jeśli chodzi o zużycie paliwa i emisje szkodliwych zanieczyszczeń.

Ponadto można również zapisać dane na pamięci USB i dokonać ich opracowania na własnym komputerze dzięki aplikacji eco:Drive dostępnej na stronie www.fiat.it lub www.DriveUconnect.eu.

Ocena stylu jazdy zależna jest od czterech wskaźników, które monitorują następujące parametry:

Wskazania eco:Drive

Aby uruchomić tę funkcję, należy nacisnąć przycisk graficzny eco:Drive.

W radioodtwarzaczu zostanie wyświetlony ekran, na którym widnieją 4 opisane powyżej wskaźniki.

Wskaźniki te będą koloru szarego, dopóki system nie będzie miał wystarczających danych, aby ocenić styl jazdy.

Po zgromadzeniu wystarczającej ilości danych wskaźniki te przybiorą 5 kolorów, w zależności od dokonanej oceny: ciemnozielony (doskonała), jasnozielony, żółty, pomarańczowy i czerwony (bardzo zła).

"Aktualny wskaźnik" odnosi się do wartości ogólnej obliczonej w czasie rzeczywistym na podstawie średniej opisywanych wskaźników.

Wskazuje "eko-kompatybilność" stylu jazdy: od 0 (niska) do 100 (wysoka).

W przypadku dłuższych postojów na wyświetlaczu pojawi się uzyskana dotychczas średnia wskaźników ("Śred. wsk."), aby później ponownie wyświetlać w kolorach poszczególne wskaźniki, gdy tylko samochód wznowi jazdę.

Jeśli zamierza się sprawdzić średnią ocenę danych z poprzedniej trasy (pod pojęciem "trasy" rozumie się cykl przekręcenia kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR, a następnie w położenie STOP), należy wybrać przycisk graficzny "Trasa poprzedn.".

Ponadto można zapoznać się ze szczegółami poprzedniej trasy, naciskając przycisk graficzny "Szczegóły". Zostaną wówczas podane: czas trwania (w jednostkach czasowych i jednostkach odległości) oraz średnia prędkość na trasie.

Rejestrowanie i przekazywanie danych z podróży

Dane z podróży można zapisywać w pamięci systemu i przekazywać za pośrednictwem odpowiednio skonfigurowanej pamięci USB lub dzięki aplikacji Uconnect LIVE.

Dzięki temu można później przejrzeć historię zgromadzonych danych, wyświetlając analizę ogólną danych z podróży i stosowanego stylu jazdy.

Więcej informacji dostępnych jest na

Tryb Telefon

Aktywacja trybu Telefon Aby uaktywnić tryb Telefon, należy nacisnąć na panelu przycisk PHONE. Za pośrednictwem przycisków graficznych widniej& ...

Nawigacja (tylko w przypadku Uconnect 5" Radio Nav LIVE)

Planowanie trasy OSTRZEŻENIE Aby zapewnić bezpieczeństwo i ograniczyć czynniki rozpraszające kierowcę, podróż należy zaplanowa ...

Zobacz tez:

EBD (Electronic Brake-force Distribution)
Informacje ogólne Układ EBD monitoruje i reguluje siłę hamowania wywieraną na koła osi tylnej, w celu lepszego ustabilizowania toru jazdy w trakcie hamowania. Ważne zasady bezpieczeństwa Info  Należy przestrzegać informacji zawartych ...

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Centralka umieszczona jest po prawej stronie komory silnika. Aby dostać się do bezpieczników, należy postępować w sposób opisany poniżej:  Wcisnąć do oporu śrubę A rys. 106; jednocześnie obracać powoli &# ...

Ochrona środowiska
1) KLUCZYKI - PILOT Rozładowane baterie są szkodliwe dla środowiska, dlatego powinny być gromadzone w odpowiednich pojemnikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub można je dostarczyć do ASO marki Fiat, która zajmuje się ich złomowanie ...

Samochody