Hyundai i10: Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu

Hyundai i10 –> Postępowanie w przypadku awarii –> System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS) –> Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu


Raz na miesiąc należy sprawdzać, czy ciśnienie w każdym kole (zimnym), włącznie z zapasowym (jeżeli znajduje się na wyposażeniu) jest równe wartości zalecanej przez producenta pojazdu, podanej na tabliczce znamionowej pojazdu lub naklejce z danymi dotyczącymi ogumienia. (Jeżeli pojazd wyposażony jest w opony o innym rozmiarze, niż podany na tabliczce znamionowej pojazdu lub naklejce z danymi dotyczącymi ogumienia, należy określić prawidłowe ciśnienie dla tych opon).

Samochód HYUNDAi został wyposażony w dodatkowe zabezpieczenie - system monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), który zapala lampkę ostrzegawczą niskiego ciśnienia w ogumieniu, gdy w jednej lub kilku oponach jest zbyt niskie ciśnienie. W związku z tym, gdy zapala się lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu, należy niezwłocznie zatrzymać pojazd, sprawdzić opony i doprowadzić ciśnienie do prawidłowej wartości. Jazda z wyraźnie za niskim ciśnieniem w oponie może spowodować jej przegrzanie, co w konsekwencji doprowadzi do uszkodzenia.

Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu zwiększa zużycie paliwa i zmniejsza czas eksploatacji opon i może wpłynąć negatywnie na sterowność i drogę hamowania pojazdu.

Należy pamiętać, że TPMS nie zastępuje prawidłowej konserwacji opon.

Kierowca odpowiada za utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w ogumieniu, nawet w przypadku, gdy ciśnienie nie spadło do wartości, przy której zapala się lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu TPMS.

Samochód HYUNDAi wyposażony jest również w lampkę sygnalizacji usterki TPMS sygnalizującą wadliwe działanie systemu. Lampka sygnalizacji usterki TPMS połączona jest z lampką ostrzegawczą niskiego ciśnienia w ogumieniu.

W przypadku wykrycia awarii lampka ostrzegawcza miga przez około jedną minutę, a następnie pozostaje zapalona.

Dopóki awaria nie zostanie usunięta, sekwencja ta jest powtarzana przy każdym uruchomieniu samochodu. Gdy lampka sygnalizacji usterki pali się, system może nie być zdolny do wykrycia lub sygnalizacji niskiego ciśnienia w ogumieniu zgodnie z przeznaczeniem. Usterki systemu TPMS mogą występować z wielu powodów, włącznie z wymianą lub przełożeniem opon lub kół w pojeździe, co uniemożliwia prawidłowe działanie systemu. Po wymianie jednej lub kilku opon (kół) w pojeździe należy zawsze sprawdzić lampkę sygnalizacji usterki TPMS, aby upewnić się że system TPMS może nadal funkcjonować prawidłowo.

UWAGA

Jeżeli lampka kontrolna układu TPMS nie zapala się na 3 sekundy po obróceniu kluczyka w stacyjce zapłonowej w położenie ON lub silnik jest włączony, bądź też miga przez około 1 minutę, a następnie pozostaje zapalona, należy skierować samochód do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI celem sprawdzenia.

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu

Jeżeli lampka ostrzegawcza
systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu pali się, oznacza to, że w jednej lub kilku oponach panuje znacznie niższe ciśnienie od wymaganego.

Jeżeli lampka ostrzegawcza zapali się, należy natychmiast zmniejszyć prędkość, unikać ostrych zakrętów i uwzględniać dłuższą drogę hamowania. Należy zatrzymać pojazd i sprawdzić ogumienie najszybciej, jak jest to możliwe.

Doprowadzić ciśnienie w oponach do prawidłowej wartości podanej na tabliczce znamionowej pojazdu lub naklejce z danymi dotyczącymi ogumienia znajdującej się na okładzinie środkowego słupka od strony kierowcy. Jeżeli nie jest możliwe dotarcie do stacji obsługi lub nie jest możliwe utrzymanie prawidłowego ciśnienia w oponie, należy wymienić koło na zapasowe.

Po około 20 minutach ciągłej jazdy od ponownego uruchomienia pojazdu po wymianie koła może świecić się lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu.

OSTROŻNIE

W zimie lub w niskiej temperaturze otoczenia, lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu może zapalić się, jeżeli ciśnienie w ogumieniu było regulowane w wyższej temperaturze otoczenia.

Nie oznacza to usterki systemu TPMS, ponieważ spadek temperatury powoduje proporcjonalne obniżenie ciśnienia.

Przy jeździe z obszaru o wysokiej temperaturze otoczenia do obszaru o niskiej temperaturze otoczenia lub z obszaru o niskiej temperaturze otoczenia do obszaru o wysokiej temperaturze otoczenia, lub w przypadku znacznych zmian temperatury zewnętrznej, należy sprawdzać ciśnienie w ogumieniu i doprowadzać je do zalecanej wartości.

OSTRZEŻENIE - Uszkodzenia spowodowane niskim ciśnieniem w ogumieniu

Znacznie niższe od normalnego ciśnienie w ogumieniu powoduje niestabilną jazdę samochodu i może przyczynić się do utraty panowania nad pojazdem i wydłużenia drogi hamowania.

Dalsza jazda przy niskim ciśnieniu w oponach spowoduje przegrzanie i uszkodzenie ogumienia.

System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

...

Lampka sygnalizacji usterki systemu TPMS

Lampka kontrolna układu TPMS miga przez około 1 minutę, a następnie świeci się, gdy występuje usterka systemu monitorowania ciśnienia w o ...

Zobacz tez:

Obrotomierz
Obrotomierz wskazuje przybliżoną ilość obrotów silnika na minutę (obr/min). Obrotomierz należy wykorzystywać do wybrania prawidłowego punktu przełożenia i zapobiegania szarpaniu silnika lub jego nadmiernym obrotom. Wskazówka ...

Ogrzewanie
Ogrzewanie postojowe - czas odjazdu Ostrzeżenie  NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli końcówka rury wydechowej jest zablokowana lub wystarczająca wentylacja nie jest możliwa, do wnętrza pojazdu mogą się przedostać trujące spaliny, w ...

Zamykanie tylnej pokrywy
W celu zamknięcia tylnej pokrywy, opuścić ją i popchnąć stanowczo do dołu. Upewnić się, że pokrywa została dobrze zatrzaśnięta. OSTRZEŻENIE Przy zamykaniu tylnej klapy należy uważać, by nie przy ...

Samochody