Hyundai i10: Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS)

Hyundai i10 –> Jazda samochodem Hyundai –> Układ hamulcowy –> Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS)

OSTRZEŻENIE

Układy ABS i ESC nie zapobiegają wypadkom spowodowanym nieprawidłowymi i niebezpiecznymi manewrami. Mimo że przy nagłym hamowaniu sterowność samochodu jest większa, należy zawsze utrzymywać bezpieczną odległość od obiektów znajdujących się z przodu pojazdu. Przy panujących trudnych warunkach drogowych należy zawsze zmniejszyć prędkość pojazdu. W warunkach drogowych wyszczególnionych poniżej droga hamowania samochodów z układem ABS lub ESC może być dłuższa od drogi hamowania samochodów bez tych układów.

AbS jest układem elektronicznym zapobiegającym blokowaniu się hamulców.

Pozwala on kierowcy na jednoczesne hamowanie i skręcanie.

Używanie układu ABS

W celu maksymalnego wykorzystania układu AbS w sytuacjach krytycznych nie wolno podejmować prób zmiany ciśnienia hamowania ani wielokrotnie wciskać pedału hamulca. Pedał hamulca należy naciskać jak najmocniej.

Przy uruchamianiu hamulców w warunkach mogących doprowadzić do blokady kół można usłyszeć stuki dochodzące z hamulców lub wyczuć pulsowanie pedału hamulca. Jest to zjawisko normalne, wskazujące na aktywność układu AbS.

Układ AbS nie zapewnia skrócenia czasu ani drogi hamowania.

Zawsze utrzymywać bezpieczną odległość od pojazdu znajdującego się z przodu.

Układ AbS nie zapobiegnie poślizgowi wywołanemu szybką zmianą kierunku jazdy, np. po zbyt szybkim wjechaniu w zakręt lub nagłej zmianie pasa ruchu.

Zawsze należy dostosować prędkość do warunków jazdy.

Układ AbS nie zapobiega utracie stabilności.

Należy unikać gwałtownych skrętów podczas hamowania. Nieostrożny ruch kierownicą może spowodować utratę panowania nad samochodem i zderzenie z innym pojazdem lub wypadnięcie z drogi.

Na drogach o nieutwardzonej lub nierównej nawierzchni działanie przeciwblokującego układu hamulcowego może wydłużyć drogę hamowania w porównaniu z pojazdami wyposażonymi w konwencjonalny układ hamulcowy.

Lampka ostrzegawcza układu AbS ( )
pali się przez kilka sekund po ustawieniu kluczyka w stacyjce zapłonowej w położeniu ON. W tym czasie układ AbS przeprowadza samodiagnozę. Jeżeli układ działa normalnie, lampka zgaśnie. Jeżeli lampka pali się nadal, może to oznaczać usterkę układu AbS. Zalecamy jak najszybsze skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS ( ) zapali się i pozostanie
zapalona, prawdopodobnie występuje usterka układu. Układ wspomagania hamulców będzie działać normalnie. Zalecamy jak najszybsze skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

OSTROŻNIE

Podczas jazdy po nawierzchni o słabej przyczepności, takiej jak oblodzona droga, i przy ciągłym uruchamianiu hamulców układ ABS będzie stale włączony i może się palić lampka ostrzegawcza układu ABS(  ). Należy zatrzymać
pojazd w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik.

Ponownie uruchomić silnik. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS nie pali się, układ jest sprawny.

W przeciwnym razie prawdopodobnie występuje usterka układu ABS.

Zalecamy jak najszybsze skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

UWAGA

W przypadku awaryjnego uruchamiania pojazdu z powodu rozładowania akumulatora silnik może nie pracować płynnie i może zapalić się lampka ostrzegawcza układu ABS ( ).


Powodem tego jest niskie napięcie akumulatora.

Nie oznacza to wadliwego działania układu ABS. Przed podjęciem jazdy naładować akumulator.

Hamulec postojowy

Przed opuszczeniem pojazdu zawsze należy włączyć hamulec postojowy. Nacisnąć pedał hamulca. Mocno zaciągnąć dźwign ...

Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC)

Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC) przeznaczony jest do stabilizacji toru jazdy podczas skręcania. Układ ESC sprawdza ustawienie kierownicy i bie ...

Zobacz tez:

Paliwo
Ważne zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie  Opary paliwa są łatwopalne. W przypadku niefachowego obchodzenia się z paliwem istnieje ryzyko pożaru i wybuchu! Należy koniecznie unikać ognia, otwartych źródeł światł ...

Tryb ECO ON/OFF (jeśli jest w wyposażeniu)
 Automatyczna skrzynia biegów W tym trybie można włączyć/wyłączyć wskaźnik ECO na zestawie przyrządów i wskaźników. Po naciśnięciu przycisku RESET dłużej niż przez 1 sekundę w tryb ...

Tabliczka ze specyfikacją opon i zalecanym ciśnieniem
Opony w nowym samochodzie HYUNDAI zostały dobrane tak, aby zapewniać najlepsze osiągi w normalnych warunkach eksploatacji. Zalecane ciśnienie w oponach podane jest na tabliczce przymocowanej do środkowego słupka od strony kierowcy Numer silnika Numer s ...

Samochody