Hyundai i10: Regulacja ustawienia tylnego siedzenia

Hyundai i10 –> System bezpieczeństwa samochodu –> Fotele i siedzenia –> Regulacja ustawienia tylnego siedzenia

Zagłówek

Zagłówek


Dla bezpieczeństwa i wygody pasażerów wszystkie tylne siedzenia są wyposażone w zagłówki.

Zagłówek nie tylko zapewnia komfort pasażerom, ale również pomaga chronić głowę i szyję w razie kolizji.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, a nawet śmierci podczas wypadku, ustawiając zagłówki należy przestrzegać następujących zaleceń:

Regulacja wysokości

Regulacja wysokości


aby podnieść zagłówek, pociągnąć go do góry w wymagane położenie (1).

W celu obniżenia zagłówka wcisnąć i przytrzymać przycisk blokady (2) na wsporniku zagłówka, a następnie obniżyć zagłówek, aż osiągnie wymagane położenie (3).

Wymontowanie/Zamontowanie

Wymontowanie/Zamontowanie


W celu zdemontowania zagłówka podnieść go do oporu i wcisnąć przycisk blokady (1), jednocześnie pociągając zagłówek do góry (2).

W celu ponownego zamontowania zagłówka, należy wsunąć jego wsporniki (3) do otworów jednocześnie naciskając przycisk blokady (1). Następnie należy ustawić odpowiednią wysokość zagłówka.

OSTRZEŻENIE

Po wyregulowaniu zagłówka należy upewnić się, że jest on pewnie zamocowany.

Składanie tylnego siedzenia

Oparcia (lub siedziska) tylnych siedzeń można złożyć, aby umożliwić przewiezienie przedmiotów o znacznej długości lub w celu zwiększenia przestrzeni bagażowej.

OSTRZEŻENIE

1. Ustawić oparcie przedniego fotela pionowo i w razie potrzeby przesunąć przedni fotel do przodu.

2. Obniżyć tylne zagłówki do najniższego położenia

Składanie tylnego siedzenia


3. Umieścić zaczep tylnego biodrowego/ ramieniowego pasa bezpieczeństwa w uchwycie na bocznym profilu wykończeniowym. Dzięki temu biodrowo/ ramieniowy pas bezpieczeństwa nie będzie przeszkadzał w składaniu oparcia siedzenia.

Składanie tylnego siedzenia


4. Podnieść przednią część siedziska (1).

Składanie tylnego siedzenia


5. Podnieść tylną część siedziska (2).

Składanie tylnego siedzenia


6. Przesunąć siedzisko zgodnie ze strzałką na powyższym rysunku.

Składanie tylnego siedzenia


7. Pociągnąć w górę dźwignię składania oparcia, a następnie złożyć je w kierunku przodu pojazdu.

aby ponownie użyć tylnego siedzenia: 1. Unieść i mocno pchnąć oparcie do tyłu, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia.

2. Przesunąć i wepchnąć siedzisko w dół, aż znajdzie się na swoim miejscu.

Po ponownym ustawieniu oparć tylnych siedzeń w położeniu pionowym należy pamiętać o przywróceniu pasów bezpieczeństwa we właściwe położenie.

OSTRZEŻENIE

Oparcia tylnych siedzeń należy przywracać do pozycji pionowej powoli, trzymając za oparcie.

Upewnić się, że oparcie jest całkowicie zablokowane w pozycji pionowej, pociągając i popychając jego górną część. W przeciwnym razie w przypadku kolizji lub nagłego hamowania siedzenie może się złożyć, umożliwiając przesunięcie się ładunku z bagażnika do kabiny pojazdu, co w konsekwencji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć osób jadących samochodem.

OSTRZEŻENIE- Ładunek

Ładunek powinien być zawsze zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego przemieszczanie się.

W przypadku kolizji zapobiegnie to obrażeniom ciała osób jadących.

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na tylnych siedzeniach.

Jako że nie mogą być tam prawidłowo zamocowane, w razie kolizji mogą uderzyć osoby na przednich fotelach.

OSTRZEŻENIE- Załadunek bagażu

Przy załadunku lub wyładunku bagażu należy upewnić się, że silnik jest wyłączony, dźwignia selektora ustawiona w położeniu P (parkowanie) lub włączony jest wsteczny albo pierwszy bieg, a hamulec postojowy włączony. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować, że pojazd ruszy, gdy przypadkowo przesunie się dźwignia zmiany biegów.

Zagłówek

Dla bezpieczeństwa i wygody pasażera oraz kierowcy oba przednie fotele są wyposażone w zagłówki. Zagłówek nie tylko zapewnia komf ...

Pasy bezpieczeństwa

...

Zobacz tez:

Jednostka główna audio (dla Typ A2)
(14) Przełącza tryb do trybu FM. Za każdym razem, gdy przycisk ten zostanie wciśnięty, tryb zmienia się kolejno na FM1 ➟ FM2 ➟ FMA. (15) Zmiana na tryb AM. (16) Zmiana trybu pracy na CD, USB (iPod), AUX. Przy każdym naciśni&# ...

Automatyczne składanie i rozkładanie lusterek zewnętrznych
Jeśli funkcja "Składanie lusterek zewnętrznych po zablokowaniu zamków" została uruchomiona za pomocą komputera pokładowego lusterka zewnętrzne składają się automatycznie po zablokowaniu pojazdu z zewnątrz lusterka zewnętr ...

Wskazówki ogólne
Jeśli zamków pojazdu nie można odblokować za pomocą kluczyka z KEYLESS-GO, należy skorzystać z kluczyka awaryjnego. Po odblokowaniu i otworzeniu drzwi kierowcy lub klapy tylnej kluczykiem awaryjnym następuje uruchomi ...

Samochody