Hyundai i10: Telefon (opcja)

Hyundai i10 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> Telefon (opcja)

Przed użyciem funkcji telefonu z technologią bezprzewodową Bluetooth

Nawiązywanie połączenia za pomocą zdalnego sterowania na kierownicy

Nawiązywanie połączenia za pomocą zdalnego sterowania na kierownicy


1. Przycisk VoLUmE: Zwiększa lub zmniejsza natężenie dźwięku odtwarzanego przez głośniki.

2. Przycisk mUTE: Wyłącza mikrofon podczas rozmowy.

3. Przycisk   : Umożliwia
nawiązywanie i przekazywanie połączeń.

4. Przycisk   : Kończy
połączenie lub anuluje funkcje.

5. Przycisk : Włącza funkcję
rozpoznawania głosu.

 1. Nacisnąć na krótko (krócej niż 0,8 sekundy) przycisk w  zestawie
  zdalnego sterowania na kierownicy.
 2. Na ekranie zostanie wyświetlona lista połączeń.
 3. Powtórne naciśnięcie przycisku
  spowoduje nawiązanie połączenia z wybranym numerem.
 1. Nacisnąć i przytrzymać (dłużej niż 0,8 sekundy) przycisk w
  zestawie zdalnego sterowania na kierownicy.
 2. Zostanie ponownie wybrany ostatni numer.

MENU Phone (Telefon) (model z RDS)

Nacisnąć przycisk   , aby
wyświetlić trzy opcje (Call History, Phone book, Phone Setup).


Historia połączeń

Nacisnąć przycisk Ustawić [ 1
History] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku .


Wyświetlona zostanie lista połączeń, która może zostać użyta do wybrania numeru i nawiązania połączenia.

Jeżeli historia połączeń nie istnieje, zostanie wyświetlony ekran z pytaniem, czy historia połączeń ma zostać pobrana.

(funkcja pobierania może nie być obsługiwana we wszystkich telefonach komórkowych)

Książka telefoniczna

Nacisnąć przycisk Ustawić [2
P. Book] za pomocą pokrętła  
TUNE lub przycisku  .


Wyświetlona zostanie książka telefoniczna, która może zostać użyta do wybrania numeru i nawiązania połączenia.

Konfiguracja telefonu

Nacisnąć przycisk Ustawić [3
Setup] za pomocą pokrętła TUNE lub
przycisku 3  .

Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji telefonu komórkowego z funkcją Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale "Konfiguracja telefonu".

Phone MENU (telefon)

Nacisnąć przycisk , aby
wyświetlić trzy opcje (Call History, Phone book, Phone Setup).


Historia połączeń

Nacisnąć przycisk Ustawić [ 1
History] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku   .


Wyświetlona zostanie lista połączeń, która może zostać użyta do wybrania numeru i nawiązania połączenia.

Jeżeli historia połączeń nie istnieje, zostanie wyświetlony ekran z pytaniem, czy historia połączeń ma zostać pobrana.

(funkcja pobierania może nie być obsługiwana we wszystkich telefonach komórkowych)

Kontakty

Nacisnąć przycisk Ustawić [2
Contacts] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku .


Wyświetlone zostaną kontakty, które mogą zostać użyte do wybrania numeru i nawiązania połączenia.

Konfiguracja telefonu

Nacisnąć przycisk Ustawić [3
Setup] za pomocą pokrętła TUNE lub
przycisku 3 .

Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji telefonu komórkowego z funkcją Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale "Konfiguracja telefonu".

UWAGA - korzystanie z Telefonów KOMóRKOWYcH z technologią bezprzewodową Bluetooth

UWAGA - KORZYSTANIE Z POLEcEŃ GŁOSOWYcH

Funkcja rozpoznawania głosu w tym urządzeniu obejmuje rozpoznawanie poleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Podczas korzystania z rozpoznawania głosu użycie zdalnego sterowania systemem audio w kierownicy lub urządzenia przerywa rozpoznawanie głosu, umożliwiając ręczne sterowanie wybranymi funkcjami

Mikrofon znajduje się nad głową kierowcy.

W celu uzyskania najlepszej skuteczności, należy zachować odpowiednią postawę podczas wypowiadania poleceń głosowych.

Rozpoznawanie głosu może nie działać prawidłowo z powodu hałasu dochodzącego z zewnątrz. Poniższe warunki mogą zmniejszać skuteczność rozpoznawania głosu:

Po pobraniu książki telefonicznej za pośrednictwem Bluetooth system wymaga pewnego czasu na przetworzenie kontaktów na informacje głosowe.

W tym czasie rozpoznawanie głosu może nie działać prawidłowo.

Podczas wprowadzania kontaktów symbole specjalne i liczby nie mogą być rozpoznawane głosowo. Przykładowo, "# John Deo%&" zostanie rozpoznany jako "John Deo".

Technologia bezprzewodowa Bluetooth AUDIO (opcja)

czym jest technologia bezprzewodowa Bluetooth? Bluetooth jest bezprzewodową technologią umożliwiającą łączenie urządzeń znajduj ...

Polecenia głosowe(opcja)

...

Zobacz tez:

Dźwignia wybierania biegów (pojazdy Mercedes-AMG)
Zmiana biegów - przegląd P Położenie parkingowe z blokadą parkingową R Bieg wsteczny N Bieg jałowy D Położenie do jazdy Wskaźn ...

Opuszczanie pojazdu z podnośnika
Ostrzeżenie  Jeśli śruby lub nakrętki kół nie zostaną dokręcone zalecanym momentem dokręcania, może dojść do poluzowania się kół. Istnieje ryzyko wypadku! Po zmianie koła zlecić niezwłoc ...

Wyświetlacz wielofunkcyjny
Wskazanie stałe: temperatura zewnętrzna lub prędkość Czas Pole tekstowe Pasek menu   Program jazdy Przełożenie skrzyni biegów Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: Wskazania w dolnym ...

Samochody