Hyundai i10: Telefon (opcja)

Hyundai i10 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> Telefon (opcja)

Przed użyciem funkcji telefonu z technologią bezprzewodową Bluetooth

Nawiązywanie połączenia za pomocą zdalnego sterowania na kierownicy

Nawiązywanie połączenia za pomocą zdalnego sterowania na kierownicy


1. Przycisk VoLUmE: Zwiększa lub zmniejsza natężenie dźwięku odtwarzanego przez głośniki.

2. Przycisk mUTE: Wyłącza mikrofon podczas rozmowy.

3. Przycisk   : Umożliwia
nawiązywanie i przekazywanie połączeń.

4. Przycisk   : Kończy
połączenie lub anuluje funkcje.

5. Przycisk : Włącza funkcję
rozpoznawania głosu.

 1. Nacisnąć na krótko (krócej niż 0,8 sekundy) przycisk w  zestawie
  zdalnego sterowania na kierownicy.
 2. Na ekranie zostanie wyświetlona lista połączeń.
 3. Powtórne naciśnięcie przycisku
  spowoduje nawiązanie połączenia z wybranym numerem.
 1. Nacisnąć i przytrzymać (dłużej niż 0,8 sekundy) przycisk w
  zestawie zdalnego sterowania na kierownicy.
 2. Zostanie ponownie wybrany ostatni numer.

MENU Phone (Telefon) (model z RDS)

Nacisnąć przycisk   , aby
wyświetlić trzy opcje (Call History, Phone book, Phone Setup).


Historia połączeń

Nacisnąć przycisk Ustawić [ 1
History] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku .


Wyświetlona zostanie lista połączeń, która może zostać użyta do wybrania numeru i nawiązania połączenia.

Jeżeli historia połączeń nie istnieje, zostanie wyświetlony ekran z pytaniem, czy historia połączeń ma zostać pobrana.

(funkcja pobierania może nie być obsługiwana we wszystkich telefonach komórkowych)

Książka telefoniczna

Nacisnąć przycisk Ustawić [2
P. Book] za pomocą pokrętła  
TUNE lub przycisku  .


Wyświetlona zostanie książka telefoniczna, która może zostać użyta do wybrania numeru i nawiązania połączenia.

Konfiguracja telefonu

Nacisnąć przycisk Ustawić [3
Setup] za pomocą pokrętła TUNE lub
przycisku 3  .

Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji telefonu komórkowego z funkcją Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale "Konfiguracja telefonu".

Phone MENU (telefon)

Nacisnąć przycisk , aby
wyświetlić trzy opcje (Call History, Phone book, Phone Setup).


Historia połączeń

Nacisnąć przycisk Ustawić [ 1
History] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku   .


Wyświetlona zostanie lista połączeń, która może zostać użyta do wybrania numeru i nawiązania połączenia.

Jeżeli historia połączeń nie istnieje, zostanie wyświetlony ekran z pytaniem, czy historia połączeń ma zostać pobrana.

(funkcja pobierania może nie być obsługiwana we wszystkich telefonach komórkowych)

Kontakty

Nacisnąć przycisk Ustawić [2
Contacts] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku .


Wyświetlone zostaną kontakty, które mogą zostać użyte do wybrania numeru i nawiązania połączenia.

Konfiguracja telefonu

Nacisnąć przycisk Ustawić [3
Setup] za pomocą pokrętła TUNE lub
przycisku 3 .

Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji telefonu komórkowego z funkcją Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale "Konfiguracja telefonu".

UWAGA - korzystanie z Telefonów KOMóRKOWYcH z technologią bezprzewodową Bluetooth

UWAGA - KORZYSTANIE Z POLEcEŃ GŁOSOWYcH

Funkcja rozpoznawania głosu w tym urządzeniu obejmuje rozpoznawanie poleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Podczas korzystania z rozpoznawania głosu użycie zdalnego sterowania systemem audio w kierownicy lub urządzenia przerywa rozpoznawanie głosu, umożliwiając ręczne sterowanie wybranymi funkcjami

Mikrofon znajduje się nad głową kierowcy.

W celu uzyskania najlepszej skuteczności, należy zachować odpowiednią postawę podczas wypowiadania poleceń głosowych.

Rozpoznawanie głosu może nie działać prawidłowo z powodu hałasu dochodzącego z zewnątrz. Poniższe warunki mogą zmniejszać skuteczność rozpoznawania głosu:

Po pobraniu książki telefonicznej za pośrednictwem Bluetooth system wymaga pewnego czasu na przetworzenie kontaktów na informacje głosowe.

W tym czasie rozpoznawanie głosu może nie działać prawidłowo.

Podczas wprowadzania kontaktów symbole specjalne i liczby nie mogą być rozpoznawane głosowo. Przykładowo, "# John Deo%&" zostanie rozpoznany jako "John Deo".

Technologia bezprzewodowa Bluetooth AUDIO (opcja)

czym jest technologia bezprzewodowa Bluetooth? Bluetooth jest bezprzewodową technologią umożliwiającą łączenie urządzeń znajduj ...

Polecenia głosowe(opcja)

...

Zobacz tez:

Wyjmowanie koła zapasowego
Wyjąć osłonę podłogi bagażnika. Wyjąć tacę z narzędziami i odkręcić środkową śrubę zabezpieczającą koło zapasowe. Podczas chowania koła zapasowego Należy uważa ...

Czyszczenie czujników
Wskazówka  W razie stosowania agregatu ciśnieniowego odległość między czujnikami a dyszą agregatu musi wynosić co najmniej 30 cm. Informacje o właściwej odległości dyszy od pojazdu zawiera również instrukcja obsł ...

Jeżeli rozrusznik obraca silnik, lecz silnik nie daje się uruchomić
1. Sprawdzić poziom paliwa. 2. Przy kluczyku zapłonu w położeniu LoCK sprawdzić wszystkie połączenia cewek zapłonowych i świec zapłonowych. Poprawić rozłączone lub luźne złącza. 3. Sprawdzić przewody pal ...

Samochody