Hyundai i10: Zalecane paliwo

Hyundai i10 –> Wprowadzenie –> Zalecane paliwo

Benzyna bezołowiowa

Niniejszy pojazd przystosowany jest wyłącznie do benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 91(AKI 87) lub wyższej.

Samochód HYUNDAI został tak zaprojektowany, aby uzyskiwać najwyższe osiągi oraz gwarantować najmniejszą emisję szkodliwych składników w spalinach i minimalne zanieczyszczenie świec zapłonowych przy zasilaniu BENZYNĄ BEZOŁOWIOWĄ.

OSTROŻNIE

NIGDY NIE UŻYWAĆ BENZYNY OŁOWIOWEJ. Stosowanie benzyny ołowiowej jest szkodliwe dla katalizatora, powoduje uszkodzenie sondy lambda i wpływa negatywnie na emisję spalin.

Nigdy nie dodawać do zbiornika paliwa żadnych preparatów czyszczących układ paliwowy, niezgodnych ze specyfikacją Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

OSTRZEŻENIE

Benzyna ołowiowa (opcja)

W niektórych krajach samochody HYUNDAI są przystosowane do spalania benzyny ołowiowej. Przed zastosowaniem benzyny ołowiowej należy zapytać w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI, czy samochód jest przystosowany do takiego paliwa.

Liczba oktanowa benzyny ołowiowej powinna być taka sama, jak bezołowiowej.

Benzyna z dodatkiem alkoholu etylowego lub metylowego

Gasohol, mieszanina benzyny i etanolu (znanego również jako spirytus zbożowy), i benzyna lub gasohol z dodatkiem metanolu (znanego również jako spirytus drzewny) są sprzedawane razem z benzyną ołowiową lub bezołowiową albo zamiast niej.

Nie wolno używać gasoholu o zawartości etanolu przekraczającej 10% ani używać benzyny lub gasoholu z dodatkiem metanolu.

Każde z tych paliw może być przyczyną nieprawidłowych osiągów samochodu lub uszkodzić układ paliwowy.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z osiągami samochodu należy zaprzestać używania gasoholu. Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń pojazdu lub problemów z osiągami spowodowanych przez: 1. Gasohol zawierający ponad 10% etanolu.

2. Benzynę lub gasohol zawierający metanol.

3. Benzynę ołowiową lub gasohol ołowiowy (nie dotyczy użytkowanych w niektórych państwach samochodów przystosowanych do spalania benzyny ołowiowej).

OSTROŻNIE

Nigdy nie używać gasoholu zawierającego metanol. Zaprzestać stosowania gasoholu w przypadku pogorszenia osiągów samochodu.

Stosowanie MTBE

HYUNDAI nie zaleca stosowania paliw zawierających powyżej 15,0% obj. MTBE (eter metylo-tert-butylowy) (zawartość tlenu 2,7% wag.).

Paliwo zawierające ponad 15% obj.

MTBE (zawartość tlenu 2,7% wag.) może pogorszyć osiągi pojazdu i powodować korki parowe w układzie paliwowym lub trudności z uruchomieniem pojazdu.

OSTROŻNIE

Gwarancja na nowy samochód HYUNDAI nie obejmuje uszkodzeń układu paliwowego i nieprawidłowych osiągów samochodu spowodowanych stosowaniem paliw zawierających metanol lub MTBE (eter metylo-tert-butylowy) w ilości ponad 15% obj. (zawartość tlenu 2,7% wag.).

Nie wolno stosować metanolu

Paliwa zawierające metanol (spirytus drzewny) nie mogą być stosowane w samochodzie HYUNDAI. Ten rodzaj paliwa może zmniejszyć osiągi pojazdu i spowodować uszkodzenie elementów układu paliwowego.

OSTROŻNIE

Gwarancja na nowy samochód HYUNDAI nie obejmuje uszkodzeń układu paliwowego i nieprawidłowych osiągów samochodu spowodowanych stosowaniem metanolu lub paliw zawierających metanol.

Benzyny przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza

Aby przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, HYUNDAI zaleca stosowanie benzyn z dodatkiem detergentów, które zapobiegają tworzeniu się osadów w silniku. Benzyny te zwiększają czystość spalin i efektywność działania układu ograniczania emisji spalin.

Eksploatacja w innych krajach

Przed wyjazdem samochodem HYUNDAI do innych krajów należy:

Dodatki do paliwa

HYUNDAI zaleca używanie paliw o wysokiej jakości, spełniających wymagania europejskiej normy EN228 lub jej odpowiednika.

Klienci, którzy muszą często używać paliw gorszej jakości i mają problemy z uruchomieniem lub nierówną pracą silnika, mogą zastosować dodatki uszlachetniające raz na 15 000 km.

Dodatki są dostępne w autoryzowanych stacjach obsługi HYUNDAI wraz z informacjami o sposobie ich użycia.

Sposób korzystania z niniejszej instrukcji

Pragniemy pomóc Państwu w czerpaniu możliwie największej przyjemności z jazdy samochodem. Instrukcja obsługi może w tym pomóc na r&oa ...

Procedura docierania pojazdu

Nie jest wymagany specjalny okres docierania. Przestrzeganie kilku następujących zaleceń podczas pierwszego 1000 km może poprawić osiągi, oszcz ...

Zobacz tez:

Chłodnica i skraplacz
Należy sprawdzać stan chłodnicy silnika i skraplacza oraz usuwać z nich jakiekolwiek zabrudzenia. Jeżeli którykolwiek z tych elementów ulegnie silnemu zabrudzeniu, a także w razie braku pewności co do jego stanu, należy zwrócić s ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
Systemy bezpieczeństwa jazdy nie mogą zmniejszyć ryzyka wypadku wynikającego z niewłaściwego lub nieuważnego stylu jazdy oraz działają w granicach określonych przez prawa fizyki i nie eliminują tego ryzyka. Sy ...

Konserwacja podwozia
Substancje korozyjne wykorzystywanie do usuwania lodu lub śniegu oraz pyłu z nawierzchni dróg mogą gromadzić się na podwoziu. Jeżeli substancje te nie będą usuwane, może wystąpić przyspieszona korozja takich elementów podwozia ...

Samochody