Hyundai i10: Zalecane paliwo

Hyundai i10 –> Wprowadzenie –> Zalecane paliwo

Benzyna bezołowiowa

Niniejszy pojazd przystosowany jest wyłącznie do benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 91(AKI 87) lub wyższej.

Samochód HYUNDAI został tak zaprojektowany, aby uzyskiwać najwyższe osiągi oraz gwarantować najmniejszą emisję szkodliwych składników w spalinach i minimalne zanieczyszczenie świec zapłonowych przy zasilaniu BENZYNĄ BEZOŁOWIOWĄ.

OSTROŻNIE

NIGDY NIE UŻYWAĆ BENZYNY OŁOWIOWEJ. Stosowanie benzyny ołowiowej jest szkodliwe dla katalizatora, powoduje uszkodzenie sondy lambda i wpływa negatywnie na emisję spalin.

Nigdy nie dodawać do zbiornika paliwa żadnych preparatów czyszczących układ paliwowy, niezgodnych ze specyfikacją Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

OSTRZEŻENIE

Benzyna ołowiowa (opcja)

W niektórych krajach samochody HYUNDAI są przystosowane do spalania benzyny ołowiowej. Przed zastosowaniem benzyny ołowiowej należy zapytać w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI, czy samochód jest przystosowany do takiego paliwa.

Liczba oktanowa benzyny ołowiowej powinna być taka sama, jak bezołowiowej.

Benzyna z dodatkiem alkoholu etylowego lub metylowego

Gasohol, mieszanina benzyny i etanolu (znanego również jako spirytus zbożowy), i benzyna lub gasohol z dodatkiem metanolu (znanego również jako spirytus drzewny) są sprzedawane razem z benzyną ołowiową lub bezołowiową albo zamiast niej.

Nie wolno używać gasoholu o zawartości etanolu przekraczającej 10% ani używać benzyny lub gasoholu z dodatkiem metanolu.

Każde z tych paliw może być przyczyną nieprawidłowych osiągów samochodu lub uszkodzić układ paliwowy.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z osiągami samochodu należy zaprzestać używania gasoholu. Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń pojazdu lub problemów z osiągami spowodowanych przez: 1. Gasohol zawierający ponad 10% etanolu.

2. Benzynę lub gasohol zawierający metanol.

3. Benzynę ołowiową lub gasohol ołowiowy (nie dotyczy użytkowanych w niektórych państwach samochodów przystosowanych do spalania benzyny ołowiowej).

OSTROŻNIE

Nigdy nie używać gasoholu zawierającego metanol. Zaprzestać stosowania gasoholu w przypadku pogorszenia osiągów samochodu.

Stosowanie MTBE

HYUNDAI nie zaleca stosowania paliw zawierających powyżej 15,0% obj. MTBE (eter metylo-tert-butylowy) (zawartość tlenu 2,7% wag.).

Paliwo zawierające ponad 15% obj.

MTBE (zawartość tlenu 2,7% wag.) może pogorszyć osiągi pojazdu i powodować korki parowe w układzie paliwowym lub trudności z uruchomieniem pojazdu.

OSTROŻNIE

Gwarancja na nowy samochód HYUNDAI nie obejmuje uszkodzeń układu paliwowego i nieprawidłowych osiągów samochodu spowodowanych stosowaniem paliw zawierających metanol lub MTBE (eter metylo-tert-butylowy) w ilości ponad 15% obj. (zawartość tlenu 2,7% wag.).

Nie wolno stosować metanolu

Paliwa zawierające metanol (spirytus drzewny) nie mogą być stosowane w samochodzie HYUNDAI. Ten rodzaj paliwa może zmniejszyć osiągi pojazdu i spowodować uszkodzenie elementów układu paliwowego.

OSTROŻNIE

Gwarancja na nowy samochód HYUNDAI nie obejmuje uszkodzeń układu paliwowego i nieprawidłowych osiągów samochodu spowodowanych stosowaniem metanolu lub paliw zawierających metanol.

Benzyny przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza

Aby przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, HYUNDAI zaleca stosowanie benzyn z dodatkiem detergentów, które zapobiegają tworzeniu się osadów w silniku. Benzyny te zwiększają czystość spalin i efektywność działania układu ograniczania emisji spalin.

Eksploatacja w innych krajach

Przed wyjazdem samochodem HYUNDAI do innych krajów należy:

Dodatki do paliwa

HYUNDAI zaleca używanie paliw o wysokiej jakości, spełniających wymagania europejskiej normy EN228 lub jej odpowiednika.

Klienci, którzy muszą często używać paliw gorszej jakości i mają problemy z uruchomieniem lub nierówną pracą silnika, mogą zastosować dodatki uszlachetniające raz na 15 000 km.

Dodatki są dostępne w autoryzowanych stacjach obsługi HYUNDAI wraz z informacjami o sposobie ich użycia.

Sposób korzystania z niniejszej instrukcji

Pragniemy pomóc Państwu w czerpaniu możliwie największej przyjemności z jazdy samochodem. Instrukcja obsługi może w tym pomóc na r&oa ...

Procedura docierania pojazdu

Nie jest wymagany specjalny okres docierania. Przestrzeganie kilku następujących zaleceń podczas pierwszego 1000 km może poprawić osiągi, oszcz ...

Zobacz tez:

Działanie kluczyków
Typ A Wykorzystywane do uruchamiania silnika, blokowania oraz odblokowania drzwi Typ B Aby rozłożyć dźwigienkę przełącznika, należy nacisnąć przycisk zwalniający, następnie dźwigienka rozłoży się samoczyn ...

Zestawienie funkcji
Żądana prędkość maksymalna może zostać zaprogramowana przy użyciu przycisku ogranicznika prędkości jazdy. Ogranicznik prędkości jazdy uniemo żliwia rozpędzenie samochodu powyżej zaprogramowanej prędkości. Lamp ...

SMS
Warunki Moduł jest połączony z telefonem komórkowym lub jest używany w trybie karty SIM Włączanie i wyłączanie pobierania wiadomości SMS z telefonu komórkowego Nummer wählen (wybierz numer) Działanie 0008 ...

Samochody