Kia Picanto: Aby akumulator działał prawidłowo, powinny być spełnione następujące warunki

Kia Picanto –> Przeglądy i obsługa –> Akumulator –> Aby akumulator działał prawidłowo, powinny być spełnione następujące warunki

Aby akumulator działał prawidłowo, powinny być spełnione następujące warunki


UWAGA Podstawowy instalowany akumulator jest typu bezobsługowego. Jeżeli pojazd wyposażony jest w akumulator z oznaczeniami LOWER i UPPER znajdującymi się z boków, można sprawdzać poziom elektrolitu. Poziom elektrolitu powinien być zawarty między oznaczeniami LOWER i UPPER. Jeśli poziom elektrolitu jest niski, akumulator wymaga dodania wody destylowanej (demineralizowanej) (Nie należy nigdy dodawać kwasu siarkowego lub innego elektrolitu). Podczas napełniania, należy uważać, aby nie ochlapać wodą lub elektrolitem akumulatora lub sąsiednich podzespołów. I nie należy przepełniać cel akumulatora. Może to spowodować korozję innych części. Następnie należy upewnić się, że korki cel są dokręcone.

Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Kia.

OSTRZEŻENIE - Zagrożenia spowodowane przez akumulator

Przed przystąpieniem do
wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorze należy zawsze przeczytać wcześniej poniższe instrukcje.

Nie wolno zbliżać się z
zapalonym papierosem lub otwartym płomieniem lub iskrzyć w pobliżu akumulatora.

Wodór będący łatwopalnym
gazem jest zawsze obecny w ogniwach akumulatora i w razie zaprószenia ognia może wybuchnąć

Należy przechowywać
akumulatory z dala od dzieci, ponieważ zawierają one żrący kwas siarkowy.

Nie można dopuszczać do tego, aby ten kwas zawarty w akumulatorze trafił na skórę, do oczu, na ubranie lub na warstwę lakieru pokrywającego powierzchnię pojazdu.

Jeżeli elektrolit
przedostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać oczy czystą wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie zwrócić się do lekarza o zbadanie. W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą należy dokładnie wymyć zanieczyszczone miejsce.

Jeśli pomimo tego odczuwany będzie ból lub uczucie oparzenia, należy natychmiast zwrócić się do lekarza o udzielenie pomocy.

Przy ładowaniu
akumulatorów lub przy wykonywaniu jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych przy akumulatorze należy mieć założone okulary ochronne. Podczas pracy w zamkniętym pomieszczeniu należy również pamiętać o włączeniu wentylacji.

Niewłaściwie
złomowany akumulator może być szkodliwy dla środowiska i zdrowia ludzi. Akumulator należy zagospodarować zgodnie z wymogami prawa lub wymogami przepisów w kraju użytkowania samochodu.

Akumulator zawiera
olów.

Po zuzyciu nie nalezy wyrzucac. Akumulator nalezy zwrócic do a u t o r y z o w a n e g o sprzedawcy Kia, który odda go do recyklingu.

 • Przy podnoszeniu akumulatora w plastikowej obudowie nadmierne naciśnięcie obudowy może spowodować wyciek kwasu znajdującego się w akumulatorze i obrażenia. Dlatego też do podnoszenia akumulatora należy używać specjalnego podnośnika, albo też chwycić go rękami przy przeciwległych narożach.
 •  Nie wolno nigdy ładować akumulatora, gdy kable akumulatora są przyłączone.
 •  Elektryczna instalacja zapłonowa wymaga doprowadzenia wysokiego napięcia. Dlatego też nie wolno nigdy dotykać elementów instalacji zapłonowej przy włączonym silniku i włączonym zapłonie.

Jeśli nie pamięta się o tych ostrzeżeniach i nie przestrzega się podanych zaleceń, może dojść do poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

 

OSTROŻNIE
 •  Jeżeli nie używa się przez dłuższy czas samochodu na terenie, na którym panuje niska temperatura, należy odłączyć akumulator i przechowywać go w pomieszczeniu.
 •  Akumulator należy zawsze ładować do pełna, aby nie dopuścić do uszkodzenia jego obudowy w niskiej temperaturze.
 •  Jeśli używa się nieautoryzowanych urządzeń elektronicznych, akumulator może zostać rozładowany. Nie należy nigdy używać nieautoryzowanych urządzeń.

 

OSTRZEŻENIE Akumulator powinien wyjmować z samochodu autoryzowany sprzedawca Kia.

Aby akumulator działał prawidłowo, powinny być spełnione następujące warunki


❈ Rzeczywista naklejka z informacją o pojemności akumulatora może różnić się od przedstawionej na rysunku.

Naklejka z informacją o pojemności akumulatora (przykład)

 1.  CMF60L-BCI: Nazwa modelu akumulatora firmy Kia
 2.  12 V: Napięcie znamionowe
 3.  60Ah(20HR): Pojemność znamionowa (w amperogodzinach)
 4.  92RC: Znamionowa pojemność rezerwowa (w minutach)
 5.  550CCA: Prąd zimnego testu w amperach wg SAE
 6.  440A: Prąd zimnego testu w amperach wg EN

Akumulator

...

Ładowanie akumulatora

Pojazd ma bezobsługowy akumulator na bazie wapnia.  Jeśli akumulator wyładuje się w krótkim czasie (na przykład z powodu pozostawienia ...

Zobacz tez:

Asystent układu kierowniczego STEER CONTROL
Informacje ogólne Pilot układu kierowniczego STEER CONTROL poprzez wyczuwalny impuls na kierownicy pomaga kierowcy kręcić kierownicą we właściwym kierunku w celu stabilizacji pojazdu. Zalecenie skrętu pojawia się w szczeg& ...

Wskazania na wyświetlaczu
Gdy obie lampki kontrolne linii wyznaczających pas ruchu zaświecą się w kolorze zielonym: Oznacza to, że układ rozpoznał prawą i lewą linię na jezdni. Gdy samochód zjeżdża z pasa ruchu, lampki kontrolne linii wyznaczając ...

Zawieszenie i podwozie
Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek elementów zawieszenia i podwozia, np. instalować elementy podwyższające zawieszenie, dodatkowe podkładki dystansowe, sprężyny itp. Może to prowadzić do niebezpiecznej zmiany własnoś ...

Samochody