Kia Picanto: Elektroniczny kontrola stabilizacji jazdy (ESC) (Jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Picanto –> Jazda samochodem –> Układ hamulcowy –> Elektroniczny kontrola stabilizacji jazdy (ESC) (Jeśli jest w wyposażeniu)

Elektroniczny kontrola stabilizacji jazdy


Układ Elektronicznego kontrola stabilizacji jazdy (ESC) jest tak zaprojektowany by stabilizował pojazd podczas manewrów wykorzystywanych w czasie pokonywania zakrętu. ESC sprawdza gdzie pojazd jest kierowany i w jakim kierunku faktycznie jedzie. ESC powoduje działanie hamulców poszczególnych kół i ingeruje w układ zarządzający silnikiem w celu ustabilizowania pojazdu.

OSTRZEŻENIE Nigdy nie należy prowadzić szybciej niż pozwalają na to warunki panujące na drodze, ani nie należy pokonywać zakrętów ze zbyt dużą prędkością.

Elektroniczny kontrola stabilizacji jazdy (ESC) nie zapobiegnie wypadkom. Nadmierna prędkość przy skręcaniu, nagłe manewry oraz ślizganie się na mokrych nawierzchniach mogą doprowadzić do wypadku, niezależnie od zainstalowanych w pojeździe układów. Wypadkom zapobiec może jedynie kierowca prowadzący bezpiecznie i z uwagą, unikający manewrów, które powodują utratę przyczepności pojazdu. Nawet jeśli ESC jest zainstalowany, należy zawsze przestrzegać wszystkich zwykłych środków ostrożności związanych z prowadzeniem pojazdu - również prowadząc z prędkością nie większą niż pozwalają na to warunki drogowe.

Układ Elektronicznego kontrola stabilizacji jazdy (ESC) jest układem elektronicznym zaprojektowanym tak, by pomagał kierowcy zachować kontrolę nad pojazdem w niekorzystnych warunkach. Nie zwalania on od przestrzegania zasad bezpieczniej jazdy samochodem. Czynniki takie jak prędkość, warunki drogowe i sposób kierowania pojazdem przez kierowcę mają wpływ na to, czy ESC efektywnie zapobiegnie utracie kontroli nad pojazdem. Kierowca wciąż jest odpowiedzialny za jazdę i pokonywanie zakrętów z rozsądną prędkością oraz za pozostawienie wystarczającego marginesu bezpieczeństwa.

Jeśli hamulce zostaną użyte w warunkach, które mogą spowodować zablokowanie się kół, z hamulców może być słyszalny dźwięk "tik-tik'' lub w pedale hamulca może być wyczuwalne pulsowanie. Jest to normalny stan oznaczający, że układ ESC jest aktywny.

UWAGA Kiedy pojazd rusza po uruchomieniu silnika, w komorze silnikowej samochodu może być słyszalne klikanie.

Jest to normalny stan wskazujący, że Układ elektronicznego kontrola stabilizacji jazdy funkcjonuje poprawnie

Działanie ESC

Włączony układ ESC


Działanie

Kiedy układ ESC działa,
kontrolka ESC miga.

Wyłączenie działania ESC

Stan ESC OFF


Kontrolka

Kontrolka


Kiedy wyłącznik zapłonu zostanie obrócony w położenie ON, kontrolka włączy się, a następnie zgaśnie, jeśli okaże się, że układ ESC działa poprawnie.

Kontrolka ESC miga zawsze, kiedy układ ESC działa lub świeci się, gdy układ ESC nie działa prawidłowo.

Kontrolka wyłączonego układu ESC włącza się, gdy układ ESC jest wyłączany przyciskiem.

OSTROŻNIE Jazda pojazdem, który ma założone różne opony lub którego koła mają niejednakowe rozmiary, może spowodować awarię układu ESC.

Kiedy opony są wymieniane, należy upewnić się, że mają one taki sam rozmiar jak opony, z którymi pojazd został zakupiony.

 

OSTRZEŻENIE Układ Elektronicznego kontrola stabilizacji jazdy jedynie ułatwia prowadzenie pojazdu. By prowadzić bezpiecznie, należy zachować środki ostrożności: należy zwolnić na drogach, gdzie jest dużo zakrętów, albo na drogach, które są pokryte śniegiem lub lodem. Pojazd należy prowadzić powoli i nie próbować zwiększać prędkości za każdym razem, kiedy kontrolka ESC zacznie migać lub kiedy nawierzchnia jest śliska.

Korzystanie z ESC OFF

Podczas jazdy

Przycisku ESC OFF nie należy nigdy naciskać, kiedy ESC jest aktywny (kontrolka ESC miga).

Jeśli ESC zostanie wyłączony w momencie, kiedy układ jest aktywny, pojazd może wymknąć się spod kontroli.

UWAGA

OSTROŻNIE Nie należy naciskać przycisku ESC OFF, gdy system ESC jest aktywny.

Jeżeli system ESC zostanie wyłączony w trakcie działania, może to spowodować utratę panowania nad pojazdem.

Aby wyłączyć ESC podczas jazdy, naciśnij przycisk ESC OFF podczas jazdy po płaskiej nawierzchni.

System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) (jeśli jest w wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE ABS (lub ESC) nie zapobiegnie wypadkom powstałym na skutek wykonywania niewłaściwych lub niebezpiecznych manewrów. Pomi ...

System wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC) (jeśli jest w wyposażeniu)

System wspomagający ruszanie na wzniesieniu jest wygodną funkcją. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie przed zsunięciem się samochodu do ...

Zobacz tez:

Zbiornik LPG
Samochód wyposażony jest w zbiornik A-rys. 54 (ciśnieniowy) o toroidalnym kształcie, zawierający LPG w stanie ciekłym, umieszczony we wnęce przewidzianej na koło zapasowe i odpowiednio zabezpieczony. Certyfikacja zbiornika LPG Zbiornik LPG jest ce ...

Harmonogram czynności konserwacyjnych do wykonania we własnym zakresie
OBSŁUGA WE WŁASNYM ZAKRESIE Poniżej zestawiono czynności przeglądowe, które powinien wykonać użytkownik lub autoryzowana stacja obsługi zgodnie z podanym harmonogramem, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie pojazdu. Wszelkie ...

Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu
Gdy pedał hamulca zasadniczego (wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń) lub pedał sprzęgła (wersje z mechaniczną skrzynią biegów) jest zwolniony, przyciskiem rozruchu można prze&# ...

Samochody