Kia Picanto: Obsługa radioodtwarzacza

Kia Picanto –> Cechy i funkcje samochodu –> Audio –> Obsługa radioodtwarzacza

Obsługa radioodtwarzacza


1. Przycisk


Wciśnięcie przycisku powoduje włączenie trybu FM i przełączenie między pasmami FM1 i FM2.

2. Przycisk


Naciśnięcie przycisku powoduje
wybranie pasma AM. Na wyświetlaczu pojawia się informacja o włączeniu trybu AM.

3.Przycisk i pokrętło


4. Przycisk


5. Przycisk


Obsługa radioodtwarzacza


6. Przyciski automatycznego programowania stacji

7. Przycisk


Krótkie naciśnięcie przycisku (krótsze niż 0,8 sekundy): Przejście do trybów ustawień Scroll, Media, Audio.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (dłuższe niż 0,8 sekundy): Przejście do okna ustawień zegara.

8. Pokrętło


Obracając pokrętło podczas słuchania radia można ręcznie dostrajać częstotliwość.

Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje zwiększenie częstotliwości, a w przeciwnym jej zmniejszenie.

9. Pokrętło


10. Przycisk


Wyświetlenie menu trybu AST.

OSTROŻNIE PRZY KORZYSTANIU Z URZąDZENIA USB
 •  Aby korzystać z urządzenia USB, należy się upewnić, czy urządzenie nie jest podłączone, w chwili uruchamiania samochodu.

  Urządzenie należy podłączyć po uruchomieniu samochodu.

 •  Jeśli silnik samochodu zostanie uruchomiony przy podłączonym urządzeniu USB, może nastąpić uszkodzenie urządzenia USB.

  (Napędy USB są bardzo czułe na udary prądu elektrycznego.)

 •  Jeśli silnik jest uruchamiany lub wyłączany przy podłączonym urządzeniu USB, zewnętrzne urządzenie USB może nie działać.
 •  Może ono nie móc odtwarzać nieautentycznych plików MP3 lub WMA.
 1.  Może ono odtwarzać pliki MP3 o prędkości kompresji od 8 kb/sek~320 kb/sek.
 2.  Może ono odtwarzać tylko pliki muzyczne WMA o prędkości kompresji od 8 kb/sek~320 kb/sek.
 • Przy podłączaniu i odłączaniu wewnętrznego lub zewnętrznego urządzenia USB, należy podejmować środki ostrożności odnoszące się do elektryczności statycznej.
 •  Szyfrowany ODTWARZACZ MP3 nie jest rozpoznawany.
 •  W zależności od stanu zewnętrznego urządzenia USB, podłączone zewnętrzne urządzenie USB może nie być rozpoznawane.
 •  Kiedy ustawienie formatowanego bajta/sektora zewnętrznego urządzenia USB nie jest równe 512 BAJTÓW albo 2048 BAJTÓW, wtedy urządzenie nie będzie rozpoznawane.
 •  Należy wykorzystywać jedynie urządzenia USB formatowane zgodnie z FAT 12/16/32.
 •  Urządzenia USB bez uwierzytelniania USB I/F mogą nie być rozpoznawane.
 •  Należy upewnić się, czy gniazdo przyłączeniowe USB nie styka się z ciałem człowieka lub innymi przedmiotami.
 • Jeśli użytkownik będzie wielokrotnie podłączał i odłączał urządzenie USB w krótkich odstępach czasu, może to spowodować jego uszkodzenie.
 •  Przy podłączaniu i odłączaniu urządzenia USB może być słyszalny dziwny dźwięk.
 •  Jeśli użytkownik odłączy zewnętrzne urządzenie USB podczas trybu odtwarzania USB, urządzenie to może zostać uszkodzone lub zacznie działać nieprawidłowo. Dlatego zewnętrzne urządzenie USB należy odłączać, wtedy, gdy system audio jest wyłączony lub znajduje się w innym trybie działania. (np. Radia lub CD)
 •  W zależności od typu lub pojemności zewnętrznego urządzenia USB lub typu plików zapisanych w urządzeniu, do jego rozpoznania potrzebny będzie różny czas.
 •  Nie należy wykorzystywać urządzenia USB do innych celów, niż odtwarzanie plików muzycznych.
 • Używanie akcesoriów USB takich jak ładowarki, grzałki, z użyciem USB I/F może obniżyć parametry działania lub spowodować uszkodzenie.
 •  Jeśli użytkownik będzie wykorzystywał urządzenia takie jak koncentratory sieci USB kupione oddzielnie, system audio samochodu może nie rozpoznać urządzenia USB. W takim przypadku, urządzenie USB należy podłączyć bezpośrednio do gniazda multimedialnego samochodu.
 •  Jeżeli urządzenie USB jest dzielone przez napędy logiczne, system audio samochodu będzie rozpoznawał jedynie pliki muzyczne w napędzie o najwyższym priorytecie.
 •  Takie urządzenia jak odtwarzacze MP3 / Telefony komórkowe/Aparaty cyfrowe, które nie są rozpoznawane przez standard USB I/F, mogą nie być rozpoznawane.
 • Niektóre niestandardowe urządzenia USB (TYPY USB W OBUDOWIE METALOWEJ) mogą nie być rozpoznawane.
 •  Niektóre czytniki pamięci masowej USB (takie jak CF, SD, microSD itd.) lub zewnętrzne dyski twarde (HDD) mogą nie być rozpoznawane.
 •  Pliki muzyczne zabezpieczone za pomocą DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT) nie są rozpoznawane.
 •  Podczas korzystania z systemu audio, dane w pamięci USB mogą zostać utracone.

  Ważne dane należy zawsze przechowywać na indywidualnym nośniku danych.

 • Należy unikać
  korzystania z pamięci USB, które mogą być stosowane jako breloczki do kluczy lub akcesoria telefonów komórkowych ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie gniazdka USB. Prosimy pamiętać o korzystaniu jedynie z produktów posiadających taki wtyk, jak pokazano na rysunku.

Audio

AUDIO ...

Używanie urządzenia USB

1. Przycisk  Naciśnięcie przycisku na krócej niż 0,8 sekundy powoduje odtworzenie bieżącego utworu od początku. Naci& ...

Zobacz tez:

Kluczyk z pilotem
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Wkładką metalową A-rys. 9 obsługuje się:  wyłącznik zapłonu;  zamki drzwi;  blokowanie/odblokowywanie korka wlewu paliwa. Naciśnięcie przycisku umożliwia otwarcie/zamk ...

Ustawianie żądanej odległości
Odległość od pojazdu poprzedzającego, jaką pilot odległości DISTRONIC ma utrzymywać, można ustawić przez zróżnicowanie czasu od jednej do dwóch sekund. W ten sposób wybiera się zależną od własnej pr&# ...

Tryby działania
Tryby wyłączania się silnika  Z manualną skrzynią biegów: po zatrzymaniu samochodu silnik wyłącza się, jeśli skrzynia biegów jest na luzie, a pedał sprzęgła jest zwolniony.  Ze skrzynią biegó ...

Samochody