Kia Picanto: Pielęgnacja samochodu z zewnątrz

Kia Picanto –> Przeglądy i obsługa –> Utrzymywanie wyglądu zewnętrznego samochodu –> Pielęgnacja samochodu z zewnątrz

Uwagi ogólne odnośnie pielęgnacji samochodu z zewnątrz

Przy korzystaniu z chemicznych środków czyszczących lub polerujących należy koniecznie stosować się do wskazówek podanych na tabliczce. Przeczytać wszystkie ostrzeżenia i uwagi figurujące na tabliczce.

Konserwacja powłok ochronnych i zabezpieczających

Mycie

Aby uchronić warstwy powłok ochronnych i zabezpieczających pojazdu przed korozją i pogorszeniem stanu, należy zmywać je dokładnie i często co najmniej raz na miesiąc letnią lub zimną wodą.

Jeżeli korzysta się z pojazdu do jazd terenowych, należy po każdej takiej jeździe umyć pojazd. Należy także zwrócić szczególną uwagę na usuwanie wszystkich osadów soli, brudu, błota i innych zanieczyszczeń. Należy upewnić się, czy otwory spustowe znajdujące się w dolnych krawędziach drzwi i wahaczy są suche i czyste.

Owady, smoła, soki naturalne z drzew, odchody ptaków, zanieczyszczenia przemysłowe i inne podobne osady mogą uszkodzić warstwy zabezpieczające pojazdu, jeśli nie usunie się ich natychmiast.

Nawet natychmiastowe wymycie karoserii zwykłą wodą może nie zapewniać całkowitego usunięcia tych osadów. Można wówczas użyć łagodnego roztworu mydła, którego można bezpiecznie użyć do zmywania lakierowanych powierzchni pojazdu.

Po wymyciu należy dokładnie spłukać pojazd letnią lub zimną wodą. Nie można dopuścić do tego, aby warstwa mydła wyschła na powierzchni zabezpieczającej pojazdu.

OSTROŻNIE
  •  Nie wolno używać silnego mydła, chemicznych detergentów lub gorącej wody i nie wolno myć pojazdu, gdy padają na niego promienie słoneczne lub gdy nadwozie pojazdu jest zagrzane.
  •  Nie należy myć szyb bocznych wodą pod wysokim ciśnieniem zbliżając dysze zbyt blisko mytych szyb. Woda może przeciekać przez okna i spowodować zawilgocenie wnętrza.
  •  W celu zapobieżenia uszkodzeniom części wykonanych z tworzyw sztucznych i lampy nie należy myć pojazdu rozpuszczalnikami chemicznymi lub silnymi detergentami.

 

OSTRZEŻENIE - Mokre hamulce Po wymyciu pojazdu należy sprawdzić hamulce przy wolnej jeździe, aby stwierdzić, czy nie zostały one zalane przez wodę.

Jeśli stwierdzi się pogorszenie hamowania, należy osuszyć hamulce przez lekkie dociśnięcie pedału hamulca przy jeździe z niską prędkością do przodu.

Mycie wysokociśnieniowe

Mycie wysokociśnieniowe


OSTROŻNIE
  •  Mycie wodą komory silnikowej samochodu, włącznie z myciem za pomocą agregatów wysokociśnieniowych, może spowodować awarię obwodów elektrycznych znajdujących się w komorze silnikowej samochodu.
  •  Nie wolno nigdy dopuszczać do tego, aby woda lub inne płyny zetknęły się z częściami instalacji elektrycznej / elektronicznej, znajdującej się wewnątrz pojazdu, gdyż może to doprowadzić do ich uszkodzenia.

Woskowanie

Pojazd woskuje się po usunięciu wody z lakieru.

Przed przystąpieniem do woskowania należy zawsze wymyć i osuszyć pojazd.

Należy stosować płynny wosk lub pastę o dobrej jakości i stosować się ściśle do wskazówek producenta. Należy nawoskować wszystkie metaliczne powierzchnie, aby zabezpieczyć je i aby były one lśniące.

Usuwanie oleju, smoły lub podobnych materiałów za pomocą narzędzi do usuwania typu zgarniającego powoduje zazwyczaj zerwanie wosku z warstwy zabezpieczającej. Należy wówczas koniecznie ponownie nawoskować te strefy nawet, jeśli pozostała część powierzchni pojazdu nie wymaga woskowania.

OSTROŻNIE
  •  Wycieranie nadwozia w celu usunięcia pyłu i podobnych zanieczyszczeń suchą szmatką prowadzi do zarysowania warstwy lakieru pojazdu.
  •  Nie wolno używać wełny stalowej, środków czyszczących o działaniu ściernym lub silnych detergentów zawierających środki silnie zasadowe lub kaustyczne w przypadku chromowanych lub anodowanych części aluminiowych. Może to doprowadzić do uszkodzenia powłok zabezpieczających i spowodować zmianę koloru lub pogorszenie się powłoki lakierowej.

Naprawa uszkodzeń powłoki lakierowej

Głębokie rysy lub wytłoczenia spowodowane przez kamienie znajdujące się w pomalowanych powierzchniach należy natychmiast naprawiać. Odsłonięta powierzchnia metalowa szybko ulega korozji , co może doprowadzić do konieczności wykonania kosztownej naprawy.

UWAGA Jeśli pojazd uległ uszkodzeniu i wymaga naprawy lub wymiany jakiejkolwiek części metalowej, należy upewnić się, czy w warsztacie zajmującym się naprawą karoserii stosowane są materiały antykorozyjne.

Konserwacja błyszczących powierzchni metalowych

Konserwacja podwozia

Materiały powodujące korozję stosowane do usuwania śniegu i lodu oraz do kontroli zapylenia mogą gromadzić się na podwoziu. Jeśli nie usunie się ich w odpowiednim czasie, może nastąpić przyśpieszona korozja części podwozia takich, jak: przewody paliwowe, rama, podłoga i układ wydechowy, nawet wówczas jeżeli zostały one pokryte warstwą środka zabezpieczającego przed korozją.

Należy dokładnie wymyć podwozie pojazdu i wnęki kół letnią lub zimną wodą raz na miesiąc oraz po jeździe terenowej i na końcu każdego sezonu zimowego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na te części pojazdu, ponieważ trudno dostrzec, czy są one pokryte błotem i zanieczyszczeniami. Zamoczenie zanieczyszczeń bez całkowitego usunięcia ich, przyniesie więcej szkody niż pożytku. Dolne krawędzie drzwi, wahacze i elementy ramy mają otwory spustowe, które nie mogą być zanieczyszczone i zaślepione. Woda gromadząca się w tych miejscach może powodować korozję.

OSTRZEŻENIE Po wymyciu pojazdu należy sprawdzić działanie hamulców przy powolnej jeździe, aby sprawdzić czy nie pogorszyła się skuteczność hamowania na skutek obecności wody. Jeśli stwierdzi się, że skuteczność hamulców pogorszyła się, należy wysuszyć hamulce zaciskając je lekko przy powolnej jeździe do przodu.

Konserwacja tarcz kół wykonanych z aluminium lub tarcz chromowanych

Tarcze kół wykonane z aluminium lub tarcz chromowane pokrywane są przeźroczystym lakierem ochronnym.

Zabezpieczenie pojazdu przed korozją

Ochrona pojazdu przed korozją Produkujemy samochody o najwyższej jakości, korzystając z najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych i metod technologicznych. Jest to jednak tylko część naszej pracy. Aby uzyskać długotrwałą odporność pojazdu na korozję konieczna jest także współpraca i pomoc ze strony właściciela pojazdu.

Najczęstsze przyczyny korozji

Najczęstszymi przyczynami korozji pojazdu są:

Strefy przyspieszonej korozji

Jeśli mieszkasz w strefie, gdzie Twój pojazd podlega regularnemu działaniu materiałów powodujących przyśpieszoną korozję, szczególnie ważne jest zabezpieczenie karoserii przed korozją.

Częstymi przyczynami przyśpieszonej korozji są także: sól z zasolonych jezdni, środki chemiczne używane do kontroli pyłu, powietrze oceaniczne i zanieczyszczenia przemysłowe.

Wilgoć sprzyja korozji

Wilgoć powoduje powstawanie warunków sprzyjających występowaniu korozji. Tak na przykład korozja zachodzi szybciej przy wysokiej wilgotności powietrza, szczególnie przy temperaturach znacznie przekraczających temperaturę zamarzania. W takich warunkach materiał powodujący korozję pozostaje w kontakcie z powierzchniami pojazdu, gdyż wilgoć powoli odparowuje.

Jazda po błotnistej nawierzchni przyczynia się szczególnie do przyśpieszenia korozji, ponieważ błoto wysycha powoli i utrzymuje wilgoć w kontakcie z pojazdem. Nawet po wyschnięciu może ono nadal jeszcze zawierać wilgoć i powodować przyśpieszoną korozję. Również wysokie temperatury powodują przyśpieszenie korozji części, które nie są odpowiednio wentylowane, co nie pozwala na usunięcie z nich wilgoci. Wszystkie te przyczyny sprawiają, że bardzo ważne jest utrzymywanie pojazdu w czystości, w stanie nie zabłoconym i wolnym od osadów innych materiałów. Dotyczy to nie tylko powierzchni widocznych, lecz całej dolnej części pojazdu.

W jaki sposób zapobiec korozji?

Można zapobiec powstaniu korozji przestrzegając następujących zaleceń:

Utrzymuj pojazd w czystości

Najlepszym sposobem zapobieżenia korozji jest utrzymywane pojazdu w czystości, bez kontaktu z materiałami powodującymi przyśpieszoną korozję.

Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na dolne powierzchnie pojazdu.

Utrzymuj czystość w garażu

Nie przetrzymuj swojego pojazdu w wilgotnym, źle wentylowanym garażu.

Powoduje to powstanie warunków sprzyjających korozji. Może to mieć miejsce szczególnie wówczas, gdy będziesz myć pojazd w garażu, lub wprowadzać go do garażu w czasie, gdy jest on jeszcze wilgotny i pokryty śniegiem, lodem lub błotem. Nawet w garażu mającym centralne ogrzewanie może wystąpić przyśpieszona korozja, jeśli nie jest on dobrze wentylowany tak, aby zapewnić odprowadzenie wilgoci.

Utrzymuj warstwę lakieru i powłoki zabezpieczające w dobrym stanie

Zarysowania lub odpryski powłok zabezpieczających należy pokryć warstwą farby "nakładanej", gdy tylko będzie to możliwe, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo powstania korozji.

Jeśli odsłonięta zostanie powierzchnia metalowa, zaleca się zwrócenie się do zakładu lakierniczego o uzupełnienie powłoki malarskiej.

Odchody ptaków : Odchody ptaków mają silne działanie korozyjne i mogą uszkodzić pomalowane powierzchnie w ciągu kilku godzin. Należy zawsze usuwać odchody ptaków natychmiast po ich zauważeniu.

Nie lekceważyć wnętrza pojazdu

Pod dywanikami i matami podłogowymi może gromadzić się wilgoć, powodując korozję. Z tego też względu, powierzchnie znajdujące się pod matami należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu, aby mieć pewność, iż dywaniki są suche. Szczególną uwagę powinniście również zwrócić na te części wówczas, jeśli przewozicie w pojeździe nawozy sztuczne, materiały czyszczące lub chemikalia. Można je przewozić tylko w odpowiednich pojemnikach i należy natychmiast usuwać wszystkie zanieczyszczenia, zmywając wysypane lub rozlane materiały czystą wodą. Po wymyciu powierzchni wodą, należy je dokładnie wysuszyć.

Utrzymywanie wyglądu zewnętrznego samochodu

...

Pielęgnacja wnętrza pojazdu

Ogólne sposoby zabezpieczenia wnętrza pojazdu Nie wolno dopuszczać do kontaktu roztworów kaustycznych, takich jak perfumy i olejki kosmetyczne, z tablic ...

Zobacz tez:

Kluczyki
Następujące rodzaje kluczyków są stosowane w samochodzie. Typ A Kluczyki Płytka z numerem kodowym kluczyka Typ B Kluczyk (z funkcją bezprzewodowego zdalnego sterowania) Realizuje funkcje bezprzewodowego zdalnego sterowania Kluczyk (bez funk ...

Ręczne ogrzewanie oraz klimatyzowanie
System ogrzewania oraz chłodzenia może być sterowany ręcznie, jak również przez wciśnięcie przycisków innych niż przycisk AUTO. W tym przypadku, system działa kolejno zgodnie z kolejnością wybranych przycisków. Przy ...

Systemy ułatwiające jazdę
Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania Attention Assist: Odpocznij!     ATTENTION ASSIST stwierdził na podstawie okre" ...

Samochody