Kia Picanto: Składanie tylnego siedzenia (jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Picanto –> Systemy bezpieczeństwa samochodu –> Siedzenia –> Regulacja tylnego siedzenia –> Składanie tylnego siedzenia (jeśli jest w wyposażeniu)

Oparcia tylnych siedzeń (lub poduszek) można składać, by ułatwić przewożenie długich elementów lub uzyskać dodatkową przestrzeń ładunkową w pojeździe.

OSTRZEŻENIE Celem składania do przodu oparć tylnych siedzeń (lub poduszek) jest umożliwienie przewożenia dłuższych elementów, które nie zmieściłyby się w przestrzeni ładunkowej.

Nie wolno, aby pasażerowie siedzieli na złożonym siedzeniu tylnym, gdy samochód jest w ruchu, ponieważ nie jest to właściwa pozycja i w związku z tym nie można korzystać z pasów bezpieczeństwa. Może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć podczas wypadku lub gwałtownego hamowania.

Przedmioty przewożone na złożonym tylnym siedzeniu nie powinny przekraczać wysokości siedzeń przednich. Mogłoby to spowodować przesunięcie się ładunku do przodu w razie gwałtownego hamowania i zranić osoby lub uszkodzić pojazd.

Składanie poduszki i oparcia tylnego siedzenia: Oparcia tylnych siedzeń można złożyć do przodu, by uzyskać dodatkową przestrzeń ładunkową i ułatwić dostęp do przestrzeni ładunkowej.

OSTRZEŻENIE Tylnych siedzeń nie należy składać, gdyby miało to wpłynąć na nieprawidłowe ustawienie fotela kierowcy z uwagi na określoną budowę ciała kierowcy. Gwałtowne zatrzymanie pojazdu lub kolizja mogłyby spowodować u niego obrażenia ciała.

Składanie tylnego siedzenia


 1. Ustaw przednie siedzenie w pozycji pionowej i przesuń je do przodu.
OSTROŻNIE
 •  Podczas składania lub rozkładania tylnego siedzenia należy pamiętać, by przesunąć przednie siedzenie całkowicie do przodu. Jeśli nie ma dość miejsca na złożenie tylnego siedzenia, nie wolno tego robić na siłę. Można by w ten sposób uszkodzić zagłówki lub inne części siedzenia.
 •  Przed skorzystaniem z pasa bezpieczeństwa, należy pamiętać, by wyjąć go z uchwytu. Jeśli zostanie on pociągnięty bez wyjęcia z uchwytu, pas lub uchwyt może ulec uszkodzeniu.
 •  Z uchwytu należy korzystać jedynie wtedy, gdy na tylnym siedzeniu nie ma pasażerów lub kiedy konieczne jest złożenie tylnego siedzenia.
 1. Włóż metalową klamrę pasa tylnego siedzenia do uchwytu, by zapobiec uszkodzeniu pasa.

Składanie tylnego siedzenia


 1. Unieś przednią część poduszki siedzenia (1).

Składanie tylnego siedzenia


 1. Unieś tylną część poduszki siedzenia (2).

Składanie tylnego siedzenia


 1. Przesuń zdecydowanym ruchem poduszkę siedzenia (3).

Składanie tylnego siedzenia


 1. Opuść możliwie najniżej zagłówek (4).
 2. Pociągnij do góry dźwignię zwalniającą blokadę (4).

Składanie tylnego siedzenia


 1. Złóż oparcie siedzenia do przodu i opuść je zdecydowanym ruchem (5), (6).
OSTRZEŻENIE Tylnego siedzenia nie należy składać, gdyby miało to wpłynąć na nieprawidłowe ustawienie fotela kierowcy z uwagi na określoną budowę ciała kierowcy. Mogłyby to spowodować dodatkowe obrażenia kierowcy podczas gwałtownego hamowania lub kolizji.

Aby rozłożyć tylne siedzenie, należy:

 1. .Podnieść i popchnąć mocno oparcie siedzenia do tyłu, aż zostanie zablokowane na swoim miejscu.
 2. Przesunąć i popchnąć mocno poduszkę siedzenia do dołu do jej właściwego położenia.
 3. Przywrócić z powrotem prawidłowe położenie tylnego pasa bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE Kiedy oparcie tylnego siedzenia jest podnoszone do górnej pozycji po złożeniu, należy: Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić taśmy pasów bezpieczeństwa lub ich zatrzasków.

Unikać sytuacji, w której pas bezpieczeństwa lub zatrzask mogłyby zostać zablokowane lub zakleszczone w tylnym siedzeniu.

Upewnić się, że oparcie jest całkowicie zablokowane w górnej pozycji naciskając jego górną część. W przeciwnym przypadku, kiedy dojdzie do wypadku albo gwałtownego hamowania, siedzenie może się złożyć pozwalając ładunkowi na przedostanie się do kabiny pasażerskiej, co może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

 

OSTROŻNIE - Uszkodzenie zatrzasków tylnych pasów bezpieczeństwa Składając oparcie tylnego siedzenia należy włożyć sprzączkę pasa pomiędzy oparcie tylnego siedzenia i poduszkę siedzenia. Dzięki temu sprzączkę pasa nie zostanie uszkodzona przez oparcie tylnego siedzenia.

 

OSTROŻNIE - Tylne pasy bezpieczeństwa Podczas podnoszenia tylnych oparć na miejsce należy pamiętać o ponownym ułożeniu ramieniowej części pasów bezpieczeństwa do właściwej pozycji. Przeprowadzenie taśmy tylnych pasów bezpieczeństwa przez prowadnice pasów pomoże w uchronieniu przed ich zablokowaniem za lub pod siedzeniami.

 

OSTRZEŻENIE - Ładunek Ładunek powinien być zawsze zabezpieczony, aby uchronić się przed niebezpiecznymi przedmiotami wyrzucanymi we wnętrzu samochodu w czasie zderzenia i powodującymi obrażenia u pasażerów. Szczególna uwaga powinna zostać poświęcona przedmiotom umieszczonym na tylnych siedzeniach, gdyż mogą one uderzyć w pasażerów na przednich siedzeniach podczas zderzenia czołowego.

 

OSTRZEŻENIE - Ładowanie ładunku Podczas załadunku i wyładunku bagażu należy upewnić się, że silnik jest wyłączony, przekładnia automatyczna jest w położeniu P (Postoju) i hamulec postojowy jest zaciągnięty. Nie podjęcie tych kroków może doprowadzić do przemieszczenia się samochodu, jeżeli dźwignia zmiany biegów zostanie przypadkowo przesunięta w inną pozycję.

Zagłówek (jeśli jest w wyposażeniu)

Tylne siedzenie wyposażone jest w zagłówki dla bezpieczeństwa i wygody pasażerów. Zagłówek zapewnia pasażerom nie tylko wy ...

Pasy bezpieczeństwa

...

Zobacz tez:

Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC)
Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC) przeznaczony jest do stabilizacji toru jazdy podczas skręcania. Układ ESC sprawdza ustawienie kierownicy i bieżący kierunek jazdy. Układ ESC włącza hamowanie poszczególnych kół i inger ...

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego
OSTRZEŻENIE Odkręcanie korka chłodnicyp Nigdy nie należy podejmować próby odkręcenia korka chłodnicy, gdy silnik pracuje lub jest gorący. Niestosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować uszkodzenie uk ...

Zablokowanie i odblokowanie drzwi od wewnątrz
Wewnętrzna dśwignia blokady drzwi Wersje bez centralnego zamka Zablokowanie drzwi Odblokowanie drzwi W przypadku przednich drzwi można je otworzyć, pociągając klamkę wewnętrzną, nawet gdy dśwignia jest w pozycji blokady. Wersje z ce ...

Samochody