Kia Picanto: Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego

Kia Picanto –> Przeglądy i obsługa –> Płyn chłodzący silnika –> Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego

OSTRZEŻENIE

Zdejmowanie korka
chłodnicy

  •  Nie wolno nigdy starać się zdejmować korka chłodnicy podczas pracy silnika lub przy gorącym silniku. Postępowanie takie może doprowadzić do uszkodzenia układu chłodzenia silnika i grozi poważnymi obrażeniami na skutek wytrysku gorącego płynu chłodzącego lub pary.
  •  Wyłączyć silnik i poczekać aż ostygnie. Przy wyjmowaniu korka chłodnicy należy zawsze zachowywać maksymalną ostrożność. Należy owinąć korek grubym ręcznikiem i obracać go powoli w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) do pierwszego oporu. Po wyzerowaniu ciśnienia z układu chłodzenia należy odczekać chwilę. Dopiero wówczas, gdy będzie całkowita pewność, że płyn w chłodnicy nie znajduje się pod ciśnieniem, można nacisnąć korek poprzez gruby ręcznik i kontynuować odkręcanie pokręcając go w lewo, aż do zdjęcia go z chłodnicy.
  •  Nawet wówczas, gdy silnik już nie pracuje, nie wolno odkręcać korka chłodnicy i korka spustowego dopóki silnik i chłodnica nie ostygną. Nawet po zatrzymaniu silnika może nastąpić wytrysk gorącego płynu chłodzącego i pary, znajdujących się pod ciśnieniem, co grozi poważnymi obrażeniami ciała

 

OSTRZEŻENIE

Silnik elektryczny
(wentylator chłodzący) sterowany jest temperaturą płynu chłodzącego silnik, ciśnieniem płynu chłodzącego i prędkością pojazdu. Może czasami działać nawet przy wyłączonym silniku. Podczas pracy przy łopatkach wentylatora chłodzącego, należy zachować szczególną ostrożność, by nie zostać zranionym poruszającymi się łopatkami. Gdy temperatura płynu chłodzącego silnik spadnie, silnik elektryczny wyłączy się automatycznie. Nie jest to oznaką usterki.

Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego


Sprawdzić stan techniczny i połączenia wszystkich przewodów elastycznych układu chłodzenia i przewodów elastycznych nagrzewnicy. Wymienić wszystkie spęczniałe lub zużyte przewody Poziom plynu chlodniczego, gdy silnik jest zimny, powinien znajdowac sie pomiedzy oznaczeniami F (Full - Pelen) i L (Low - Niski), umieszczonymi na bokach zbiornika wyrównawczego.

Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest niski, należy dodać odpowiednią ilość wody destylowanej (demineralizowanej) lub wody miękkiej, aby zapewnić ochronę przed zamarzaniem i korozją.

Poziom płynu chłodzącego powinien znajdować się na wysokości znaku F(Full-Pelen), ale nie powinien przekraczać wysokości tego znaku.

Jeżeli zachodzi potrzeba częstego uzupełniania płynu chłodzącego, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia w celu skontrolowania układu chłodzenia.

Zalecany płyn chłodzący dla silnika

Zalecany płyn chłodzący dla silnika


Zalecany płyn chłodzący dla silnika


OSTRZEŻENIE

Korek chłodnicy


Nie wolno wyjmować korka chłodnicy, gdy silnik i chłodnica są rozgrzane. Gorący parzący płyn chłodzący i para znajdujące się w chłodnicy pod ciśnieniem mogą wówczas wytrysnąć z chłodnicy, powodując poważne obrażenia.

Płyn chłodzący silnika

Wysokociśnieniowy układ chłodzenia ma zbiornik napełniony całorocznym płynem chłodzącym zabezpieczającym przed zamarzaniem. Zbiornik ...

Wymiana płynu chłodzącego silnik

Wymiana płynu chłodzącego silnik powinna być przeprowadzana przez autoryzowanego sprzedawcę Kia zgodnie z zaleceniami podanymi w harmonogramie przegl&# ...

Zobacz tez:

Bagażnik
KLAMKA ELEKTRYCZNA (SOFT TOUCH)  Aby otworzyć pokrywę bagażnika, należy nacisnąć na klamkę elektryczną A-rys. 36.  Aby ręcznie odblokować zamek, należy użyć wkładki metalowej kluczyka wyłącznika z ...

Wskaźnik poziomu paliwa
Wskaźnik poziomu paliwa wskazuje przybliżoną ilość paliwa pozostającego w zbiorniku paliwa. Pojemność zbiornika paliwa jest podana w dziale 8. Wskaźnik poziomu paliwa jest uzupełniony o lampkę ostrzegawczą niskiego stanu paliwa, kt ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę o nieprawidłowo ustawionym ciśnieniu w oponach. Należy uwzględnić wskazówki dotyczące zalecanego ciśnienia w oponach Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w ...

Samochody