Kia Picanto: Układ kontroli emisji

Kia Picanto –> Przeglądy i obsługa –> Układ kontroli emisji

Układ kontroli emisji pojazdu jest objęty pisemną ograniczoną gwarancją.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi gwarancji zamieszczonymi w "Książce gwarancyjnej i serwisowej pojazdu".

Pojazd Twój jest wyposażony w system kontroli emisji spełniający wszystkie przepisy dotyczące emisji. Istnieją następujące systemy kontroli emisji:

  1.  System kontroli emisji ze skrzyni korbowej
  2.  System kontroli emisji oparów paliwa
  3.  System kontroli emisji układu wydechowego

Aby zapewnić odpowiednie działanie układu kontroli emisji zaleca się dokonanie przeglądu pojazdu i jego konserwację przez autoryzowanego sprzedawcę Kia zgodnie z harmonogramem konserwacji, zawartym w niniejszej instrukcji obsługi.

Zachowanie ostrożności podczas testu kontroli i konserwacji (z systemem elektronicznej kontroli stabilności pojazdu (ESC)

1. System kontroli emisji ze skrzyni korbowej

Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia powietrza spowodowanego przez wydmuchiwane gazy wydzielające się ze skrzyni korbowej stosuje się odpowiedni układ odpowietrzania skrzyni korbowej.

System ten dostarcza świeże przefiltrowane powietrze do skrzyni korbowej przez przewód wylotowy powietrza. Wewnątrz skrzyni korbowej świeże powietrze miesza się z wydmuchiwanymi gazami, które następnie przepływają przez zawór PCV do układu zasysania powietrza.

2. Kontrola emisji oparów paliwa

System kontroli emisji oparów paliwa ma na celu zabezpieczenie się przed ucieczką oparów do atmosfery.

Zbiornik pochłaniacza oparów paliwa

Opary paliwa powstające w zbiorniku paliwa zostają wchłonięte i pozostają w zbiorniku pochłaniacza oparów paliwa znajdującym się w pojeździe. Podczas pracy silnika opary paliwa zaabsorbowane w pochłaniaczu oparów paliwa zostają wyssane do silnika przez zawór elektromagnetyczny opróżniania oparów paliwa.

Zawór elektromagnetyczny opróżniania oparów paliwa (PCSV)

Zawór elektromagnetyczny opróżniania oparów paliwa jest sterowany przez moduł sterujący silnika (ECM); gdy temperatura płynu chłodzącego silnik jest niska, podczas biegu jałowego silnika PCV zamyka się, dzięki czemu odparowywane paliwo nie przedostaje się do silnika. Po podgrzaniu się silnika podczas jazdy PCSV otwiera się, pozwalając na dopływ odparowanego paliwa do silnika.

3. System kontroli emisji spalin

System kontroli emisji spalin jest to bardzo skuteczny system kontrolujący emisję spalin, co zapewnia dobre osiągi samochodu.

Modyfikacje pojazdu

Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian do pojazdu. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Twoim pojeździe wpływa na jego osiągi, bezpieczeństwo lub trwałość i może nawet spowodować przekroczenie przepisów rządowych, dotyczących bezpieczeństwa i emisji.

Ponadto uszkodzenie lub pogorszenie osiągów spowodowane zmianami grozi utratą gwarancji producenta pojazdu.

Gazy wydechowe - środki ostrożności (tlenek węgla)

OSTRZEŻENIE - Wydech Gazy wydechowe wychodzące z silnika zawierają tlenek węgla (CO).

Jest on bezbarwny i bez zapachu, ale jego wdychanie grozi śmiercią.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla należy postępować, jak niżej podano: .

Środki ostrożności przy pracy katalizatorów (jeśli jest w wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE - Pożar
  •  Gorący układ wydechowy może zinicjować zapłon palnych przedmiotów znajdujących się pod samochodem.

    Nie parkuj, nie utrzymuj silnika na biegu jałowym lub nie jedź nad lub w pobliżu łatwopalnych przedmiotów, takich jak trawa, rośliny, papier, liście, itd.

  •  Podczas pracy silnika, a także tuż po jego wyłączeniu, układ wydechowy i katalizator stają się bardzo gorące. Nie wolno zbliżać się do układu wydechowego i katalizatora, ponieważ można się oparzyć.

    Nie należy też demontować osłony cieplnej umieszczonej wokół układu wydechowego, nie nakładać mas uszczelniających u dołu pojazdu, ani nie malować powłokami służącymi do ochrony pojazdu przed korozją. W pewnych warunkach można spowodować pożar.

Pojazd jest wyposażony w urządzenie sterowania katalitycznego konwertera (katalizatora) emisji. Z tego też względu należy koniecznie przestrzegać następujących zaleceń:

Nie przestrzeganie podanych tutaj zaleceń może spowodować uszkodzenie katalizatora Twojego pojazdu. Ponadto postępowanie takie spowoduje utratę ważności gwarancji.

Pielęgnacja wnętrza pojazdu

Ogólne sposoby zabezpieczenia wnętrza pojazdu Nie wolno dopuszczać do kontaktu roztworów kaustycznych, takich jak perfumy i olejki kosmetyczne, z tablic ...

Dane techniczne i informacje dla użytkownika

Silnik Wymiary Moc żarówek w watach * : jeśli jest w wyposażeniu Opony i koła *1 : Wskaźnik nośności *2 : Symbol pr&# ...

Zobacz tez:

Charakterystyka "Sport"
W trybie jazdy "Sport" zawieszenie jest bardziej sztywne, co zapewnia lepszy kontakt z nawierzchnią. Tryb ten należy ustawiać przy szybkiej jeździe np. na drodze z licznymi zakrętami. Nacisnąć raz przycisk . Lampka kontrolna ...

Menu Podróż
Wskazania standardowe Przycisk na kierownicy przytrzymać wciśnięty, aż pojawi się menu Stat. ze wskazaniem przebiegu dziennego i przebiegu całkowitego . Wskazania komputera "Od rozruchu" lub "Od resetu" Przebieg Czas jazdy ...

Działanie
Funkcja ostrzegania o odległości ostrzega kierowcę od prędkości ok. 30 km/h, jeśli przez kilka sekund odległość od pojazdu poprzedzającego jest zbyt mała w stosunku do aktualnej prędkości Państwa pojazdu. Wówczas ...

Samochody