Kia Picanto: Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

Kia Picanto –> Postępowanie w przypadku awarii –> Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu


Urządzenie ostrzegawcze ostrzegające o niskim ciśnieniu w ogumieniu / Kontrolka TPMS Każda opona, włącznie z oponą koła zapasowego (jeśli jest w wyposażeniu), powinna być kontrolowana raz w miesiącu, kiedy jest zimna i dopompowana do uzyskania ciśnienia napełniania zalecanego przez producenta samochodu, podanego na etykiecie samoprzylepnej w samochodzie lub etykiecie ciśnienia napełniania na oponie.

(Jeśli pojazd użytkownika ma opony o innym rozmiarze, niż rozmiar wskazany na etykiecie w samochodzie lub etykiecie z ciśnieniem napełniania opon, użytkownik musi sam określić odpowiednie wartości ciśnienia napełniania tych opon). Pojazd Twój został wyposażony w Układ Monitorowania Ciśnienia w Ogumieniu (TPMS), jako dodatkowe wyposażenie bezpieczeństwa, które włącza urządzenie ostrzegawcze ostrzegające o niskim ciśnieniu w ogumieniu, gdy w jednym kole lub więcej ciśnienie znacznie się obniży.

Odpowiednio, gdy świecić się będą również kontrolki ostrzegawcze sygnalizacji niskiego ciśnienia w oponach, należy możliwie szybko zatrzymać pojazd i skontrolować opony, a następnie dopompować je do właściwego ciśnienia. Jazda samochodem, gdy ciśnienie w kole będzie dużo za niskie, spowoduje że opona ulegnie przegrzaniu i doprowadzi do jej uszkodzenia. Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu pogarsza również zużycie paliwa i trwałość bieżnika, i może mieć wpływ na prowadzenie pojazdu i zdolność jego zatrzymania.

Prosimy zwrócić uwagę, że TPMS nie zastępuje prawidłowej konserwacji opon, a utrzymanie prawidłowego ciśnienia w oponach spoczywa na k i e r o w c y , nawet jeśli niskie ciśnienie nie osiągnęło poziomu włączania kontrolki TPMS urządzenia ostrzegawczego ostrzegającego o niskim ciśnieniu w ogumieniu.

Samochód Twój został wyposażony w kontrolkę sygnalizacji usterek TPMS, do wskazywania, kiedy układ nie pracuje prawidłowo. Wskaźnik wadliwego działania systemu monitorującego ciśnienie w oponach (TPMS) połączony jest ze wskaźnikiem ostrzegającym o niskim ciśnieniu powietrza w oponach. Gdy system wykryje wadliwe działanie, wskaźnik ostrzegawczy będzie migał przez około jedną minutę, a następnie zacznie świecić w sposób ciągły.

Będzie się to powtarzało przy kolejnym uruchomieniu pojazdu dopóki awaria nie zostanie usunięta.

Gdy kontrolka sygnalizacji usterek się świeci, system może nie być zdolny do wykrywania lub sygnalizowania niskiego ciśnienia w oponach zgodnie z jego przeznaczeniem.

Usterki działania TPMS mogą wystąpić z wielu powodów, włącznie z instalacją wymienionych opon i zamiennych opon lub tarcz kół na samochodzie, które uniemożliwiają prawidłowe działanie TPMS. Po wymianie jednej lub kilku opon, lub tarcz kół w samochodzie, należy zawsze sprawdzać kontrolkę sygnalizacji usterek TPMS, aby się upewnić, że wymiana lub zamiana opon i kół umożliwia kontynuowanie przez TPMS prawidłowego działania.

UWAGA Jeżeli wskaźnik systemu monitorującego ciśnienie w oponach (TPMS), wskaźnik ostrzegawczy o niskim ciśnieniu, nie świeci się przez 3 sekundy po przełączeniu wyłącznika zapłonu do położenia ON lub uruchomieniu silnika, albo gdy pozostaje włączony po tym, jak świecił się przez około 1 minuta, pojazd należy odprowadzić do najbliższego autoryzowanego dealera Kia celem skontrolowania systemu.

Kontrolka ostrzegawcza
niskiego ciśnienia opony

Urządzenie ostrzegawcze ostrzegające o niskim ciśnieniu w ogumieniu Gdy świeci się kontrolka urządzenia ostrzegawczego układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu, oznacza to, że ciśnienie w jednej oponie lub w kilku oponach jest znacznie za niskie. Należy niezwłocznie zmniejszyć prędkość, unikać jazdy z ostrymi skrętami i przewidywać wydłużenie drogi hamowania. Należy jak najszybciej zatrzymać pojazd i sprawdzić ogumienie. Napompować opony do odpowiedniego ciśnienia takiego, jak podane na etykiecie w samochodzie lub etykiecie ciśnienia w ogumieniu usytuowanej na panelu zewnętrznym, na środkowym słupku po stronie kierowcy. Jeśliw pobliżu nie ma stacji napraw lub opona nie trzyma ciśnienia powietrza po napompowaniu, wymień oponę uszkodzoną na zapasową.

Następnie wskaźnik wadliwego działania TPMS i wskaźnik ostrzegający o niskim ciśnieniu powietrza w oponach mogą się włączyć i świecić po ponownym uruchomieniu i ciągłej jeździe przez około 20 minut, zanim opona, w której jest niskie ciśnienie nie zostanie naprawiona i wymieniona.

OSTROŻNIE Zimą lub w niskich temperaturach otoczenia, kontrolka ostrzegawcza urządzenia ostrzegającego o niskim ciśnieniu w ogumieniu może się świecić jeżeli ciśnienie w ogumieniu było regulowane do zalecanego w wysokich temperaturach. Nie oznacza to, że TPMS działa nieprawidłowo, ponieważ obniżona temperatura prowadzi do proporcjonalnego obniżenia ciśnienia w ogumieniu. Kiedy podróżuje się samochodem z obszaru o wysokich temperaturach do obszaru o niskich temperaturach lub odwrotnie, albo temperatura panująca na zewnątrz jest znacznie niższa lub znacznie wyższa, należy sprawdzić ciśnienie w ogumieniu i wyregulować je do wartości zalecanej.

 

OSTRZEŻENIE - Niskie ciśnienie w ogumieniu Znacząco niskie ciśnienie w ogumieniu sprawia, że pojazd jest niestabilny i może wpłynąć na utratę panowania nad pojazdem oraz zwiększoną drogę hamowania.

Kontynuowanie jazdy przy niskim ciśnieniu w ogumieniu spowoduje jego przegrzanie i zniszczenie.

Kontrolka usterki TPMS
(Układ Monitorowania Ciśnienia w Ogumieniu)

Wskaźnik usterek TPMS będzie się świecił, po miganiu przez około 1 minutę, kiedy istnieje problem z Układem monitorowania ciśnienia w oponach. Jeśli system jest w stanie prawidłowo wykryć niedopompowanie równocześnie z usterką systemu, wtedy wskaźnik usterek TPMS pozostanie włączony.

Zalecamy, by użytkownik możliwie jak najszybciej udał się z pojazdem do autoryzowanego sprzedawcy Kia celem sprawdzenia systemu i określenia przyczyny problemu.

OSTROŻNIE
 •  Kontrolka sygnalizacji usterek TPMS może się świecić, jeśli pojazd jest użytkowany w obszarach, w których w pobliżu znajdują się kable elektryczne lub nadajniki radiowe, takie jak radiostacje policji, rządu i biur państwowych, instalacji wojskowych,\ porty lotnicze lub wieże transmisyjneitd.

  Mogą one zakłócać normalne działanie układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu(TPMS).

 •  Kontrolka sygnalizacji usterek TPMS może się świecić, jeśli w samochodzie są wykorzystywane niektóre urządzenia elektroniczne, takie jak, komputer przenośny, ładowarka przenośna, zdalny rozrusznik lub nawigacja itd.

  Mogą one zakłócać normalne działanie Układu Monitorowania Ciśnienia w Ogumieniu (TPMS).

Wymiana opony z TPMS

Jeśli masz przebitą oponę, włączy się kontrolka urządzenia ostrzegawczego ostrzegającego o niskim ciśnieniu w ogumieniu.

Należy możliwie szybko udać do autoryzowanego dealera Kia celem dokonania naprawy opony lub wymienić oponę uszkodzoną na zapasową.

OSTROŻNIE Nie należy nigdy stosować reperaturki do napraw ogumienia nie zatwierdzonej przez Kia w przypadku koniecznej naprawy opony i/lub niskiego ciśnienia w oponie.

Masa uszczelniająca nie zatwierdzona przez Kia może spowodować uszkodzenie czujnika ciśnienia. Masa uszczelniająca znajdująca się na czujniku ciśnienia i w kole powinna zostać usunięta, gdy wymienia się oponę na nową.

Każde koło jest wyposażone w czujnik ciśnienia w ogumieniu zamontowany wewnątrz opony za trzonem zaworu. Musisz wykorzystywać koła odpowiednie do TPMS. Zaleca się, aby zawsze serwisować ogumienie kół u autoryzowanego dealera Kia. Nawet po wymianie opony, w której jest niskie ciśnienie na zapasową, wskaźnik ostrzegający o niskim ciśnieniu powietrza w oponach będzie się nadal świecił, dopóki opona ta nie zostanie wymieniona.

Po wymianie opony, w której jest niskie ciśnienie na zapasową, wskaźnik wadliwego działania systemu monitorującego ciśnienie w oponach może się zaświecić po kilku minutach, ponieważ nie zostanie pobudzony czujnik zamontowany na kole zapasowym.

Po ponownym napełnieniu powietrzem do zalecanego poziomu opony, w której było niskie ciśnienie i założeniu jej na koło lub po włączeniu przez autoryzowanego dealera Kia zamontowanego na wymienionym kole zapasowym czujnika TPMS, wskaźniki ostrzegawcze wadliwego działania systemu monitorującego ciśnienie w oponach oraz ostrzegający o niskim ciśnieniu powietrza w oponach zgasną w ciągu kilku minut po rozpoczęciu jazdy. Jeżeli wskaźnik nie zgaśnie po kilku minutach jazdy, należy udać się do autoryzowanego dealera Kia.

OSTROŻNIE Jeżeli oryginalna opona zostanie wymieniona na zapasową, czujnik TPMS na wymienionej oponie zapasowej powinien być włączony, a czujnik TPMS na oryginalnej oponie wyłączony. Jeżeli czujnik TPMS oryginalnej opony umiejscowiony na oponie zapasowej jest nadal aktywny, system monitorujący ciśnienie w oponach może nie działać prawidłowo. Należy go naprawić lub wymienić u autoryzowanego dealea Kia.

Może nie być możliwe określenie niskiego ciśnienia po prostu obserwując koła. Do pomiaru ciśnienia w ogumieniu należy zawsze wykorzystywać dobrej jakości samochodowy manometr ciśnienia. Proszę zauważyć, że opona, która jest gorąca (po jeździe) wykazuje wyższe ciśnienie mierzone niż opona zimna (od pozostawania w stanie unieruchomienia przez co najmniej 3 godziny i po przejechaniu mniej niż 1 mili (1,6 km) w ciągu tego okresu 3 godzin). Przed pomiarem ciśnienia napełnienia należy umożliwić oponom wystygnięcie. Przed napełnianiem opon do wymaganego ciśnienia należy zawsze zwracać uwagę, czy są one zimne. Zimna opona oznacza, iż pojazd pozostawał nieruchomy przez 3 godziny i przejechał nie więcej niż 1 milę (1,6 km) w ciągu 3 godzin.

OSTROŻNIE Nie należy stosować żadnej masy uszczelniającej do opon, z wyjątkiem Tire Mobility Kit zatwierdzonego przez Kia, jeśli pojazd jest wyposażony w System monitorowania ciśnienia w ogumieniu. Płynna masa uszczelniająca może spowodować uszkodzenie czujników ciśnienia w oponach.

 

OSTRZEŻENIE - TPMS
 •  TPMS nie może ostrzegać użytkownika samochodu o poważnym i gwałtownym uszkodzeniu opony spowodowanym przez czynniki zewnętrzne.takie jak gwoździe lub zanieczyszczenia.
 •  Jeśli użytkownik samochodu odczuwa jakąkolwiek jego niestabilność, powinien niezwłocznie zdjąć stopę z pedału przyspieszania i stopniowo rozpocząć hamowaniez niewielką siłą i zjechać z drogi w bezpieczne miejsce.

 

OSTRZEŻENIE N i e o d p o w i e d z i a l n e manipulowanie, zmiany lub wyłączanie części Układu Monitorowania Ciśnienia w Ogumieniu (TPMS) mogą zakłócić zdolność układu do ostrzegania kierowcy o niskim ciśnieniu w ogumieniu i/lub uszkodzić układ TPMS.

N i e o d p o w i e d z i a l n e manipulowanie, zmiany lub wyłączanie części Układu Monitorowania Ciśnienia w Ogumieniu (TPMS) mogą spowodować unieważnienie gwarancji na tę część pojazdu.

 

OSTRZEŻENIE - dla EUROPY
 •  Nie należy wprowadzać zmian w samochodzie, Mogą one wpływać negatywnie na działanie układu TPMS.
 •  Koła dostępne na rynku nie mają czujnika TPMS. Dla Państwa bezpieczeństwa zalecamy stosowanie części zamiennych od autoryzowanego sprzedawcy Kia.
 •  Jeśli stosujecie Państwo koła dostępne na rynku, należy stosować czujnik TPMS zatwierdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Jeżeli Państwa pojazd nie jest wyposażony w czujnik TPMS albo czujnik TPMS nie działa prawidłowo, wynik przeglądu okresowego przeprowadzanego w Waszym kraju, będzie niepomyślny.

❈Wszystkie pojazdy sprzedawane na rynku europejskim w niżej wymienionym okresie muszą być wyposażone w TPMS.

 •  Nowy model samochodu: 1 listopada 2012 ~ -
 •  Aktualny model samochodu: 1 listopada 2014~ (biorąc pod uwagę datę rejestracji samochodu)

Dane techniczne

Napięcie układu: 12 V prąd stały Napięcie robocze: 10 - 15 V prąd stały Prąd znamionowy: maks. 15 A Odpowiedni do stosowania w zakresie ...

Holowanie

...

Zobacz tez:

Odpowiednie fotele do montażu fotelika dziecięcego z mocowaniem ISOFIX
Jeśli na fotelu tylnym używany jest fotelik dziecięcy grupy 0 lub 0+ lub fotelik dziecięcy skierowany tyłem do kierunku jazdy I, fotel kierowcy lub pasażera należy ustawić w taki sposób, aby fotelik nie dotykał oparcia fo ...

Dach otwierany
Jeśli pojazd jest wyposażony w okno dachowe, można je przesunąć i pochylić, wykorzystując w tym celu dźwignię sterowania usytuowaną na konsoli znajdującej się nad głową. Otwierany dach może być otwierany, zam ...

Otwieranie maski silnika
1. aby zwolnić maskę silnika, należy pociągnąć dźwignię. maska powinna się nieznacznie unieść. 2. Podejść do przedniej części pojazdu, lekko podnieść maskę, nacisnąć drugą zapadk ...

Samochody