Kia Picanto: Układ regulacji prędkości jazdy (Tempomat)

Kia Picanto –> Jazda samochodem –> Układ regulacji prędkości jazdy (Tempomat)

Układ regulacji prędkości jazdy (Tempomat)


 1. Lampka kontrolna tempomatu
 2. Lampka kontrolna ustawiania prędkości jazdy

Układ regulacji prędkości jazdy pozwala na zaprogramowanie utrzymywania stałej prędkości przez pojazd bez potrzeby korzystania przez kierowcę z pedału przyspieszenia.

Przeznaczony jest do działania przy prędkościach powyżej 30 km/h.

OSTRZEŻENIE
 •  Jeżeli układ regulacji prędkości jazdy pozostanie włączony (lampka kontrolna układu regulacji prędkości jazdy pali się), może się przypadkowo uaktywnić. Jeżeli układ regulacji prędkości jazdy nie jest używany, należy go wyłączyć. Pozwoli to na uniknięcie niezamierzonego ustawienia prędkości jazdy.
 •  Układ regulacji prędkości jazdy powinien być używany tylko podczas jazdy na autostradach przy dobrej pogodzie.
 •  Nie wolno używać układu regulacji prędkości jazdy w przypadku, gdy utrzymywanie stałej prędkości samochodu jest niebezpieczne, na przykład podczas jazdy na drodze o dużym lub zmiennym natężeniu ruchu, na drogach o śliskiej nawierzchni (mokrych, pokrytych lodem lub śniegiem), drogach krętych lub drogach o nachyleniu ponad 6%.
 • Przy każdorazowym używaniu układu regulacji prędkości jazdy należy zwracać szczególną uwagę na warunki jazdy.
 •  Podczas zjazdów ze wzniesień należy zachować ostrożność, używając układu regulacji prędkości jazdy, ponieważ może dojść do zwiększenia prędkości jazdy.

 

OSTROŻNIE Podczas jazdy z włączonym układem regulacji prędkości jazdy w samochodzie z ręczną skrzynią biegów nie wolno ustawiać drążka zmiany biegów w położenie neutralne bez wciśnięcia pedału sprzęgła, ponieważ doprowadzi to do nadmiernego wzrostu prędkości obrotowej silnika. Jeżeli to nastąpi, należy wcisnąć pedał sprzęgła lub zwolnić włącznik główny ON-OFF układu regulacji prędkości jazdy.

UWAGA

Przełącznik tempomatu

Przełącznik tempomatu


: Włączenie lub wyłączenie
układu regulacji prędkości jazdy.

(ON (WŁ.) CANCEL (ANULOWANIE) OFF (WYŁ.)) : Zmiana trybu między okładem
regulacji prędkości jazdy a systemem kontroli prędkości maksymalnej.

RES+: Przywrócenie lub zwiększenie zaprogramowanej prędkości jazdy.

SET-: Ustawienie lub zmniejszenie zaprogramowanej prędkości jazdy.

Aby ustawić układ regulacji prędkości jazdy:

Aby ustawić układ regulacji prędkości jazdy


 1. Nacisnąć przycisk CRUISE na
  kierownicy, aby włączyć układ. Lampka kontrolna tempomatu zapali się .

 2. Przyspieszyć do wymaganej prędkości (wyższej niż 30 km/h).

UWAGA - Ręczna skrzynia biegów W przypadku samochodów wyposażonych w ręczną skrzynię biegów, aby ustawić układ regulacji prędkości jazdy po uruchomieniu silnika, należy przynajmniej raz nacisnąć pedał hamulca.

Aby ustawić układ regulacji prędkości jazdy


 1. Opuścić dźwignię w dół (do położenia SET-) i zwolnić ją przy wymaganej prędkości. Lampka kontrolna ustawienia tempomatu zapali się.

  Jednocześnie zwolnić pedał przyspieszenia. Wymagana prędkość będzie utrzymywana automatycznie.

Przy podjeździe na strome wzniesienie pojazd może nieznacznie zwolnić, a przy zjeździe ze wzniesienia - lekko przyspieszyć.

Aby zwiększyć zaprogramowaną prędkość jazdy:


Postępować zgodnie z jedną z poniższych procedur:

Aby zmniejszyć zaprogramowaną prędkość jazdy:

Aby zmniejszyć zaprogramowaną prędkość jazdy


Postępować zgodnie z jedną z poniższych procedur:

Aby chwilowo przyspieszyć przy włączonym układzie regulacji prędkości jazdy: Aby chwilowo zwiększyć prędkość, gdy włączony jest układ regulacji prędkości jazdy, wcisnąć pedał przyspieszenia.

Zwiększenie prędkości nie zakłóci działania układu regulacji prędkości ani nie zmieni zaprogramowanej prędkości.

Aby powrócić do ustawionej prędkości, należy zdjąć stopę z pedału przyspieszenia.

Aby zakończyć działanie układu regulacji prędkości jazdy:

Aby zakończyć działanie układu regulacji prędkości jazdy


Każda z powyższych czynności spowoduje zakończenie działania układu regulacji prędkości jazdy (zgaśnie lampka kontrolna SET w zespole wskaźników), lecz nie spowoduje
wyłączenia układu. Aby przywrócić działanie układu regulacji prędkości jazdy, należy przesunąć dźwignię na kierownicy w górę (do położenia RES+).

Pojazd powróci do jazdy z wcześniej zaprogramowaną prędkością .


Aby przywrócić zaprogramowaną prędkość jazdy przy aktualnej prędkości przekraczającej 30 km/h:

Aby przywrócić zaprogramowaną prędkość jazdy przy aktualnej prędkości przekraczającej 30 km/h


Przesunąć przełącznik w górę (RES +).

Jeśli prędkość pojazdu jest większa niż 30 km/h, system przywróci zaprogramowaną prędkość.

Aby wyłączyć układ regulacji prędkości jazdy:

Aby wyłączyć układ regulacji prędkości jazdy


Obie te czynności spowodują zakończenie działania układu regulacji prędkości jazdy. Aby przywrócić działanie układu regulacji prędkości jazdy, należy powtórzyć czynności opisane na poprzednich stronach w części pt. "Aby ustawić układ regulacji prędkości jazdy".

Usterka działania system ISG

System może nie działać gdy: Gdy wystąpi błąd czujników związanych z systemem ISG lub błąd samego systemu. Będzie ...

System kontroli prędkości maksymalnej

Jeżeli kierowca nie chce przekraczać określonej prędkości, może ustawić prędkość maksymalną. W przypadku przekroczenia u ...

Zobacz tez:

Wymiana baterii
Nadajnik zasilany jest baterią litową 3 V, która w normalnych warunkach starcza na kilka lat. Jeżeli wymagana jest wymiana baterii, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: 1. Włożyć wąskie narzędzie w szcze ...

Pojazdy bez pakietu foteli komfortowych
W kierunku wzdłużnym: Unieść dźwignię i przesunąć fotel do przodu lub do tyłu. Puścić dźwignię . Fotel musi się słyszalnie zablokować. Nachylenie oparcia: ...

Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
C : Sterowanie wycieraczką/spryskiwaczem tylnej szyby - mycie z krótkotrwałą pracą wycieraczek - Ciągły cykl pracy - Wyłączone ...

Samochody