Kia Picanto: Uruchamianie z zewnętrznego akumulatora wspomagającego

Kia Picanto –> Postępowanie w przypadku awarii –> Uruchamianie awaryjne –> Uruchamianie z zewnętrznego akumulatora wspomagającego

Jeśli uruchamianie z zewnętrznego akumulatora wspomagającego wykonywane będzie niepoprawnie, może być niebezpieczne. Dlatego też, by uniknąć obrażeń lub zniszczenia pojazdu albo akumulatora, należy postępować zgodnie z procedurami uruchamiania pojazdu z zewnętrznego akumulatora wspomagającego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zdecydowanie zalecane jest by uruchomienie samochodu z zewnętrznego akumulatora wspomagającego zostało wykonane przez kompetentnego technika lub pomoc drogową.

OSTROŻNIE Należy używać jedynie 12- woltowego układu uruchamiania zewnętrznego. Używając 24- woltowego źródła zasilania (dwóch akumulatorów 12-woltowych podłączonych szeregowo lub 24- woltowego zestawu generatora silnikowego) można trwale uszkodzić 12-woltowy rozrusznik, układ zapłonu oraz inne elementy elektryczne.

 

OSTRZEŻENIE - Akumulator Nigdy nie należy próbować sprawdzać poziomu elektrolitu w akumulatorze, ponieważ może to spowodować pęknięcie akumulatora lub jego wybuch będące przyczyną poważnych obrażeń.

 

OSTRZEŻENIE - Akumulator
 •  Akumulator należy chronić przed płomieniami i iskrami. Z akumulatora wydziela się wodór, który może wybuchnąć, jeśli zetknie się z płomieniami lub iskrami. Nie przestrzeganie ścisłe tych instrukcji może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała oraz uszkodzenia pojazdu! W przypadku braku pewności co do zastosowania tej procedury, należy poszukać pomocy fachowca. Akumulatory samochodowe zawierają kwas siarkowy. Jest on trujący i silnie żrący. Podczas rozruchu silnika za pomocą kabli rozruchowych, należy nosić okulary ochronne i uważać, by nie wylać kwasu na siebie, na ubranie, ani na samochód.
 • Nie należy podejmować próby uruchomienia pojazdu z zewnętrznego akumulatora wspomagającego jeśli rozładowany akumulator samochodu jest zamarznięty lub jeśli poziom jego elektrolitu jest niski. Mogłoby to spowodować pęknięcie lub wybuch akumulatora.
 •  Nie wolno dopuścić, aby rozruchowe przewody przyłączeniowe (+) i (-) zetknęły się ze sobą. Może to doprowadzić do powstania iskier.
 •  Akumulator może pęknąć lub wybuchnąć, gdy rozruch za pomocą akumulatora wspomagającego przeprowadzany będzie przy własnym akumulatorze rozładowanym lub zamarzniętym.

Procedura uruchamiania z zewnętrznego akumulatora wspomagającego

OSTROŻNIE - Akumulator AGM (jeśli jest w wyposażeniu)
 •  Akumulatory z absorpcyjną matą szklaną (AGM) są bezobsługowe i powinny być obsługiwane jedynie w autoryzowanej stacji obsługi Kia.

  Do ładowania akumulatora AGM należy używać wyłącznie całkowicie automatycznych prostowników zaprojektowanych specjalnie do akumulatorów AGM.

  Akumulator AGM należy wymieniać jedynie na oryginalny akumulator Kia przeznaczony do systemów ISG.

 •  Nie otwierać ani nie zdejmować górnej pokrywy akumulatora. Może to spowodować wyciek elektrolitu, który jest substancją żrącą.
 • Po ponownym podłączeniu lub wymianie akumulatora AGM funkcje ISG nie są dostępne od razu.

  W razie potrzeby użycia funkcji ISG wymagana jest trwająca około 4 godziny kalibracja akumulatora przy wyłączonym zapłonie.

 1. Należy upewnić się, że zewnętrzny akumulator jest 12-woltowy oraz że jego biegun ujemny jest uziemiony.
 2.  Jeśli zewnętrzny akumulator znajduje się w innym pojeździe, nie można dopuścić do tego by samochody się stykały.
 3.  Należy wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia elektryczne powodujące obciążenie.
 4.  Podłączyć przewody przyłączeniowe dokładnie w takiej kolejności, jaka została pokazana na ilustracji.

  Najpierw podłączyć jeden koniec przewodu przyłączeniowego do bieguna dodatniego rozładowanego akumulatora (1), następnie podłączyć drugi koniec do dodatniego bieguna zewnętrznego akumulatora wspomagającego (2).

W następnej kolejności podłączyć jeden koniec przewodu przyłączeniowego do ujemnego bieguna zewnętrznego akumulatora wspomagającego (3), a następnie połączyć drugi koniec przewodu z litym, nieruchomym, metalowym elementem (na przykład, wspornikiem do podnoszenia silnika) znajdującym się z dala od akumulatora (4). Nie podłączać go do jakiegokolwiek elementu, który porusza się kiedy silnik jest uruchamiany lub w jego pobliżu.

Nie należy dopuścić do tego by przewody przyłączeniowe stykały się z czymkolwiek poza odpowiednimi biegunami akumulatorów lub właściwym uziemieniem. Podczas podłączania przewodów nie należy nachylać się nad akumulatorem.

OSTROŻNIE - Przewody przyłączeniowe akumulatora Nie należy podłączać przewodu przyłączeniowego od ujemnego bieguna zewnętrznego akumulatora wspomagającego do ujemnego bieguna rozładowanego akumulatora. Może to spowodować przegrzanie rozładowanego akumulatora samochodu i pęknięcie, które może spowodować wyciek kwasu akumulatorowego.
 1. Uruchomić silnik pojazdu ze sprawnym akumulatorem i pozwolić mu działać z prędkością 2 000 obr/min, a następnie uruchomić silnik pojazdu z rozładowanym akumulatorem.

Jeśli przyczyna rozładowania akumulatora nie jest jasna, pojazd powinien zostać obejrzany przez autoryzowanego sprzedawcę Kia Motors.

Uruchamianie awaryjne

Przewody należy podłączać zgodnie z kolejnością numerów pokazanych na ilustracji i odłączać w odwrotnej kolejności. ...

Uruchamianie silnika poprzez pchanie pojazdu

Pojazd ten, wyposażony w ręczną skrzynię biegów, nie powinien być uruchamiany przez pchanie, ponieważ może to uszkodzić układ ...

Zobacz tez:

Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE Jeśli kanapa tylna/ fotel tylny oraz oparcie fotela nie są zablokowane, mogą się przechylić do przodu, np. podczas hamowania lub w razie wypadku. W wyniku tego pasażer jest dociskany przez kanapę tylną/ fotel tylny lub oparcie f ...

Blokowanie i odblokowanie
Funkcje KEYLESS-GO umożliwiają zablokowanie oraz odblokowanie i uruchomienie pojazdu. Do tego celu należy mieć przy sobie kluczyk. Funkcje KEYLESS-GO można łączyć z funkcjami tradycyjnego kluczyka. Można np. odblokować pojazd za pomoc ...

Silnika
(*) Tryb SPORT (**) Tryb NORMAL (*) Dla wersji/rynków, gdzie przewidziano (*) Dla wersji/rynków, gdzie przewidziano (*) Dla wersji/rynków, gdzie przewidziano ...

Samochody