Kia Picanto: Wymagania dotyczące paliwa

Kia Picanto –> Wprowadzenie –> Wymagania dotyczące paliwa

Silnik benzynowy

Bezołowiowa

W celu uzyskania optymalnych osiągów zaleca się stosowanie benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 (AKI 91) lub wyższej. (nie wolno używać paliwa z domieszką metanolu).

Dopuszczalne jest stosowanie benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 91-94 (AKI 87-90), ale może to spowodować spadek osiągów samochodu (nie wolno używać paliwa z domieszką metanolu).

Użytkownik może stosować benzynę o liczbie oktanowej w zakresie liczb RON 91~94/AKI 87~90, lecz może to mieć wpływ nie niewielki spadek osiągów samochodu.

Twój samochód został zaprojektowany w celu osiągnięcia maksymalnych osiągów na BENZYNIE BEZOŁOWIOWEJ, przy równoczesnej minimalizacji szkodliwości spalin oraz zanieczyszczenia świec zapłonowych.

OSTROŻNIE NIGDY NIE NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ BENZYNY OŁOWIOWEJ. Stosowanie benzyny ołowiowej jest szkodliwe dla katalizatora i spowoduje uszkodzenie czujnika tlenu w układzie sterowania silnikiem oraz wpłynie na ograniczanie kontroli emisji spalin.

Nigdy nie dolewaj do zbiornika paliwa żadnych specyfików czyszczących układ paliwowy innych niż te, wyszczególnione w instrukcji. Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi Kia.

 

OSTRZEŻENIE
  •  Nie dolewaj paliwa po tym jak pistolet samoczynnie wyłączy się podczas tankowania.
  •  Zawsze sprawdź, czy korek wlewu paliwa jest bezpiecznie zamocowany, aby uniknąć rozlania paliwa w razie wypadku

Benzyna zawierająca etanol i metanol

Biopaliwa jako mieszaniny benzyny i etanolu (spirytus produkowany z ziarna) lub metanolu (spirytus wytwarzany z drewna) sprzedawane są zamiast paliwa ołowiowego lub z pewnym dodatkiem ołowiu.

Nie należy tankować biopaliwa zawierającego więcej niż 10% etanolu, nie należy tankować żadnego biopaliwa zawierającego jakikolwiek dodatek metanolu. Takie paliwa mogą powodować problemy z prowadzeniem pojazdu, albo uszkodzić układ paliwowy, układ sterowania silnikiem i układ kontroli emisji.

Zaprzestań korzystania z każdego biopaliwa, jeżeli wystąpi pogorszenie jazdy.

Uszkodzenie samochodu lub trwałe pogorszenie jazdy może nie być objęte gwarancją, jeżeli jest rezultatem tankowania:

  1.  Biopaliwa zawierającego więcej niż 10% etanolu.
  2.  Biopaliwa zawierającego metanol.
  3.  Benzyny lub biopaliwa ołowiowego.
OSTROŻNIE Nigdy nie używaj biopaliwa zawierającego metanol. Zaprzestań tankowania jakiegokolwiek biopaliwa, które wpływa na pogorszenie jazdy.

Inne paliwa

Paliwa takie, jak:

Skutkiem może być zapalanie się lampki kontrolnej sygnalizacji usterek (MIL), nierówna praca i dławienie się silnika, wypadanie zapłonów, słabe przyspieszenie, zapchanie katalizatora spalin, przyspieszona korozja, skrócenie żywotności itp.

Może również zapalać się lampka kontrolna sygnalizacji usterek (MIL).

UWAGA Gwarancja na nowy samochód nie obejmuje uszkodzeń układu paliwowego i nieprawidłowych osiągów samochodu spowodowanych stosowaniem tego typu paliw.

Zastosowanie MTBE

Zgodnie z zaleceniami paliwo zawierające MTBE (eter metylo-trójbutylowy) więcej niż 15,0% (Zawartość tlenu 2,7% wagowo) nie powinno być stosowane w Twoim samochodzie.

Paliwo o stężeniu MTBE większym niż 15,0% (Zwartość tlenu 2,7% masy) może redukować osiągi samochodu i spowodować powstawanie korków oparów paliwa oraz problemy z rozruchem.

OSTROŻNIE Ograniczona Gwarancja Twojego Nowego Samochodu może nie obejmować kosztów naprawy układu paliwowego i uszkodzeń powodujących utratę osiągów spowodowanych stosowaniem benzyny zawierającej jakąkolwiek domieszkę metanolu lub więcej niż 15,0% eteru metylo-trój-butylowego (MTBE).

(Zwartość tlenu 2,7% wagowo).

Nie należy stosować metanolu

Paliwa zawierające metanol (spirytus drzewny) nie mogą być stosowane w tym pojeździe. Taki rodzaj paliwa może zredukować osiągi pojazdu, albo uszkodzić elementy układu paliwowego, układu sterowania silnikiem i układu kontroli emisji

Dodatki do paliwa

Firma Kia zaleca stosowanie benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 (AKI 91) lub wyższej (w Europie) albo o liczbie oktanowej 91 (AKI 87) lub wyższej (poza Europą).

Dla klientów, którzy nie korzystają z paliw dobrej jakości, regularnie zawierających dodatki do paliw, i mają problemy z uruchamianiem silników lub silniki nie pracują płynnie, jedna butelka dodatków dodana do zbiornika paliwa co 15 000 km (dla Europy)/ 10 000 km (Poza Europą). Dodatki są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Kia, razem z informacjami odnośnie sposobu ich stosowania. Nie mieszać z innymi dodatkami do paliw

Eksploatacja za granicą

Kierowca zamierzający pojechać swoim samochodem do innego kraju, powinien:

Jak korzystać z tej instrukcji

Chcemy pomóc Ci w czerpaniu możliwie największej przyjemności z jazdy Twoim samochodem. Twoja Instrukcja Użytkownika może pomóc Ci na wiel ...

Proces docierania samochodu

Nie jest konieczny specjalny okres docierania. Stosując kilka następujących, prostych zasad ostrożności podczas pokonywania pierwszego 1000 km (600 mil ...

Zobacz tez:

Menu Nawigacja
Wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych W menu Navi na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać wskazówki nawigacyjne. Szczegółowe informacje na temat nawigacji znajdują się w oddzielnej instrukcji obsługi systemu multimedialnego ...

Automatyczne opuszczanie/podnoszenie szyby (drzwi kierowcy) (opcja)
Chwilowe wciśnięcie lub pociągnięcie przełącznika elektrycznego podnośnika szyby do drugiego położenia zapadki (6) powoduje całkowite opuszczenie lub podniesienie szyby w drzwiach kierowcy, nawet w przypadku zwolnienia przełącznika ...

System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) (jeśli jest w wyposażeniu)
OSTRZEŻENIE ABS (lub ESC) nie zapobiegnie wypadkom powstałym na skutek wykonywania niewłaściwych lub niebezpiecznych manewrów. Pomimo, że kontrola nad pojazdem podczas awaryjnego hamowania jest udoskonalona, zawsze należy zachowa ...

Samochody