Kia Picanto: Zamykanie pokrywy wlewu paliwa

Kia Picanto –> Cechy i funkcje samochodu –> Pokrywa wlewu paliwa –> Zamykanie pokrywy wlewu paliwa

 1.  Aby założyć korek, należy go dokręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia. Zatrzaśnięcie wskazuje na prawidłowe dokręcenie korka.
 2.  Zamknąć pokrywę wlewu paliwa i docisnąć ją lekko, upewniając się, że została dobrze zamknięta.
OSTRZEŻENIE - Uzupełnianie paliwa
 •  Jeżeli znajdujące się pod ciśnieniem paliwo wytryśnie na zewnątrz, może ono pokryć odzież lub skórę kierowcy i przez to wystawić go na niebezpieczeństwo ognia i poparzeń. Korek wlewu paliwa należy zawsze odkręcać ostrożnie i powoli. Jeżeli korek wypuszcza paliwo lub jeżeli kierowca usłyszy syczący dźwięk, przed całkowitym odkręceniem korka powinien odczekać, aż dźwięk ten zaniknie.
 •  Nie dolewaj paliwa po tym jak pistolet samoczynnie wyłączy się podczas tankowania.
 •  Zawsze sprawdź, czy korek wlewu paliwa jest bezpiecznie zamocowany, aby uniknąć rozlania paliwa w razie wypadku.

 

OSTRZEŻENIE - Zagrożenia przy tankowaniu Paliwa silnikowe są materiałami łatwopalnymi. Podczas tankowania, proszę zwracać szczególną uwagę na poniższe wskazówki.

Zaniechanie przestrzegania tych wskazówek może skutkować poważnymi obrażeniami osobistymi, groźnymi poparzeniami lub śmiercią na skutek pożaru lub wybuchu.

 •  Zapoznaj się i stosuj do wszelkich ostrzeżeń dotyczących urządzeń stacji paliwowej.
 •  Przed tankowaniem zwrócić uwagę na położenie awaryjnego odcięcia paliwa na stacji benzynowej, jeżeli jest dostępne.
 •  Przed dotknięciem dyszy paliwowej, należy wyeliminować potencjalnie niebezpieczne rozładowanie elektryczności statycznej przez dotknięcie innej metalowej części pojazdu, w bezpiecznej odległości od szyjki wlewu paliwa, dyszy lub innego źródła gazów.
 • Nie wchodzić z powrotem do pojazdu, gdy rozpoczęło się tankowanie, gdyż można w ten sposób wygenerować elektryczność statyczną przez dotknięcie, potarcie lub przesunięcie się o dowolny przedmiot lub tkaninę (poliester, satyna, nylon, itp.) zdolne do wytworzenia elektryczności statycznej. Wyładowanie elektryczności statycznej może zainicjować zapłon oparów paliwa, powodujący gwałtowne spalanie. Jeżeli kierowca musi wejść do pojazdu, powinien raz jeszcze wyeliminować potencjalnie niebezpieczne rozładowanie elektryczności statycznej przez dotknięcie innej metalowej części pojazdu, w bezpiecznej odległości od szyjki wlewu paliwa, dyszy lub innego źródła benzyny.
 • Podczas korzystania z przenośnego kanistra, należy pamiętać o umieszczeniu go na ziemi przed rozpoczęciem uzupełniania paliwa.

  Wyładowanie elektryczności statycznej z kanistra może zainicjować zapłon oparów paliwa, powodując pożar. Gdy tylko rozpocznie się tankowanie, aż do jego zakończenia kanister powinien utrzymywać kontakt z pojazdem.

  Korzystać tylko z przenośnych kanistrów plastykowych przeznaczonych do przenoszenia i przechowywania benzyny.

 •  Podczas tankowania nie korzystać z telefonów komórkowych. Elektryczny prąd i/lub zakłócenia elektryczne wywołane przez telefon komórkowy mogą potencjalnie spowodować zapłon oparów paliwa, powodując pożar.
 • Podczas tankowania zawsze należy wyłączać silnik. Iskry wytwarzane przez elementy elektryczne powiązane z silnikiem mogą zainicjować zapłon oparów paliwa, powodując pożar. Gdy tylko tankowanie zostanie zakończone, przed uruchomieniem silnika należy upewnić się, że korek oraz pokrywa wlewu paliwa zostały dobrze zamknięte.
 •  NIE używać zapałek lub zapalniczki oraz NIE PALIĆ, ani nie pozostawiać tlącego się papierosa w swoim pojeździe podczas pobytu na stacji paliwowej, zwłaszcza podczas tankowania. Paliwo silnikowe jest wysoce łatwopalne i może, jeżeli zostanie zapalone, spowodować pożar.
 •  Jeżeli podczas tankowania pojawi się ogień, należy opuścić sąsiedztwo pojazdu i niezwłocznie skontaktować się z kierownictwem stacji paliwowej, a następnie powiadomić lokalną straż pożarną. Przestrzegać wszystkich zaleconych instrukcji bezpieczeństwa.

 

OSTROŻNIE
 •  Pamiętaj o zatankowaniu samochodu postępując zgodnie z "Wymaganiami dotyczącymi paliwa" podanymi w dziale 1.
 •  Jeżeli korek wlewu paliwa wymaga wymiany, stosować tylko oryginalny korek Kia lub zamiennik przeznaczony do Państwa pojazdu. Nieprawidłowy korek wlewu paliwa może wywołać poważne usterki w działaniu systemu paliwowego lub systemu kontroli spalin.
 •  Nie rozlewać paliwa po zewnętrznych powierzchniach pojazdu. Jakikolwiek rodzaj rozlanego paliwa na polakierowanej powierzchni może uszkodzić lakier.
 •  Po zatankowaniu, w celu zapobieżenia rozlaniu się paliwa w razie wypadku, upewnić się, że korek wlewu paliwa jest dobrze zakręcony.

Otwieranie pokrywy wlewu paliwa

Pokrywa wlewu paliwa musi być otwierana z wnętrza pojazdu za pomocą pociągnięcia do góry uchwytu pokrywy umieszczonego w przedniej czę&# ...

Dach otwierany

Jeśli pojazd jest wyposażony w okno dachowe, można je przesunąć i pochylić, wykorzystując w tym celu dźwignię sterowania usytuow ...

Zobacz tez:

Setup (konfigurowanie)
Typ A-3, Typ A-4 (model w Kolumbii) Ustawienia wyświetlacza Naciśnij przycisk Wybierz [Display] (Wyświetlacz) za pomocą pokrętła strojenie lub klawisza Wybierz menu za pomocą pokrętła strojenia Okno wyskakujące Mode (Trybu) Przyci ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie  Materiały eksploatacyjne mogą być trujące i niebezpieczne dla zdrowia. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Podczas stosowania, przechowywania i utylizacji materiałów eksploatacyjnych należy przestrzegać in ...

Geometria kół i wyważanie opon
Koła samochodu mają ustawioną geometrię i zostały dokładnie wyważone w zakładzie produkcyjnym tak, aby zużycie ich było jak najmniejsze i aby sprawność pojazdu była jak największa. W większości przypadków ...

Samochody