Mercedes-Benz Klasa A: Ogrzewanie

Ogrzewanie postojowe - czas odjazdu

Ostrzeżenie 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeśli końcówka rury wydechowej jest zablokowana lub wystarczająca wentylacja nie jest możliwa, do wnętrza pojazdu mogą się przedostać trujące spaliny, w szczególności tlenek węgla. Tak dzieje się np. w zamkniętych połączeniach, lub jeśli pojazd utknął w śniegu. Istnieje zagrożenie życia!
W zamkniętych pomieszczeniach, np. w garażach, bez odsysania należy wyłączać ogrzewanie postojowe. Jeśli pojazd utknął w śniegu i ogrzewanie postojowe musi działać, należy usunąć śnieg z obszaru końcówki rury wydechowej i wokół pojazdu. Po stronie pojazdu osłoniętej od wiatru otworzyć szybę, aby zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza.

OSTRZEŻENIE

Przy włączonym ogrzewaniu postojowym elementy pojazdu, np. układ wydechowy, mogą być bardzo gorące.
Łatwopalne materiały, np. suche liście, trawa lub gałęzie, mogą się zapalić w przypadku zetknięcia się z
Istnieje niebezpieczeństwo pożaru!
Należy upewnić się, że przy włączonym ogrzewaniu postojowym

Wskazówka 

Działanie ogrzewania/ wentylacji postojowej obciąża akumulator. Dlatego najpóźniej po drugim uruchomieniu funkcji ogrzewania lub wentylacji postojowych należy przejechać pojazdem dłuższy dystans.

Funkcja ta jest dostępna tylko w pojazdach wyposażonych w ogrzewanie postojowe.
W podmenu Ogrzewanie można wybrać lub zmienić zapisany czas odjazdu.
Funkcja preselekcji ogrzewania postojowego oblicza w zależności od temperatury zewnętrznej moment włączenia, aby pojazd był nagrzany w momencie odjazdu. Po osiągnięciu czasu odjazdu ogrzewanie postojowe działa jeszcze przez pięć minut, a następnie wyłącza się. Ogrzewanie postojowe przejmuje ustawienia temperatury z układu klimatyzacji lub automatycznego układu klimatyzacji THERMATIC lub THERMOTRONIC.
Ogrzewanie postojowe można wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku ogrzewania postojowego na konsoli środkowej lub za pomocą pilota.

Info 

Ogrzewanie postojowe należy włączać co najmniej raz w miesiącu, aby działało przez ok. dziesięć minut.

Dalsze informacje na temat ogrzewania postojowego

Wybieranie czasu odjazdu lub deaktywacja wybranego czasu odjazdu

Za pomocą
lub
na kierownicy wybrać menu Ustaw. .
Za pomocą lub 
wybrać podmenu
Ogrzewanie .
Potwierdzić za pomocą .
 • Pojawia się aktualne ustawienie.
 • Nacisnąć ponownie .

  Za pomocą  lub
  wybrać jeden z
  czasów odjazdu lub Programator wył. (brak aktywnego czasu preselekcji).

  Potwierdzić za pomocą .
 • Po wybraniu czasu odjazdu w przycisku ogrzewania postojowego świeci się żółta lampka kontrolna.
 • Ustawianie czasu odjazdu

  Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw. .

  Za pomocą lub
  wybrać podmenu
  Ogrzewanie .

  Potwierdzić za pomocą .
 • Pojawia się aktualne ustawienie.
 • Za pomocą lub
  wybrać
  Zmień A , B lub C

  Potwierdzić za pomocą .
 • Czas odjazdu można zmienić.
 • Za pomocą
  lub
  wybrać wskazanie, które ma zostać zmienione: godzina, minuty.

  Za pomocą lub
  ustawić wybrane
  wskazanie.

  Za pomocą
  zapisać wprowadzoną zmianę w pamięci.
 • Żółta lampka kontrolna w przycisku ogrzewania postojowego świeci się.
 • Komfort

  Włączanie i wyłączanie funkcji dostosowywania pasa bezpieczeństwa

  Po włączeniu funkcji Dostosowanie pasa na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się pas bezpieczeństwa w kolorze pomarańczowym.

  Za pomocą
  zmienić ustawienie.

  Dalsze informacje na temat funkcji dostosowywania pasa bezpieczeństwa

  Włączanie i wyłączanie funkcji składania lusterek po zablokowaniu zamków

  Funkcja ta jest dostępna tylko, jeśli pojazd jest wyposażony w funkcję elektrycznego składania lusterek.
  Po włączeniu funkcji Autom. składanie lusterka zewnętrzne są składane po zablokowaniu zamków pojazdu. Po odblokowaniu zamków i otworzeniu drzwi przednich, lusterka zewnętrzne rozkładają się ponownie.
  Jeśli przy włączonej funkcji Autom. składanie lusterka zewnętrzne zostaną złożone za pomocą przycisku na drzwiach  , lusterka zewnętrzne nie rozkładają się automatycznie. Lusterka zewnętrzne można wtedy rozłożyć tylko za pomocą przycisku na drzwiach.
  Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw. .

  Za pomocą lub
  wybrać podmenu
  Komfort .

  Potwierdzić za pomocą .
  Za pomocą
  lub wybrać
  funkcję Autom. składanie .
 • Gdy funkcja Autom. składanie jest włączona, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać lusterko zewnętrzne pojazdu w kolorze pomarańczowym.
 • Za pomocą
  zmienić ustawienie.

  Powrót do ustawień fabrycznych

  Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Ustaw. .

  Za pomocą lub
  wybrać podmenu
  Ustawienia fabryczne .

  Potwierdzić za pomocą .

  Wyświetlana jest funkcja Zresetować wszystkie ustawienia? .

  Za pomocą lub 
  wybrać
  Nie lub Tak .

  Za pomocą
  potwierdzić wybór.

 • Po wybraniu Tak na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać wskazanie potwierdzenia.
 • Ze względów bezpieczeństwa nie wszystkie funkcje są resetowane: funkcję Ogranicznik prędk. (opony zimowe): stałego ogranicznika prędkości można ustawiać wyłącznie w podmenu Pojazd .
  W celu zresetowania funkcji Światła dzienne w podmenu Światła należy przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1.

  Światła

  Włączanie świateł dziennych Funkcję Światła dzienne można ustawić tylko przy wyłączonym silniku. Za pomoc ...

  Menu AMG (pojazdy Mercedes-AMG)

  ...

  Zobacz tez:

  Odłączanie przyczepy
  Ostrzeżenie  Jeśli odłączana jest przyczepa z hamulcem najazdowym w stanie najazdowym, może dojść do zakleszczenia dłoni pomiędzy pojazdem a dyszlem. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Przyczepy nie wolno odłą ...

  W jaki sposób działa system poduszek bezpieczeństwa
  Poduszki bezpieczeństwa działają tylko, gdy włącznik zapłonu jest w pozycji włączonego zapłonu (ON) lub START.  Poduszki bezpieczeństwa napełniają się natychmiast w przypadku poważnego przedniego bądź ...

  Aktywacja asystenta ruszania
  Wyłączyć ESP Przekręcić kierownicę w położenie do jazdy na wprost. Wcisnąć mocno lewą nogą pedał hamulca i przytrzymać. Przełączyć skrzynię biegów na D. Za pomocą przycisku D ...

  Samochody