Mercedes-Benz Klasa A: Stosowanie zestawu TIREFIT

Mercedes-Benz Klasa A –> Usuwanie awarii –> Uszkodzenie opony –> Zestaw TIREFIT –> Stosowanie zestawu TIREFIT

Stosowanie zestawu TIREFIT


Stosowanie zestawu TIREFIT


Wyjąć elastyczny przewód
i wtyk
z dna obudowy elektrycznej sprężarki do kół .

Wsunąć żółty wtyk elastycznego przewodu w gniazdo żółtej zaślepki 
na pojemniku z uszczelniaczem 
i zablokować.

Wsunąć najpierw żółty kapturek 
pojemnika z uszczelniaczem do opon
z pierścieniami uszczelniającymi sprężarki do kół .


Obydwa zaczepy żółtego korka
muszą się zatrzasnąć..

Stosowanie zestawu TIREFIT


Odkręcić kapturek zaworu 
uszkodzonej opony.

Przykręcić elastyczny przewód
do zaworu .


Podłączyć wtyk 
do gniazda 12 V w pojeździe.
 
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących gniazd

Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1

Nacisnąć przełącznik 
na elektrycznej pompce do kół w położenie ON.

Elektryczna sprężarka do opon jest włączona. Opona jest pompowana.
Najpierw do opony jest pompowany uszczelniacz. Przy tym ciśnienie może wzrosnąć na krótko do ok. 500 kPa (5 bar, 73 psi).

Nie wyłączać elektrycznej sprężarki do opon w tej fazie!

Jeśli po dziesięciu minutach ciśnienie 200 kPa (2,0 bar, 29 psi) zostanie osiągnięte, patrz "Ciśnienie w oponie zostało osiągnięte"

Jeśli po dziesięciu minutach ciśnienie nie osiągnie 200 kPa (2,0 bar, 29 psi), patrz "Ciśnienie w oponie nie zostało osiągnięte"

Jeżeli doszło do wydostania się środka uszczelniającego, oczyścić szybko dane miejsca. Należy używać do tego czystej wody.

Odzież zabrudzoną uszczelniaczem do opon należy niezwłocznie przekazać do czyszczenia chemicznego za pomocą nadchloranu etylenu.

Ważne zasady bezpieczeństwa

TIREFIT jest uszczelniaczem do opon. Za pomocą zestawu TIREFIT można uszczelnić niewielkie uszkodzenia kłute do 4 mm, szczególnie ...

Ciśnienie w oponie nie jest osiągnięte

Jeśli po dziesięciu minutach ciśnienie w oponach 200 kPa ( 2,0 bar , 29 psi ) nie zostało osiągnięte: Wyłączyć elektryczną pom ...

Zobacz tez:

Oznaczenia na bocznej stronie opony
Informacje podane na tej tabliczce identyfikują i opisują podstawową charakterystykę opony oraz podają numer identyfikacyjny opony (TIN), potrzebny do certyfikacji norm bezpieczeństwa. W korespondencji dotyczącej opon należy zawsze podawać TIN. ...

Redukcja biegów
Gdy wystąpi konieczność zmniejszenia prędkości w ruchu ulicznym lub na podjeździe, należy zredukować bieg przed wystąpieniem przeciążenia silnika. Redukcja biegów zmniejsza ryzyko zgaśnięcia silnika i pozwala na uzyskanie ...

Automatyczne opuszczanie/podnoszenie szyby (drzwi kierowcy) (opcja)
Chwilowe wciśnięcie lub pociągnięcie przełącznika elektrycznego podnośnika szyby do drugiego położenia zapadki (6) powoduje całkowite opuszczenie lub podniesienie szyby w drzwiach kierowcy, nawet w przypadku zwolnienia przełącznika ...

Samochody