Mercedes-Benz Klasa A: Stosowanie zestawu TIREFIT

Mercedes-Benz Klasa A –> Usuwanie awarii –> Uszkodzenie opony –> Zestaw TIREFIT –> Stosowanie zestawu TIREFIT

Stosowanie zestawu TIREFIT


Stosowanie zestawu TIREFIT


Wyjąć elastyczny przewód
i wtyk
z dna obudowy elektrycznej sprężarki do kół .

Wsunąć żółty wtyk elastycznego przewodu w gniazdo żółtej zaślepki 
na pojemniku z uszczelniaczem 
i zablokować.

Wsunąć najpierw żółty kapturek 
pojemnika z uszczelniaczem do opon
z pierścieniami uszczelniającymi sprężarki do kół .


Obydwa zaczepy żółtego korka
muszą się zatrzasnąć..

Stosowanie zestawu TIREFIT


Odkręcić kapturek zaworu 
uszkodzonej opony.

Przykręcić elastyczny przewód
do zaworu .


Podłączyć wtyk 
do gniazda 12 V w pojeździe.
 
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących gniazd

Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1

Nacisnąć przełącznik 
na elektrycznej pompce do kół w położenie ON.

Elektryczna sprężarka do opon jest włączona. Opona jest pompowana.
Najpierw do opony jest pompowany uszczelniacz. Przy tym ciśnienie może wzrosnąć na krótko do ok. 500 kPa (5 bar, 73 psi).

Nie wyłączać elektrycznej sprężarki do opon w tej fazie!

Jeśli po dziesięciu minutach ciśnienie 200 kPa (2,0 bar, 29 psi) zostanie osiągnięte, patrz "Ciśnienie w oponie zostało osiągnięte"

Jeśli po dziesięciu minutach ciśnienie nie osiągnie 200 kPa (2,0 bar, 29 psi), patrz "Ciśnienie w oponie nie zostało osiągnięte"

Jeżeli doszło do wydostania się środka uszczelniającego, oczyścić szybko dane miejsca. Należy używać do tego czystej wody.

Odzież zabrudzoną uszczelniaczem do opon należy niezwłocznie przekazać do czyszczenia chemicznego za pomocą nadchloranu etylenu.

Ważne zasady bezpieczeństwa

TIREFIT jest uszczelniaczem do opon. Za pomocą zestawu TIREFIT można uszczelnić niewielkie uszkodzenia kłute do 4 mm, szczególnie ...

Ciśnienie w oponie nie jest osiągnięte

Jeśli po dziesięciu minutach ciśnienie w oponach 200 kPa ( 2,0 bar , 29 psi ) nie zostało osiągnięte: Wyłączyć elektryczną pom ...

Zobacz tez:

Zakładanie koła zapasowego
Usunąć zanieczyszczenia i wszelkie obce materiały z przylegających do siebie powierzchni koła i piasty. Pozostawienie nieoczyszczonych powierzchni przylegania koła i piasty może spowodować poluzowanie się nakrętek mocujących p ...

Wskazówki ogólne
Jeśli zamków pojazdu nie można odblokować za pomocą kluczyka z KEYLESS-GO, należy skorzystać z kluczyka awaryjnego. Po odblokowaniu i otworzeniu drzwi kierowcy lub klapy tylnej kluczykiem awaryjnym następuje uruchomi ...

Jeżeli rozrusznik obraca silnik, lecz silnik nie daje się uruchomić
1. Sprawdzić poziom paliwa. 2. Przy kluczyku zapłonu w położeniu LoCK sprawdzić wszystkie połączenia cewek zapłonowych i świec zapłonowych. Poprawić rozłączone lub luźne złącza. 3. Sprawdzić przewody pal ...

Samochody