Mercedes-Benz Klasa A: Stosowanie zestawu TIREFIT

Mercedes-Benz Klasa A –> Usuwanie awarii –> Uszkodzenie opony –> Zestaw TIREFIT –> Stosowanie zestawu TIREFIT

Stosowanie zestawu TIREFIT


Stosowanie zestawu TIREFIT


Wyjąć elastyczny przewód
i wtyk
z dna obudowy elektrycznej sprężarki do kół .

Wsunąć żółty wtyk elastycznego przewodu w gniazdo żółtej zaślepki 
na pojemniku z uszczelniaczem 
i zablokować.

Wsunąć najpierw żółty kapturek 
pojemnika z uszczelniaczem do opon
z pierścieniami uszczelniającymi sprężarki do kół .


Obydwa zaczepy żółtego korka
muszą się zatrzasnąć..

Stosowanie zestawu TIREFIT


Odkręcić kapturek zaworu 
uszkodzonej opony.

Przykręcić elastyczny przewód
do zaworu .


Podłączyć wtyk 
do gniazda 12 V w pojeździe.
 
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących gniazd

Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1

Nacisnąć przełącznik 
na elektrycznej pompce do kół w położenie ON.

Elektryczna sprężarka do opon jest włączona. Opona jest pompowana.
Najpierw do opony jest pompowany uszczelniacz. Przy tym ciśnienie może wzrosnąć na krótko do ok. 500 kPa (5 bar, 73 psi).

Nie wyłączać elektrycznej sprężarki do opon w tej fazie!

Jeśli po dziesięciu minutach ciśnienie 200 kPa (2,0 bar, 29 psi) zostanie osiągnięte, patrz "Ciśnienie w oponie zostało osiągnięte"

Jeśli po dziesięciu minutach ciśnienie nie osiągnie 200 kPa (2,0 bar, 29 psi), patrz "Ciśnienie w oponie nie zostało osiągnięte"

Jeżeli doszło do wydostania się środka uszczelniającego, oczyścić szybko dane miejsca. Należy używać do tego czystej wody.

Odzież zabrudzoną uszczelniaczem do opon należy niezwłocznie przekazać do czyszczenia chemicznego za pomocą nadchloranu etylenu.

Ważne zasady bezpieczeństwa

TIREFIT jest uszczelniaczem do opon. Za pomocą zestawu TIREFIT można uszczelnić niewielkie uszkodzenia kłute do 4 mm, szczególnie ...

Ciśnienie w oponie nie jest osiągnięte

Jeśli po dziesięciu minutach ciśnienie w oponach 200 kPa ( 2,0 bar , 29 psi ) nie zostało osiągnięte: Wyłączyć elektryczną pom ...

Zobacz tez:

Ochrona przed kradzieżą
System ten wyposażony jest w zabezpieczenie przed kradzieżą bazujące na wymianie informacji z centralką elektroniczną (Body Computer) znajdującą się w samochodzie. Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo i zapobiega wprowadzeniu tajnego kod ...

Jazda z wykorzystaniem pilota odległości DISTRONIC
Włączenie z aktualną lub ostatnio zapisaną prędkością Ostrzeżenie  Gdy zostanie wywołana zapisana prędkość i różni się ona od aktualnej prędkości, pojazd przyspiesza lub hamuje. Jeśli kierowca n ...

Wymiana żarówek przednich lamp przeciwmgielnych
1. Zdemontować klosz, naciskając osłonę. 2. Sięgnąć ręką z tyłu przedniego zderzaka. 3. odłączyć złącze zasilania od oprawy. 4. Wymontować oprawę z lampy, obracając ją w kierunku przeciwnym do ...

Samochody