Mercedes-Benz Klasa A: Tryb nawigacji

Ważne zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

W przypadku obsługi systemów informatycznych i urządzeń łączności, zamontowanych w pojeździe, podczas jazdy uwaga kierowcy może być odwracana od wydarzeń na drodze. Poza tym można utracić kontrolę nad pojazdem. Istnieje ryzyko wypadku!
Urządzenia te mogą być obsługiwane tylko wtedy, gdy pozwala na to sytuacja na drodze. Jeśli nie można tego zapewnić, należy zatrzymać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i dokonać obsługi w stojącym pojeździe.

Podczas eksploatacji systemu nawigacji należy przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym aktualnie znajduje się pojazd.

Wskazówki ogólne

Prawidłowe działanie systemu nawigacyjnego zależy między innymi od odbioru GPS. W pewnych sytuacjach odbiór ten może być utrudniony, zniekształcony, a nawet w ogóle niemożliwy, np. w tunelach czy garażach podziemnych.
System Audio 20 jest wyposażony w GARMIN MAP PILOT (patrz instrukcja obsługi producenta). Instrukcja obsługi Garmin MAP PILOT jest zapisana na karcie pamięci SD w formie pliku pdf. Otwór na kartę SD zawiera opcję szybkiego dostępu.
Poniższe opisy obowiązują w przypadku nawigacji z systemem COMAND Online. Dalsze informacje na ten temat są dostępne w cyfrowej instrukcji obsługi.

Wybieranie typu trasy i opcji trasy

System multimedialny:

Wybrać Nawigacja Nawigacja .

Mapa ukazuje aktualną pozycję pojazdu.

Przesunąć kontroler .
Wybrać Opcje  Ustawienia trasy .

Wskazówki dotyczące typów tras:

Uwzględnia podczas prowadzenia do celu komunikaty drogowe na trasie (funkcja dostępna w wybranych krajach).

Użytkownik decyduje, czy dostępne komunikaty drogowe mają zostać uwzględnione do wyznaczania trasy (funkcja dostępna w wybranych krajach).

Wersje trasy są wyznaczane. Po wprowadzeniu celu wybrać zamiast Start punkt menu Dalej .

Wskazówki dotyczące opcji tras:

Funkcja wyznaczania trasy uwzględnia drogi, dla których należy uiścić opłatę zależną od korzystania (opłata drogowa).

Funkcja wyznaczania trasy uwzględnia drogi, dla których istnieje czasowy obowiązek uiszczania opłat drogowych (obowiązek posiadania winiet). Winieta pozwala na ograniczone czasowo korzystanie z sieci dróg, np. 10 dni lub 1 rok.

Wprowadzanie adresu

System multimedialny:

Wybrać Nawigacja  Nawigacja .
 • Mapa ukazuje aktualną pozycję pojazdu.
 • Przesunąć kontroler .


  Wybrać Cel  Wprowadzanie adresu .

  Wprowadzanie adresu, np. w następujący sposób:

  Wybrać Miejsc. .
 • U góry pojawia się miasto, w którym aktualnie znajduje się pojazd (aktualna pozycja pojazdu). Poniżej wyświetlają się miejscowości, w odniesieniu do których prowadzenie do celu miało już miejsce.
  Wprowadzić miejscowość.
 • Symbol :
  miejscowość występuje wielokrotnie na cyfrowej mapie.
 • Przełączanie na listę: Przesunąć kontroler
  .
  Wybrać miejscowość.
 • Dodatkowo wyświetlany jest też kod pocztowy, jeśli jest dostępny. Jeżeli dla danej miejscowości dostępne są różne kody pocztowe, cyfry są przedstawione za pomocą X .
 • Wprowadzić ulicę i numer domu.
 • Adres jest dostępny w menu.
 • Dalsze możliwości wprowadzania celu

  Wyszukiwanie tekstowe umożliwia znalezienie celów za pomocą krótkich części wyrazów.

  Wyszukiwanie celów POI odbywa się w pobliżu aktualnej pozycji, za pomocą nazwy lub numeru telefonu.

  Trasę do celu można określić samodzielnie, wprowadzając maksymalnie cztery cele pośrednie.

  Wyznaczanie trasy

  Warunek: adres jest wprowadzony i jest dostępny w menu.

  Wybrać Start lub Dalej .
 • Trasa jest wyznaczona za pomocą wybranego typu trasy i wybranych opcji trasy.
  Jeśli prowadzenie do celu jest już aktywne, pojawia się pytanie, czy zakończyć aktualne prowadzenie do celu.
 • Wybrać Przerwij aktualne prowadzenie do celu lub Ustaw jako cel pośredni .
 • Wybranie opcji Przerwij aktualne prowadzenie do celu przerywa aktualne prowadzenie do celu i uruchamia wyznaczanie trasy do nowego celu.
  Wybranie opcji Ustaw jako cel pośredni przejmuje nowo wpisany cel dodatkowo do już istniejącego celu i otwiera listę postojów.
 • Ulubione

  Otwieranie ulubionych i wychodzenie z ulubionych Otwieranie: Nacisnąć przycisk na kontrolerze. Wybrać ulubione, np. Pojazd . ...

  Łączenie telefonu komórkowego (COMAND Online)

  Warunki W celu korzystania z funkcji Bluetooth konieczny jest telefon obsługujący łączność Bluetooth. Telefon powinien obsługiwać pr ...

  Zobacz tez:

  Ustawienie krótkotrwałe
  Włączanie: Przełączyć dźwignię wybierania biegów DIRECT SELECT w położenie D. Pociągnąć za manetkę zmiany biegów lub . Ustawienie krótkotrwałe pozostaje aktywne przez okre ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  Ostrzeżenie  Podczas komfortowego zamykania może dojść do zakleszczenia kończyn w obszarze zamykania szyby bocznej i okna dachowego. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Dlatego podczas komfortowego zamykania należy monitorować ca& ...

  Zapalniczka
  aby zapalniczka działała, kluczyk zapłonu musi być w położeniu aCC lub oN. W celu skorzystania z zapalniczki należy ją całkowicie wcisnąć w gniazdo. Po rozżarzeniu zapalniczka wysunie się samoczynnie, co oznacza, że jes ...

  Samochody