Mercedes-Benz Klasa A: Warunki włączenia

Funkcję RACE START można włączyć, gdy

Włączanie funkcji RACE START

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat RACE START potwierdz.: Paddle UP anulow: Paddle DOWN .

Info 

Jeśli warunki uruchomienia nie są już spełnione, funkcja RACE START zostaje anulowana. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat RACE START niemożliwy, patrz instr. obsługi

lub

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat RACE START dostępny nacisnąć pedał gazu .

Info 

Jeśli pedał gazu nie zostanie wciśnięty w ciągu kilku sekund, następuje anulowanie funkcji RACE START. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat RACE START przerwany .

Prędkość obrotowa silnika zwiększa się.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat RACE START w celu uruchomienia zwolnić hamulec .

Info 

Jeśli pedał hamulca nie zostanie zwolniony po krótkim czasie, funkcja RACE START jest przerywana. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat RACE START przerwany .

 • Pojazd rusza z maksymalnym przyspieszeniem.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat RACE START aktywny .
 • Funkcja RACE START zostaje zakończona po osiągnięciu prędkości ok. 50 km/h.
  Wyłączenie funkcji RACE START następuje natychmiast po zwolnieniu pedału gazu lub gdy jeden z warunków uruchomienia nie jest już spełniany. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat RACE START niemożliwy lub RACE START przerwany .

  Info 

  Po kilkakrotnym uruchomieniu RACE START w krótkim czasie kolejna aktywacja tej funkcji jest możliwa dopiero po przejechaniu określonego odcinka trasy.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  Info  Z funkcji RACE START nie wolno korzystać w normalnym ruchu drogowym. Funkcję RACE START można włączać i korzystać z niej wył&# ...

  AMG ride control

  ...

  Zobacz tez:

  Jazda nocą
  Ponieważ prowadzenie pojazdu nocą wiąże się z większym niebezpieczeństwem niż jazda w ciągu dnia, poniżej zamieszczono kilka ważnych wskazówek, które warto zapamiętać:  Należy zwolnić i utrzymywa ...

  Czas jazdy
  Tryb ten wskazuje całkowity czas jazdy od chwili jego ostatniego wyzerowania. Również, jeżeli pojazd nie znajduje się w ruchu, licznik czasu jazdy biegnie, gdy silnik pracuje. Roboczy zakres licznika wynosi 00:00 ~ 99:59. Naciśnięcie przycisku RESE ...

  Elektroniczny kontrola stabilizacji jazdy (ESC) (Jeśli jest w wyposażeniu)
  Układ Elektronicznego kontrola stabilizacji jazdy (ESC) jest tak zaprojektowany by stabilizował pojazd podczas manewrów wykorzystywanych w czasie pokonywania zakrętu. ESC sprawdza gdzie pojazd jest kierowany i w jakim kierunku faktycznie jedzie. ESC powoduje dzia ...

  Samochody