Mercedes-Benz Klasa A: Warunki włączenia

Funkcję RACE START można włączyć, gdy

Włączanie funkcji RACE START

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat RACE START potwierdz.: Paddle UP anulow: Paddle DOWN .

Info 

Jeśli warunki uruchomienia nie są już spełnione, funkcja RACE START zostaje anulowana. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat RACE START niemożliwy, patrz instr. obsługi

lub

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat RACE START dostępny nacisnąć pedał gazu .

Info 

Jeśli pedał gazu nie zostanie wciśnięty w ciągu kilku sekund, następuje anulowanie funkcji RACE START. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat RACE START przerwany .

Prędkość obrotowa silnika zwiększa się.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat RACE START w celu uruchomienia zwolnić hamulec .

Info 

Jeśli pedał hamulca nie zostanie zwolniony po krótkim czasie, funkcja RACE START jest przerywana. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat RACE START przerwany .

 • Pojazd rusza z maksymalnym przyspieszeniem.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat RACE START aktywny .
 • Funkcja RACE START zostaje zakończona po osiągnięciu prędkości ok. 50 km/h.
  Wyłączenie funkcji RACE START następuje natychmiast po zwolnieniu pedału gazu lub gdy jeden z warunków uruchomienia nie jest już spełniany. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat RACE START niemożliwy lub RACE START przerwany .

  Info 

  Po kilkakrotnym uruchomieniu RACE START w krótkim czasie kolejna aktywacja tej funkcji jest możliwa dopiero po przejechaniu określonego odcinka trasy.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  Info  Z funkcji RACE START nie wolno korzystać w normalnym ruchu drogowym. Funkcję RACE START można włączać i korzystać z niej wył&# ...

  AMG ride control

  ...

  Zobacz tez:

  Odmrażanie oraz usuwanie zaparowania przedniej szyby panoramicznej
  OSTRZEŻENIE - Ogrzewanie przedniej szyby panoramicznej Podczas operacji schładzania przy wyjątkowo wilgotnej pogodzie, nie należy korzystać z pozycji ani z . Różnica pomiędzy temperaturą powietrza zewnętrznego i ...

  Aby akumulator działał prawidłowo, powinny być spełnione następujące warunki
   Powinien on być pewnie zamocowany.  Górna część akumulatora powinna być czysta i sucha.  Zaciski i połączenia akumulatora powinny być czyste, dociągnięte i pokryte smarem do zacisków lub wazeliną ...

  Ogrzewanie
   Ustawić tryb pracy do pozycji .  Ustawić sterowanie pobieraniem świeżego powietrza na pozycji świeżego powietrza zewnętrznego (fresh).  Ustawić regulację temperatury w żądanej pozycji.  Ustawić regula ...

  Samochody