Toyota Aygo: Awaryjna naprawa

 1. Wyjąć awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia z torby na narzędzia.

  Wyjmując butelkę z jej oryginalnego opakowania, nie należy go rozdzierać bądś wyrzucać

 2. Przykleić dwie naklejki w miejscach pokazanych na ilustracji.

  Przed naklejeniem naklejki nale- ży usunąć brud i kurz z koła. Je- żeli naklejenie jej nie jest możliwe, podczas naprawy lub wymiany opony należy poinformować autoryzowaną stację obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat o fakcie wtryśnięcia do niej środka uszczelniającego.

Awaryjna naprawa


 1. Odkręcić osłonę zaworu powietrza.

Awaryjna naprawa


 1. Usunąć osłonę z dyszy.

Awaryjna naprawa


 1. Podłączyć dyszę do zaworu opony.

  Dokręcić jak najmocniej końcówkę dyszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

  Butelka powinna wisieć pionowo, nie dotykając ziemi. Jeżeli butelki nie można w ten sposób zamocować, należy przestawić samochód tak, aby zawór opony znalazł się w prawidłowej pozycji.

Awaryjna naprawa


 1. Odkręcić osłonę z butelki.

Awaryjna naprawa


 1. Rozwinąć rurkę wtryskującą znajdującą się w sprężarce.

Awaryjna naprawa


 1. Podłączyć butelkę do sprężarki.

  Dokręcić jak najmocniej końcówk ę dyszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Awaryjna naprawa


 1. Upewnić się, że sprężarka jest wyłączona.

Awaryjna naprawa


 1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilania ze sprężarki.

Awaryjna naprawa


 1. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania do gniazda elektrycznego.

Awaryjna naprawa


 1. Sprawdzić, jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponie.

  Informacja ta znajduje się na naklejce w miejscu pokazanym na ilustracji.

Awaryjna naprawa


 1. Uruchomić silnik.

Awaryjna naprawa


 1. Pompować koło aż do osiągni ęcia prawidłowej wartości ciśnienia.

Awaryjna naprawa


 1. Podczas wtryskiwania środka uszczelniającego pokazywane ciśnienie gwałtownie wzrośnie, a następnie stopniowo się obniży.
 2. Manometr wskaże aktualne ciśnienie po upływie około 1 minuty (około 5 minut przy niskiej temperaturze otoczenia) od włączenia sprę- żarki.
 3. Pompować koło aż do osiągnięcia prawidłowej wartości ciśnienia.
 1. Wyłączyć sprężarkę.

Awaryjna naprawa


 1. Odłączyć dyszę od zaworu opony i wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

  Po odłączeniu dyszy niewielka ilość środka uszczelniającego może wyciec.

 2. Nacisnąć przycisk, aby zredukować ciśnienie w butelce.

Awaryjna naprawa


 1. Przymocować osłonę do dyszy.

Awaryjna naprawa


 1. Przykręcić osłonę zaworu powietrza naprawionego koła.
 2. Odłączyć rurkę wtryskującą od butelki i w jej miejsce przykr ęcić osłonę.

  Włożyć butelkę do oryginalnej torby i zamknąć ją.

Awaryjna naprawa


 1. Butelkę i sprężarkę umieścić tymczasowo w bagażniku.
 2. Aby równomiernie rozprowadzić środek uszczelniający wewnątrz opony, należy jak najszybciej bezpiecznie przejechać około 5 km z prędkością poniżej 80 km/h.
 3. Po przejechaniu około 5 km należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, na twardym i płaskim podłożu i podłączyć sprężarkę.

Awaryjna naprawa


 1. Odczytać ciśnienie w kole na manometrze.

Awaryjna naprawa


 1. Jeżeli ciśnienie w oponie jest mniejsze niż 130 kPa (1,3 kG/cm2 lub bara; 19 psi): Uszkodzenie jest zbyt duże i nie może być naprawione. Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.
 2. Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi co najmniej 130 kPa (1,3 kG/cm2 lub bara; 19 psi), lecz jest niższe od zalecanej wartości: Przejść do kroku 26  .
 3. Jeżeli ciśnienie w oponie odpowiada zalecanej wartości: Przejść do kroku 27.
 1. Włączyć sprężarkę i napełniać oponę powietrzem aż do uzyskania zalecanej wartości ciśnienia. Następnie przejechać około 5 km i przejść do kroku 24.
 2. Umieścić sprężarkę w bagażniku.
 3. Zachowując niezbędne środki ostrożności, unikając gwałtownego hamowania, ostrych skrętów i nie przekraczając prędkości 80 km/h, należy udać się do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego wyspecjalizowanego w naprawie opon warsztatu w celu naprawy lub wymiany uszkodzonej opony.

Naprawa przy użyciu awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia nie jest możliwa w poniżej opisanych przypadkach. W takiej sytuacji należy zgłosić się do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia

Jeżeli ciśnienie w oponie przekroczy prawidłową wartość

Jeżeli ciśnienie w oponie przekroczy prawidłową wartość


 1. Nacisnąć przycisk, aby wypuścić nadmiar powietrza.
 2. Sprawdzić, czy wskazywane przez manometr ciśnienie w oponie jest właściwe.

  Jeżeli ciśnienie w oponie jest zbyt niskie, ponownie włączyć sprężarkę i powtarzać proces napełniania opony aż do uzyskania zalecanej wartości ciśnienia.

Zawór opony w naprawionym kole

Po naprawie koła awaryjnym zestawem naprawczym do ogumienia zawór opony należy wymienić.

Uwagi dotyczące sprawdzania awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia

Należy okresowo sprawdzać datę ważności środka uszczelniającego.

Data ważności znajduje się na butelce.

Nie należy używać środka uszczelniającego, którego data ważności wygasła.

Naprawa wykonana przy jego użyciu może nie być skuteczna.


Podczas jazdy

Ostrzeżenia dotyczące środka uszczelniającego

Podczas naprawy

Jazda mająca na celu rozprowadzenie środka uszczelniającego

Aby zmniejszyć ryzyko wypadku należy przestrzegać następujących ostrzeżeń.

W przeciwnym razie może dojść do utraty panowania nad samochodem i wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Należy jechać ostrożnie, z niewielką prędkością. Szczególną ostrożność zachować przy skręcaniu i na zakrętach.

Jeżeli samochód nie jedzie prosto bądś gdy poprzez kierownicę odczuwalne jest ściąganie w kierunku poprzecznym, należy przerwać jazdę i sprawdzić następujące elementy:


Podczas awaryjnej naprawy

Środki ostrożności dotyczące awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia

Przed wykonaniem naprawy

Przed zastosowaniem awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia należy oszacować zakres uszkodzeń opony. Naprawa opony za pomocą awaryjnego zestawu naprawc ...

Gdy wystąpią trudności z uruchomieniem silnika

Jeżeli mimo prawidłowego wykonania czynności procedury rozruchu ( S. 151, 154) silnik nie daje się uruchomić, należy postępować wedłu ...

Zobacz tez:

Tył (jeśli jest w wyposażeniu)
Jeśli zapłon zostanie ustawiony w położeniu WŁ. (silnik nie jest włączony) przy nie zapiętym pasie bezpieczeństwa tylnego pasażera, odpowiednia kontrolka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa włączy się i będzie się ...

Filtr powietrza regulacji klimatu (jeśli jest w wyposażeniu)
Filtr powietrza regulacji klimatu zainstalowany przed przednim schowkiem tablicy rozdzielczej i filtruje pył oraz inne zanieczyszczenia, które wnikają do pojazdu z zewnątrz, przez system ogrzewania oraz klimatyzacji. Jeżeli z upływem czasu pył lub inne ...

Żarówki
Żarówki wyszczególnione poniżej można wymieniać samodzielnie. Poziom trudności wymiany żarówki zależy od tego którą żarówkę wymieniamy. Jeżeli wymiana danej żarówki jest zbyt skomplikowana, nal ...

Samochody