Toyota Aygo: Ruszanie na pochyłości

Toyota Aygo –> Jazda –> Przed rozpoczęciem jazdy –> Prowadzenie samochodu –> Ruszanie na pochyłości

Wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń

  1. Z wciśniętym pedałem hamulca zasadniczego, uruchomić z pełną siłą hamulec postojowy i przestawić dśwignię skrzyni biegów w po- łożenie E lub M.

    Przestawienie w pozycję E: Należy upewnić się, że na wskaśniku położenia dświgni skrzyni biegów wyświetlany jest symbol "E".

    Przestawienie w pozycję M: Należy upewnić się, że na wskaśniku położenia dświgni skrzyni biegów wyświetlany jest symbol "1".

  2. Powoli nacisnąć pedał przyspieszenia.
  3. Zwolnić hamulec postojowy

Wersje z mechaniczną skrzynią biegów

  1. Przy uruchomionym z pełną siłą hamulcu postojowym i całkowicie wciśniętym pedale sprzęgła, przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie biegu 1.
  2. Lekko naciskając pedał przyspieszenia, stopniowo zwalniać pedał sprzęgła.
  3. Zwolnić hamulec postojowy.

Podczas ruszania na pochyłości (wersje ze wspomaganiem ruszania na pochyłości)

Zostanie aktywowana funkcja wspomagania ruszania na pochyłości

Prowadzenie samochodu w deszczu

Docieranie samochodu

Przestrzeganie poniższych zaleceń pozwoli wydłużyć trwałość samochodu:

Przez pierwsze 300 km: Unikać gwałtownego hamowania.

Przez pierwsze 1000 km:

Planując wyjazd samochodem za granicę

Należy zastosować się do lokalnych przepisów określających zasady dopuszczania pojazdów do ruchu oraz upewnić się, czy w danym kraju dostępne jest odpowiednie paliwo.


Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Podczas uruchamiania silnika (wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń)

Należy zawsze trzymać stopę na pedale hamulca zasadniczego, gdy samochód nie jedzie, ale silnik pracuje. Zapobiegnie to niespodziewanemu ruszeniu pojazdu.

Podczas jazdy

Nie należy rozpoczynać jazdy bez uprzedniego zapoznania się z poło- żeniem pedałów hamulca zasadniczego i przyspieszenia, aby nie doszło do naciśnięcia niewłaściwego pedału.

Nie przejeżdżać ani nie zatrzymywać się w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Układ wydechowy oraz gazy wylotowe mogą osiągać wysokie temperatury.

Wysoka temperatura w połączeniu ze znajdującymi się w pobliżu materiałami łatwopalnymi może doprowadzić do ich zapalenia się.

Nie należy wyłączać silnika podczas jazdy. Wyłączenie silnika nie spowoduje utraty możliwości kierowania czy hamowania, ale przestanie działać wspomaganie w układzie kierowniczym i w układzie hamulcowym.

Naciśnięcie pedału hamulca zasadniczego, a także obracanie kierownicą wymagać będą większej siły niż zwykle, dlatego też należy zwolnić i zatrzymać samochód w miarę szybko i bezpiecznie.

W nagłych wypadkach, gdy zatrzymanie samochodu w normalny sposób nie jest możliwe

Podczas jazdy w dół wzniesienia należy wykorzystywać hamowanie silnikiem (zredukować bieg) do utrzymywania bezpiecznej prędkości jazdy.

Nadmierne wykorzystywanie hamulców może doprowadzić do ich przegrzania i utraty skuteczności

Nie wolno podczas jazdy regulować ustawienia kierownicy, fotela, zewn ętrznych lusterek wstecznych i lusterka wewnętrznego.

Grozi to utratą panowania nad pojazdem.

Podczas jazdy nie wolno dopuszczać, aby ręce, głowy lub jakiekolwiek inne części ciała pasażerów były wystawione na zewnątrz samochodu.

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Podczas jazdy na śliskiej nawierzchni

Podczas przestawiania dświgni skrzyni biegów

Po zatrzymaniu samochodu

Wysoka prędkość obrotowa silnika, gdy samochód nie porusza się, może doprowadzić do silnego rozgrzania układu wydechowego, co w pobliżu palnych materiałów stwarza ryzyko pożaru.

Po zaparkowaniu samochodu

Nie należy pozostawiać okularów, zapalniczek, pojemników aerozolowych ani puszek z napojami we wnętrzu samochodu pozostawionego w upalny dzień, w miejscu silnie nasłonecznionym.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi następującymi konsekwencjami:

Nie należy pozostawiać zapalniczek w samochodzie. Jeżeli zapalniczka znajduje się w schowku lub na podłodze, może zostać przypadkowo uruchomiona podczas wkładania bagażu lub regulacji ustawienia fotela, powodując pożar.

Do szyb samochodu nie należy mocować elementów samoprzylepnych, a na desce rozdzielczej nie należy umieszczać pojemników w rodzaju odświeżaczy powietrza. Przedmioty takie mogą zadziałać jak soczewki i spowodować pożar w samochodzie.

Nie pozostawiać otwartych drzwi lub szyb, jeżeli zakrzywiona szyba pokryta jest metalizowaną folią, w szczególności srebrzystą. Odbijanie i skupianie przez szybę promieni słonecznych może spowodować pożar w samochodzie.


Drzemka w samochodzie

Silnik powinien być zawsze wyłączony. W przeciwnym wypadku przypadkowe poruszenie dświgni skrzyni biegów lub naciśnięcie pedału przyspieszenia, może doprowadzić do wypadku lub może dojść do pożaru na skutek przegrzania silnika. Ponadto w przypadku postoju w miejscu słabo wentylowanym, do wnętrza samochodu mogą przedostawać się gazy spalinowe i w rezultacie może dojść do śmierci lub poważnego zagrożenia dla zdrowia.

Hamowanie


Podczas jazdy

Wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń

Wersje z mechaniczną skrzynią biegów

Nie należy przestawiać dświgni skrzyni biegów, gdy pedał sprzęgła nie jest całkowicie wciśnięty. Po zmianie biegu nie zwalniać sprzęgła w sposób raptowny. Grozi to uszkodzeniem sprzęgła, skrzyni biegów i kół zębatych

Należy przestrzegać podanych niżej zaleceń, aby uniknąć uszkodzenia sprzęgła:

Nie należy przestawiać dświgni skrzyni biegów w położenie biegu wstecznego R, gdy samochód się przemieszcza. Grozi to uszkodzeniem sprzęgła, skrzyni biegów i kół zębatych.

Unikanie ryzyka uszkodzenia samochodu

W razie przebicia opony podczas jazdy

W razie przebicia lub uszkodzenia opony mogą wystąpić niżej wyszczególnione objawy. W takiej sytuacji należy mocno trzymając kierownicę i powoli naciskając pedał hamulca zasadniczego, doprowadzić do zatrzymania samochodu.

Szczegóły dotyczące postępowania w przypadku uszkodzenia koła

Po natknięciu się na zalaną drogę

Nie należy jechać po zalanej drodze bezpośrednio po obfitym deszczu itp.

Może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń samochodu:

Jeżeli samochód uległ zalaniu, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu sprawdzenia:

Parkowanie

Wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń Z dśwignią skrzyni biegów w położ ...

Przewożenie ładunku i bagażu

Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpiecznego rozłożenia ładunku, jego objętości i masy. Czego nie w ...

Zobacz tez:

Funkcja ECO Start-Stop
Wprowadzenie Po zatrzymaniu pojazdu funkcja ECO Start-Stop w określonych warunkach automatycznie wyłącza silnik. Przy ponownym ruszaniu silnik uruchamia się automatycznie. W ten sposób funkcja ECO Start-Stop przyczynia si&# ...

Uruchamianie silnika
Wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony. Mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego, nacisnąć raz przycisk rozruchu i przestawić d&# ...

Kluczyk z pilotem
(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Wkładką metalową A-rys. 9 obsługuje się:  wyłącznik zapłonu;  zamki drzwi;  blokowanie/odblokowywanie korka wlewu paliwa. Naciśnięcie przycisku umożliwia otwarcie/zamk ...

Samochody