Toyota Aygo: System elektronicznego kluczyka

Posiadając przy sobie elektroniczny kluczyk, np. w kieszeni, można realizować w prosty sposób następujące operacje. Kierowca zawsze powinien posiadać przy sobie elektroniczny kluczyk.

Rozmieszczenie anten

Rozmieszczenie anten


  1. Anteny wewnątrz i na zewnątrz kabiny
  2. Anteny wewnątrz kabiny
  3. Antena na zewnątrz bagażnika

Zakres działania (obszar, w którym elektroniczny kluczyk jest wykrywany)

Przy blokowaniu lub
odblokowywaniu drzwi

Układ reaguje, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w odległości nie większej niż około 70 cm od przednich klamek drzwi i drzwi bagażnika. (Reagują tylko te drzwi, przy których zarejestrowana została obecność kluczyka.)


Podczas uruchamiania silnika
lub przełączania stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Układ reaguje, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się wewnątrz samochodu.

Sygnalizacja i lampki ostrzegawcze

W celu zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą lub zagrożeniem w reakcji na błędne działania rozlega się sygnał ostrzegawczy oraz zaświeca się odpowiednia lampka ostrzegawcza. W razie zaświecenia się lampki ostrzegawczej należy podjąć stosowne do niej działania

Sposób postępowania, gdy rozlegnie się sygnał ostrzegawczy, opisany jest w poniższej tabeli.

Sygnalizacja Przyczyny Sposób postępowania
Pojedynczy sygnał ostrzegawczy przez 5 sekund na zewnątrz samochodu Próba zablokowania drzwi z użyciem elektronicznego kluczyka, gdy pozostawał on wewnątrz samochodu Zabrać elektroniczny kluczyk z kabiny samochodu i ponownie zablokować drzwi.
Próba zablokowania drzwi, gdy nie są one zamknięte. Zamknąć wszystkie drzwi i ponownie zablokować drzwi.
Pojedynczy sygnał ostrzegawczy wewnątrz samochodu i pojedynczy sygnał ostrzegawczy przez 5 sekund na zewnątrz samochodu Próba zablokowania którychkolwiek drzwi, po uprzednim ich otwarciu i naciśnięciu wewnętrznego przycisku blokady drzwi, a następnie zamkni ęciu za pomocą zewnętrznej klamki, gdy elektroniczny kluczyk pozostaje wewnątrz samochodu. Zabrać elektroniczny kluczyk z kabiny samochodu i ponownie zablokować drzwi.
Ciągły sygnał ostrzegawczy wewnątrz samochodu Wybranie przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY przy otwartych drzwiach kierowcy (lub otwarcie drzwi kierowcy, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ACCESSORY). Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony i zamknąć drzwi kierowcy.
Wybranie przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego przy otwartych drzwiach kierowcy. Zamknąć drzwi kierowcy.

Zapobieganie wyczerpaniu się baterii w elektronicznym kluczyku

Funkcja oszczędzania energii elektronicznego kluczyka ogranicza wyczerpywanie się jego baterii dzięki wyłączeniu odbioru fal radiowych.

Nacisnąć przycisk dwa razy,
jednocześnie przytrzymując wciśnięty przycisk  
. Upewnić się, czy dioda kontrolna w kluczyku mignęła 4 razy.

Gdy włączony jest tryb oszczędzania energii elektronicznego kluczyka, system elektronicznego kluczyka nie działa. W celu wyłączenia trybu oszczędzania energii należy nacisnąć dowolny przycisk w kluczyku.


Czynniki powodujące zakłócenie działania

System elektronicznego kluczyka wykorzystuje fale radiowe o niewielkiej mocy.

W niżej wyszczególnionych warunkach mogą nie działać prawidłowo funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka, układ zdalnego sterowania i elektroniczna blokada rozruchu.

W przypadku rozładowania baterii w elektronicznym kluczyku.

W pobliżu obiektów emitujących silne pola elektromagnetyczne, takich jak wieże telewizyjne, elektrownie, stacje paliwowe, nadajniki radiowe, duże ekrany wizyjne, lotniska itp.

W przypadku dotykania lub zasłaniania elektronicznego kluczyka metalowymi przedmiotami, takimi jak:

W zasięgu działania innych elektronicznych kluczyków.

W przypadku noszenia elektronicznego kluczyka wraz z urządzeniem emitującym pole elektromagnetyczne, takim jak:

Gdy tylna szyba samochodu pokryta jest metalizowaną folią przyciemniającą lub zasłonięta innego rodzaju obiektami metalicznymi.

Gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w pobliżu ładowarki lub urządzeń elektronicznych.

Uwagi dotyczące działania funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka

Nawet jeżeli elektroniczny kluczyk znajduje się w obszarze działania (w obszarze detekcji), w następujących warunkach system może działać nieprawidłowo:

Dopóki elektroniczny kluczyk pozostaje w zasięgu detekcyjnym, drzwi mogą zostać zablokowane i odblokowane przez każdą osobę. Jednak możliwe jest odblokowanie tylko tych drzwi, w zasięgu których pozostaje elektroniczny kluczyk.

W niektórych sytuacjach, nawet gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w pobli żu przeciwległych drzwi w stosunku do drzwi które mają być odblokowane, elektroniczny kluczyk może zostać wykryty i drzwi zostaną odblokowane.

Jeżeli drzwi zostaną zablokowane przy użyciu zdalnego sterowania, gdy elektroniczny kluczyk znajdował się blisko samochodu, może się zdarzyć, że nie będzie możliwe ich odblokowanie z użyciem funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka. (Należy wtedy użyć bezprzewodowego zdalnego sterowania.)

Uwagi dotyczące odblokowania drzwi

Gdy samochód nie jest używany przez dłuższy czas

Warunki prawidłowego działania

Warunkiem działania funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka jest posiadanie przy sobie elektronicznego kluczyka. Przy posługiwaniu się nim od zewnątrz samochodu elektroniczny kluczyk nie powinien znajdować się zbyt blisko nadwozia.

W zależności od położenia i sposobu trzymania elektroniczny kluczyk może nie zostać prawidłowo zidentyfikowany i układ może nie działać prawidłowo.

(Może nastąpić przypadkowe wyłączenie autoalarmu lub nie zadziała funkcja przeciwdziałania zablokowaniu drzwi).

Gdy funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka nie działa prawidłowo

Wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku

W normalnych warunkach trwałość baterii wynosi od 1 roku do 2 lat.

W przypadku wyczerpania baterii, po wyłączeniu silnika, rozlegnie się alarm dświękowy w kabinie samochodu.

Ponieważ elektroniczny kluczyk stale odbiera sygnały radiowe, jego bateria ulega rozładowywaniu nawet wtedy, gdy nie jest on używany. Wystąpienie któregokolwiek z niżej opisanych objawów może oznaczać wyczerpanie baterii w kluczyku. W razie potrzeby należy ją wymienić na nową

W celu uniknięcia ryzyka przedwczesnego wyczerpania baterii nie należy pozostawiać elektronicznego kluczyka w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń elektrycznych emitujących pole elektromagnetyczne, takich jak:

Ustawienia indywidualne, które mogą być zmienione przez autoryzowaną stację obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień (np. funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka).

Jeżeli funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka została wyłączona w ustawieniach własnych

Zablokowanie i odblokowanie drzwi:

Użyć zdalnego sterowania lub mechanicznego kluczyka

Uruchamianie silnika i wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Wyłączanie silnika

Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka

Najnowszy Certyfikat Zgodności ("DECLARATION of CONFORMITY" (DoC)) dostępny jest pod następującym adresem

Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczykaOstrzeżenie dotyczące zakłóceń działania urządzeń elektronicznych

W razie potrzeby funkcję dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka można wyłączyć. Szczegółowe informacje można uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie

Otwieranie drzwi bagażnika od zewnątrz

Kluczyk (wersje bez centralnego zamka) Obrócić kluczyk w zamku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie podnieść drzwi baga&# ...

Regulacja ustawienia foteli

...

Zobacz tez:

Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w koło zapasowe)
Samochód ten wyposażony jest w koło zapasowe. Koło z przebitą oponą należy zastąpić przewidzianym do tego celu kołem zapasowym. Szczegółowe informacje o oponach Gdy zostanie przebita opona Nie należy kontynuować jazdy p ...

Sterowanie zestawu wskaźników
OSTRZEŻENIE Nie należy nigdy regulować zestawu przyrządów i wskaźników podczas jazdy samochodem. Może to być przyczyną utraty kontroli nad pojazdem i w rezultacie przyczyną wypadku, powodując śmierć ...

Zalecane foteliki dziecięce
Wskazówki ogólne Należy zawsze przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Fotelik dziecięcy na fotelu pasażera" oraz "Odpowiedni montaż fotelika dziecięcego" Szczegółowych informacji na temat odpowiednich urządzeń zabezp ...

Samochody