Toyota Aygo: Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Toyota Aygo –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu (wersje z elektronicznym kluczykiem) –> Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Gdy pedał hamulca zasadniczego (wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń) lub pedał sprzęgła (wersje z mechaniczną skrzynią biegów) jest zwolniony, przyciskiem rozruchu można przełączać pomiędzy poszczególnymi stanami operacyjnymi.

(Stan operacyjny ulega zmianie po każdorazowym naciśni ęciu przycisku rozruchu.)

Stan wyłączony

Można włączyć światła awaryjne.

Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) nie świeci się.

Stan ACCESSORY

Można używać niektórych urządzeń elektrycznych, np. systemu audio.

Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) powoli miga.

Stan IGNITION ON

Można używać wszystkich urządzeń elektrycznych.

Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) powoli miga.

Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu


Samoczynne wyłączanie zasilania

W przypadku pozostawienia samochodu z wybranym stanem ACCESSORY lub IGNITION ON (gdy silnik nie pracuje) po upływie około 1 godziny nastąpi samoczynne przełączenie w stan wyłączony. Jednak nie zabezpiecza to cał- kowicie przed rozładowaniem akumulatora. Gdy silnik nie pracuje, nie należy zbyt długo pozostawiać wybranego stanu ACCESSORY lub IGNITION ON.

Wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku

Czynniki powodujące zakłócenie działania

Uwagi dotyczące działania funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka

Jeżeli silnik samochodu nie daje się uruchomić

Blokada kierownicy

Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego i otwarciu, a następnie zamknięciu drzwi, zostaje uruchomiona blokada kierownicy. Blokada kierownicy zostaje zwolniona przy ponownym naciśnięciu przycisku rozruchu.

Gdy nie została zwolniona blokada kierownicy

Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) szybko miga.

Należy ponownie nacisnąć przycisk rozruchu, jednocześnie poruszając kierownicą w lewo i w prawo.


Przeciwdziałanie przegrzaniu siłownika elektrycznego mechanizmu blokady kierownicy

Powtarzane w krótkich odstępach czasu włączanie i wyłączanie silnika spowoduje przerwanie działania siłownika elektrycznego mechanizmu blokady kierownicy, zapobiegając jego przegrzaniu. W takiej sytuacji należy na chwilę zaprzestać naciskania przycisku rozruchu. Układ powróci do stanu normalnego w ciągu około 10 sekund.

W przypadku usterki układu

Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku

Obsługa przycisku rozruchu

Przycisk rozruchu jest przystosowany do reagowania na pojedyncze, krótkie i pewne naciśnięcia. Niepewne naciśnięcie przycisku może nie spowodować przełączenia stanu operacyjnego bądś włączenia rozrusznika. Nie ma potrzeby przytrzymywania przycisku w pozycji wciśniętej.

Próba uruchomienia silnika natychmiast po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego może niekiedy zakończyć się niepowodzeniem. Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego, przed ponownym uruchomieniem silnika, należy odczekać kilka sekund.

Sygnał ostrzegawczy rozlega się w poniżej wymienionych okolicznościach:

Sygnał ostrzegawczy rozlega się do momentu ponownego uruchomienia silnika, lub całkowitego zatrzymania pojazdu i wybrania przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON.

Jeżeli w ustawieniach własnych został wyłączony system elektronicznego kluczyka


Podczas uruchamiania silnika

Silnik należy zawsze uruchamiać, siedząc na fotelu kierowcy. Podczas uruchamiania silnika w żadnym przypadku nie wolno naciskać pedału przyspieszenia.

Może to doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Podczas jazdy

W przypadku zgaśnięcia silnika podczas jazdy, do chwili bezpiecznego zatrzymania samochodu, nie należy otwierać drzwi ani uruchamiać zamków.

Uruchomienie blokady kierownicy może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Wyłączenie silnika w nagłym przypadku

Jeżeli zachodzi konieczność wyłączenia silnika w sytuacji awaryjnej, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk rozruchu przez co najmniej 2 sekundy lub nacisnąć go szybko 3 lub więcej razy.

Jednakże poza sytuacjami awaryjnymi nie wolno dotykać przycisku rozruchu podczas jazdy. Wyłączenie silnika nie spowoduje utraty możliwości kierowania czy hamowania, ale przestanie działać wspomaganie w układzie kierowniczym i w układzie hamulcowym. Naciśnięcie pedału hamulca zasadniczego, a także obracanie kierownicą wymagać będą większej siły niż zwykle, dlatego też należy zwolnić i zatrzymać samochód w miarę szybko i bezpiecznie.


W celu uniknięcia ryzyka rozładowania akumulatora

Podczas uruchamiania silnika

Nieprawidłowe działanie przycisku rozruchu

Działanie przycisku rozruchu w nietypowy sposób, np. jego zacinanie się, może oznaczać usterkę. Należy niezwłocznie skontaktować się autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Wyłączanie silnika

Zatrzymać samochód. Przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie E, M lub R (wersje z mechaniczną skrzynią bieg&oacut ...

Mechaniczna skrzynia biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń

Przestawianie dświgni skrzyni biegów Zastosowanie poszczególnych położeń dświgni *1: Najbardziej odpowiedni bieg dobierany jest aut ...

Zobacz tez:

Panel sterowania
Typ A Wyłącznik zasilania Regulacja głośności Wybór śródła dświęku/ odtwarzanie Przypadkowa kolejność odtwarzania lub przycisk powrotu Powtarzanie odtwarzania Wybór menu odtwarzacza iPod/utworu lub wy ...

Wyjmowanie i chowanie kamizelki ostrzegawczej
Kamizelki ostrzegawcze znajdują się w schowkach w przednich drzwiach. W schowkach w drzwiach tylnych można przechowywać również kamizelki ostrzegawcze. Wyjmowanie: Wyjąć torbę z kamizelką ostrzegawczą. Otworzyć torbę ...

Wymiana żarówki lampki oświetlającej tablicę rejestracyjną
1. Za pomocą śrubokręta z końcówką płaską wymontować zespół kierunkowskazu z nadwozia pojazdu, podważając obudowę i wyciągając zespół. 2. Rozłączyć oprawę i soczewkę, o ...

Samochody