Fiat 500: Przednie poduszki powietrzne

Przednie poduszki powietrzne (po stronie kierowcy i pasażera) oraz poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), chronią pasażerów miejsc przednich przed zderzeniem czołowym o średnio-dużej energii zderzenia, poprzez rozłożenie poduszki powietrznej pomiędzy pasażerem a kierownicą lub deską rozdzielczą.

Brak uruchomienia poduszek powietrznych w innych typach zderzeń (boczne, tylne, wywrócenie się samochodu itp), nie oznacza nieprawidłowego działania systemu.

W przypadku zderzenia czołowego centralka elektroniczna uaktywnia, gdy jest to konieczne, napełnianie poduszki.

Poduszka napełnia się natychmiast, stanowiąc ochronę pomiędzy pasażerami i elementami samochodu, które mogłyby spowodować obrażenia; natychmiast potem poduszka opróżnia się.

Przednie poduszki powietrzne nie zastępują, ale uzupełnią użycie pasów bezpieczeństwa, które zalecamy zawsze zapinać, jak przewidują przepisy legislacyjne w Europie oraz w większości krajów poza Europą.

W przypadku zderzenia osoba, która nie zapięła pasa bezpieczeństwa, przesunie się do przodu i może uderzyć w poduszkę już w fazie otwierania. W tego typu sytuacji ochrona zapewniana przez poduszkę powietrzną jest dużo mniejsza.

Poduszki powietrzne przednie po stronie kierowcy i pasażera są zaprojektowane i wykalibrowane, aby zwiększyć ochronę pasażerów miejsc przednich, którzy mają zapięte pasy bezpieczeństwa.

Ich objętość w momencie maksymalnego napełnienia wypełnia większą część przestrzeni pomiędzy kierownicą i kierowcą oraz pomiędzy deską rozdzielczą i pasażerem.

W przypadku zderzeń czołowych o niskiej energii (dla których wystarczy zabezpieczenie pasami bezpieczeństwa), poduszki powietrzne nie uruchomią się.

Dlatego zawsze konieczne jest używanie pasów bezpieczeństwa, które w razie zderzenia czołowego zapewniają pasażerom prawidłową pozycję.

Przednia poduszka powietrzna po stronie kierowcy (A-rys. 71)

Składa się z poduszki wypełniającej się natychmiast, umieszczonej w odpowiedniej wnęce w centralnej części kierownicy.

Przednia poduszka powietrzna po stronie kierowcy


Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera (B-rys. 72)

Składa się z poduszki wypełniającej się natychmiast, umieszczonej w specjalnej wnęce w desce rozdzielczej, a jej objętość jest większa niż objętość poduszki po stronie kierowcy.

Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera


Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera a foteliki dla dzieci

Należy postępować ZAWSZE zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie umieszczonej z obu stron daszka przeciwsłonecznego (rys. 72a).

Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera a foteliki dla dzieci


Poduszka powietrzna ochrony kolan kierowcy (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) (C-rys. 73)

Składa się z poduszki powietrznej wypełniającej się natychmiast, umieszczonej w specjalnej wnęce pod osłoną kolumny kierownicy na wysokości kolan kierowcy; stanowi ona dodatkową ochronę dla kierowcy w razie zderzenia czołowego.

Poduszka powietrzna ochrony kolan kierowcy


Wyłączanie poduszek powietrznych po stronie pasażera: przedniej i bocznej (side bag) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

W razie absolutnej konieczności przewożenia dziecka na siedzeniu przednim w foteliku odwróconym przeciwnie do ruchu pojazdu, należy bezwzględnie wyłączyć przednią poduszkę powietrzną po stronie pasażera i boczną przednią poduszkę (side bag) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

Lampka sygnalizacyjna , znajdująca
się w środkowej części deski rozdzielczej, będzie się świecić aż do ponownego uruchomienia przedniej poduszki powietrznej po stronie pasażera i poduszki przedniej bocznej (side bag) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

OSTRZEŻENIE Aby wyłączyć ręcznie przednią poduszkę powietrzną po stronie pasażera i boczną przednią poduszkę (side bag) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), należy zapoznać się z rozdziałem "Poznawanie samochodu" w sekcji "Wyświetlacz".

Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego (srs) - poduszki powietrzne

Samochód ten może być wyposażony w następujące elementy:  przednia poduszka powietrzna dla kierowcy;  przednia poduszka powietrzn ...

Boczne poduszki powietrzne

(Side bag - Window bag) W celu zwiększenia ochrony pasażerów w przypadku zderzenia bocznego samochód wyposażony jest w przednie boczne poduszki po ...

Zobacz tez:

Opuszczanie pojazdu z podnośnika
Ostrzeżenie  Jeśli śruby lub nakrętki kół nie zostaną dokręcone zalecanym momentem dokręcania, może dojść do poluzowania się kół. Istnieje ryzyko wypadku! Po zmianie koła zlecić niezwłoc ...

Setup (konfigurowanie)
Typ A-3, Typ A-4 Ustawienia wyświetlacza Naciśnij przycisk Wybierz [Display] (Wyświetlacz) za pomocą pokrętła strojenie lub klawisza Wybierz menu za pomocą pokrętła strojenia Okno wyskakujące Mode (Trybu) Przycisk [Mode Pop up] zmie ...

Masa pojazdu
Na drzwiach kierowcy można znaleźć dwie naklejki dotyczące dopuszczalnego ciężaru i obciążenia pojazdu: naklejkę z informacjami o oponach i obciążeniu oraz tabliczkę znamionową. Przed obciążeniem samochodu prosimy o z ...

Samochody