Hyundai i10: Harmonogram przeglądów

Hyundai i10 –> Obsługa –> Harmonogram przeglądów

Przestrzegać zwykłego harmonogramu przeglądów w przypadku normalnego użytkowania pojazdu, gdy nie występuje żaden z poniższych warunków. Jeżeli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków, należy korzystać z harmonogramu przeglądów dla pojazdów eksploatowanych w ciężkich warunkach.

Jeżeli pojazd eksploatowany jest w wyżej wymienionych warunkach, czynności obsługowe (przegląd, wymiana, uzupełnienie) należy wykonywać częściej, niż jest to wyszczególnione w normalnym harmonogramie konserwacji i przeglądów.

Po upływie czasu lub przebiegu przedstawionego w tabeli nadal należy przestrzegać zalecanych terminów przeglądów.

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK BENZYNOWY

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK BENZYNOWY


i : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

*1 : Wyregulować pasek alternatora, układu wspomagania kierownicy (pasek napędzający pompę płynu chłodzącego) i pasek sprężarki układu klimatyzacji (opcja). Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić lub wymienić.

*2 : Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego i ewentualnych wycieków należy wykonywać co 500 km oraz przed rozpoczęciem dłuższej podróży. Należy regularnie sprawdzać poziom oleju silnikowego i uzupełniać w razie potrzeby. Podczas wymiany należy stosować wyłącznie olej wymagany przez producenta dla danego typu silnika. Niewystarczająca ilość oleju lub niewłaściwa specyfikacja oleju może spowodować uszkodzenie silnika. Naprawa tego typu uszkodzeń nie podlega gwarancji.

W przypadku konieczności uzupełnienia poziomu oleju, gdy wymagany olej jest niedostępny, dopuszcza się zastosowanie dowolnego oleju silnikowego w celu kontynuowania podróży. Należy wówczas ograniczyć obciążenie silnika oraz dokonać wymiany oleju na właściwy w możliwie najkrótszym czasie i przebiegu nieprzekraczającym 250 km.

*3 : Sprawdzić w przypadku nadmiernych odgłosów pracy zaworów i/lub drgań silnika i w razie potrzeby wyregulować.Czynności te powinien wykonać wykwalifikowany mechanik

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK BENZYNOWY (CIĄG DALSZY)

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK BENZYNOWY (CIĄG DALSZY)


i : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

*4 : Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego i ewentualnych wycieków należy wykonywać codziennie. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego poziomu płynu chłodzącego konieczne jest zgłoszenie się do autoryzowanej stacji obsługi HYUNDai w celu weryfikacji przyczyny. Gdy poziom jest zbyt niski, należy uzupełnić płynem chłodzącym przeznaczonym do aluminiowych systemów chłodzenia.

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK BENZYNOWY (CIĄG DALSZY)

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK BENZYNOWY (CIĄG DALSZY)


i : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

*5 : Płyn hamulcowy wymieniać co 24 miesiące.

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK BENZYNOWY (CIĄG DALSZY)

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - SILNIK BENZYNOWY (CIĄG DALSZY)


i : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

R : Wymienić.

*6 : olej w manualnej skrzyni biegów należy wymienić zawsze po zanurzeniu tego podzespołu w wodzie.

OBSŁUGA POjAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIęŻKICH WARUNKACH - SILNIK BENZYNOWY

W samochodach eksploatowanych w ciężkich warunkach poniższe podzespoły muszą być obsługiwane częściej niż normalnie.

Należy skorzystać z terminów przeglądów podanych w poniższej tabeli.

i : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić R : Wymienić

OBSŁUGA POjAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIęŻKICH WARUNKACH - SILNIK BENZYNOWY


OBSŁUGA POjAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIęŻKICH WARUNKACH - SILNIK BENZYNOWY


Ciężkie warunki jazdy

a : Powtarzająca się jazda na krótkich dystansach - mniej niż 8 km w normalnej temperaturze lub mniej niż 16 km w niskich temperaturach.

B : Długotrwała praca silnika na biegu jałowym lub jazda z małą prędkością na długim dystansie.

C : Jazda po drogach nierównych, zapylonych, błotnistych, nieutwardzonych lub żwirowych.

D : Jazda po drogach posypywanych solą lub inną substancją korozyjną albo jazda w bardzo niskich temperaturach.

E : Jazda w terenie piaszczystym.

F : Częsta jazda po drogach o dużym natężeniu ruchu z prędkością poniżej 30 km/h lub w temperaturze otoczenia powyżej 32C.

G : Jazda po drogach o dużym nachyleniu.

H : Holowanie przyczepy.

i : Wykorzystywanie pojazdu jako samochodu patrolowego lub taksówki albo holowanie pojazdów.

J : Częsta jazda z prędkością powyżej 140 km/h.

Harmonogram czynności konserwacyjnych do wykonania we własnym zakresie

OBSŁUGA WE WŁASNYM ZAKRESIE Poniżej zestawiono czynności przeglądowe, które powinien wykonać użytkownik lub autoryzowana stacja obs ...

Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji harmonogramu przeglądów

Olej silnikowy i filtr oleju olej silnikowy i filtr powinny być wymieniane zgodnie z harmonogramem przeglądów. W przypadku eksploatacji pojazdu w cię ...

Zobacz tez:

Jeżeli silnik zgaśnie na skrzyżowaniu
W przypadku zgaśnięcia silnika na skrzyżowaniu należy ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym, po czym zepchnąć samochód w bezpieczne miejsce. Jeżeli samochód ma manualną skrzynię ...

Zalecane foteliki dziecięce
Wskazówki ogólne Należy zawsze przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Fotelik dziecięcy na fotelu pasażera" oraz "Odpowiedni montaż fotelika dziecięcego" Szczegółowych informacji na temat odpowiednich urządzeń zabezp ...

Uchwyty na butelki
Przednie drzwi Tylne drzwi (wersje 3-drzwiowe) Schowek w desce rozdzielczej Pociągając dśwignię, otworzyć schowek. Przedmioty, które nie powinny być wkładane do uchwytów na butelki W uchwytach na butelki nie należy umieszcza&# ...

Samochody