Hyundai i10: Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji harmonogramu przeglądów

Hyundai i10 –> Obsługa –> Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji harmonogramu przeglądów

Olej silnikowy i filtr oleju

olej silnikowy i filtr powinny być wymieniane zgodnie z harmonogramem przeglądów.

W przypadku eksploatacji pojazdu w ciężkich warunkach konieczna jest częstsza wymiana oleju i filtra.

Paski napędowe

Należy dokonać oględzin wszystkich pasków napędowych pod kątem występowania przecięć, pęknięć, nadmiernego zużycia lub zaolejenia i w razie potrzeby wymienić. okresowo należy sprawdzać napięcie pasków napędowych i w razie potrzeby wyregulować.

Filtr paliwa (wkład)

Niedrożny filtr może ograniczyć prędkość pojazdu, doprowadzić do uszkodzenia układu kontroli emisji spalin i być przyczyną wielu problemów, np. trudnego rozruchu silnika. Jeżeli w zbiorniku paliwa nagromadzi się nadmierna ilość zanieczyszczeń, może być konieczna częstsza wymiana filtra.

Po zamontowaniu nowego filtra należy uruchomić silnik na kilka minut i sprawdzić szczelność wszystkich złączy.

Zalecamy przeprowadzanie wymiany filtra paliwa przez autoryzowaną stację obsługi HYUNDai.

Przewody paliwowe sztywne i elastyczne oraz połączenia

Sprawdzić, czy sztywne przewody paliwowe, przewody elastyczne i połączenia są szczelne i nieuszkodzone. Zalecamy przeprowadzanie wymiany przewodów paliwowych sztywnych, elastycznych oraz złączy przez autoryzowaną stację obsługi HYUNDai.

Przewód odpowietrzający i korek wlewu paliwa

Przewód odpowietrzający i korek wlewu paliwa powinny być sprawdzane w terminach podanych w harmonogramie przeglądów.

Należy upewnić się, że nowy przewód odpowietrzający lub korek wlewu paliwa zostały wymienione prawidłowo.

Przewody odpowietrzające skrzyni korbowej (opcja)

Sprawdzić, czy na powierzchni przewodów nie są widoczne uszkodzenia termiczne ani mechaniczne. Twarda i krucha guma, pęknięcia, rozwarstwienia, przecięcia, wytarcia i nadmierne spęcznienia wskazują na uszkodzenia.

Szczególną uwagę należy zachować przy oględzinach przewodów znajdujących się w sąsiedztwie źródeł ciepła, np.

kolektora wylotowego.

Sprawdzić przebieg przewodów, aby upewnić się, że nie stykają się z gorącymi powierzchniami, ostrymi krawędziami ani elementami ruchomymi, które mogłyby spowodować uszkodzenia cieplne i mechaniczne. Sprawdzić wszystkie połączenia przewodów elastycznych, takie jak zaciski i złączki, aby upewnić się, że są prawidłowo zamocowane i szczelne. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia przewodów elastycznych należy je niezwłocznie wymienić.

Filtr powietrza

Przy wymianie filtra powietrza zaleca się stosowanie oryginalnych części HYUNDai.

Świece zapłonowe (dla silników benzynowych)

Upewnić się, że do wymiany zastosowano świece zapłonowe o właściwej wartości cieplnej.

Luz zaworowy (opcja)

W przypadku głośnej pracy zaworów i/lub drgań silnika należy sprawdzić i w razie potrzeby ustawić luzy zaworów. Zalecamy przeprowadzenie serwisu układu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDai.

Układ chłodzenia

Sprawdzić elementy układu chłodzenia - takie jak chłodnica, zbiornik płynu chłodzącego, przewody i złącza - pod kątem uszkodzeń i szczelności. Wymienić wszystkie uszkodzone części.

Płyn chłodzący silnik

Płyn chłodzący powinien być wymieniany zgodnie z harmonogramem przeglądów.

Olej w manualnej skrzyni biegów (opcja)

Sprawdzić olej w manualnej skrzyni biegów zgodnie z harmonogramem przeglądów.

Olej w automatycznej skrzyni biegów (opcja)

Poziom płynu powinien mieścić się w zakresie HoT oznaczonym na wskaźniku, jeżeli silnik i skrzynia biegów są w normalnej temperaturze pracy. Poziom płynu w automatycznej skrzyni biegów należy sprawdzić przy pracującym silniku, dźwigni selektora w położeniu neutralnym i zaciągniętym hamulcu postojowym.

Przewody hamulcowe sztywne i elastyczne

Sprawdzić wzrokowo prawidłowość montażu i dokonać oględzin pod kątem występowania wytarć, pęknięć, oznak zużycia lub nieszczelności. Zużyte lub uszkodzone elementy należy natychmiast wymienić.

Płyn hamulcowy

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. Powinien mieścić się między oznaczeniami MiN i MaX na boku zbiorniczka. Należy stosować wyłącznie hydrauliczny płyn hamulcowy spełniający normy DoT 3 lub DoT 4.

Hamulec postojowy

Sprawdzić układ hamulca postojowego łącznie z dźwignią i cięgnami.

Hamulce bębnowe i okładziny hamulcowe(opcja)

Sprawdzić tylne hamulce bębnowe i okładziny hamulcowe pod kątem: zatarcia, przypalenia, wycieków płynu hamulcowego, uszkodzonych elementów i nadmiernego zużycia.

Okładziny hamulcowe, zaciski i tarcze

Sprawdzić stopień zużycia okładzin hamulcowych, stopień zużycia i bicie tarcz oraz szczelność zacisków.

Więcej informacji dotyczących sprawdzania zużycia klocków i okładzin hamulcowych można znaleźć na witrynie internetowej firmy HYUNDai

Śruby mocujące zawieszenie

Sprawdzić, czy w elementach mocujących zawieszenie nie występują luzy ani uszkodzenia. Dokręcić śruby właściwym momentem.

Przekładnia kierownicza, drążki i osłony przeciwpyłowe/przeguby kulowe wahaczy

Przy unieruchomionym samochodzie i wyłączonym silniku sprawdzić, czy w kole kierownicy nie występuje nadmierny luz.

Sprawdzić, czy drążki kierownicze nie są zgięte ani uszkodzone. Sprawdzić stopień zużycia i występowanie pęknięć lub uszkodzeń osłon gumowych i przegubów kulowych wahaczy. Wymienić wszystkie uszkodzone części.

Półosie napędowe i osłony gumowe

Sprawdzić, czy półosie napędowe, osłony gumowe i obejmy nie są pęknięte, zużyte ani uszkodzone. Wymienić wszystkie uszkodzone części i, w razie potrzeby, nałożyć smar.

Czynnik chłodniczy w układzie klimatyzacji (opcja)

Sprawdzić, czy w układzie klimatyzacji przewody i złącza są szczelne i nieuszkodzone.

Harmonogram przeglądów

Przestrzegać zwykłego harmonogramu przeglądów w przypadku normalnego użytkowania pojazdu, gdy nie występuje żaden z poniższych warunk&o ...

Olej silnikowy

...

Zobacz tez:

Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby
A : Sterowanie prędkością pracy wycieracz - Pojedynczy cykl pracy - off - Praca przerywana - Normalna szybkość wycierania - Wysoka szybkość wycierania B : Mycie z krótkotrwałą pracą wycieraczek (opcja ...

Bezpiecznego foteliki dziecięce z systemem ISOFIX
iUF = Odpowiednie w przypadku fotelików dziecięcych iSOFiX ustawianych przodem do kierunku jazdy, zatwierdzonych do używania w danej grupie wagowej iL = Odpowiednie w przypadku fotelików dziecięcych iSOFiX (CRS) wymienionych na dołączonej liście. ...

Rejestracja pojazdu
Firma Daimler praktykuje zlecanie ASO Mercedes-Benz przeprowadzanie w niektórych pojazdach przeglądów technicznych. Kontrole te służą poprawie jakości lub bezpieczeństwa pojazdów. Jedynie wówczas, gdy Daimler AG b&# ...

Samochody