Kia Picanto: Działanie automatycznej skrzyni biegów

Kia Picanto –> Jazda samochodem –> Automatyczna skrzynia biegów –> Działanie automatycznej skrzyni biegów

Wysoko sprawna automatyczna skrzynia biegów wyposażona jest w 4 biegi jazdy do przodu oraz jeden bieg wsteczny.

Poszczególne biegi są wybierane automatycznie, zależnie od położenia dźwigni zmiany biegów.

Zwykła jazda do przodu jest możliwa przy ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu D (Driver - jazda).

Działanie automatycznej skrzyni biegów


Podczas zmiany biegów należy
nacisnąć pedał hamulca.

Dźwignia zmiany biegów może być
przesuwana swobodnie.

UWAGA Kilka pierwszych zmian biegów w nowym samochodzie, może być nieco utrudnionych, jeśli odłączony był akumulator. Jest to stan normalny i sekwencja zmian biegów zostanie wyregulowana przez moduł TCM (moduł sterujący pracą skrzyni biegów) lub PCM (Moduł sterujący układem przeniesienia napędu), po kilku cyklach pracy.

Aby zapewnić płynne działanie przy zmianie położenia z N (Luzu) do położenia jazdy do przodu lub do tyłu, należy wcisnąć pedał hamulca.

OSTRZEŻENIE - Automatyczna skrzynia biegów
 •  Zanim pojazd ruszy do przodu D (Jazda) lub do tyłu R (Wsteczny) należy zawsze sprawdzić otoczenie samochodu, by upewnić się, że nie ma w pobliżu ludzi, a w szczególności dzieci.
 •  Przed opuszczeniem fotela kierowcy zawsze należy upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P (Postój), następnie należy całkowicie zaciągnąć hamulec postojowy i wyłączyć silnik. Jeśli w wymienionych przypadkach wspomniane środki ostrożności nie są zachowywane, może nastąpić nieoczekiwane i nagłe ruszenie pojazdu.
 • Nie hamować silnikiem (szybka zmiana biegu z wyższego na niższy), gdy droga jest śliska.

  Samochód może wówczas wpaść w poślizg

 

OSTROŻNIE
 •  Aby uniknąć uszkodzenia skrzyni biegów, nie należy zwiększać obrotów silnika przy włączonym biegu R (wstecznym) lub którymkolwiek z biegów jazdy do przodu, jeśli włączone są hamulce.
 •  Jeśli samochód został zatrzymany na wzniesieniu, nie należy utrzymywać go na miejscu z wykorzystaniem silnika. Należy skorzystać z hamulca głównego lub hamulca postojowego.
 •  Jeśli silnik pracuje na obrotach większych niż obroty na biegu jałowym, nie należy przesuwać dźwigni zmiany biegów z położenia N (Luzu) lub P (Postoju) w położenie D (Jazda) lub R (wstecznego biegu).

Zakresy przełożeń przekładni automatycznej

Kiedy, wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON, wskaźniki znajdujące się na tablicy rozdzielczej pokazują położenie dźwigni zmiany biegów.

P (Postój)

Przed ustawieniem dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Postój) należy zawsze całkowicie zatrzymać pojazd.

Położenie to blokuje automatyczną skrzynię biegów i zapobiega obracaniu się przednich kół.

OSTRZEŻENIE
 •  Ustawienie dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Postój) w momencie, kiedy pojazd wciąż się porusza sprawi, że koła napędowe zostaną zablokowane, co spowoduje utratę panowania nad pojazdem.
 •  Nie należy wykorzystywać położenia P (Postój) zamiast hamulca postojowego. Zawsze należy upewnić się, że dźwignia zmiany biegów jest umieszczona w położeniu P (Postój), a hamulec postojowy jest całkowicie zaciągnięty.
 •  Nigdy nie należy pozostawiać dziecka w samochodzie bez opieki.

 

OSTROŻNIE Jeśli dźwignia zmiany biegów zostanie ustawiona w położeniu P (Postój), kiedy pojazd jedzie, może to spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.

R (Bieg wsteczny)

To położenie dźwigni jest wykorzystywane do cofania pojazdu.

OSTROŻNIE Jeśli dźwignia zmiany biegów jest przesuwana w położenie R (Wstecznego biegu), lub jest ona przesuwana z tego położenia w inne położnie, a samochód wciąż się porusza, może nastąpić uszkodzenie skrzyni biegów, chyba że ma miejsce sytuacja opisana w niniejszym dziale w "Kołysaniu pojazdu".

N (Luz)

Koła oraz skrzynia biegów nie są zablokowane. Pojazd będzie się swobodnie toczył nawet na najmniejszym nachyleniu terenu chyba, że użyty zostanie hamulec postojowy lub hamulec główny.

OSTRZEŻENIE Nie należy przełączać drążka selektora w położenie N (neutralne) podczas jazdy.

Hamowanie silnikiem nie będzie wtedy możliwe i może dojść do wypadku.

D (Jazda)

Jest to położenie dźwigni zmiany biegów przy normalnej jeździe do przodu.

Skrzynia biegów automatycznie będzie przełączała sekwencję czterech biegów, zapewniając najbardziej ekonomiczne zużycie paliwa oraz moc.

Aby uzyskać dodatkową moc przy wyprzedzaniu lub podczas pokonywania wzniesienia, nacisnąć do oporu (więcej niż 80 %) pedał przyspieszenia, co spowoduje uruchomienie mechanizmu kick down i automatyczną redukcję biegu.

UWAGA Przed przesunięciem dźwigni w położenie D (Jazda) zawsze należy całkowicie zatrzymać pojazd.

3 (Trzeci bieg)

Należy go stosować podczas holowania przyczepy w górę po wzniesieniu lub do hamowania silnikiem podczas zjeżdżanie ze wzniesienia. "3" automatycznie przełącza między 1. 2. i 3. biegiem. To znaczy, że nie odbywa się przełączanie do 4. biegu. Jednakże przełączenie do 4.

biegu nastąpi w przypadku, gdy prędkość samochodu przekroczy pewną wartość, by zapobiec przed pracą silnika na bardzo wysokich obrotach. Przy powrocie do normalnych warunków jazdy, należy ręcznie przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie "D".

2 (Drugi bieg)

Należy go stosować podczas jazdy po śliskiej nawierzchni, w górę po wzniesieniu lub do hamowania silnikiem podczas zjeżdżanie ze wzniesienia. "2" automatycznie przełącza między pierwszym i drugim biegiem.To znaczy, że nie odbywa się przełączanie do 3. biegu.

Jednakże przełączenie do trzeciego biegu nastąpi w przypadku, gdy prędkość samochodu przekroczy pewną wartość, w celu zapobieżenia, by silnik nie pracował na bardzo wysokich obrotach. Przy powrocie do normalnych warunków jazdy, należy ręcznie przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie "D".

1 (Pierwszy bieg)

Należy go stosować do jazdy pod górę po bardzo stromym wzniesieniu lub do hamowania silnikiem podczas zjeżdżania ze stromego wzniesienia. Podczas redukcji do "1", biegu skrzynia biegów przez chwilę pozostanie na drugim biegu, dopóki samochód nie zwolni na tyle, by uruchomić niższy bieg. Na niskim biegu nie należy przekraczać prędkości 50 km/h.

"1" przełącza tylko do 1. biegu. Jednakże przełączenie do 2. biegu nastąpi, gdy samochód przekroczy pewną prędkość i w miarę wzrostu prędkości dźwignia zmiany biegów przejdzie w położenie 3. biegu, w celu zapobieżenia, by silnik nie pracował na bardzo wysokich obrotach.

UWAGA

OSTROŻNIE
 •  Do położenia "R" i "P" można przełączyć tylko wówczas, gdy pojazd jest całkowicie zatrzymany.
 •  Przy włączonych hamulcach nie wolno zwiększać obrotów silnika ani na biegu wstecznym, ani na dowolnym biegu jazdy do przodu.

  - Przy przełączaniu z położenia "P" lub "N", do położenia "R", "D","3", "2" lub "1" należy zawsze wciskać pedał hamulca nożnego.

 •  Należy regularnie sprawdzać poziom płynu automatycznej skrzyni biegów i w miarę potrzeby uzupełniać płyn. W celu dobrania odpowiedniego płynu prosimy zapoznać się z harmonogramem konserwacji.

System blokowania zmiany biegów (jeśli jest w wyposażeniu)

Automatyczna skrzynia biegów, dla bezpieczeństwa Użytkownika pojazdu, wyposażona jest w system blokowania zmiany biegów, który uniemożliwia przełączenie skrzyni biegów z pozycji P (postoju), jeżeli nie zostanie wciśnięty pedał hamulca.

Aby przełączyć skrzynię biegów z pozycji P (postoju) należy:

 1.  Nacisnąć i przytrzymać pedał hamulca.
 2.  Przesuń dźwignię zmiany biegów.

Jeżeli pedał hamulca będzie na przemian wciskany i zwalniany, w czasie gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji P (parkowania), w pobliżu dźwigni zmiany biegów słychać będzie terkot. Jest to normalny stan.

OSTRZEŻENIE Przed oraz podczas przesuwania dźwigni zmiany biegów w położenie P (Postój), lub wtedy gdy położenie to jest zmieniane na inne, należy zawsze wcisnąć pedał hamulca do oporu, by uniknąć przypadkowego ruchu pojazdu, który mógłby spowodować obrażenia osób znajdujących się wewnątrz lub w pobliżu pojazdu.

Automatyczna skrzynia biegów

...

Nawyki dobrego kierowcy

Nigdy nie należy przesuwać dźwigni zmiany biegów z położenia P (Postój) lub N (Luz) w dowolne inne położenie, jeśli p ...

Zobacz tez:

Wymiana żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
 Wciskając występy wyjąć filtr szklany. Wyjąć oprawkę z filtru. Wyjąć żarówkę, wyciągając ją na wprost.  Zainstalować nową żarówkę w oprawce i osadzić oprawkę ...

Wymiana obręczy
Jeżeli zaistnieje potrzeba wymiany obręczy, należy upewnić się, że nowa obręcz ma identyczną średnicę, szerokość i odsadzenie, jak fabryczna. OSTRZEŻENIE Koło o nieprawidłowym rozmiarze może negatywnie wpływa& ...

Uchwyt do kubków
OSTRZEŻENIE - Gorące napoje  Nie należy umieszczać odkrytych kubków z gorącym napojem w uchwycie, gdy pojazd znajduje się w ruchu. Jeżeli gorący napój rozleje się, można doznać poparzeń. ...

Samochody