Kia Picanto: Gniazdo Aux, USB oraz iPod port (jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Picanto –> Cechy i funkcje samochodu –> System audio –> Gniazdo Aux, USB oraz iPod port (jeśli jest w wyposażeniu)

Gniazdo Aux, USB oraz iPod port


Jeżeli Twój pojazd ma gniazdo aux i/lub USB (universal serial bus) lub gniazdo iPod, możesz wykorzystywać gniazdo aux do podłączania urządzeń audio, gniazdo USB do podłączania urządzeń USB, a gniazdo iPod do podłączania urządzenia iPod.

UWAGA Kiedy wykorzystuje się przenośne urządzenia audio podłączone do gniazdka zasilania, w czasie odtwarzania dźwięku audio może wystąpić hałas. Jeśli tak się zdarzy, należy stosować źródło zasilania dostarczone razem z urządzeniem audio.

* iPod jest znakiem firmowym Apple Inc.

Odbiór fal ultrakrótkich FM


Sygnały radiowe AM (MW.LW) i FM nadawane są z wieży transmisyjnych znajdujących się wokół miasta.

Wychwytywane są przez antenę radiową samochodu. Następnie sygnał odbierany jest przez radio i wysyłany do głośników samochodu.

Kiedy do samochodu dotrze silny sygnał radiowy, precyzyjna budowa systemu audio zapewnia jak najlepszą jakość odtwarzania. Jednak w pewnych przypadkach sygnał docierający do samochodu może nie być silny i czysty.

Powodem tego mogą być takie czynniki, jak odległość od stacji radiowej, bliskość innych silnych stacji radiowych lub obecność w pobliżu budynków, mostów czy też innych dużych obiektów blokujących dotarcie sygnału.

Odbiór fal średnich AM


Sygnały nadające w zakresie AM (MW.LW) mogą być odbierane z większych odległości niż sygnały FM z uwagi na to, że fale radiowe o zakresach AM (MW.LW) transmitowane są na niskich częstotliwościach. Te długie fale radiowe o niskiej częstotliwości mogą raczej poruszać się wzdłuż zakrzywienia ziemi niż kierować prosto do atmosfery.

Mogą ponadto zakrzywiać się wokół przedmiotów, co pozwala uzyskać lepszy zasięg odbioru sygnału.

Stacje radiowe UKF (FM)


Sygnały nadające w zakresie FM transmitowane są na wysokich częstotliwościach i nie zakrzywiają się wzdłuż powierzchni ziemi. Z tego powodu stacje nadające w zakresie FM często zaczynają zanikać przy krótkiej odległości od stacji. Ponadto sygnały, FM często są zakłócane przez budynki, góry lub inne przeszkody. Może to powodować takie warunki słuchania, że będzie istniało podejrzenie, iż istnieją jakieś problemy z radiem. Następujące warunki są normalne i nie wskazują na żadne problemy związane z radiem:

Gniazdo Aux, USB oraz iPod port


Gniazdo Aux, USB oraz iPod port


Korzystanie z telefonu komórkowego lub radia dwukanałowego

Kiedy w samochodzie korzysta się z telefonu komórkowego, sprzęt audio może powodować zakłócenia. Nie znaczy to, że istnieją jakiekolwiek problemy ze sprzętem audio. W takim przypadku należy korzystać z telefonu komórkowego w miejscu jak najbardziej oddalonym od sprzętu audio.

OSTROŻNIE Kiedy korzysta się z systemu łączności, takiego jak telefon komórkowy lub odbiornik radiowy wewnątrz samochodu, musi być zainstalowana oddzielna antena zewnętrzna. Jeżeli korzysta się z telefonu komórkowego lub odbiornika radiowego stosując jedynie antenę wewnętrzną, mogą one zakłócać działanie układu elektrycznego samochodu i niekorzystnie wpływać na jego bezpieczną obsługę.

 

OSTRZEŻENIE Nie wolno korzystać z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu. Aby z niego korzystać należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

Elementy sterownicze systemu audio w kierownicy (jeśli jest w wyposażeniu)

Kierownica może posiadać elementy sterownicze systemu audio. OSTROŻNIE Nie należy obsługiwać równocześnie wszystkich el ...

Dbanie o płyty kompaktowe

Jeżeli temperatura wewnątrz samochodu jest za wysoka, przed użyciem zestawu audio należy otworzyć okna w celu przewietrzenia samochodu. Kopiow ...

Zobacz tez:

Układ klimatyzacji sterowany ręcznie
Usuwanie zaparowania wewnętrznej powierzchni przedniej szyby 1. Wybrać dowolną prędkość obrotową wentylatora, z wyjątkiem położenia 0. 2. Wybrać żądaną temperaturę. 3. Wybrać tryb   . 4. automatycznie wybran ...

Haki holownicze
bardzo ważne jest wyposażenie pojazdu w prawidłowy hak holowniczy. Wiatr boczny, przejeżdżające ciężarówki i drogi o nierównej nawierzchni - to tylko kilka powodów, dla których należy zamontować właściwy ...

Wskazówki ogólne
Ogranicznik prędkości ogranicza prędkość pojazdu. W celu szybkiego ustawienia zapisanej prędkości ogranicznik samodzielnie hamuje pojazd. Przed długimi i stromymi zjazdami należy odpowiednio wcześniej włączyć ...

Samochody