Kia Picanto: Objaśnienia pozycji harmonogramu prazeglądów okresowych

Kia Picanto –> Przeglądy i obsługa –> Objaśnienia pozycji harmonogramu prazeglądów okresowych

Olej silnikowy i filtr

Wymianę oleju silnikowego i filtra należy dokonywać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów okresowych. Jeśli pojazd jest eksploatowany w ciężkich warunkach drogowych, wymagana jest częstsza wymiana oleju i filtru.

Paski napędowe

Sprawdzać wszystkie paski napędowe zwracając uwagę na to, czy nie mają one śladów nacięć, pęknięć, nadmiernego zużycia lub przesycenia olejem i w razie potrzeby wymieniać je. Należy również sprawdzać w regularnych odstępach czasu, czy paki napędowe są odpowiednio naprężone i wyregulować je w razie potrzeby.

OSTROŻNIE Podczas przeprowadzania kontroli paska napędowego, należy ustawić wyłącznik zapłonu w pozycji LOCK/OFF albo ACC.

Filtr paliwa (wkład)

Zatkanie filtru paliwa może wpłynąć na ograniczenie prędkości jazdy, uszkodzić układ wydechowy i utrudnić uruchomienie pojazdu. Jeśli w zbiorniku paliwa zbierać się będzie nadmierna ilość zanieczyszczeń, może zaistnieć potrzeba częstszej wymiany.

Po zainstalowaniu nowego filtru należy uruchomić silnik na kilka minut i sprawdzić, czy połączenia przewodów są szczelne i czy nie występują w nich nieszczelności. Filtry paliwa powinny być zakładane przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Przewody paliwowe, przewody paliwowe elastyczne i połączenia

Należy sprawdzać, czy przewody paliwowe, przewody paliwowe elastyczne i połączenia nie są nieszczelne i uszkodzone. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub nieszczelności części, należy je niezwłocznie wymienić, przy czym powinien tego dokonywać odpowiednio przeszkolony technik - serwisant.

Przewód elastyczny oparów paliwa i korek wlewu paliwa

Należy w regularnych odstępach czasu podanych w harmonogramie przeglądów okresowych dokonywać przeglądu przewodu elastycznego oparów i korka wlewu paliwa. Sprawdzić, czy nowy przewód elastyczny oparów lub nowy korek wlewu paliwa są prawidłowo założone.

Filtr powietrza

Przy wymianie filtra powietrza zaleca się stosować oryginalny filtr powietrza firmy Kia.

Świece zapłonowe

Upewnić się, czy zainstalowano nowe świece zapłonowe mające odpowiedni zakres temperatury.

OSTRZEŻENIE Nie należy odłączać i kontrolować świec zapłonowych, gdy silnik jest gorący. Możesz ulec oparzeniu.

Luz zaworowy

Sprawdzić, czy praca zaworów nie odbywa się z nadmiernym hałasem i/lub silnik nie podlega drganiom. W razie potrzeby należy wyregulować te elementy. Czynności te winny być wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Układ chłodzenia silnika

Należy sprawdzić części układu chłodzenia silnika takie jak: chłodnica, zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, przewody elastyczne i połączenia, zwracając uwagę na to, czy są one szczelne i czy nie są one uszkodzone. Wymienić wszystkie uszkodzone części.

Płyn chłodzący silnika

Płyn chłodzący silnika należy wymieniać w odstępach czasu podanych w harmonogramie przeglądów okresowych.

Płyn do mechanicznej skrzyni biegów (jeśli znajduje się ona w pojeździe)

Dokonywać przeglądu płynu do mechanicznej skrzyni biegów, tak jak to podano w harmonogramie przeglądów okresowych.

Płyn do automatycznej skrzyni biegów (jeśli jest w wyposażeniu)

Poziom płynu powinien znajdować się w zakresie "gorącym" wskaźnika prętowego po dojściu silnika i automatycznej skrzyni biegów do normalnej temperatury roboczej.

Sprawdzić poziom płynu przy pracy silnika i przy dźwigni zmiany biegów przekładni automatycznej w położeniu luzu oraz przy prawidłowym zaciągnięciu hamulca postojowego.

Przewody stałe i przewody elastyczne układu hamulcowego

Przeprowadzać oględziny zewnętrzne zwracając uwagę na prawidłowe zainstalowanie, nacięcia, otarcia, pogorszenie stanu i wszelkie nieszczelności (przecieki). W razie stwierdzenia pogorszenia stanu lub uszkodzenia części należy je natychmiast wymienić.

Płyn hamulcowy

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniku płynu hamulcowego. Poziom tego płynu powinien znajdować się pomiędzy kreskami "MIN" i "MAX", znajdującymi się z boku zbiornika.

Należy stosować płyn do hamulców hydraulicznych spełniający wymagania dla DOT 3 lub DOT 4.

Hamulec postojowy

Sprawdzić układ hamulca postojowego z lub dźwignią hamulca postojowego i cięgnami włącznie.

Bębny tylnego hamulca i okładziny (jeśli jest w wyposażeniu)

Sprawdzić bębny tylnego hamulca i okładziny w celu wykrycia zarysowań, przypaleń, wycieków płynu, uszkodzonych części i nadmiernego zużycia.

Tarcze, klocki hamulcowe, zaciski i szczęki hamulcowe

Sprawdzić, czy klocki hamulcowe nie są nadmiernie zużyte, czy tarcze nie biją i nie mają śladów zużycia oraz czy zaciski hamulców są szczelne i nie występuje z nich wyciek płynu hamulcowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania limitu zużycia okładzin i wkładek hamulcowych, zalecamy zajrzeć na stronę internetową Kia.

Śruby mocujące zawieszenia

Sprawdzić połączenia zawieszenia zwracając uwagę na to, czy nie są one poluzowane lub uszkodzone. Dociągnąć przykładając podany moment.

Przekładni kierownicza, przegub kulowy dolnego ramienia (zwrotnicy) / układ drążków i osłon

Po zatrzymaniu pojazdu i wyłączeniu silnika należy sprawdzić, czy koło kierownicy nie wykazuje nadmiernego luzu. Sprawdzić, czy drążki nie są wygięte lub uszkodzone. Sprawdzić, czy osłony przeciwpyłowe i przeguby kulowe nie są zarysowane, uszkodzone lub czy stan ich nie uległ pogorszeniu.Wymienić wszystkie uszkodzone części.

Półosie napędowe i osłony

Sprawdzić półosie napędowe, osłony i opaski, zwracając uwagę na to, czy nie są one zarysowane, czy stan ich nie uległ pogorszeniu lub czy nie są uszkodzone. Wymienić wszystkie uszkodzone części i w razie potrzeby uzupełnić ilość smaru.

Czynnik chłodniczy stosowany w klimatyzatorze (jeśli znajduje się on w pojeździe)

Sprawdzić przewody i połączenia instalacji klimatyzacyjnej zwracając uwagę na nieszczelności (wycieki) i uszkodzenia.

Konserwacja i przeglądy samochodu eksploatowanego w ciężkich warunkach

Poniższe podzespoły muszą być serwisowane znacznie częściej w samochodach eksploatowanych głównie w ciężkich warunkach. Aby ...

Olej silnikowy

...

Zobacz tez:

Instrukcja obsługi
Wyposażenie pojazdu Info  Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie modele, elementy wyposażenia seryjnego i dodatkowego Państwa pojazdu, które były dostępne w chwili zakończenia redakcji tej instrukcji. W wersjach pojazdów produkowan ...

Harmonogram przeglądów
Przestrzegać zwykłego harmonogramu przeglądów w przypadku normalnego użytkowania pojazdu, gdy nie występuje żaden z poniższych warunków. Jeżeli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków, należy korzysta&# ...

Racetimer
Wyświetlenie i uruchomienie RACETIMER-a   Okrążenie RACETIMER RACETIMER jest przeznaczony wyłącznie do korzystania na zamkniętych torach wyścigowych. Z funkcji tej nie należy korzystać na drogach public ...

Samochody