Mercedes-Benz Klasa A: Rozpoznawanie miejsca parkingowego

Mercedes-Benz Klasa A –> Jazda i parkowanie –> Systemy ułatwiające jazdę –> Pilot parkowania –> Rozpoznawanie miejsca parkingowego

W trakcie wykonywania pomiarów wolnego miejsca obiekty znajdujące się powyżej zasięgu czujników nie są rozpoznawane. W związku z tym przy obliczaniu dostępnego miejsca system nie uwzględnia np. przedmiotów wystających z bagażnika, pomostów załadunkowych samochodów ciężarowych itp.

Ostrzeżenie 

Jeśli powyżej zasięgu wykrywalności znajdują się obiekty,

W wyniku tego można spowodować kolizję. Istnieje ryzyko wypadku!
Jeśli powyżej zasięgu wykrywalności znajdują się obiekty, należy zatrzymać się i wyłączyć pilota parkowania.

Szczegółowe informacje dotyczące zasięgu wykrywalności

Pilot parkowania nie wspomaga kierowcy w przypadku miejsc parkingowych, znajdujących się prostopadle do kierunku jazdy, gdy

Pilot parkowania nie wspomaga kierowcy w przypadku miejsc parkingowych, znajdujących się równolegle lub prostopadle do kierunku jazdy, gdy

Rozpoznawanie miejsca parkingowego


 1. Znalezione miejsce parkingowe z lewej strony
 2.   Symbol parkingu
 3.   Znalezione miejsce parkingowe z prawej strony
Pilot parkowania jest automatycznie włączony podczas jazdy do przodu. System pozostaje aktywny do prędkości ok. 35 km/h. Działanie polega na wyszukiwaniu miejsc parkingowych o odpowiedniej wielkości po obu stronach pojazdu.
Rozpoznawane są jedynie miejsca parkingowe spełniające następujące warunki:

Info 

Należy pamiętać, że pilot parkowania nie może w przypadku miejsc parkingowych, znajdujących się prostopadle do kierunku jazdy, zmierzyć głębokości miejsca parkingowego. Należy samodzielnie ocenić, czy pojazd zmieści się na miejscu parkingowym.

Podczas jazdy z prędkością poniżej 30 km/h w zestawie wskaźników jako wskazanie statusu systemu pojawia się symbol parkingu .
Gdy rozpoznane zostanie wolne miejsce parkingowe, dodatkowo wyświetlana jest strzałka skierowana w prawo lub w lewo. Domyślnie sygnalizowane są jedynie miejsca parkingowe znalezione po stronie pasażera. Miejsca parkingowe po stronie kierowcy są sygnalizowane po włączeniu kierunkowskazu po stronie kierowcy. W celu zaparkowania po stronie kierowcy należy pozostawić kierunkowskaz włączony do chwili, gdy zamiar korzystania z pilota parkowania zostanie potwierdzony za pomocą przycisku
na kierownicy wielofunkcyjnej. System analizuje automatycznie, czy chodzi o miejsce parkingowe równoległe lub prostopadłe do kierunku jazdy.
Namierzone miejsce parkingowe jest sygnalizowane do chwili, gdy pojazd odjedzie od tego miejsca na odległość ok. 15 m.

Parkowanie

OSTRZEŻENIE

Po opuszczeniu pojazdu utrzymywanego w miejscu wyłącznie przez pilota parkowania pojazd może się stoczyć

Istnieje ryzyko wypadku!
Przed opuszczeniem pojazdu należy go zawsze zabezpieczyć przed stoczeniem się.

Info 

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów:
Gdy asystent parkowania PARKTRONIC może rozpoznać przeszkody, pilot parkowania samodzielnie hamuje podczas parkowania. Odpowiedzialność za hamowanie we właściwym momencie spoczywa na kierowcy.

Zatrzymać pojazd, dopóki znalezione miejsce jest sygnalizowane symbolem parkingu ze strzałką.

Pojazd z automatyczną skrzynią biegów: Przełączyć skrzynię biegów w położenie R.
 
Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów: Włączyć bieg wsteczny.
 
 • Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Włączyć pilota park.? Tak: OK Nie: .
 • W celu anulowania: Nacisnąć przycisk
  na kierownicy wielofunkcyjnej lub odjechać.

  lub

  W celu zaparkowania przy pomocy pilota parkowania: Nacisnąć przycisk
  na kierownicy wielofunkcyjnej.
 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Pilot parkow. aktywny Używać pedałów gazu i hamulca Uważać na otoczenie .
 • Puścić kierownicę.

  Cofać pojazd, zachowując przez cały czas gotowość do zahamowania. Podczas cofania jechać z prędkością ok. 10 km/h lub wolniej. W przeciwnym razie funkcja pilota parkowania zostanie natychmiast przerwana.

 • Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Pilot parkowania hamuje pojazd aż do zatrzymania, gdy pojazd zbliży się do tylnego ograniczenia miejsca parkingowego.
  Jeśli jest mało miejsca, konieczne może być wykonanie kilku manewrów.
 • Jeśli jest mało miejsca, konieczne może być wykonanie kilku manewrów.

  Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Pilot parkowania aktywny Włączyć bieg D Uważać na otoczenie .
  Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów: Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Pilot parkow. aktywny Włączyć bieg do przodu Uważać na otoczenie .
  Pojazd z automatyczną skrzynią biegów: Po zatrzymaniu pojazdu przełączyć skrzynię biegów w położenie D.
   
  Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów: Po zatrzymaniu przełączyć na pierwszy bieg.
 • Pilot parkowania natychmiast kieruje pojazd w drugą stronę.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Pilot parkow. aktywny Używać pedałów gazu i hamulca Uważać na otoczenie .
 • Info 

  Jechać do przodu, zachowując przez cały czas gotowość do hamowania.
 • Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Pilot parkowania hamuje pojazd aż do zatrzymania, gdy pojazd zbliży się do przedniego ograniczenia miejsca parkingowego.
  Jeśli jest mało miejsca, konieczne może być wykonanie kilku manewrów.
 • Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów: Zatrzymać pojazd najpóźniej w chwili, gdy słychać będzie ciągły sygnał ostrzegawczy asystenta parkowania PARKTRONIC.
  Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Pilot parkowania aktywny Włączyć bieg R Uważać na otoczenie .
  Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów: Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Pilot parkowania aktywny Włączyć bieg R Uważać na otoczenie
  Pojazd z automatyczną skrzynią biegów: Po zatrzymaniu pojazd jest utrzymywany w miejscu bez potrzeby wciskania pedału hamulca. Dodanie gazu powoduje anulowanie hamowania.
  Pilot parkowania nie wspomaga teraz kierowcy podczas skrętów i hamowania. Po wyłączeniu pilota parkowania kierowca musi samodzielnie operować kierownicą i hamować. Asystent parkowania PARKTRONIC jest nadal dostępny.
  Wskazówki dotyczące parkowania:

  Opuszczanie miejsca parkingowego

  W celu zapewnienia pomocy ze strony pilota parkowania podczas opuszczania miejsca parkingowego

  Jedynie jeśli pojazd został zaparkowany przy pomocy pilota parkowania równolegle do kierunku jazdy, może on również służyć pomocą podczas opuszczania miejsca parkingowego.

  Info 

  Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów:
  Jeżeli asystent parkowania PARKTRONIC może rozpoznać przeszkody, pilot parkowania hamuje samodzielnie podczas opuszczania miejsca parkingowego. Odpowiedzialność za hamowanie we właściwym momencie spoczywa na kierowcy.
  Włączyć silnik.

  Zwolnić elektryczny hamulec postojowy.

  Włączyć kierunkowskaz w celu opuszczenia miejsca parkingowego.
  Pojazd z automatyczną skrzynią biegów: Przełączyć skrzynię biegów na D lub R.
   
  Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów: Włączyć bieg do jazdy do przodu lub bieg wsteczny.
   
 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Włączyć funkcję pilota parkowania? Tak: OK Nie: .
 • W celu anulowania: Nacisnąć przycisk
  na kierownicy wielofunkcyjnej lub odjechać.

  lub

  W celu opuszczenia miejsca parkingowego przy pomocy pilota parkowania: Nacisnąć przycisk
  na kierownicy wielofunkcyjnej.

  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Pilot parkow. aktywny Używać pedałów gazu i hamulca Uważać na otoczenie .

  Pojazd z automatyczną skrzynią biegów: W zależności od komunikatu lub sytuacji ustawić skrzynię biegów w położeniu D lub R.

  Pojazd z mechaniczną skrzynią biegów: W zależności od komunikatu i sytuacji włączyć bieg do jazdy do przodu lub bieg wsteczny.

  Pilot parkowania natychmiast kieruje pojazd w drugą stronę. Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Pilot parkow. aktywny Używać pedałów gazu i hamulca Uważać na otoczenie .

  Info 

  W celu osiągnięcia najlepszej pozycji podczas opuszczania miejsca parkingowego przed ruszeniem należy odczekać na zakończenie ruchu kierownicy.
  Jeśli po aktywacji nastąpi najpierw jazda wstecz, kierownica jest ustawiona na wprost.
  W razie potrzeby wielokrotnie podjeżdżać i cofać, zwracając uwagę na wskaźniki ostrzegawcze asystenta parkowania PARKTRONIC.

  Natychmiast po zakończeniu manewru opuszczania miejsca parkingowego, kierownica jest ustawiona do jazdy na wprost. Słychać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Funkcja pilota parkowania zakończona. . Kierowca musi wówczas operować samodzielnie kierownicą i włączyć się do ruchu. Asystent parkowania PARKTRONIC jest nadal aktywny. Już przed zakończeniem opuszczania miejsca parkingowego można ponownie przejąć kierowanie pojazdem. Może to być uzasadnione w przypadku rozpoznania, że opuszczenie miejsca parkingowego jest już możliwe.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  Pilot parkowania pełni jedynie funkcję pomocniczą. Takie wspomaganie nie zastępuje uważnego obserwowania otoczenia. Odpowiedzialność z ...

  Anulowanie funkcji pilota parkowania

  W tym celu wystarczy przytrzymać kierownicę wielofunkcyjną lub przejąć kierowanie. Funkcja pilota parkowania jest natychmias ...

  Zobacz tez:

  Czujniki zderzeniowe poduszek bezpieczeństwa
   Moduł sterowania SRS  Boczny czujnik zderzeń (jeśli jest w wyposażeniu) OSTRZEŻENIE  Należy unikać sytuacji, w których jakiekolwiek przedmioty uderzą w miejsca, gdzie znajdują się czujniki zde ...

  System ABS
  Jest to system stanowiący integralną część układu hamulcowego, który zapobiega - niezależnie od nawierzchni drogi i intensywności hamowania - przed blokowaniem się, a tym samym poślizgiem jednego lub więcej kół, zapewnia ...

  Proces docierania samochodu
  Nie jest konieczny specjalny okres docierania. Stosując kilka następujących, prostych zasad ostrożności podczas pokonywania pierwszego 1000 km (600 mil) możesz zwiększyć osiągi, zmniejszyć zużycie paliwa oraz wydłużyć okres ...

  Samochody