Kia Picanto: Phone (telefon) (jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Picanto –> Cechy i funkcje samochodu –> Clock settings (ustawienia zegara) –> Phone (telefon) (jeśli jest w wyposażeniu)

Zanim zaczniesz korzystać z funkcji audio Bluetooth Wireless Technology

Uzyskiwanie połączenia telefonicznego z użyciem przycisków znajdujących się w kierownicy

Uzyskiwanie połączenia telefonicznego z użyciem przycisków znajdujących się w kierownicy


 1. Przycisk wyciszenia MUTE: Wyłącza mikrofon podczas rozmowy.
 2. Przycisk VOLUME: Zwiększa lub zmniejsza natężenie dźwięku odtwarzanego przez głośniki.
 3. Przycisk : Umożliwia
  nawiązywanie i przekazywanie połączeń.
 4. Przycisk button : Kończy
  połączenie lub anuluje funkcje.

❈Rzeczywista funkcja może różnić się od przedstawionego na rysunku.

 1. Krótko naciśnij (poniżej 0,8 sekundy) klawisz sterownika zdalnego
  sterowania w kierownicy.
 2. Na ekranie wyświetlona zostanie historia połączeń.
 3. Ponownie naciśnij klawisz ,
  aby się połączyć z wybranym numerem.
 1. Naciśnij i przytrzymaj (powyżej 0,8 sekundy) klawisz sterownika
  zdalnego sterowania w kierownicy.
 2. Ostatnio wybierany numer zostanie wybrany ponowne

Nawiązywanie połączenie za pomocą elementów sterowania w kierownicy (model z funkcją rozpoznawania mowy)

Nawiązywanie połączenie za pomocą elementów sterowania w kierownicy


 1. Przycisk VOLUME : Zwiększa lub obniża poziom głośności głośnika.
 2. Wyłącza mikrofon podczas rozmowy.
 3. Przycisk :
  Aktywuje rozpoznanie głosu.
 4. Przycisk :
  Łączy i przełącza rozmowy.
 5. Przycisk :
  Włącza funkcję rozpoznawania głosu.

❈Rzeczywista funkcja może różnić się od przedstawionego na rysunku.

 1. Krótko naciśnij (poniżej 0,8 sekundy) klawisz sterownika zdalnego
  sterowania w kierownicy.
 2. Na ekranie wyświetlona zostanie historia połączeń.
 3. Ponownie naciśnij klawisz ,
  aby się połączyć z wybranym numerem.
 1. Naciśnij i przytrzymaj (powyżej 0,8 sekundy) klawisz sterownika
  zdalnego sterowania w kierownicy.
 2. Ostatnio wybierany numer zostanie wybrany ponowne.

MENU Phone (Telefon) Typ A-1

Naciśnij klawisz , aby
wyświetlić trzy menu (Call History, Phone book, Phone Setup) (Historia połączeń, Książka telefoniczna, Konfigurowanie telefonu).

MENU Phone


History (Historia)

Naciśnij klawisz Ustaw [
History] (Historia) za pomocą pokrętła strojenia lub klawisza
.


Wyświetlana jest Historia połączeń i może ona być wykorzystana do wybierania numeru i wykonywania połączenia telefonicznego.

Jeśli historia połączeń nie istnieje, wyświetlony zostanie ekran z zapytaniem, czy pobrać historię połączeń. (Funkcja pobierania może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych)

Phone book (Książka telefoniczna)

Naciśnij klawisz Wybierz [
P. Book] (Książka telefoniczna) za pomocą pokrętła strojenia lub
klawisza .


Wyświetlana jest książka telefoniczna i może ona być wykorzystana do wybierania numeru i wykonywania połączenia telefonicznego.

❈ Jeśli pod pojedynczym kontaktem zapisanych jest więcej numerów, niż jeden, wtedy wyświetlony będzie ekran pokazujący numer telefonu przenośnego, numer domowy i biurowy. Wybierz żądany numer do przeprowadzenia połączenia.

❈ Jeśli książka telefoniczna nie istnieje, wyświetlony zostanie ekran z zapytaniem, czy pobrać książkę telefoniczną. (Funkcja pobierania może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych)

Setup (Konfigurowanie)

Naciśnij klawisz Wybierz [
Setup] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Wyświetlony będzie ekran konfiguracji telefonu przenośnego Bluetooth Wireless Technology. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z działem "Konfigurowanie telefonu".

Phone MENU (MENU telefonu) Typ A-3 (model w Kolumbii)

Nacisnąć przycisk , aby
wyświetlić cztery opcje (Favorites, Call History, Phone book, Phone Setup).

Phone MENU


Ulubione

Nacisnąć przycisk Ustawić [
FAV] za pomocą pokrętła TUNE lub
przycisku . W celu łatwego dostępu
przechowywane jest 20 często wybieranych kontaktów.

History (Historia połączeń)

Naciśnij klawisz Ustaw [
History] (Historia) za pomocą pokrętła strojenia lub klawisza
.


Wyświetlana jest historia połączeń i może ona być wykorzystana do wybierania numeru i wykonywania połączenia telefonicznego.

Jeśli historia połączeń nie istnieje, wyświetlony zostanie ekran z zapytaniem, czy pobrać historię połączeń. (Funkcja pobierania może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych)

Contacts (Kontakty)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Contacts] (Kontakty) za pomocą pokrętła strojenia lub klawisza
.


Wyświetlone zostaną kontakty, które mogą zostać użyte do wybrania numeru i nawiązania połączenia.

❈ Jeśli pod pojedynczym kontaktem zapisanych jest więcej numerów, niż jeden, wtedy wyświetlony będzie ekran pokazujący numer telefonu przenośnego, numer domowy i biurowy. Wybierz żądany numer do przeprowadzenia połączenia.

❈ Jeżeli kontakty nie istnieją, zostanie wyświetlony ekran z pytaniem, czy kontakty mają zostać pobrane.

(funkcja pobierania może nie być obsługiwana we wszystkich telefonach komórkowych)

Setup (Konfigurowanie)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Setup] (Konfiguracja) za pomocą pokrętła strojenia lub klawisza
.


Wyświetlony będzie ekran konfiguracji telefonu przenośnego Bluetooth Wireless Technology. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z działem "Konfigurowanie telefonu".

Phone MENU (MENU telefonu) Typ A-3

Nacisnąć przycisk , aby wyświetlić trzy opcje (Call History, Phone book, Phone Setup).

Phone MENU


History (Historia połączeń)

Naciśnij klawisz Ustaw [
History] (Historia) za pomocą pokrętła strojenia lub klawisza
.


Wyświetlana jest historia połączeń i może ona być wykorzystana do wybierania numeru i wykonywania połączenia telefonicznego.

Jeśli historia połączeń nie istnieje, wyświetlony zostanie ekran z zapytaniem, czy pobrać historię połączeń. (Funkcja pobierania może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych)

Phone Book (Książka telefoniczna)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Phone Book] (Książka telefoniczna) za pomocą pokrętła strojenia lub
klawisza .


Wyświetlone zostaną kontakty, które mogą zostać użyte do wybrania numeru i nawiązania połączenia.

❈ Jeśli pod pojedynczym kontaktem zapisanych jest więcej numerów, niż jeden, wtedy wyświetlony będzie ekran pokazujący numer telefonu przenośnego, numer domowy i biurowy. Wybierz żądany numer do przeprowadzenia połączenia.

❈ Jeżeli kontakty nie istnieją, zostanie wyświetlony ekran z pytaniem, czy kontakty mają zostać pobrane.

(funkcja pobierania może nie być obsługiwana we wszystkich telefonach komórkowych)

Setup (Konfigurowanie)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Setup] (Konfiguracja) za pomocą pokrętła strojenia lub klawisza
.


Wyświetlony będzie ekran konfiguracji telefonu przenośnego Bluetooth Wireless Technology. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z działem "Konfigurowanie telefonu".

UWAGA - KORZYSTANIE z funkcji TELEFONU KOMÓRKOWEGO Bluetooth Wireless Technology

UWAGA - KORZYSTANIE Z POLECEŃ GŁOSOWYCH

Podstawowa metoda korzystania: Audio CD / MP3 CD / USB / iPod / My Music

Naciśnij klawisz, aby zmieniać tryby w kolejności CD ➟ USB(iPod) ➟ AUX ➟ My Music ➟ BT Audio. Na ekranie wyświetlona jest nazw ...

Polecenia głosowe JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU)

Uruchamianie poleceń głosowych  Aby uruchomić działanie poleceń głosowych, należy na krótko wcisnąć klawisz na ste ...

Zobacz tez:

Dobór bezpiecznego fotelika dziecięcego mocowanego za pomocą pasa bezpieczeństwa
Należy używać wyłącznie bezpiecznych fotelików dziecięcych oficjalnie dopuszczonych do stosowania i odpowiednich dla danego dziecka. W przypadku korzystania z bezpiecznych fotelików dziecięcych należy skorzystać z poniższej tabeli. ...

Zegar cyfrowy.
Zawsze, kiedy końcówki akumulatora lub odpowiednie bezpieczniki są odłączane, należy wyzerować godzinę. Kiedy stacyjka ustawiona jest w pozycji ACC lub ON, przyciski zegara działają w następujący sposób: Ustawianie zegara ( ...

Uruchamianie silnika
OSTRZEŻENIE  Podczas prowadzenia pojazdu należy nosić odpowiednie do tego celu obuwie. Nieodpowiednie buty (na wysokim obcasie, buty do jazdy na nartach, itp.) mogą przeszkadzać we właściwej obsłudze pedałów ...

Samochody