Kia Picanto: Phone (telefon) (jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Picanto –> Cechy i funkcje samochodu –> Clock settings (ustawienia zegara) –> Phone (telefon) (jeśli jest w wyposażeniu)

Zanim zaczniesz korzystać z funkcji audio Bluetooth Wireless Technology

Uzyskiwanie połączenia telefonicznego z użyciem przycisków znajdujących się w kierownicy

Uzyskiwanie połączenia telefonicznego z użyciem przycisków znajdujących się w kierownicy


 1. Przycisk wyciszenia MUTE: Wyłącza mikrofon podczas rozmowy.
 2. Przycisk VOLUME: Zwiększa lub zmniejsza natężenie dźwięku odtwarzanego przez głośniki.
 3. Przycisk : Umożliwia
  nawiązywanie i przekazywanie połączeń.
 4. Przycisk button : Kończy
  połączenie lub anuluje funkcje.

❈Rzeczywista funkcja może różnić się od przedstawionego na rysunku.

 1. Krótko naciśnij (poniżej 0,8 sekundy) klawisz sterownika zdalnego
  sterowania w kierownicy.
 2. Na ekranie wyświetlona zostanie historia połączeń.
 3. Ponownie naciśnij klawisz ,
  aby się połączyć z wybranym numerem.
 1. Naciśnij i przytrzymaj (powyżej 0,8 sekundy) klawisz sterownika
  zdalnego sterowania w kierownicy.
 2. Ostatnio wybierany numer zostanie wybrany ponowne

Nawiązywanie połączenie za pomocą elementów sterowania w kierownicy (model z funkcją rozpoznawania mowy)

Nawiązywanie połączenie za pomocą elementów sterowania w kierownicy


 1. Przycisk VOLUME : Zwiększa lub obniża poziom głośności głośnika.
 2. Wyłącza mikrofon podczas rozmowy.
 3. Przycisk :
  Aktywuje rozpoznanie głosu.
 4. Przycisk :
  Łączy i przełącza rozmowy.
 5. Przycisk :
  Włącza funkcję rozpoznawania głosu.

❈Rzeczywista funkcja może różnić się od przedstawionego na rysunku.

 1. Krótko naciśnij (poniżej 0,8 sekundy) klawisz sterownika zdalnego
  sterowania w kierownicy.
 2. Na ekranie wyświetlona zostanie historia połączeń.
 3. Ponownie naciśnij klawisz ,
  aby się połączyć z wybranym numerem.
 1. Naciśnij i przytrzymaj (powyżej 0,8 sekundy) klawisz sterownika
  zdalnego sterowania w kierownicy.
 2. Ostatnio wybierany numer zostanie wybrany ponowne.

MENU Phone (Telefon) Typ A-1

Naciśnij klawisz , aby
wyświetlić trzy menu (Call History, Phone book, Phone Setup) (Historia połączeń, Książka telefoniczna, Konfigurowanie telefonu).

MENU Phone


History (Historia)

Naciśnij klawisz Ustaw [
History] (Historia) za pomocą pokrętła strojenia lub klawisza
.


Wyświetlana jest Historia połączeń i może ona być wykorzystana do wybierania numeru i wykonywania połączenia telefonicznego.

Jeśli historia połączeń nie istnieje, wyświetlony zostanie ekran z zapytaniem, czy pobrać historię połączeń. (Funkcja pobierania może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych)

Phone book (Książka telefoniczna)

Naciśnij klawisz Wybierz [
P. Book] (Książka telefoniczna) za pomocą pokrętła strojenia lub
klawisza .


Wyświetlana jest książka telefoniczna i może ona być wykorzystana do wybierania numeru i wykonywania połączenia telefonicznego.

❈ Jeśli pod pojedynczym kontaktem zapisanych jest więcej numerów, niż jeden, wtedy wyświetlony będzie ekran pokazujący numer telefonu przenośnego, numer domowy i biurowy. Wybierz żądany numer do przeprowadzenia połączenia.

❈ Jeśli książka telefoniczna nie istnieje, wyświetlony zostanie ekran z zapytaniem, czy pobrać książkę telefoniczną. (Funkcja pobierania może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych)

Setup (Konfigurowanie)

Naciśnij klawisz Wybierz [
Setup] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Wyświetlony będzie ekran konfiguracji telefonu przenośnego Bluetooth Wireless Technology. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z działem "Konfigurowanie telefonu".

Phone MENU (MENU telefonu) Typ A-3 (model w Kolumbii)

Nacisnąć przycisk , aby
wyświetlić cztery opcje (Favorites, Call History, Phone book, Phone Setup).

Phone MENU


Ulubione

Nacisnąć przycisk Ustawić [
FAV] za pomocą pokrętła TUNE lub
przycisku . W celu łatwego dostępu
przechowywane jest 20 często wybieranych kontaktów.

History (Historia połączeń)

Naciśnij klawisz Ustaw [
History] (Historia) za pomocą pokrętła strojenia lub klawisza
.


Wyświetlana jest historia połączeń i może ona być wykorzystana do wybierania numeru i wykonywania połączenia telefonicznego.

Jeśli historia połączeń nie istnieje, wyświetlony zostanie ekran z zapytaniem, czy pobrać historię połączeń. (Funkcja pobierania może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych)

Contacts (Kontakty)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Contacts] (Kontakty) za pomocą pokrętła strojenia lub klawisza
.


Wyświetlone zostaną kontakty, które mogą zostać użyte do wybrania numeru i nawiązania połączenia.

❈ Jeśli pod pojedynczym kontaktem zapisanych jest więcej numerów, niż jeden, wtedy wyświetlony będzie ekran pokazujący numer telefonu przenośnego, numer domowy i biurowy. Wybierz żądany numer do przeprowadzenia połączenia.

❈ Jeżeli kontakty nie istnieją, zostanie wyświetlony ekran z pytaniem, czy kontakty mają zostać pobrane.

(funkcja pobierania może nie być obsługiwana we wszystkich telefonach komórkowych)

Setup (Konfigurowanie)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Setup] (Konfiguracja) za pomocą pokrętła strojenia lub klawisza
.


Wyświetlony będzie ekran konfiguracji telefonu przenośnego Bluetooth Wireless Technology. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z działem "Konfigurowanie telefonu".

Phone MENU (MENU telefonu) Typ A-3

Nacisnąć przycisk , aby wyświetlić trzy opcje (Call History, Phone book, Phone Setup).

Phone MENU


History (Historia połączeń)

Naciśnij klawisz Ustaw [
History] (Historia) za pomocą pokrętła strojenia lub klawisza
.


Wyświetlana jest historia połączeń i może ona być wykorzystana do wybierania numeru i wykonywania połączenia telefonicznego.

Jeśli historia połączeń nie istnieje, wyświetlony zostanie ekran z zapytaniem, czy pobrać historię połączeń. (Funkcja pobierania może nie być obsługiwana w przypadku niektórych telefonów przenośnych)

Phone Book (Książka telefoniczna)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Phone Book] (Książka telefoniczna) za pomocą pokrętła strojenia lub
klawisza .


Wyświetlone zostaną kontakty, które mogą zostać użyte do wybrania numeru i nawiązania połączenia.

❈ Jeśli pod pojedynczym kontaktem zapisanych jest więcej numerów, niż jeden, wtedy wyświetlony będzie ekran pokazujący numer telefonu przenośnego, numer domowy i biurowy. Wybierz żądany numer do przeprowadzenia połączenia.

❈ Jeżeli kontakty nie istnieją, zostanie wyświetlony ekran z pytaniem, czy kontakty mają zostać pobrane.

(funkcja pobierania może nie być obsługiwana we wszystkich telefonach komórkowych)

Setup (Konfigurowanie)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Setup] (Konfiguracja) za pomocą pokrętła strojenia lub klawisza
.


Wyświetlony będzie ekran konfiguracji telefonu przenośnego Bluetooth Wireless Technology. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z działem "Konfigurowanie telefonu".

UWAGA - KORZYSTANIE z funkcji TELEFONU KOMÓRKOWEGO Bluetooth Wireless Technology

UWAGA - KORZYSTANIE Z POLECEŃ GŁOSOWYCH

Podstawowa metoda korzystania: Audio CD / MP3 CD / USB / iPod / My Music

Naciśnij klawisz, aby zmieniać tryby w kolejności CD ➟ USB(iPod) ➟ AUX ➟ My Music ➟ BT Audio. Na ekranie wyświetlona jest nazw ...

Polecenia głosowe JEŚLI JEST W WYPOSAŻENIU)

Uruchamianie poleceń głosowych  Aby uruchomić działanie poleceń głosowych, należy na krótko wcisnąć klawisz na ste ...

Zobacz tez:

Jeżeli rozrusznik nie obraca silnika lub obraca go wolno
1. Jeżeli pojazd wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, należy upewnić się, że dźwignia selektora znajduje się w położeniu N (neutralnym) lub P (parkowania) i hamulec awaryjny jest zaciągnięty. 2. Sprawdzi& ...

Wskazówki dotyczące bieżnika opony
OSTRZEŻENIE Zbyt mały bieżnik powoduje spadek przyczepności opon. Bieżnik nie może odprowadzać wody. Wskutek tego na mokrej nawierzchni zwiększa się ryzyko aquaplaningu, szczególnie w razie niedostosowania prędkości. Istnieje r ...

SMS
Warunki Moduł jest połączony z telefonem komórkowym lub jest używany w trybie karty SIM Włączanie i wyłączanie pobierania wiadomości SMS z telefonu komórkowego Nummer wählen (wybierz numer) Działanie 0008 ...

Samochody