Mercedes-Benz Klasa A: SilnikKomunikaty na wyświetlaczu
Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania

Dolać płyn chłodzący patrz instr. obsługi
Poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski.

Unikać dłuższych jazd z niewystarczającą ilością płynu chłodzącego w układzie chłodzenia silnika. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

 • Uzupełnić płyn chłodzący, przestrzegając wskazówek

Jeśli płyn chłodzący musi być częściej uzupełniany:

 • Udać się do fachowego serwisu i zlecić kontrolę układu chłodzenia silnika.
Silnik wentylatora jest uszkodzony.
 • Dojechać do najbliższego fachowego serwisu bez przekraczania temperatury płynu chłodzącego 120 C.
 • Unikać dużego obciążania silnika (np. jazdy pod górę) oraz jazdy z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem.

Płyn chłodzący: zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik
Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego.
Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.

OSTRZEŻENIE

Nie należy jechać z przegrzanym silnikiem. Jazda z przegrzanym silnikiem może prowadzić do zapłonu płynów, które w wyniku nieszczelności lub rozlania przedostały się do komory silnika.
Para z przegrzanego silnika może poza tym spowodować ciężkie poparzenia, nawet jeśli otwarta zostanie tylko pokrywa komory silnika.
Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
 • Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się
 • Odczekać, aż silnik ostygnie.
 • Sprawdzić, czy dopływ powietrza do chłodnicy silnika następuje bez przeszkód (np. powodowanych zamarzniętym błotem pośniegowym).
 • Dopiero gdy komunikat zniknie z wyświetlacza i temperatura płynu chłodzącego spadnie poniżej 120 C, ponownie włączyć silnik. W przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu
 • Obserwować wskaźnik temperatury płynu chłodzącego.

Jeżeli temperatura ponownie wzrośnie:

 • Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu.

Podczas standardowej jazdy i przy prawidłowym poziomie płynu chłodzącego wskazanie może wzrastać do 120 C.


patrz instr. obsługi
Akumulator nie jest ładowany.
Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.
Możliwe przyczyny:
 • uszkodzony alternator
 • zerwany pasek klinowy
 • uszkodzony układ elektroniczny
Nie jechać dalej. W przeciwnym razie dojdzie do przegrzania silnika.
 • Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się
 • Skontaktować się z fachowym serwisem.

Zatrzymać pojazd patrz instr. obsługi
Akumulator nie jest ładowany i osiągnął zbyt niski poziom naładowania.
Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.
 • Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się
 • Przestrzegać wskazówek dla komunikatu na wyświetlaczu
  patrz instr. obsługi .
 • Skontaktować się z fachowym serwisem.

Przy tankowaniu sprawdzić poziom oleju silnikowego
Poziom oleju silnikowego obniżył się poniżej oznaczenia minimum.
Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.

Unikać dłuższych jazd z niewystarczającą ilością oleju silnikowego. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

 • Sprawdzić poziom oleju silnikowego najpóźniej podczas następnego tankowania
 • W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy

Jeżeli występuje konieczność częstego uzupełniania oleju silnikowego:

 • Udać się do fachowego serwisu i zlecić kontrolę silnika.

Informacje na temat zatwierdzonych olejów silnikowych są dostępne we wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obsługi oraz w Internecie pod adresem


Przy tankowaniu dolać 1 l oleju silnikowego
Poziom oleju silnikowego obniżył się poniżej oznaczenia minimum.
Unikać dłuższych jazd z niewystarczającą ilością oleju silnikowego. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.
Sprawdzić poziom oleju silnikowego najpóźniej podczas następnego tankowania

W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy

Jeżeli występuje konieczność częstego uzupełniania oleju silnikowego:

Udać się do fachowego serwisu i zlecić kontrolę silnika.

Informacje na temat zatwierdzonych olejów silnikowych są dostępne we wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obsługi oraz w Internecie pod adresem


Poziom oleju silnik.: zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik
Poziom oleju silnikowego jest zbyt niski. W przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu.
Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.
Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się
Sprawdzić poziom oleju silnikowego

W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy

 Rezerwa
paliwa
Poziom paliwa osiągnął rezerwę.
Po spadku poziomu paliwa poniżej rezerwy funkcje ogrzewania postojowego są wyłączone.
Zatankować na najbliższej stacji paliw.
W zbiorniku znajduje się mało paliwa.
Ogrzewanie postojowe jest wyłączone.

Zatankować pojazd na najbliższej stacji paliw.


Wymienić filtr powietrza
Pojazd z silnikiem wysokoprężnym: filtr powietrza jest zanieczyszczony w stopniu wymagającym wymiany.
 • Udać się do fachowego serwisu.
 Oczyścić
filtr paliwa
Pojazd z silnikiem wysokoprężnym: w filtrze paliwa znajduje się woda. Woda musi zostać spuszczona.
 • Udać się do fachowego serwisu.

Światła

Info  Pojazdy z diodami LED w reflektorach: Komunikat pojawia się na wyświetlaczu tylko w razie awarii wszystkich diod świetlnych danego świat& ...

Systemy ułatwiające jazdę

Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania Attention Assist: Odp ...

Zobacz tez:

Płyn hamulcowy
Sprawdzanie poziomu płynu hamulcowego Poziom cieczy w zbiorniku nalezy sprawdzac okresowo. Powinien on znajdowac sie pomiedzy oznaczeniami MAX (Maksymalny) i MIN (Minimalny), umieszczonymi na bokach zbiornika. Przed odkręceniem korka zbiornika i dodaniem płynu hamulcowego ...

Ustawienie krótkotrwałe
Włączanie: Przełączyć dźwignię wybierania biegów DIRECT SELECT w położenie D. Pociągnąć za manetkę zmiany biegów lub . Ustawienie krótkotrwałe pozostaje aktywne przez okre ...

Wyłączanie systemu ISG
 Jeśli chcesz wyłączyć system ISG, naciśnij przycisk ISG OFF. Kontrolka przycisku ISG OFF będzie się świecić, a na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat "Auto Stop System Off" (Automatyczne zatrzymanie silnika w ...

Samochody