Mercedes-Benz Klasa A: SilnikKomunikaty na wyświetlaczu
Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania

Dolać płyn chłodzący patrz instr. obsługi
Poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski.

Unikać dłuższych jazd z niewystarczającą ilością płynu chłodzącego w układzie chłodzenia silnika. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

 • Uzupełnić płyn chłodzący, przestrzegając wskazówek

Jeśli płyn chłodzący musi być częściej uzupełniany:

 • Udać się do fachowego serwisu i zlecić kontrolę układu chłodzenia silnika.
Silnik wentylatora jest uszkodzony.
 • Dojechać do najbliższego fachowego serwisu bez przekraczania temperatury płynu chłodzącego 120 C.
 • Unikać dużego obciążania silnika (np. jazdy pod górę) oraz jazdy z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem.

Płyn chłodzący: zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik
Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego.
Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.

OSTRZEŻENIE

Nie należy jechać z przegrzanym silnikiem. Jazda z przegrzanym silnikiem może prowadzić do zapłonu płynów, które w wyniku nieszczelności lub rozlania przedostały się do komory silnika.
Para z przegrzanego silnika może poza tym spowodować ciężkie poparzenia, nawet jeśli otwarta zostanie tylko pokrywa komory silnika.
Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
 • Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się
 • Odczekać, aż silnik ostygnie.
 • Sprawdzić, czy dopływ powietrza do chłodnicy silnika następuje bez przeszkód (np. powodowanych zamarzniętym błotem pośniegowym).
 • Dopiero gdy komunikat zniknie z wyświetlacza i temperatura płynu chłodzącego spadnie poniżej 120 C, ponownie włączyć silnik. W przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu
 • Obserwować wskaźnik temperatury płynu chłodzącego.

Jeżeli temperatura ponownie wzrośnie:

 • Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu.

Podczas standardowej jazdy i przy prawidłowym poziomie płynu chłodzącego wskazanie może wzrastać do 120 C.


patrz instr. obsługi
Akumulator nie jest ładowany.
Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.
Możliwe przyczyny:
 • uszkodzony alternator
 • zerwany pasek klinowy
 • uszkodzony układ elektroniczny
Nie jechać dalej. W przeciwnym razie dojdzie do przegrzania silnika.
 • Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się
 • Skontaktować się z fachowym serwisem.

Zatrzymać pojazd patrz instr. obsługi
Akumulator nie jest ładowany i osiągnął zbyt niski poziom naładowania.
Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.
 • Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się
 • Przestrzegać wskazówek dla komunikatu na wyświetlaczu
  patrz instr. obsługi .
 • Skontaktować się z fachowym serwisem.

Przy tankowaniu sprawdzić poziom oleju silnikowego
Poziom oleju silnikowego obniżył się poniżej oznaczenia minimum.
Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.

Unikać dłuższych jazd z niewystarczającą ilością oleju silnikowego. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

 • Sprawdzić poziom oleju silnikowego najpóźniej podczas następnego tankowania
 • W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy

Jeżeli występuje konieczność częstego uzupełniania oleju silnikowego:

 • Udać się do fachowego serwisu i zlecić kontrolę silnika.

Informacje na temat zatwierdzonych olejów silnikowych są dostępne we wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obsługi oraz w Internecie pod adresem


Przy tankowaniu dolać 1 l oleju silnikowego
Poziom oleju silnikowego obniżył się poniżej oznaczenia minimum.
Unikać dłuższych jazd z niewystarczającą ilością oleju silnikowego. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.
Sprawdzić poziom oleju silnikowego najpóźniej podczas następnego tankowania

W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy

Jeżeli występuje konieczność częstego uzupełniania oleju silnikowego:

Udać się do fachowego serwisu i zlecić kontrolę silnika.

Informacje na temat zatwierdzonych olejów silnikowych są dostępne we wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obsługi oraz w Internecie pod adresem


Poziom oleju silnik.: zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik
Poziom oleju silnikowego jest zbyt niski. W przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu.
Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.
Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się
Sprawdzić poziom oleju silnikowego

W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy

 Rezerwa
paliwa
Poziom paliwa osiągnął rezerwę.
Po spadku poziomu paliwa poniżej rezerwy funkcje ogrzewania postojowego są wyłączone.
Zatankować na najbliższej stacji paliw.
W zbiorniku znajduje się mało paliwa.
Ogrzewanie postojowe jest wyłączone.

Zatankować pojazd na najbliższej stacji paliw.


Wymienić filtr powietrza
Pojazd z silnikiem wysokoprężnym: filtr powietrza jest zanieczyszczony w stopniu wymagającym wymiany.
 • Udać się do fachowego serwisu.
 Oczyścić
filtr paliwa
Pojazd z silnikiem wysokoprężnym: w filtrze paliwa znajduje się woda. Woda musi zostać spuszczona.
 • Udać się do fachowego serwisu.

Światła

Info  Pojazdy z diodami LED w reflektorach: Komunikat pojawia się na wyświetlaczu tylko w razie awarii wszystkich diod świetlnych danego świat& ...

Systemy ułatwiające jazdę

Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania Attention Assist: Odp ...

Zobacz tez:

Napinacze pasów bezpieczeństwa (przednie fotele)
Napinacze wspomagają działanie ochronne pasów bezpieczeństwa przez ich zwinięcie przy pewnych rodzajach zderzeń czołowych lub bocznych, pozwalając szybciej przytrzymać ciało osoby na siedzeniu. Przy drobniejszych zderzeniach czołowych ...

Automatyczne opuszczanie/podnoszenie szyby (drzwi kierowcy) (opcja)
Chwilowe wciśnięcie lub pociągnięcie przełącznika elektrycznego podnośnika szyby do drugiego położenia zapadki (6) powoduje całkowite opuszczenie lub podniesienie szyby w drzwiach kierowcy, nawet w przypadku zwolnienia przełącznika ...

Setup
Ac100B9GG, Ac100B9GN, Ac110B9GG, Ac110B9GN Ustawienia wyświetlacza Nacisnąć przycisk Wybrać [Display] za pomocą pokrętła TUNE lub przycisku Wybrać menu za pomocą pokrętła TUNE Mode Pop up (Okienko trybu) [mode Pop up]  zmien ...

Samochody