Mercedes-Benz Klasa A: Systemy ułatwiające jazdę

Komunikaty na wyświetlaczu
Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania

Attention Assist: Odpocznij!
 
 
ATTENTION ASSIST stwierdził na podstawie określonych kryteriów zmęczenie lub wzrastającą nieuwagę kierowcy. Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.

W razie potrzeby przerwać jazdę.

Podczas dłuższej jazdy należy robić regularnie przerwy, aby odpowiednio odpocząć.


Attention Assist nieaktywny
ATTENTION ASSIST ma awarię.
 • Udać się do fachowego serwisu.
 Wył.
Funkcja HOLD jest wyłączona. Pojazd wpadł w poślizg.
Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.
Włączyć później ponownie funkcję HOLD
Funkcja HOLD jest wyłączona. W przypadku maksymalnie wciśniętego pedału hamulca warunek włączenia nie jest spełniony.
Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.
Sprawdzić warunki włączenia funkcji HOLD
Asystent toru jazdy chwilowo niedostępny patrz instr. obsługi
Asystent pasa ruchu jest wyłączony i przez krótki czas niedostępny.
Możliwe przyczyny:
 • Szyba przednia w polu widzenia kamery jest zabrudzona.
 • Widoczność jest zakłócona w wyniku silnych opadów lub mgły.
 • Od dłuższego czasu nie ma oznaczeń pasa ruchu.
 • Oznaczenia pasa ruchu są starte, nie odróżniają się dostatecznie od nawierzchni lub są pokryte np. brudem lub śniegiem.
Jeśli powyższe przyczyny nie zaistnieją, komunikat znika z wyświetlacza.
Asystent pasa ruchu jest ponownie dostępny.
Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:
Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.
Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się
Oczyścić szybę przednią.
Asystent toru jazdy nieaktywny Asystent pasa ruchu jest uszkodzony.
 • Udać się do fachowego serwisu.
Asystent kąta martwego niedostępny patrz instr. obsługi
Asystent kąta martwego jest chwilowo niedostępny.
Możliwe przyczyny:
 • Czujniki radarowe są chwilowo niedostępne, np. z powodu promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu stacji telewizyjnych i radiowych lub innych źródeł promieniowania.
 • Czujniki radarowe wykraczają poza zakres temperatury roboczej.
Dodatkowo w lusterkach zewnętrznych świecą się żółte lampki kontrolne .
Jeśli powyższe przyczyny nie zaistnieją, komunikat znika z wyświetlacza.
Asystent kąta martwego jest ponownie dostępny.
Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:
 • Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się
 • Uruchomić ponownie silnik.
As. martwego kąta w tr. jazdy z przyczep. niedostępny patrz instr. obsługi
Asystent kąta martwego jest wyłączony podczas jazdy z przyczepą.
Pomiędzy pojazdem a przyczepą występuje połączenie elektryczne.
Potwierdzić komunikat na wyświetlaczu za pomocą
na kierownicy.
Asystent kąta martwego nieaktywny
Asystent kąta martwego jest uszkodzony.
Dodatkowo w lusterkach zewnętrznych świecą się żółte lampki kontrolne .

Udać się do fachowego serwisu.

Funkcja pilota parkowania przerwana
Pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty i otwarte są drzwi kierowcy.

Powtórzyć proces parkowania z zapiętym pasem bezpieczeństwa i zamkniętymi drzwiami kierowcy.

Podczas aktywnego skrętu kierowca dotknął przypadkowo kierownicy wielofunkcyjnej.

 • Podczas aktywnego skrętu zwracać uwagę, aby nie dotknąć kierownicy wielofunkcyjnej.

Pojazd wpadł w poślizg, miała miejsce ingerencja ESP.

Skorzystać z pilota parkowania nieco później
Pilot parkowania nieaktywny
 
Kierowca wykonał akurat bardzo wiele manewrów lub prób parkowania.
Po ok. dziesięciu minutach można ponownie skorzystać z pilota parkowania
Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.
Wyłączyć silnik i uruchomić go ponownie.

Jeśli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym nadal pojawia się komunikat:

 • Udać się do fachowego serwisu.

Asystent parkowania PARKTRONIC jest uszkodzony.

Udać się do fachowego serwisu.
Funkcja pilota parkowania przerwana
Pojazd jest ustawiony w pozycji docelowej. Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.
Komunikat znika automatycznie z wyświetlacza.
Asystent znaków drogowych chwilowo niedostępny patrz instr. obsługi
Asystent rozpoznawania znaków drogowych jest chwilowo niedostępny.
Możliwe przyczyny:
 • Szyba przednia w polu widzenia kamery jest zabrudzona.
 • Widoczność jest zakłócona w wyniku silnych opadów lub mgły.
Oczyścić szybę przednią.
Jeśli układ rozpozna pełną dostępność kamery, komunikat znika z wyświetlacza.

Asystent rozpoznawania znaków drogowych jest ponownie dostępny.

Asystent znaków drogowych nieaktywny Asystent rozpoznawania znaków drogowych jest uszkodzony.
 • Udać się do fachowego serwisu.
Pilot odległości Wyłączony Pilot odległości DISTRONIC został wyłączony

W przypadku wyłączenia zainicjowanego przez kierowcę dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Pilot odległości ponownie dostępny Pilot odległości DISTRONIC jest ponownie gotowy do działania po krótkiej niedostępności. Teraz można ponownie włączyć pilota odległości DISTRONIC
Pilot odległości chwilowo niedostępny patrz instr. obsługi
Pilot odległości DISTRONIC jest tymczasowo niedostępny.
Możliwe przyczyny:
 • Czujniki radarowe są chwilowo niedostępne, np. z powodu promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu stacji telewizyjnych i radiowych lub innych źródeł promieniowania.
 • System przekracza dopuszczalny zakres temperatury roboczej.
 • Napięcie w instalacji elektrycznej jest za niskie.
Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.
Jeśli powyższe przyczyny nie zaistnieją, komunikat znika z wyświetlacza.
Pilot odległości DISTRONIC jest ponownie gotowy do działania.
Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:
Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.
Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się

Uruchomić ponownie silnik.

Pilot odległości nieaktywny
Pilot odległości DISTRONIC jest uszkodzony. Awarię może mieć również dostosowane do sytuacji wspomaganie hamowania.
Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.

Udać się do fachowego serwisu.

Pilot odległości w trybie biernym Nastąpiło wciśnięcie pedału gazu. Pilot odległości DISTRONIC nie reguluje już odstępu.
 • Zdjąć nogę z pedału gazu.
Pilot odległości --- km/h
 
Jeden z warunków włączenia pilota odległości DISTRONIC nie jest spełniony.
Sprawdzić warunki włączenia pilota odległości DISTRONIC
Pilot odległości i ogranicznik nieaktywne Pilot odległości DISTRONIC i ogranicznik prędkości są uszkodzone. Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.
 • Udać się do fachowego serwisu.
TEMPOMAT i ogranicznik nieaktywne
 
TEMPOMAT i ogranicznik prędkości są uszkodzone.
Dodatkowo włącza się sygnał ostrzegawczy.
 • Udać się do fachowego serwisu.
Ogranicznik w trybie biernym
Przy włączonym pedale gazu poza punkt oporu (kick-down) ogranicznik prędkości jest przełączany w tryb bierny.
Ograniczenie prędkości nie jest aktywne.
Bez kick-down jechać wolniej od zapisanej prędkości.

Nastąpi ponowne wywołanie ostatnio zapisanej prędkości.

lub

 • Ustawić nową prędkość.

Gdy komunikat zniknie z wyświetlacza, ograniczenie prędkości jest aktywne.

TEMPOMAT --- km/h
 • Jeden z warunków włączenia TEMPOMATU nie jest spełniony.

Nastąpiła np. próba wprowadzenia do pamięci prędkości niższej niż 30 km/h.

 • ESP jest wyłączony. Żółta lampka ostrzegawcza ESP OFF świeci się.

Jeśli pozwala na to sytuacja, przyspieszyć do prędkości powyżej 30 km/h i zapisać prędkość w pamięci.

lub

 • Sprawdzić warunki włączania TEMPOMATU

lub

 • Włączyć ponownie układ ESP
120 km/h! Maksymalna prędkość przekroczona
Jedynie w niektórych krajach: nastąpiło przekroczenie maksymalnie dozwolonej prędkości.
Dodatkowo na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat 120 km/h! .
Zmniejszyć prędkość.

Silnik

Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania Dolać płyn ...

Opony

Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania ...

Zobacz tez:

Clock settings (ustawienia zegara)
Naciśnij klawisz Wybierz [Clock] (Zegar) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza Wybierz menu za pomocą pokrętła TUNE Clock Settings (Ustawienia zegara) Menu to wykorzystywane jest do ustawiania czasu. Wybierz [Clock Settings] (Ustawienia zegara) Usta ...

Koła
PODNOŚNIK Należy wiedzieć, że:  masa podnośnika wynosi 1,76 kg;  podnośnik nie wymaga żadnej regulacji;  podnośnika nie można naprawiać: w razie usterki należy wymienić go na inny, oryginalny;  nie nale& ...

System audio z funkcją Bluetooth
Wyłącznik zasilania Regulacja głośności Wybór śródła dświęku/ odtwarzanie Wybór ścieżki, przyspieszone odtwarzanie lub cofanie Przypadkowa kolejność odtwarzania lub przycisk powrotu Powtarz ...

Samochody