Mercedes-Benz Klasa A: Sposób działania

W razie zderzenia moduł sterujący systemem zabezpieczającym przed skutkami wypadków w pierwszej fazie kolizji analizuje istotne dane fizyczne, jak

Na podstawie tej oceny moduł sterujący systemem zabezpieczającym przed skutkami wypadków aktywuje w razie zderzenia czołowego lub uderzenia w tył pojazdu napinacze pasów bezpieczeństwa.

Napinacz pasa bezpieczeństwa może zostać aktywowany tylko wówczas, gdy

Napinacze pasów bezpieczeństwa foteli z tyłu są aktywowane niezależnie od tego, czy pasy są zapięte, czy nie.
Jeśli moduł sterujący systemem zabezpieczającym przed skutkami wypadków rozpozna groźniejszą skalę wypadku, w określonych sytuacjach zderzenia czołowego niezależnie od siebie aktywowane są dalsze elementy systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków:

W pojazdach z funkcją automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera: w zależności od osoby siedzącej na fotelu pasażera poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona lub włączona. Tylko gdy lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF nie świeci się, poduszka powietrzna pasażera zostanie aktywowana w razie wypadku. Należy przestrzegać informacji na temat lampek kontrolnych PASSENGER AIR BAG

Pojazd jest wyposażony w dwustopniowe przednie poduszki powietrzne. Po aktywacji pierwszego stopnia działania przednia poduszka powietrzna zostaje napełniona częściowo, zmniejszając w ten sposób ryzyko obrażeń. Jeśli w ciągu następnych kilku milisekund osiągnięty zostanie drugi próg uruchamiania, przednia poduszka powietrzna napełnia się całkowicie.
Określenie progów aktywacji napinacza pasa bezpieczeństwa oraz poduszki powietrznej odbywa się na podstawie spowolnień lub przyspieszeń występujących w różnych miejscach w pojeździe. Proces ten ma charakter uprzedzający. Aktywacja musi mieć miejsce w odpowiednim czasie, w początkowej fazie zderzenia.
Wartość spowolnienia i przyspieszenia oraz jego kierunek są zależne przede wszystkim

Czynniki pojawiające się lub możliwe do zmierzenia dopiero po zderzeniu nie wpływają na zadziałanie poduszek powietrznych. Nie są też podstawą do aktywacji.

Pojazd może być w znacznym stopniu zdeformowany, chociaż nie doszło do aktywacji poduszki powietrznej. Ma to miejsce w razie uderzenia w stosunkowo podatne na odkształcenie elementy, częściowo pochłaniające siłę zderzenia. Odwrotnie może dojść do aktywacji poduszki powietrznej, chociaż pojazd wykazuje tylko ograniczone odkształcenia. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku uderzenia w bardzo sztywne elementy pojazdu, np. w podłużnicę, która nie absorbuje siły zderzenia.
Jeśli moduł sterujący systemem zabezpieczającym przed skutkami wypadków rozpozna zderzenie boczne, odpowiednie komponenty systemu zabezpieczającego przed skutkami wypadków są aktywowane niezależnie od siebie.

Boczne poduszki powietrzne po stronie zderzenia, niezależnie od napinacza pasa bezpieczeństwa oraz korzystania z pasa bezpieczeństwa

Pojazdy z funkcją automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera: boczna poduszka powietrzna po stronie pasażera jest aktywowana w następujących warunkach:

Nadokienna poduszka powietrzna po stronie zderzenia, niezależnie od korzystania z pasa bezpieczeństwa oraz niezależnie od tego, czy fotel pasażera jest zajęty

Napinacze pasów bezpieczeństwa, jeśli w danej sytuacji prewencyjnie stwierdzona zostanie potrzeba dodatkowej ochrony pasażerów pojazdu

Info 

Nie wszystkie poduszki powietrzne są uruchamiane podczas kolizji. Systemy poszczególnych poduszek powietrznych działają niezależnie od siebie.
Aktywacja każdego systemu jest zależna od wykrytych w pierwszej fazie kolizji okoliczności, w szczególności od przyspieszenia pojazdu oraz rodzaju zderzenia:

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE Po aktywacji jednej z poduszek powietrznych elementy poduszki są gorące. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Dlatego nie nale ...

PRE-SAFE (system prewencyjnej ochrony pasażerów)

Wprowadzenie System prewencyjnej ochrony pasażerów PRE-SAFE uruchamia w sytuacjach zagrożenia odpowiednie środki zapobiegawcze, służące och ...

Zobacz tez:

Tryb nawigacji
Ważne zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie W przypadku obsługi systemów informatycznych i urządzeń łączności, zamontowanych w pojeździe, podczas jazdy uwaga kierowcy może być odwracana od wydarzeń na drodze. Poza tym mo ...

Ciągnięcie przyczepy
Rozważając możliwość wykorzystania samochodu do holowania, należy zapoznać się z lokalnymi przepisami ruchu drogowego. W różnych krajach przepisy dotyczące ciągnięcia przyczep, holowania samochodów lub innego rodzaju poj ...

Zapalniczka
aby zapalniczka działała, kluczyk zapłonu musi być w położeniu aCC lub oN. W celu skorzystania z zapalniczki należy ją całkowicie wcisnąć w gniazdo. Po rozżarzeniu zapalniczka wysunie się samoczynnie, co oznacza, że jes ...

Samochody