Mercedes-Benz Klasa A: Telefon komórkowy

Ważne zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie 

W przypadku obsługi mobilnych urządzeń komunikacyjnych podczas jazdy uwaga kierowcy może być odwracana od wydarzeń na drodze. Poza tym można utracić kontrolę nad pojazdem. Istnieje ryzyko wypadku!
Urządzenia te należy obsługiwać wyłącznie w stojącym pojeździe.
Podczas eksploatacji mobilnych urządzeń komunikacyjnych w pojeździe należy przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym aktualnie znajduje się pojazd.
Jeśli obsługa urządzeń komunikacyjnych podczas jazdy jest ustawowo dopuszczalna, należy z nich korzystać jedynie, gdy pozwala na to sytuacja na drodze. W przeciwnym razie rozproszenie uwagi kierowcy może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
Zwiększone promieniowanie elektromagnetyczne może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Korzystanie z anteny zewnętrznej pozwala uniknąć - tak często ostatnio omawianych - możliwych zagrożeń dla zdrowia, spowodowanych polem elektromagnetycznym.
Producent pojazdów Mercedes-Benz zaleca stosowanie dopuszczonych anten zewnętrznych. Dzięki temu

zapewniana jest optymalna jakość odbioru telefonów komórkowych w pojeździe

  • minimalizowane jest wzajemne oddziaływanie układów elektronicznych pojazdu i telefonów komórkowych.
Podłączona antena ma następujące zalety:

Odprowadza pola elektromagnetyczne wytwarzane przez telefon komórkowy na zewnątrz.

  • Moc pola wewnątrz pojazdu obniża się w porównaniu do eksploatacji telefonu bez anteny zewnętrznej.
Informacje na temat montażu urządzeń łączności radiowej i telefonów komórkowych

Wskazówki ogólne

Pojazd jest dostosowany do montowania uchwytów do różnych telefonów.
Telefon komórkowy z funkcją Bluetooth może zostać połączony z systemem multimedialnym poprzez interfejs Bluetooth. Jest to również możliwe, jeśli pojazd jest wyposażony w komfortową instalację telefoniczną.
Szczegółowe informacje dotyczące pasujących telefonów komórkowych, uchwytów oraz łączenia telefonu z systemem multimedialnym poprzez Bluetooth są dostępne

Funkcje telefonu oraz dostępne usługi zależą od modelu telefonu oraz od usług oferowanych przez operatora sieci.

Wkładanie telefonu komórkowego

W celu podłączenia telefonu komórkowego do anteny zewnętrznej i ładowania, należy włożyć telefon do uchwytu.

Info 

Telefon komórkowy może być eksploatowany także poza uchwytem. W tym przypadku funkcja ładowania i anteny jest niedostępna.

 
Aby można było korzystać z modułu telefonu z Bluetooth (profil SAP), należy go umieścić w zainstalowanym wcześniej uchwycie. Dzięki temu jest on połączony z anteną zewnętrzną. Jeśli w takiej sytuacji telefon ma być ładowany, należy podłączyć go do złącza USB.
Dalsze informacje na temat modułu telefonu z Bluetooth (profil SAP) znajdują się w cyfrowej instrukcji obsługi.

Obsługa telefonu komórkowego

Telefon można obsługiwać za pomocą przycisków
i
na kierownicy wielofunkcyjnej. Pozostałe funkcje telefonu komórkowego są dostępne za pośrednictwem komputera pokładowego .
Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki telefon komórkowy jest odłączany od pojazdu. Korzystanie z zestawu głośnomówiącego jest wówczas niemożliwe.
Wyjęcie kluczyka ze stacyjki podczas aktywnego połączenia powoduje przełączenie połączenia na telefon komórkowy. Tam można kontynuować połączenie.

Uchwyt na telefon komórkowy w schowku

Uchwyt na telefon komórkowy w schowku


Zamontowany uchwyt można przechylić do góry w celu lepszego dostępu do schowka.

Szczegółowe informacje dotyczące schowka

System telefonu alarmowego Mercedes-Benz

Wskazówki dotyczące warunków znajdują się w oddzielnej instrukcji obsługi. Otwieranie: Nacisnąć krótko osłonę ...

Dywaniki podłogowe

Ostrzeżenie  Przedmioty we wnęce na nogi po stronie kierowcy mogą ograniczyć możliwość ruchu pedałów lub zablokować ...

Zobacz tez:

Opuszczanie pojazdu z podnośnika
Ostrzeżenie  Jeśli śruby lub nakrętki kół nie zostaną dokręcone zalecanym momentem dokręcania, może dojść do poluzowania się kół. Istnieje ryzyko wypadku! Po zmianie koła zlecić niezwłoc ...

System audio z funkcją Bluetooth
Wyłącznik zasilania Regulacja głośności Wybór śródła dświęku/ odtwarzanie Wybór ścieżki, przyspieszone odtwarzanie lub cofanie Przypadkowa kolejność odtwarzania lub przycisk powrotu Powtarz ...

Czyszczenie haka holowniczego
Ochrona środowiska  Nasączone olejami i smarami materiały należy utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. Wskazówka  Do czyszczenia końcówki haka nie stosować wysokociśnieniowego agregatu myją ...

Samochody