Mercedes-Benz Klasa A: Włączanie Attention Assist

 • Układ określa poziom koncentracji kierowcy w zależności od wybranego ustawienia:
 • Wybór Standard : Czułość, z jaką układ określa poziom koncentracji, jest ustawiona jako normalna.
  Wybór Czuły : Czułość jest ustawiona na wyższym poziomie. Poziom koncentracji określony przez Attention Assist jest odpowiednio dostosowywany i kierowca jest ostrzegany wcześniej.
  Gdy ATTENTION ASSIST jest wyłączony, w grafice systemów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się symbol .
  Jeśli ATTENTION ASSIST został wyłączony, po wyłączeniu silnika jest ponownie włączany. Wybrana czułość odpowiada ostatniemu aktywnemu wyborowi (Standard/Czuły).

  Wyświetlanie poziomu koncentracji

  W menu Asysta  komputera pokładowego można wyświetlić aktualne informacje o statusie. Za pomocą komputera pokładowego wybrać funk ...

  Ostrzeżenie na wyświetlaczu

  W przypadku rozpoznania zmęczenia lub narastającej dekoncentracji kierowcy pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym ostrzeżenie: ATTENTION ASSIS ...

  Zobacz tez:

  Przed jazdą
  Niżej wymienione czynności należy wykonywać w zależności od warunków pogodowych: Nie należy próbować na siłę opuszczać zamarzniętej bocznej szyby ani uruchamiać przymarzniętych wycieraczek. W celu stopienia ...

  Komputer pokładowy (jeśli jest w wyposażeniu)
  Komputer podróży to system informacji dla kierowcy kontrolowany przez mikrokomputer, pokazujący na wyświetlaczu informacje związane z prowadzeniem pojazdu, kiedy kluczyk zapłonowy stacyjki znajduje się w położeniu ON. Wszystkie zapisane infor ...

  Odłączanie przyczepy
  Ostrzeżenie  Jeśli odłączana jest przyczepa z hamulcem najazdowym w stanie najazdowym, może dojść do zakleszczenia dłoni pomiędzy pojazdem a dyszlem. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Przyczepy nie wolno odłą ...

  Samochody