Mercedes-Benz Klasa A: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa A –> Obręcze kół i opony –> Dojazdowe koło zapasowe –> Ważne zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie 

Wymiary obręczy i opony oraz typ opony koła dojazdowego lub zapasowego i zmienianego koła mogą być różne. Po montażu koła dojazdowego lub zapasowego właściwości jezdne mogą być bardzo zakłócone. Istnieje ryzyko wypadku!
W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji
W przypadku zastosowania koła dojazdowego lub koła zapasowego różnej wielkości nie można przekraczać uwarunkowanej konstrukcyjnie prędkości maksymalnej 80 km/h.
Regularnie oraz każdorazowo przed rozpoczęciem dłuższej jazdy należy skontrolować również ciśnienie w kole dojazdowym i w razie potrzeby je dopasować  . Obowiązuje wartość podana na oponie.
Na dojazdowym kole zapasowym nie wolno montować łańcucha przeciwśnieżnego.

Dojazdowe koło zapasowe

...

Wskazówki ogólne

Informacje na temat dopuszczalnych kół dojazdowych można uzyskać w ASO Mercedes-Benz. Zapasowe koło dojazdowe mo& ...

Zobacz tez:

Łączenie telefonu komórkowego
Wskazówki ogólne Przy pierwszym korzystaniu z telefonu komórkowego w połączeniu z modułem i systemem multimedialnym wymagane jest jego wyszukanie, a następnie autoryzacja Warunki Telefon komórkowy zostanie autoryzowany i połączony z mo ...

Dbałość o pasy bezpieczeństwa
Nigdy nie należy rozmontowywać ani modyfikować pasów bezpieczeństwa. Ponadto należy dokładnie sprawdzać, czy pasy i ich osprzęt nie zostały uszkodzone przez zawiasy fotela, drzwi lub niewłaściwe użycie. Kontrola okresowa Nal ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie  W przypadku obsługi systemów informatycznych i urządzeń łączności, zamontowanych w pojeździe, podczas jazdy uwaga kierowcy może być odwracana od wydarzeń na drodze. Poza tym można utracić kontrolę ...

Samochody