Toyota Aygo: Lista lampek ostrzegawczych i sygnałów ostrzegawczych
Lampka ostrzegawcza Opis/Znaczenie/Sposób postępowania
Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego (sygnał ostrzegawczy)* 1

Sygnalizuje:

 • Niski poziom płynu w układzie hamulcowym; lub
 • Usterkę w układzie hamulcowym.

Natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Kontynuowanie jazdy może być niebezpieczne.

Lampka ostrzegawcza braku ładowania akumulatora

Sygnalizuje usterkę w układzie ładowania.

Natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia oleju w silniku

Sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku.

 • Natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.
Lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika (wersje z silnikiem 1KR)

Sygnalizuje możliwość przekroczenia dopuszczalnej temperatury silnika.

Gdy temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika zbytnio wzrasta, migająca lampka zaświeca się na stałe.

Lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika (wersje z silnikiem HM01)

Sygnalizuje możliwość przekroczenia dopuszczalnej temperatury silnika.

Lampka ostrzegawcza nakazująca natychmiastowe zatrzymanie samochodu "STOP"

Sygnalizuje:

 • Zbyt niskie ciśnienie oleju silnikowego; lub
 • Silnik prawie uległ przegrzaniu.

Natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Lampka ostrzegawcza mechanicznej skrzyni biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń (wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń)

Sygnalizuje usterkę w układzie mechanicznej skrzyni biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń.

Zlecić sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka ostrzegawcza mechanicznej skrzyni biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń (sygnał ostrzegawczy) (wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń)

Sygnalizuje usterkę w układzie mechanicznej skrzyni biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń oraz zbyt wysoką temperaturę tarczy sprzęgła na skutek przeciążenia układu.

Zatrzymać samochód i przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N. W celu schłodzenia tarczy sprzęgła poczekać około 15 minut. Zlecić sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka ostrzegawcza gorącej tarczy sprzęgła (sygnał ostrzegawczy) (wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń)

Sygnalizuje zbyt wysoką temperaturę tarczy sprzęgła, ale nie sygnalizuje usterki w układzie mechanicznej skrzyni biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń.

Zatrzymać samochód i przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N. W celu schłodzenia tarczy sprzęgła poczekać około 15 minut.

Lampka sygnalizacyjna usterki

Sygnalizuje usterkę następujących układów:

 • Elektronicznego układu sterowania pracą silnika;
 • Elektronicznego układu sterowania przepustnicą;
 • Układu kontroli emisji spalin; lub
 • Elektronicznego układu sterowania mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń (w niektórych wersjach).

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układów autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych

Sygnalizuje usterkę następujących układów:

 • Układu poduszek powietrznych; lub
 • Układu napinaczy pasów bezpieczeństwa.

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układów autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka ostrzegawcza układu ABS

Sygnalizuje usterkę następujących układów:

 • Układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS); lub
 • Układu wspomagania hamowania awaryjnego.

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układów autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym (sygnał ostrzegawczy)

Sygnalizuje usterkę elektrycznego wspomagania układu kierowniczego (EPS).

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia "PCS" (w niektórych wersjach)

Gdy lampka ostrzegawcza miga (i rozlega się sygnał ostrzegawczy): Sygnalizuje usterkę układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS).

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Gdy lampka ostrzegawcza miga (i nie rozlega się sygnał ostrzegawczy): Sygnalizuje, że układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) jest chwilowo nieaktywny, prawdopodobnie ze względu na jedną z następujących przyczyn:

 • Fragment przedniej szyby w pobliżu czujnika jest brudny, zaparowany, pokryty kroplami wody, oblodzony, zakryty naklejkami itp.

Wyczyścić brud, zaparowanie, krople wody, lód, naklejki itp.

 • Temperatura w pobliżu przedniego czujnika jest powyżej dopuszczalnej wartości.

Odczekać chwilę, aż w pobliżu przedniego czujnika temperatura się obniży.

Gdy lampka ostrzegawcza świeci się: Sygnalizuje, że jeden z układów stabilizacji toru jazdy (VSC) lub wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) jest wyłączony lub oba są wyłączone.

Aby włączyć układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), należy włączyć oba układy stabilizacji toru jazdy (VSC) i wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS).

Lampka kontrolna ogranicznika prędkości jazdy (w niektórych wersjach)

Sygnalizuje usterkę ogranicznika prędkości jazdy.

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka kontrolna wyłączonego układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" (w niektórych wersjach)

Sygnalizuje usterkę układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka sygnalizacyjna poślizgu (w niektórych wersjach)

Sygnalizuje usterkę układów:

 • Stabilizacji toru jazdy (VSC);
 • Kontroli napędu (TRC); lub
 • Wspomagania ruszania na pochyłości.

Miganie lampki sygnalizuje działanie układów stabilizacji toru jazdy (VSC), kontroli napędu (TRC) lub wspomagania ruszania na pochyłości.

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układów autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka kontrolna układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu "LDA" i lampka kontrolna linii wyznaczających pas ruchu (w niektórych wersjach)

Sygnalizuje usterkę układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu "LDA".

Zlecić sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (w niektórych wersjach)

Sygnalizuje usterkę układu elektronicznego kluczyka.

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampka ostrzegawcza niezamkniętych drzwi (sygnał ostrzegawczy)* 2

Sygnalizuje, że jedne z drzwi lub drzwi bagażnika nie są całkowicie zamknięte.

Sprawdzić, czy wszystkie drzwi i drzwi bagażnika są zamknięte.

Lampka przypominająca o zapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera na przednim fotelu (sygnał ostrzegawczy)*3

Przypomina kierowcy i pasażerowi na przednim fotelu o zapięciu pasa bezpieczeństwa.

Zapiąć pas bezpieczeństwa.

Jeżeli na fotelu pasażera obok kierowcy znajduje się pasażer, również jego pas bezpieczeństwa musi zostać zapięty, aby przerwać sygnalizację ostrzegawczą.

Lampka przypominająca o zapięciu pasów bezpieczeństwa pasażerów na tylnych fotelach (sygnał ostrzegawczy)*3

Przypomina pasażerom na tylnych fotelach o zapięciu pasów bezpieczeństwa.

Zapiąć pas bezpieczeństwa.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa (sygnał ostrzegawczy)

Sygnalizuje, że w zbiorniku paliwa pozostało około 5,25 L paliwa lub mniej.

Uzupełnić paliwo.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Gdy lampka świeci się w sposób ciągły: Sygnalizuje spadek ciśnienia w ogumieniu na skutek:

 • Przyczyn naturalnych
 • Przebicia opony

Doprowadzić ciśnienie w oponach do prawidłowej wartości i przeprowadzić kalibrację układu.

Gdy lampka miga przez 1 minutę, a następnie świeci się na stałe: Sygnalizuje usterkę w układzie monitorowania ciśnienia w ogumieniu.

Zlecić sprawdzenie układu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

*1: Sygnał ostrzegawczy uruchomionego hamulca postojowego: Gdy samochód osiągnie prędkość 5 km/h, rozlega się sygnał akustyczny, przypominając o niecałkowitym zwolnieniu hamulca postojowego.

*2: Sygnalizacja akustyczna niezamkniętych drzwi: Gdy samochód osiągnie prędkość 5 km/h, rozlega się sygnał akustyczny, przypominając, że drzwi nadal nie zostały zamknięte.

*3: Sygnalizacja akustyczna niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów: Sygnał ostrzegawczy przypomina o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. Sygnał ostrzegawczy rozlega się przez 30 sekund po przekroczeniu prędkości 20 km/h. Następnie gdy pas bezpieczeństwa nadal nie zostanie zapięty, barwa dświęku ulegnie zmianie, a sygnał ostrzegawczy będzie emitowany przez kolejne 90 sekund.

W celu uniknięcia ryzyka przegrzania tarczy sprzęgła (wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń)

Nigdy nie utrzymywać samochodu na pochyłości w pozycji zatrzymanej przy pomocy pedału przyspieszenia lub systemu wspomagania ruszania.

Jadąc pod górę, należy przestrzegać następujących zaleceń:

Czujnik obciążenia przedniego fotela pasażera, sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera i sygnał ostrzegawczy

Gdy podczas jazdy zaświeci się lampka sygnalizacyjna usterki

W przypadku całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa zaświeca się lampka sygnalizacyjna usterki. Należy natychmiast uzupełnić paliwo. Lampka ta po kilku jazdach zgaśnie.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna usterki nie zgaśnie, należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym (sygnał ostrzegawczy)

Gdy akumulator jest słabo naładowany lub w sytuacji chwilowego spadku napi ęcia elektrycznego, może zaświecić się lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym i może rozlec się sygnał ostrzegawczy.

Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Sprawdzić wizualnie stan ogumienia samochodu, aby sprawdzić czy jedna z opon nie jest przebita.

Jeżeli opona jest przebita

Jeżeli opona nie jest przebita: Gdy opony samochodu dostatecznie ostygną, sprawdzić ciśnienie w ogumieniu.

Doprowadzić ciśnienie w ogumieniu do prawidłowej wartości i przeprowadzić kalibrację układu

Lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu może zaświecić się z przyczyn naturalnych (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu może zaświecić się z przyczyn naturalnych, takich jak normalne uchodzenie powietrza z opony, czy zmiany ciśnienia w oponach na skutek zmian temperatury. W takim przypadku należy doprowadzić ciśnienie w ogumieniu do prawidłowej wartości i przeprowadzić kalibrację układu.

Sygnalizacja ostrzegawcza

W pewnych sytuacjach, na przykład w hałaśliwym miejscu lub przy głośno nastawionym systemie audio, sygnalizacja ostrzegawcza może nie być słyszalna.


Gdy świecą się lampki ostrzegawcze układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) i układu hamulcowego

Należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Przy hamowaniu samochód będzie zachowywać się wysoce niestabilnie i układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) może zawodzić, co grozi wypadkiem, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym

Przy skręcaniu układ kierowniczy może stawiać znaczny opór.

Jeżeli układ kierowniczy stawia zwiększony opór, należy mocno trzymać kierownicę i do jej obracania używać większej siły.

Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Należy zastosować się do podanych niżej zaleceń. Nieprzestrzeganie ich grozi utratą panowania nad samochodem, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Nagły spadek ciśnienia w oponie w wyniku jej rozerwania lub utraty szczelności (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Nagły spadek ciśnienia w oponie może być sygnalizowany z pewnym opóśnieniem.


W celu zapewnienia prawidłowego działania układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Nie wolno zakładać opon o odmiennej konstrukcji, różnym wzorze bieżnika, pochodzących od różnych producentów lub będących różnymi modelami, ponieważ układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo.

Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza lub rozlegnie się sygnał ostrzegawczy

Gdy zaświeci się lub zacznie migać którakolwiek z lampek ostrzegawczych należy, zachowując spokój, wykonać zalecane czynności. Kr ...

Lista lampek ostrzegawczych i sygnałów ostrzegawczych (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Sygnał akustyczny wewnątrz samochodu Sygnał akustyczny na zewnątrz samochodu Lampka ostrzegawcza Opis/Znaczenie/Sposó ...

Zobacz tez:

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego
OSTRZEŻENIE Układ chłodzenia silnika jest pod ciśnieniem, zwłaszcza, gdy silnik jest rozgrzany. Przy otwieraniu korka może dojść do poparzenia wskutek wytryśnięcia gorącego płynu chłodzącego. Istnieje ryzyko obraże ...

Wstępny napinacz pasów bezpieczeństwa (jeśli jest w wyposażeniu)
Samochód jest wyposażony we wstępne napinacze pasów bezpieczeństwa kierowcy i przedniego pasażera. Napinacz wstępny został zamontowany, aby zapewnić ścisłe przyleganie pasów bezpieczeństwa do ciała pasażera w ...

Warunki, w których nie następuje uruchomienie poduszek powietrznych
W niektórych kolizjach przy niskiej prędkości samochodu poduszki powietrzne mogą nie zadziałać. Poduszki powietrzne nie uruchamiają się w takich przypadkach, ponieważ nie zapewniają lepszej ochrony niż pasy bezpieczeństwa. P ...

Samochody