Toyota Aygo: Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Toyota Aygo –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Opony –> Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Samochód ten wyposażony jest w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu.

Gdy samochód porusza się, układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu monitoruje wahania sygnałów generowanych przez czujniki prędkości obrotowej kół.

Układ informuje kierowcę o wykryciu zbyt niskiego ciśnieniu w oponach.

Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu wymaga kalibracji w przypadku zmiany opony

Podczas kalibracji układu aktualne ciśnienie w oponie zostaje zapami ętane jako wzorcowe.

Kalibracja układu

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

  1. Zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem).

    Kalibracja nie jest możliwa, gdy samochód porusza się.

  2. Doprowadzić ciśnienie we wszystkich oponach do prawidłowej wartości dla zimnego ogumienia.

Istotne jest, aby ciśnienie w ogumieniu było prawidłowe, ponieważ układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu przyjmie aktualny stan jako wzorcowy.

  1. Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem).
  2. Przytrzymać wciśnięty przycisk zerowania układu, aż trzykrotnie mignie lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu.

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu


Sytuacje, w których układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo (w niektórych wersjach)

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu zapewnia prawidłowe działanie jedynie wtedy, gdy założone są oryginalne opony.

W opisanych poniżej sytuacjach układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo.

Gdy ciśnienie w oponie gwałtownie spadnie, np. wskutek jej rozerwania, sygnalizacja ostrzegawcza może nie zadziałać.


Zalecenia dotyczące sprawdzania lub wymiany opon

W celu uniknięcia wypadku należy przestrzegać niżej podanych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich grozi uszkodzeniem elementów układu napędowego i niebezpieczną zmianą własności jezdnych samochodu, co stwarza ryzyko spowodowania wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub powa żnych obrażeń ciała.

Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Nie należy naciskać przycisku zerowania układu bez uprzedniego sprawdzenia i doprowadzenia do prawidłowej wartości ciśnienia w oponach.

W przeciwnym wypadku lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu może reagować w sposób nieprawidłowy, nie sygnalizując spadku ciśnienia lub może zaświecić się mimo jego prawidłowej wartości.

Czynności serwisowe dotyczące opon (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Każda opona, włącznie z dojazdowym kołem zapasowym (w niektórych wersjach), powinna być kontrolowana przynajmniej raz w miesiącu przy zimnym ogumieniu oraz ciśnieniu we wszystkich oponach doprowadzonym do prawidłowej wartości, zalecanej przez producenta pojazdu a znajdującej się na plakietce pojazdu lub na etykiecie ciśnień powietrza w ogumieniu (etykieta ciśnień powietrza w ogumieniu i dopuszczalnych obciążeń). (Jeżeli samochód jest wyposażony w opony o innym rozmiarze niż wskazany na plakietce pojazdu lub etykiecie ciśnień powietrza w ogumieniu [etykieta ciśnień powietrza w ogumieniu i dopuszczalnych obciążeń] należy doprowadzić do prawidłowego ciśnienia w tych oponach.) Jako dodatkowy element bezpieczeństwa, samochód ten został wyposażony w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), który powoduje zaświecenie się wskaśnika niskiego ciśnienia w oponach (lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu), gdy jedna lub więcej z opon ma zbyt niskie ciśnienie.

W związku z powyższym, gdy wskaśnik niskiego ciśnienia w oponach (lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu) zaświeci się, należy niezwłocznie się zatrzymać i sprawdzić stan opon oraz napompować je do prawidłowej wartości ciśnienia. Jazda na oponach mających zbyt niskie ciśnienie powoduje przegrzanie opon i może doprowadzić do ich uszkodzenia. Zbyt niskie ciśnienie w oponie zwiększa również zużycie paliwa i zmniejsza trwałość bieżnika opony, co może wpływać na prowadzenie pojazdu i zdolność hamowania.

Należy pamiętać, że układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu nie wyrę- cza kierowcy w utrzymaniu prawidłowego stanu opon i to na niego spada odpowiedzialność utrzymania prawidłowego ciśnienia w oponach, nawet jeżeli niskie ciśnienie w oponach nie osiągnęło jeszcze takiego poziomu, aby spowodować zaświecenie się wskaśnika niskiego ciśnienia w oponach (lampki ostrzegawczej ciśnienia w ogumieniu).

Samochód został również wyposażony we wskaśnik nieprawidłowego działania układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu, aby poinformować kierowcę kiedy układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu nie działa prawidłowo. Wskaśnik nieprawidłowego działania układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu jest połączony ze wskaśnikiem niskiego ciśnienia w oponach (lampką ostrzegawczą ciśnienia w ogumieniu). Gdy układ wykryje usterkę, wskaśnik miga przez około 1 minutę, a następnie zaświeca się na stałe. Sekwencja ta będzie kontynuowana podczas każdego uruchamiania samochodu tak długo, aż nie zostanie usuni ęta. Gdy wskaśnik nieprawidłowego działania układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu świeci się, układ może nie być w stanie wykryć i zasygnalizować zbyt niskiego ciśnienia w oponach zgodnie z przeznaczeniem.

Usterka układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu może wystąpić z wielu powodów, np. z powodu wymiany opon, kół lub obręczy w samochodzie na takie, które uniemożliwiają poprawne działanie układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu. Po wymianie jednej lub więcej opon, kół lub obręczy w samochodzie należy zawsze sprawdzić działanie układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu, obserwując wskaśnik, aby upewnić się, że ich wymiana umożliwia prawidłowe działanie układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu.


W przypadku założenia opony o innych parametrach (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

W przypadku założenia opon o odmiennej konstrukcji, różnym wzorze bieżnika, pochodzących od różnych producentów lub będących różnymi modelami, układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo.

Jazda po drogach o złej nawierzchni

Na drogach nieutwardzonych bądś z uszkodzeniami nawierzchni należy zachować szczególną ostrożność.

W takich warunkach może dojść do spadku ciśnienia w ogumieniu, co ograniczy jego możliwości amortyzacji wstrząsów. Ponadto na tego typu nawierzchniach istnieje ryzyko uszkodzenia opon i obręczy kół oraz podwozia samochodu.

Opony niskoprofilowe (wersje wyposażone w opony 165/60R15)

Niskoprofilowe opony zwiększają prawdopodobieństwo odkształcenia obręczy koła na skutek uderzeń pochodzących od nawierzchni drogi. Dlatego należy przestrzegać następujących zaleceń:

W razie spadku ciśnienia w oponie podczas jazdy

Natychmiast przerwać jazdę, aby nie dopuścić do zniszczenia opony i/lub obręczy koła.

Okresowe przekładanie kół

Koła należy okresowo przekładać zgodnie ze schematem na ilustracji. W celu wyrównania stopnia zużycia wszystkich opon oraz przedłu- ż ...

Ciśnienie w ogumieniu

Należy utrzymywać prawidłowe ciśnienie w ogumieniu. Ciśnienie to powinno być kontrolowane co najmniej raz w miesiącu. Jednak Toyota zaleca, a ...

Zobacz tez:

Zatrzymywanie
Wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń Z dśwignią skrzyni biegów w położeniu E lub M wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. W razie potrzeby uruchomić hamulec postojowy ...

Montaż koła zapasowego
Ostrzeżenie  W wyniku zastosowania śrub pokrytych olejem lub smarem oraz uszkodzonych śrub do kół lub gwintów piast kół może dojść do poluzowania się śrub mocujących koła. Może to spowodować utr ...

Światło cofania/ tylne światło przeciwmgłowe
Aby wymienić żarówkę, należy  Wykonując czynności od wewnętrznej strony zderzaka, nacisnąć na zaczepy A rys. 98 i wyjąć montowaną na wcisk pokrywę;   odłączyć złącze elektryczne A rys. 99;  przekręcić w kierunku przeciwnym do ru ...

Samochody