Toyota Aygo: Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Toyota Aygo –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynności serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Opony –> Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Samochód ten wyposażony jest w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu.

Gdy samochód porusza się, układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu monitoruje wahania sygnałów generowanych przez czujniki prędkości obrotowej kół.

Układ informuje kierowcę o wykryciu zbyt niskiego ciśnieniu w oponach.

Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu wymaga kalibracji w przypadku zmiany opony

Podczas kalibracji układu aktualne ciśnienie w oponie zostaje zapami ętane jako wzorcowe.

Kalibracja układu

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

  1. Zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem).

    Kalibracja nie jest możliwa, gdy samochód porusza się.

  2. Doprowadzić ciśnienie we wszystkich oponach do prawidłowej wartości dla zimnego ogumienia.

Istotne jest, aby ciśnienie w ogumieniu było prawidłowe, ponieważ układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu przyjmie aktualny stan jako wzorcowy.

  1. Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem).
  2. Przytrzymać wciśnięty przycisk zerowania układu, aż trzykrotnie mignie lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu.

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu


Sytuacje, w których układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo (w niektórych wersjach)

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu zapewnia prawidłowe działanie jedynie wtedy, gdy założone są oryginalne opony.

W opisanych poniżej sytuacjach układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo.

Gdy ciśnienie w oponie gwałtownie spadnie, np. wskutek jej rozerwania, sygnalizacja ostrzegawcza może nie zadziałać.


Zalecenia dotyczące sprawdzania lub wymiany opon

W celu uniknięcia wypadku należy przestrzegać niżej podanych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich grozi uszkodzeniem elementów układu napędowego i niebezpieczną zmianą własności jezdnych samochodu, co stwarza ryzyko spowodowania wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub powa żnych obrażeń ciała.

Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Nie należy naciskać przycisku zerowania układu bez uprzedniego sprawdzenia i doprowadzenia do prawidłowej wartości ciśnienia w oponach.

W przeciwnym wypadku lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu może reagować w sposób nieprawidłowy, nie sygnalizując spadku ciśnienia lub może zaświecić się mimo jego prawidłowej wartości.

Czynności serwisowe dotyczące opon (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Każda opona, włącznie z dojazdowym kołem zapasowym (w niektórych wersjach), powinna być kontrolowana przynajmniej raz w miesiącu przy zimnym ogumieniu oraz ciśnieniu we wszystkich oponach doprowadzonym do prawidłowej wartości, zalecanej przez producenta pojazdu a znajdującej się na plakietce pojazdu lub na etykiecie ciśnień powietrza w ogumieniu (etykieta ciśnień powietrza w ogumieniu i dopuszczalnych obciążeń). (Jeżeli samochód jest wyposażony w opony o innym rozmiarze niż wskazany na plakietce pojazdu lub etykiecie ciśnień powietrza w ogumieniu [etykieta ciśnień powietrza w ogumieniu i dopuszczalnych obciążeń] należy doprowadzić do prawidłowego ciśnienia w tych oponach.) Jako dodatkowy element bezpieczeństwa, samochód ten został wyposażony w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), który powoduje zaświecenie się wskaśnika niskiego ciśnienia w oponach (lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu), gdy jedna lub więcej z opon ma zbyt niskie ciśnienie.

W związku z powyższym, gdy wskaśnik niskiego ciśnienia w oponach (lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu) zaświeci się, należy niezwłocznie się zatrzymać i sprawdzić stan opon oraz napompować je do prawidłowej wartości ciśnienia. Jazda na oponach mających zbyt niskie ciśnienie powoduje przegrzanie opon i może doprowadzić do ich uszkodzenia. Zbyt niskie ciśnienie w oponie zwiększa również zużycie paliwa i zmniejsza trwałość bieżnika opony, co może wpływać na prowadzenie pojazdu i zdolność hamowania.

Należy pamiętać, że układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu nie wyrę- cza kierowcy w utrzymaniu prawidłowego stanu opon i to na niego spada odpowiedzialność utrzymania prawidłowego ciśnienia w oponach, nawet jeżeli niskie ciśnienie w oponach nie osiągnęło jeszcze takiego poziomu, aby spowodować zaświecenie się wskaśnika niskiego ciśnienia w oponach (lampki ostrzegawczej ciśnienia w ogumieniu).

Samochód został również wyposażony we wskaśnik nieprawidłowego działania układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu, aby poinformować kierowcę kiedy układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu nie działa prawidłowo. Wskaśnik nieprawidłowego działania układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu jest połączony ze wskaśnikiem niskiego ciśnienia w oponach (lampką ostrzegawczą ciśnienia w ogumieniu). Gdy układ wykryje usterkę, wskaśnik miga przez około 1 minutę, a następnie zaświeca się na stałe. Sekwencja ta będzie kontynuowana podczas każdego uruchamiania samochodu tak długo, aż nie zostanie usuni ęta. Gdy wskaśnik nieprawidłowego działania układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu świeci się, układ może nie być w stanie wykryć i zasygnalizować zbyt niskiego ciśnienia w oponach zgodnie z przeznaczeniem.

Usterka układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu może wystąpić z wielu powodów, np. z powodu wymiany opon, kół lub obręczy w samochodzie na takie, które uniemożliwiają poprawne działanie układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu. Po wymianie jednej lub więcej opon, kół lub obręczy w samochodzie należy zawsze sprawdzić działanie układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu, obserwując wskaśnik, aby upewnić się, że ich wymiana umożliwia prawidłowe działanie układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu.


W przypadku założenia opony o innych parametrach (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

W przypadku założenia opon o odmiennej konstrukcji, różnym wzorze bieżnika, pochodzących od różnych producentów lub będących różnymi modelami, układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo.

Jazda po drogach o złej nawierzchni

Na drogach nieutwardzonych bądś z uszkodzeniami nawierzchni należy zachować szczególną ostrożność.

W takich warunkach może dojść do spadku ciśnienia w ogumieniu, co ograniczy jego możliwości amortyzacji wstrząsów. Ponadto na tego typu nawierzchniach istnieje ryzyko uszkodzenia opon i obręczy kół oraz podwozia samochodu.

Opony niskoprofilowe (wersje wyposażone w opony 165/60R15)

Niskoprofilowe opony zwiększają prawdopodobieństwo odkształcenia obręczy koła na skutek uderzeń pochodzących od nawierzchni drogi. Dlatego należy przestrzegać następujących zaleceń:

W razie spadku ciśnienia w oponie podczas jazdy

Natychmiast przerwać jazdę, aby nie dopuścić do zniszczenia opony i/lub obręczy koła.

Okresowe przekładanie kół

Koła należy okresowo przekładać zgodnie ze schematem na ilustracji. W celu wyrównania stopnia zużycia wszystkich opon oraz przedłu- ż ...

Ciśnienie w ogumieniu

Należy utrzymywać prawidłowe ciśnienie w ogumieniu. Ciśnienie to powinno być kontrolowane co najmniej raz w miesiącu. Jednak Toyota zaleca, a ...

Zobacz tez:

Układy bezpieczeństwa
Lampka ostrzegawcza/ kontrolna Sygnalizowanie Możliwe przyczyny/skutki i  rozwiązania Czerwona lampka ostrzegawcza hamulców świeci się, podczas gdy silnik ...

Demontaż i montaż
Aby zdemontować zagłówek należy:  Rozłożyć oparcie siedzenia (2) korzystając z dźwigni rozkładania lub wyłącznika (1).  Unieść zagłówek maksymalnie do góry.  Nacisnąć ...

Rozpoznawanie miejsca parkingowego
W trakcie wykonywania pomiarów wolnego miejsca obiekty znajdujące się powyżej zasięgu czujników nie są rozpoznawane. W związku z tym przy obliczaniu dostępnego miejsca system nie uwzględnia np. przedmiotów wystających z bagaż ...

Samochody