Toyota Aygo: Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Toyota Aygo –> Jazda –> Toyota Safety Sense –> Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) wykorzystuje przedni czujnik do wykrywania pojazdów znajdujących się przed samochodem. Jeżeli układ stwierdzi bardzo wysokie prawdopodobieństwo ryzyka kolizji czołowej, komunikat ostrzegawczy poinformuje kierowcę o konieczności wykonania manewru uniku, a siła hamowania zostanie zwiększona, aby pomóc kierowcy uniknąć zderzenia.

Jeżeli układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) stwierdzi bardzo wysokie prawdopodobieństwo ryzyka kolizji czołowej, nastąpi samoczynne uruchomienie hamulców w celu podjęcia próby uniknięcia zderzenia, zminimalizowania siły zderzenia oraz jego skutków dla osób znajdujących się w samochodzie, jak również dla samego samochodu.

Czas wyświetlania komunikatu ostrzegawczego może się zmieniać, a układ w razie konieczności może być włączany/wyłączany za pomocą przełącznika.

Przedkolizyjne ostrzeganie

W sytuacji rozpoznania wysokiego ryzyka kolizji czołowej rozlegnie się sygnał akustyczny, lampka kontrolna aktywacji układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia "PCS" zacznie migać, zmuszając kierowcę do podjęcia czynności zapobiegawczych.

Przedkolizyjne ostrzeganie


Przedkolizyjne wspomaganie hamowania

W sytuacji rozpoznania wysokiego ryzyka kolizji czołowej następuje samoczynne zwiększenie siły hamowania w stopniu proporcjonalnym do siły naciśnięcia pedału hamulca zasadniczego.

Przedkolizyjne automatyczne hamowanie

W sytuacji rozpoznania wysokiego ryzyka kolizji czołowej kierowca jest ostrzegany za pomocą komunikatu ostrzegawczego oraz sygnalizacji akustycznej. Gdy układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) uzna, że kolizja jest nieunikniona, następuje samoczynne uruchomienie hamulców, by ograniczyć prędkość, przy jakiej nastąpi zderzenie.

Ustawienia układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Zmiana czasu wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Każdorazowe naciśnięcie prze- łącznika układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) powoduje reakcj ę na zmianę odległości w następujący sposób:

 1. Daleko (wcześniejsza reakcja)
 2. Niezbyt daleko (ustawienie domyślne)
 3. W pobliżu (póśniejsza reakcja) Gdy przełącznik układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) zostanie wciśnię- ty w celu włączenia układu, lampka kontrolna aktywacji układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia "PCS" zaświeci się i na wyświetlaczu parametrów jazdy zostanie wyświetlony aktualny czas komunikatu ostrzegawczego.

Zmiana czasu wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)


Wyłączenie układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Przytrzymać wciśnięty przełącznik układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) przez 3 sekundy lub dłużej.

Zaświeci się lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, a na wyświetlaczu parametrów jazdy zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Aby włączyć układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), należy ponownie nacisnąć przełącznik.

Wersje z mechanicznym kluczykiem: Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) zostanie włączony każdorazowo po przełączeniu wyłącznika zapłonu w pozycję "ON" Wersje z elektronicznym kluczykiem: Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) zostanie włączony każdorazowo po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON.

Wyłączenie układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)


Warunki działania układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) jest włączony i ustala wysokie prawdopodobieństwo ryzyka kolizji czołowej z innym pojazdem (za wyjątkiem motocykli i rowerów).

Przedkolizyjne ostrzeganie:

Przedkolizyjne wspomaganie hamowania:

Przedkolizyjne automatyczne hamowanie:

W wyszczególnionych poniżej sytuacjach układ może nie zadziałać:

Jeżeli akumulator był odłączony, a następnie ponownie podłączony, po czym samochód nie był użytkowany przez pewien czas.

Jeżeli układ stabilizacji toru jazdy (VSC) został wyłączony (będzie działała jedynie funkcja przedkolizyjnego ostrzegania o możliwej kolizji).

Jeżeli zaświeci się lub będzie migała lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia.

Samoczynne przerwanie przedkolizyjnego automatycznego hamowania

Jeżeli zaistnieje którakolwiek z poniższych sytuacji w trakcie działania przedkolizyjnego automatycznego hamowania, zostanie ono przerwane:

Jeżeli samochód zostanie zatrzymany przez działanie funkcji przedkolizyjnego automatycznego hamowania, działanie funkcji przedkolizyjnego automatycznego hamowania zostanie przerwane po około 2 sekundach po zatrzymaniu samochodu.

Sytuacje, w których układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) może zadziałać, nawet jeżeli nie ma zagrożenia kolizją

W następujących sytuacjach przedni czujnik może wykryć przeszkodę, powodując, że układ oceny ryzyka uzna ją jako potencjalną kolizję i spowoduje aktywacj ę układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Sytuacje, w których układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) może zadziałać, nawet jeżeli nie ma zagrożenia kolizją


 1. Jeżeli obiekt znajduje się na poboczu lub na łuku drogi (znak drogowy, barierka itp.).
 2. Podczas mijania nadjeżdżającego pojazdu na łuku drogi.
 3. Podczas przejeżdżania obok pojazdu podczas wykonywania skrętu w lewo lub w prawo.
 4. Podczas bardzo szybkiego zbliżania się do pojazdu znajdującego się z przodu.
 5. Podczas bardzo szybkiego zbliżania się do elektrycznie sterowanych barier punktu poboru opłat, parkingu lub innych barier, które otwierają się lub zamykają.
 6. Podczas zbliżania się do wiaduktów, estakad, kładek dla pieszych, tablic drogowych zawieszonych nad jezdnią, bilbordów itp.
 7. Gdy przód samochodu jest podniesiony lub obniżony.
 8. Gdy przedni czujnik jest nieprawidłowo ukierunkowany ze względu np. na silne uderzenie w jego okolicy.
 9. Gdy na szczycie drogi prowadzącej pod górę pojawią się obiekty znajdujące się powyżej drogi (tablice reklamowe, bilbordy, światła uliczne itp.).
 10. Gdy na drodze biegnącej w dół znajdują się metalowe przedmioty (pokrywa studzienki, stalowa płyta itp.).
 11. Podczas zbliżania się do wiszących nisko obiektów, które mogą dotknąć samochodu, takich jak banery reklamowe czy gałęzie drzew.
 12. Podczas jazdy w gęstej mgle lub w dymie.
 13. Gdy na samochód spadnie gwałtownie woda lub śnieg z jadącego przed nim pojazdu itp.
 14. Gdy na nawierzchni jezdni znajduje się odblaskowy obiekt, wybrzuszenie, występ itp.
 15. Gdy samochód zostanie zaparkowany w miejscu, gdzie znajduje się obiekt zawieszony nisko na wysokości przedniego czujnika.
 16. Po przejechaniu bardzo blisko obok innego obiektu (zatrzymanego pojazdu, barierek ochronnych itp.)

Sytuacje, w których układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) może nie działać prawidłowo

W poniższych sytuacjach układ może nie działać prawidłowo:

Sytuacje, w których układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) może nie działać prawidłowo


 1. Na drogach z ostrymi zakrętami lub nierówną nawierzchnią.
 2. Gdy inny pojazd przejedzie nagle przed samochodem, np. na skrzyżowaniu.
 3. Gdy inny pojazd nagle przetnie drogę samochodowi.
 4. Podczas poślizgu samochodu.
 5. Gdy przód samochodu jest podniesiony lub obniżony.
 6. Gdy przednia szyba jest brudna, zaparowana, pokryta kroplami deszczu, oblodzona, pokryta śniegiem itp.
 7. Gdy przedni czujnik nie jest prawidłowo ukierunkowany ze względu np. na silne uderzenie w jego okolicy.
 8. Gdy poprzedzający pojazd jest słabo widziany przez przedni czujnik laserowy (ze względu na obniżoną tylną część pojazdu, brud itp.).
 9. Gdy bardzo jasne światło, takie jak np. słońce lub reflektory nadjeżdżających pojazdów, świeci bezpośrednio w przedni czujnik.
 10. Podczas jazdy w wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych, np. podczas ulewy, mgły, śnieżycy lub burzy piaskowej.
 11. Gdy na zewnątrz jest ciemno, np. podczas jazdy w tunelu lub w nocy.

Jeżeli miga lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) może być tymczasowo nieaktywny lub w układzie wystąpiła usterka.

W następujących sytuacjach lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zniknie i układ zacznie działać po przywróceniu normalnych warunków pracy:

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia nadal miga, może to oznaczać, że układ nie działa prawidłowo.

Należy natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Jeżeli układy kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) są wy- łączone


Ograniczenia układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)


Uwagi dotyczące funkcji systemów wspomagających działanie układu

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) za pomocą sygnalizacji ostrzegawczej oraz kontroli uruchamiania hamulców pomaga uniknąć kolizji, działając na zasadzie MONITOROWANIE-OCENA-REAKCJA.

Jednak zakres działania wspomagającego jest ograniczony, dlatego należy pamiętać o poniższych istotnych wskazówkach.


W celu uniknięcia uszkodzenia układu wczesnego reagowania (PCS)

W następujących sytuacjach układ należy wyłączyć. Układ może działać nawet wtedy, gdy nie istnieje ryzyko kolizji.

Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense składa się z następujących układów wspomagania prowadzenia samochodu oraz wpływa na odczuwanie bezpieczeństwa i komf ...

Ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

...

Zobacz tez:

Ustawienia własne
Funkcje podlegające zmianie ustawień Różnorodne elektronicznie sterowane funkcje w tym samochodzie mają możliwość zmiany ustawień niektórych parametrów. Ich programowanie wymaga specjalistycznych urządzeń i może być ...

Wymiana bezpieczników skrzynki komory silnikowej
 Obrócić do położenia wyłączenia wyłącznik zapłonu i wszystkie inne wyłączniki.  Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników przez wciśnięcie zaczepu i odciągnięcie. Po odłą ...

Kontroler DYNAMIC SELECT (pojazdy Mercedes-AMG)
Za pomocą kontrolera DYNAMIC SELECT zostaje przełączony program jazdy. W zależności od wybranego programu jazdy zmieniane są następujące właściwości pojazdu: napęd system sterowania pracą skrzyni biegów ESP zaw ...

Samochody