Toyota Aygo: Układy wspomagające kierowcę podczas jazdy

Toyota Aygo –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Układy wspomagające kierowcę podczas jazdy

Niżej wymienione układy reagują w sposób automatyczny w różnych sytuacjach drogowych, przyczyniając się do większego bezpieczeństwa jazdy i ułatwiając prowadzenie samochodu.

Należy jednak być świadomym, że systemy te stanowią jedynie uzupełnienie i nie należy nadmiernie polegać na ich działaniu.

ABS (Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)

Przeciwdziała wpadnięciu w poślizg podczas hamowania na śliskiej nawierzchni lub w razie gwałtownego hamowania.

BA (Wspomaganie hamowania awaryjnego)

Funkcja samoczynnie zwiększa siłę hamowania kół w przypadku gwałtownego naciśnięcia na pedał hamulca zasadniczego, które układ rozpozna jako sytuację krytyczną

VSC (Układ stabilizacji toru jazdy) (w niektórych wersjach)

Pomaga uniknąć poślizgu bocznego przy gwałtownym skręcie lub pokonywaniu zakrętu na śliskiej nawierzchni.

TRC (Układ kontroli napędu) (wersje z układem stabilizacji toru jazdy)

Pomaga zachować siłę napędową, nie dopuszczając do utraty przyczepności kół napędowych do podłoża podczas ruszania z miejsca lub przyspieszania na śliskiej nawierzchni.

EPS (Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego)

Wykorzystując silnik elektryczny, zmniejsza wysiłek potrzebny do obracania kierownicy.

Wspomaganie ruszania na pochyłości (wersje z układem stabilizacji toru jazdy)

Zapobiega stoczeniu się pojazdu do tyłu podczas ruszania pod górę o znacznym nachyleniu.

PCS (Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia) (w niektórych wersjach)

Sygnalizacja hamowania awaryjnego

Podczas gwałtownego hamowania, automatycznie włączane są światła awaryjne w sposób pulsacyjny w celu ostrzeżenia kierowców poruszających się z tyłu.

Kiedy działają układy kontroli napędu (TRC)/stabilizacji toru jazdy (VSC)

Lampka sygnalizacyjna poślizgu miga, informując o działaniu układów kontroli napędu (TRC)/stabilizacji toru jazdy (VSC).

Kiedy działają układy kontroli napędu (TRC)/stabilizacji toru jazdy (VSC)


Wyłączanie układu kontroli napędu (TRC)

Gdy samochód ugrzęśnie w błocie, piachu bądś śniegu, układ kontroli napędu (TRC) może ograniczać siłę napędową przekazywaną z silnika na koła. Za pomocą przycisku należy
wyłączyć układ kontroli napędu (TRC), co ułatwi uwolnienie samochodu.

W celu wyłączenia układu kontroli napędu (TRC) należy szybko nacisnąć i puścić wyłącznik układu kontroli napędu "TRC OFF".

Zaświeci się lampka kontrolna wy- łączonego układu kontroli napędu "TRC OFF".

Ponowne naciśnięcie wyłącznika układu kontroli napędu "TRC OFF" włącza układ kontroli napędu (TRC).

Wyłączanie układu kontroli napędu (TRC)


Wyłączenie układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC)

Wyłączenie układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC)


W celu wyłączenia układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) należy przytrzymać wciśnięty wyłącznik układu kontroli napędu "TRC OFF" przez co najmniej 3 sekundy przy zatrzymanym samochodzie.

Zaświecą się lampki kontrolne wyłączonego układu kontroli napędu "TRC OFF" i wyłączonego układu stabilizacji toru jazdy "VSC OFF".* Ponowne naciśnięcie wyłącznika układu kontroli napędu "TRC OFF" włącza oba układy.

*: W wersji z układem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, układy przedkolizyjnego wspomagania hamowania i przedkolizyjnego automatycznego hamowania są również wyłączone. Zaświeci się lampka ostrzegawcza układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia.

Odgłosy i wibracje powodowane przez układy zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), wspomagania hamowania awaryjnego (BA), kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC)

Po uruchomieniu silnika lub bezpośrednio po ruszeniu z miejsca, może być słyszalny charakterystyczny odgłos dobiegający od strony komory silnika.

Nie jest on oznaką usterki któregokolwiek z tych układów.

Pracy tych układów towarzyszą wymienione poniżej objawy. Żaden z nich nie jest objawem usterki.

Odgłos pracy układu EPS (elektrycznego wspomagania układu kierowniczego)

Podczas obracania kierownicą może być słyszalny dświęk (warkot) pracy silnika elektrycznego. Nie jest on oznaką usterki układu.

Automatyczne ponowne włączenie układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC)

Jeżeli układy kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) są wyłączone, układy te zostaną automatycznie ponownie włączone w następujących sytuacjach:

Zmniejszona efektywność działania wspomagania w układzie kierowniczym

W przypadku wykonywania przez dłuższy czas częstych ruchów kierownicą następuje chwilowe obniżenie siły wspomagania w układzie kierowniczym, w celu uniknięcia przegrzania układu wspomagającego. W tym stanie kierownica może stawiać zwiększony opór. Należy wtedy zaprzestać intensywnych manewrów kierownicą lub zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Po około 10 minutach układ powinien powrócić do normalnego stanu.

Warunki działania wspomagania ruszania na pochyłości

Wspomaganie ruszania na pochyłości będzie działać, kiedy zostaną spełnione cztery poniższe warunki:

Samoczynne przerwanie działania wspomagania ruszania na pochyłości

Wspomaganie ruszania na pochyłości przestanie działać w następujących sytuacjach:

Warunki działania sygnału hamowania awaryjnego

Sygnał hamowania awaryjnego zostanie uruchomiony, kiedy zostaną spełnione trzy poniższe warunki:

Samoczynne przerwanie działania sygnału hamowania awaryjnego

Sygnał hamowania awaryjnego przestanie działać w następujących sytuacjach:


Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) nie działa skutecznie, gdy

Droga hamowania przy działającym układzie zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) może być dłuższa niż normalnie

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) nie jest przeznaczony do skracania drogi hamowania. W szczególności w niżej wymienionych warunkach należy utrzymywać bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu:

Układ kontroli napędu (TRC) nie działa skutecznie, gdy

Na śliskiej nawierzchni, mimo działającego układu kontroli napędu (TRC), może nie być możliwe utrzymanie kierunku jazdy i płynne przyspieszanie.

Samochód należy prowadzić szczególnie ostrożnie w warunkach, w których może zachowywać się niestabilnie, tracąc możliwość płynnego przyspieszania.

Wspomaganie ruszania na pochyłości nie działa skutecznie, gdy

Gdy zadziała układ stabilizacji toru jazdy (VSC)

Miga lampka sygnalizacyjna poślizgu. Samochód należy zawsze prowadzić z zachowaniem rozwagi. Nieostrożna jazda może doprowadzić do wypadku.

Szczególną ostrożność należy zachować, gdy miga lampka sygnalizacyjna poślizgu.

Gdy układy kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) są wy- łączone

W takich warunkach samochód należy prowadzić szczególnie ostrożnie z dostosowaniem odpowiedniej prędkości do panujących warunków. W celu zachowania stabilności toru jazdy oraz odpowiedniego przyspieszania bez wyraśnej potrzeby nie należy wyłączać układów kontroli napędu (TRC)/stabilizacji toru jazdy (VSC).

Wymiana opon

Na wszystkich kołach powinny być założone opony jednakowego rozmiaru, jednakowej marki oraz o takim samym wzorze bieżnika i nośności. We wszystkich powinno być prawidłowe ciśnienie.

Założenie niejednakowych opon może spowodować wadliwe działanie układów zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC).

Wymieniając opony lub koła, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Prawidłowy stan opon i zawieszenia

Używanie opon w jakikolwiek sposób wadliwych oraz modyfikacje układu zawieszenia mają negatywny wpływ na układy wspomagające kierowcę podczas jazdy i w konsekwencji mogą doprowadzić do ich awarii.

Wyłączanie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

W celu wyłączenia układu należy nacisnąć wyłącznik układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start". W celu wyłączen ...

Wskazówki dotyczące jazdy

Użytkowanie samochodu w warunkach zimowych Przed rozpoczęciem jazdy w warunkach zimowych należy wykonać niezbędne zabiegi przygotowawcze i czynnośc ...

Zobacz tez:

Położenia skrzyni biegów
P. Położenie parkingowe Zabezpiecza zaparkowany pojazd przed stoczeniem. Skrzynię biegów przełączać w położenie P jedynie w stojącym pojeździe. Blokada parkingowa nie służy jako hamulec podczas parkowania. ...

Masa pojazdu
Niniejszy dział pomoże przy właściwym załadowaniu pojazdu i/lub przyczepy tak, by masa załadowanego pojazdu mieściła się w wartościach znamionowych modelu, wraz z przyczepą lub bez niej. Poprawne załadowanie pojazdu zapewni przywr&o ...

Automatyczne światła do jazdy
jest preferowanym położeniem włącznika świateł. Światło jest automatycznie przełączane odpowiednio do jasności otoczenia (wyjątek: utrudnienia widoczności spowodowane warunkami atmosferycznymi, np. mgła, śnieg): ...

Samochody