Toyota Aygo: Wyłączanie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Toyota Aygo –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Ogranicznik prędkości jazdy –> Wyłączanie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

W celu wyłączenia układu należy nacisnąć wyłącznik układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

W celu wyłączenia układu należy nacisnąć wyłącznik układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Zaświeci się lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Przy każdym zatrzymaniu samochodu, mimo wciśnięcia pedału sprzęgła, praca silnika nie zostanie wstrzymana

Wyłączanie układu wstrzymywania pracy silnika


Ponowne wciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie aktywności układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Wciśnięcie wyłącznika układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" przy zatrzymanym samochodzie

Warunki działania

Układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" działa przy zachowaniu następujących warunków:

W następujących warunkach praca silnika może nie zostać wstrzymana przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start". Nie świadczy to jednak o uszkodzeniu układu.

Jeżeli warunki te poprawią się, układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" zacznie wstrzymywać pracę silnika i uruchamiać silnik przy następnym zatrzymaniu samochodu.

W następujących warunkach praca silnika może zostać wznowiona, nawet jeżeli pedał sprzęgła nie zostanie wciśnięty.

W następujących warunkach włączenie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" może trwać dłużej niż normalnie.

Automatyczne włączenie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Wersje z mechanicznym kluczykiem: Nawet gdy układ został wyłączony wy- łącznikiem układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", zostanie on ponownie włączony po przestawieniu wyłącznika zapłonu w pozycję "LOCK", a następnie w pozycję "START".

Wersje z elektronicznym kluczykiem: Nawet gdy układ został wyłączony wy- łącznikiem układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", zostanie on ponownie włączony po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego, a następnie uruchomieniu silnika.

Zabezpieczenia układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Wersje z mechanicznym kluczykiem: System audio, przy odtwarzaniu dświęków z dużą mocą, może zostać wyłączony przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", w celu utrzymania właściwego poziomu ładowania akumulatora.

Aby ponownie włączyć system audio, należy wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK", a następnie w pozycję "ACC" lub "ON".

Wersje z elektronicznym kluczykiem: System audio, przy odtwarzaniu dświęków z dużą mocą, może zostać wyłączony przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", w celu utrzymania właściwego poziomu ładowania akumulatora.

Aby ponownie włączyć system audio, należy przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony, a następnie stan ACCESSORY lub IGNITION ON.

Wspomaganie układu kierowniczego

Po wstrzymaniu pracy silnika przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" opór podczas obracania kierownicą może być większy w porównaniu z oporem podczas jazdy.

Pokrywa silnika

Praca silnika nie zostanie wznowiona przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" lub przez funkcję automatycznego uruchamiania silnika, jeżeli pokrywa silnika została uniesiona przy wyłączonym przez układ silniku. Silnik można uruchomić przyciskiem rozruchu lub wyłącznikiem zapłonu.

Warunki odpowiednie do korzystania z układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Układu należy używać podczas chwilowego zatrzymania samochodu na czerwonym świetle, skrzyżowaniu itp. Podczas zatrzymania samochodu na dłuż- szy czas należy całkowicie wyłączyć silnik.

Sygnał ostrzegawczy układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Jeżeli silnik został wyłączony przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", w następujących warunkach rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i zacznie migać lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Oznacza to, że praca silnika została jedynie wstrzymana przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" i nie został on całkowicie wyłączony.

Jeżeli lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" stale miga

Może to świadczyć o uszkodzeniu układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start". Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Jeżeli przednia szyba uległa zaparowaniu przy wstrzymanej pracy silnika przez układ "Stop & Start"

Jeżeli przednia szyba często ulega zaparowaniu, należy wyłączyć układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Wyświetlacz czasu działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" oraz całkowitego czasu działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Wymiana akumulatora

Zamontowany w samochodzie akumulator jest odpowiedni dla układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start". Podczas wymiany należy zastosować akumulator dokładnie takiego samego typu i o takich samych parametrach.

Szczegółowe informacje posiadają autoryzowane stacje obsługi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty.


Podczas działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"


Aby zapewnić prawidłową pracę układu

Jeżeli wystąpi którakolwiek z poniżej opisanych sytuacji, układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" może nie działać prawidłowo. Należy wtedy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Wstrzymywanie pracy silnika "Stop & Start"

Układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" zatrzymuje silnik i uruchamia go ponownie, w zależności od pozycji pedału sprzęgła, w celu zatr ...

Układy wspomagające kierowcę podczas jazdy

Niżej wymienione układy reagują w sposób automatyczny w różnych sytuacjach drogowych, przyczyniając się do większego bezpiecze ...

Zobacz tez:

Regulacja poboru powietrza
Używana jest w celu wyboru dopływu świeżego powietrza lub recyrkulacji powietrza w kabinie. aby wybrać tryb poboru, należy wcisnąć odpowiedni przycisk. Recyrkulacja powietrza Jeżeli włączony jest tryb recyrkulacji powietrza, zapali ...

Regulacja obrotów dmuchawy
Można ustawić żądaną prędkość obrotową dmuchawy, obracając pokrętło regulacji obrotów dmuchawy. Im większa prędkość obrotowa dmuchawy, tym więcej powietrza jest dostarczane do wnętrza pojazdu. ...

Rozsuwanie okna dachowego
W celu otwarcia okna dachowego należy pociągnąć w tył dźwignię sterowania oknem dachowym. W celu zamknięcia okna dachowego należy popchnąć w przód dźwignię sterowania oknem dachowym. Automatyczne otwieranie aby otwo ...

Samochody