Hyundai i10: Licznik przebiegu/komputer pokładowy (opcja)

Hyundai i10 –> Cechy samochodu Hyundai –> Lusterka –> Wskaźniki –> Licznik przebiegu/komputer pokładowy (opcja)

Licznik przebiegu/komputer pokładowy (opcja)


Komputer pokładowy jest to urządzenie sterowane mikroprocesorem, wyświetlające informacje związane z jazdą samochodu, gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu oN. Wszystkie zapamiętane informacje związane z jazdą samochodu (z wyjątkiem przebiegu) są kasowane po odłączeniu akumulatora.

Naciśnięcie przycisku na krócej niż 1 sekundę powoduje wybieranie trybów w następujący sposób:


Dzienny licznik przebiegu (km)

Dzienny licznik przebiegu (km)


TRIP a: licznik przebiegu a

TRIP b: licznik przebiegu b

W tym trybie wskazywany jest całkowity przebieg samochodu od czasu ostatniego wyzerowania licznika.

Zakres dziennego licznika przebiegu wynosi od 0,0 do 9999,9 km. Wciśnięcie przycisku RESET na dłużej niż sekundę, w czasie gdy wyświetlany jest dzienny przebieg, zeruje wskazania tego licznika (0,0).

Możliwy przebieg przy wykorzystaniu paliwa posiadanego w zbiorniku paliwa (opcja) (km)

Możliwy przebieg przy wykorzystaniu paliwa posiadanego w zbiorniku paliwa (opcja) (km)


W trybie tym wyświetlany jest przybliżony możliwy przebieg przy wykorzystaniu paliwa ze zbiornika oraz ilość paliwa dostarczanego do silnika. gdy pozostała odległość będzie mniejsza niż 50 km, wyświetlany jest symbol "---".

Zakres dziennego licznika przebiegu wynosi od 50 do 999 km.

Średnie zużycie paliwa (opcja) (l/100 km)

Średnie zużycie paliwa (opcja) (l/100 km)


W tym trybie obliczane jest średnie zużycie paliwa na podstawie zużytego paliwa i przebiegu od czasu ostatniego zerowania wskazań. Całkowita ilość zużytego paliwa obliczana jest na podstawie wartości chwilowych zużycia paliwa przez silnik. W celu uzyskania dokładnych wskazań należy przejechać samochodem odległość ponad 300 m.

Przyciśnięcie przycisku RESET na dłużej niż sekundę, w czasie gdy wyświetlane jest średnie zużycie paliwa, powoduje wyzerowanie tych wskazań (--.-).

Chwilowe zużycie paliwa (opcja) (l/100 km)

Chwilowe zużycie paliwa (opcja) (l/100 km)


W tym trybie obliczane jest chwilowe zużycie paliwa w ciągu ostatnich kilku sekund.

UWAGA

Średnia prędkość (km/h)

Średnia prędkość (km/h)


W tym trybie obliczana jest średnia prędkość samochodu od czasu ostatniego wyzerowania tej wartości.

Przy pracującym silniku średnia prędkość obliczana jest nadal, nawet w nieruchomym pojeździe.

Przyciśnięcie przycisku RESET na dłużej niż sekundę, w czasie gdy wyświetlana jest średnia prędkość, powoduje wyzerowanie tych wskazań (----).

Czas jazdy (opcja)

Czas jazdy (opcja)


W tym trybie wyświetlany jest całkowity czas podróży, jaki upłynął od ostatniego zerowania czasu jazdy.

Przy pracującym silniku czas jazdy zwiększa się nadal, nawet jeżeli samochód się nie porusza.

Zakres licznika czasu jazdy wynosi od 0:00 do 99:59.

Przyciśnięcie przycisku RESET na dłużej niż sekundę, w czasie gdy wyświetlany jest czas jazdy, powoduje wyzerowanie tych wskazań (0:00).

Włącznik/wyłącznik trybu ECO (opcja)

Włącznik/wyłącznik trybu ECO (opcja)


W tym trybie można włączyć lub wyłączyć lampkę kontrolną ECo w zestawie wskaźników.

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku RESET przez dłużej niż 1 sekundę przy włączonym trybie ECo spowoduje wyświetlenie komunikatu ECo oFF i wyłączenie lampki kontrolnej ECo podczas jazdy.

aby ponownie włączyć lampkę kontrolną ECo, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET przez dłużej niż 1 sekundę przy wyłączonym trybie ECo (na ekranie zostanie wyświetlony komunikat ECo oN).

Przypomnienie o zbliżającym się przeglądzie

Przypomnienie o zbliżającym się przeglądzie


Po włączeniu zapłonu wyświetlana jest informacja o tym, ile kilometrów lub dni pozostało do najbliższego przeglądu okresowego.

Jeśli do najbliższego przeglądu okresowego pozostało mniej niż 1500 km albo 30 dni, to komunikat jest wyświetlany przez 4 sekundy i towarzyszy mu pojedynczy dźwięk ostrzegawczy - następnie wyświetlacz wraca do ostatniego trybu komputera pokładowego.

Naciśnięcie przycisku TRIP w ciągu 4 sekund wyświetlania komunikatu spowoduje natychmiastowe przywrócenie poprzedniego trybu.

Przypomnienie o konieczności wykonania przeglądu

Przypomnienie o konieczności wykonania przeglądu


Jeśli któraś z wartości (czas lub odległość) osiągnie "0", to dodatkowo pojawia się symbol klucza pulsujący raz na sekundę.

Kasowanie przypomnienia o przeglądzie

Kasowanie przypomnienia o przeglądzie


Użytkownik może wyzerować informacje o przebiegu i czasie od ostatniego przeglądu stosując specjalną kombinację przycisków.

(1) Podczas postoju przejść do przypomnienia o przeglądzie na wyświetlaczu.

(2) Nacisnąć przycisk RESET i przytrzymać go dłużej niż 5 sekund, aż wartości kilometrów i dni zaczną migać (1 raz na sekundę).

(3) Ponownie nacisnąć przycisk RESET i przytrzymać go dłużej niż 1 sekundę, aby wyzerować te wartości. (Jeśli przycisk RESET nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 sekund lub nastąpi przejście do innego tryby komputera pokładowego, to miganie ustanie i wartości nie zostaną wyzerowane.)

Wyłączenie przypomnienia o przeglądzie

Wyłączenie przypomnienia o przeglądzie


Jeśli przypomnienie o przeglądzie zostanie wyłączone, to nie będzie pojawiać się na wyświetlaczu komputera pokładowego.

Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi hYUNdaI.

Włączenie przypomnienia o przeglądzie

Włączenie przypomnienia o przeglądzie


Po włączeniu przypomnienia o przeglądzie pojawi się ono, gdy do najbliższego przeglądu okresowego pozostało mniej niż 1500 km albo 30 dni. będzie wyświetlane przez 4 sekundy, a następnie zniknie.

Lampka ostrzegawcza oblodzenia nawierzchni (opcja)

ostrzega kierowcę przed możliwością oblodzenia. lampka ostrzegawcza (oraz wskaźnik temperatury zewnętrznej) miga 10 razy, a następnie z ...

Lampki ostrzegawcze i kontrolne

Wszystkie lampki ostrzegawcze sprawdzane są przez obrócenie kluczyka zapłonu w położenie oN (bez uruchamiania silnika). Jeżeli jakakolwiek lampka ...

Zobacz tez:

Warunki uniemożliwiające działanie układu wspomagającego parkowanie tyłem
Układ wspomagania parkowania tyłem może nie zadziałać, gdy:  Na czujniku zamarzła woda. (Będzie on działał normalnie, gdy wilgoć zostanie usunięta).  Czujnik został pokryty materiałami obcymi, takimi jak śni ...

Panel obsługi automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC (2 strefowej)
Ustawianie temperatury z lewej strony Automatyczne sterowanie klimatyzacją Odszranianie szyby przednie Zwiększanie intensywności nawiewu Ustawianie rozdziału nawiewu powietrza Wyświetlacz Włączanie lub wyłączanie cyrkulacji powietrza ...

Środki ostrożności dla bezpieczeństwa odnoszące się do gazu LPG
 Tankować tylko do poziomu 80% napełnienia zbiornika gazu.  Nie należy usuwać zaworu w celu umożliwienia większego poziomu napełnienia zbiornika gazu. Jeśli do zbiornika zatankujesz więcej paliwa, niż dozwolona objęto ...

Samochody