Kia Picanto: Przycisk start/stop silnika

Kia Picanto –> Jazda samochodem –> Przycisk start/stop silnika

Podświetlany przycisk START/STOP SILNIKA

Podświetlany przycisk START/STOP SILNIKA


Za każdym otwarciem przednich drzwi przycisk START/STOP SILNIKA będzie podświetlony dla wygody kierowcy.

Podświetlenie zgaśnie po około 30 sekundach od zamknięcia drzwi.

Położenie OFF (Wyłączony) ustawienia przycisku START/STOP SILNIKA

OFF


Aby wyłączyć silnik (pozycja START/RUN) lub zasilanie samochodu (pozycja ON), zatrzymaj pojazd, a następnie naciśnij przycisk ENGINE START/STOP.

Aby wyłączyć silnik (pozycja START/RUN) lub zasilanie samochodu (pozycja ON), należy nacisnąć przycisk START/STOP SILNIKA, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P (Parkowanie).

Jeżeli wciśnie się przycisk START/STOP SILNIKA bez przełożenia dźwigni zmiany biegów w położenie P (Parkowanie), przycisk START/STOP SILNIKA nie zmieni swojego położenia do pozycji OFF, ale do pozycji ACC.

Dodatkowo, gdy przycisk ENGINE START/STOP znajduje się w pozycji OFF, po otwarciu drzwi kierowcy, kierownica nie zostanie zablokowana i będzie słychać dźwięk gongu ostrzegawczego. W takiej sytuacji, zamknij drzwi. Wówczas nastąpi zablokowanie kierownicy i zaniknie dźwięk gongu ostrzegawczego.

Jeżeli kierownica nie zostanie prawidłowo zablokowana po otwarciu drzwi kierowcy, rozlegnie się sygnał gongu ostrzegawczego. Należy spróbować ponownie zablokować kierownicę. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, samochód musi być skontrolowany przez autoryzowanego dealera Kia.

Ponadto, gdy przycisk START/STOP SILNIKA znajdzie się w położeniu OFF po otwarciu drzwi kierowcy, kierownica nie zostanie zablokowana i rozlegnie się sygnał gongu ostrzegawczego. W takim przypadku należy zamknąć drzwi.

Wówczas kierownica zostanie zablokowana i sygnał gongu ostrzegawczego zaniknie.

UWAGA Jeżeli kierownica nie daje się prawidłowo odblokować, przycisk START/STOP SILNIKA nie działa.

Należy go nacisnąć obracając kierownicą w lewo i w prawo, by zwolnić naprężenie.

OSTROŻNIE Wyłącznik (START/RUN) silnika lub zasilanie samochodu (ON) można wyłączyć tylko wówczas, gdy pojazd nie jest w ruchu. W sytuacjach awaryjnych, gdy pojazd jest w ruchu, można wyłączyć silnik i przełączyć wyłącznik do położenia ACC, naciskając przycisk START/STOP SILNIKA dłużej niż przez 2 sekundy lub kolejno 3 razy w ciągu 3 sekund. Jeżeli pojazd nadal się porusza, można ponownie uruchomić silnik bez naciskania pedału hamulca poprzez naciśnięcie przycisku START/STOP SILNIKA przy dźwigni zmiany biegów w położeniu N (Neutralne).

ACC (Akcesoria)


Wciśnij przycisk ENGINE START/STOP, gdy znajduje się on w położeniu OFF, bez wciskania pedału sprzęgła.

Naciśnij przycisk START/STOP SILNIKA, gdy znajduje się w położeniu OFF, bez naciskania pedału hamulca. Kierownica zostaje odblokowana i można korzystać z urządzeń elektrycznych. Jeżeli przycisk START/STOP SILNIKA znajduje się w położeniu ACC dłużej niż przez 1 godzinę, przycisk zostaje wyłączony automatycznie, by zapobiec rozładowaniu się akumulatora.

ON


Wciśnij przycisk ENGINE START/STOP, gdy znajduje się on w położeniu ACC, bez wciskania pedału sprzęgła.

Naciśnij przycisk START/STOP SILNIKA, gdy znajduje się w położeniu ACC, bez naciskania pedału hamulca. Przed uruchomieniem silnika można sprawdzić działanie lampek ostrzegawczych. Nie należy zostawiać przycisku START/STOP SILNIKA w położeniu ON przez dłuższy czas. Może to spowodować rozładowanie akumulatora, gdyż silnik nie pracuje.

START/RUN


Aby włączyć silnik, należy nacisnąć pedał sprzęgła i pedał hamulca, następnie przycisk ENGINE START/STOP przy dźwigni zmiany biegów ustawionej w położeniu N (Luzu).

Aby uruchomić silnik, należy wcisnąć pedał hamulca i przycisk START/STOP SILNIKA, przy ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Parkowanie) lub N (Neutralne). Dla własnego bezpieczeństwa silnik powinno się uruchamiać przy ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Parkowanie).

UWAGA Jeżeli wciśnie się przycisk START/STOP SILNIKA bez naciśnięcia pedału hamulca, w przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów, silnik nie da się uruchomić, a przycisk START/STOP SILNIKA będzie się zmieniać w następujący sposób: OFF ➔ACC ➔ ON ➔ OFF lub ACC

UWAGA Pozostawienie przycisku START/STOP SILNIKA przez dłuższy czas w położeniu ACC lub ON spowoduje rozładowanie akumulatora.

OSTRZEŻENIE
  •  Nie wolno naciskać przycisku START/STOP SILNIKA, gdy pojazd jest w ruchu. Mogłoby to spowodować utratę panowania nad pojazdem i nad hamulcami, co może być przyczyną wypadku.
  •  Blokowanie kolumny kierownicy przed kradzieżą nie zastępuje hamulca postojowego. Przed opuszczeniem siedzenia kierowcy należy zawsze pamiętać, by ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P (Parkowanie), całkowicie zaciągnąć hamulec postojowy i wyłączyć silnik. Jeżeli nie zastosuje się tych środków ostrożności, samochód może nagle i niespodziewanie ruszyć.
  • Nie wolno sięgać do przycisku START/STOP SILNIKA lub innych przełączników poprzez koło kierownicy kiedy pojazd jest w ruchu. Obecność ręki w tym miejscu może spowodować utratę panowania nad pojazdem, wypadek i poważne obrażenia ciała lub śmierć.
  •  W pobliżu siedzenia kierowcy nie należy umieszczać żadnych ruchomych przedmiotów, które podczas jazdy mogłyby utrudniać kierowcy prowadzenie samochodu i być przyczyną wypadku.

Położenia kluczyka zapłonowego

Położenia wyłącznika zapłonu LOCK Aby utrudnić kradzież, blokowana jest kierownica samochodu. Kluczyk zapłonu może zostać ...

Uruchamianie silnika

OSTRZEŻENIE  Podczas prowadzenia pojazdu należy nosić odpowiednie do tego celu obuwie. Nieodpowiednie buty (na wysokim obcasie, buty do ...

Zobacz tez:

Napinacze pasów bezpieczeństwa
Samochód wyposażony jest w napinacze pasów bezpieczeństwa miejsc przednich, które w przypadku gwałtownego zderzenia czołowego zapewniają dokładne przyleganie taśmy pasa do ciała pasażera, zanim rozpocznie się akcja przytrzy ...

Spryskiwacze przedniej szyby
W położeniu oFF (o) lekko pociągnąć dźwignię do siebie, aby spryskać płynem przednią szybę i włączyć wycieraczki na 1-3 cykle. Użyć tej funkcji w przypadku zabrudzenia przedniej szyby. Szyba będzie sprysk ...

Menu Nawigacja
Wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych W menu Navi na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać wskazówki nawigacyjne. Szczegółowe informacje na temat nawigacji znajdują się w oddzielnej instrukcji obsługi systemu multimedialnego ...

Samochody