Mercedes-Benz Klasa A: Działanie funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera

Mercedes-Benz Klasa A –> Bezpieczeństwo –> Bezpieczeństwo pasażerów –> Automatyczne wyłączanie poduszki powietrznej pasażera –> Działanie funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera

Działanie funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera


 1. Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG ON
 2. Lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF

Na podstawie lampek kontrolnych można rozpoznać, czy poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona lub aktywna.

 • System wykonuje autotest.
 • Lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG OFF oraz PASSENGER AIR BAG ON muszą się równocześnie świecić przez około sześć sekund.
  Następnie lampki kontrolne sygnalizują status poduszki powietrznej pasażera.
  Po wyłączeniu lampki kontrolnej PASSENGER AIR BAG ON, tylko lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF pokazuje status poduszki powietrznej pasażera. Lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF może się świecić przez cały czas lub być wyłączona.
  Jeśli status poduszki powietrznej
  Jeśli status poduszki powietrznej pasażera zmieni się podczas jazdy, w zestawie wskaźników wyświetlany jest komunikat dotyczący poduszki powietrznej . W przypadku zajętego fotela pasażera należy zawsze zwracać uwagę na lampkę kontrolną PASSENGER AIR BAG OFF. Przed oraz podczas jazdy należy zwracać uwagę na prawidłowy status poduszki powietrznej pasażera.
  Jeżeli fotel pasażera jest zajęty, osoba na nim siedząca musi

  Jeśli pasażer nie przestrzega powyższych zasad, może to mieć wpływ na działanie funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera, np. ponieważ pasażer

  Poduszka powietrzna pasażera w wyniku takiego lub podobnego działania może zostać błędnie wyłączona. W tym przypadku lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się stale. W takiej sytuacji w razie wypadku nie dojdzie do aktywacji poduszki powietrznej pasażera.

  OSTRZEŻENIE

  Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się, poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. W razie wypadku nie dochodzi do jej aktywacji i nie może zapewnić przewidzianej ochrony. Osoba siedząca na fotelu pasażera może stykać się np. w elementami wnętrza pojazdu, w szczególności jeśli siedzi zbyt blisko tablicy rozdzielczej. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

  W przypadku zajętego fotela należy zawsze upewnić się, że

  Przed oraz podczas jazdy należy zwracać uwagę na prawidłowy status poduszki powietrznej pasażera.

  Jeśli dziecko jest zabezpieczone na foteliku dziecięcym, zamontowanym tyłem do kierunku jazdy, a lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF jest wyłączona, w razie wypadku może być aktywowana poduszka powietrzna pasażera. Poduszka powietrzna może uderzyć dziecko. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!
  W takim wypadku należy zawsze upewnić się, czy poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. Lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF musi się świecić.

  Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF pozostaje wyłączona, na fotelu pasażera nie należy montować fotelika dziecięcego, ustawionego tyłem do kierunku jazdy. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale "Problemy z funkcją automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera

  Ostrzeżenie 

  Jeśli na fotelu pasażera jest przewożone dziecko w foteliku dziecięcym zwróconym przodem do kierunku jazdy i fotel jest ustawiony zbyt blisko tablicy rozdzielczej, w razie wypadku dziecko może

  Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!
  Przesunąć fotel pasażera maksymalnie do tyłu i całkowicie obniżyć głębokość poduszki fotela. Należy przy tym stale zwracać uwagę na prawidłowy przebieg pasa bezpieczeństwa od wylotu pasa bezpieczeństwa do prowadnicy pasa bezpieczeństwa w foteliku dziecięcym. Taśma pasa bezpieczeństwa musi przebiegać od wylotu pasa bezpieczeństwa do przodu i na dół. W razie potrzeby ustawić odpowiednio wylot pasa bezpieczeństwa oraz fotel pasażera. Należy zawsze przestrzegać również informacji na temat odpowiedniego montażu fotelika dziecięcego zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji montażu producenta fotelika.

  Należy zawsze przestrzegać również szczególnych informacji dotyczących pojazdu i związanych z dogodnym ustawieniem fotelika dziecięcego

  Gdy funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera stwierdzi, że

  Przesunąć fotel pasażera maksymalnie do tyłu. Należy zawsze przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Fotelik dziecięcy na fotelu pasażera"   oraz "Odpowiedni montaż fotelika dziecięcego"  . Alternatywnie fotelik dziecięcy można montować na odpowiednim fotelu tylnym.

  Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF jest wyłączona, przesunąć fotel pasażera maksymalnie do tyłu. Alternatywnie osoba o niewielkim wzroście może usiąść na fotelu tylnym.

  Jeśli lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF świeci się, osoba o niewielkim wzroście nie powinna korzystać z fotela pasażera.

  Fotel pasażera jest zajęty przez osobę dorosłą lub osobę o odpowiedniej posturze, lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG OFF wyłącza się po autoteście systemu. Sygnalizuje to włączenie poduszki powietrznej pasażera.

  Jeśli w pojeździe przewożone jest dziecko, należy koniecznie przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Dziecko w pojeździe"

  Jeśli występuje usterka funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera, równocześnie świecą się lampka ostrzegawcza układu zabiegającego przed skutkami wypadków
  w zestawie wskaźników oraz lampka kontrolna PASSENGER AIR BAG. W takim przypadku poduszka powietrzna jest wyłączona i nie zostanie aktywowana w razie wypadku. Niezwłocznie zlecić kontrolę i naprawę funkcji automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera w fachowym serwisie. Firma Daimler AG zaleca skorzystanie z usług ASO Mercedes-Benz.
  Jeśli fotel pasażera, pokrowiec lub tapicerka są uszkodzone, należy zlecić wykonanie koniecznych prac w fachowym serwisie. Firma Daimler AG zaleca skorzystanie z usług ASO Mercedes-Benz.
  Ze względów bezpieczeństwa Mercedes-Benz zaleca stosowanie wyłącznie fotelików dziecięcych sprawdzonych i dopuszczonych przez Mercedes-Benz w połączeniu z funkcją automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera.

  Wprowadzenie

  W celu rozpoznania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera funkcja automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera klasyfikuje osobę siedz ...

  Autotest systemu

  Ostrzeżenie  NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli po autoteście systemu nie świecą się obie lampki kontrolne PASSENGER AIR BAG OFF i PASSENGER A ...

  Zobacz tez:

  Gdy nie można przestawić dświgni skrzyni biegów (wersje z mechaniczną skrzynią biegów z funkcją automatycznej zmiany przełożeń)
  Jeżeli mimo naciśnięcia pedału hamulca zasadniczego dśwignia skrzyni biegów pozostaje unieruchomiona, mogła wystąpić awaria mechanizmu blokady dświgni (zabezpieczającego przed przestawieniem jej w sposób przypadkowy). Samochód ...

  Reg. Godziny (regulacja zegara)
  Godzinę ustawia się za pośrednictwem wyświetlacza wielofunkcyjnego.  Po naciśnięciu przycisku MENU na wyświetlaczu pojawią się dwa podmenu: "Godzina" i "Format".  Aby przechodzić z jednego podmenu do drugiego, należy ...

  Włącznik świateł
  Obsługa Lewe światło parkingowe Prawe światło parkingowe Światła postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i podświetlenie zest ...

  Samochody