Mercedes-Benz Klasa A: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa A –> Usuwanie awarii –> Akumulator (pojazd) –> Ważne zasady bezpieczeństwa

Do prac przy akumulatorze, takich np. jak demontaż lub montaż, konieczne są narzędzia specjalne i fachowa wiedza. W związku z tym wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie.

Ostrzeżenie 

Niefachowo wykonane prace przy akumulatorze mogą prowadzić np. do zwarcia. W wyniku tego może dojść do ograniczeń działania ważnych układów bezpieczeństwa, np. oświetlenia, układu ABS (układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania) lub ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy). Bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu może być ograniczone.
W wyniku tego można utracić kontrolę nad pojazdem, np.:
Istnieje ryzyko wypadku!
W przypadku zwarcia lub podobnego zdarzenia należy skontaktować się niezwłocznie z fachowym serwisem. Nie jechać dalej. Dlatego wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie.

Szczegółowe informacje dotyczące ABS   i ESP

Ostrzeżenie 

Rozładowanie elektrostatyczne może prowadzić do powstawania iskier i w wyniku tego łatwopalna mieszanka gazów wydobywających się z akumulatora może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
Bezpośrednio przed dotknięciem akumulatora nie należy dotykać metalowego nadwozia, aby zredukować występujące rozładowanie elektrostatyczne.
Podczas ładowania akumulatora oraz korzystania z funkcji awaryjnego uruchamiania silnika może powstawać łatwopalna mieszanina gazów.
Należy unikać naładowania elektrostatycznego akumulatora i kierowcy. Naładowanie elektrostatyczne powstaje np.

Ostrzeżenie 

W czasie ładowania akumulator wytwarza wodór. W przypadku zwarcia lub iskry wodór może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Elektrolit jest żrący. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nie wdychać gazów wydzielanych przez akumulator. Nie nachylać się nad akumulatorem. Przechowywać akumulatory z dala od dzieci. Elektrolit należy natychmiast spłukać dużą ilością czystej wody i niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej.

Ochrona środowiska


Baterie zawierają substancje trujące i żrące. Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi. Należy je składować oddzielnie i przekazać do ekologicznej utylizacji.

Baterie należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Rozładowane baterie należy przekazać fachowemu serwisowi lub oddać w punkcie zbiórki zużytych baterii.

Wskazówka 

Akumulator należy regularnie sprawdzać w fachowym serwisie.
Należy przestrzegać okresów międzyprzeglądowych podanych w książce serwisowej lub w celu uzyskania informacji na ten temat zwrócić się do fachowego serwisu.

Dlatego wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie. Jeśli w sytuacji wyjątkowej niezbędnie konieczne jest samodzielne odłączenie akumulatora, należy pamiętać, że

Akumulator i osłona bieguna dodatniego muszą być zawsze zamontowane podczas eksploatacji.

Podczas prac przy akumulatorze należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń ochronnych.


Niebezpieczeństwo wybuchu.

Ogień, otwarty płomień i palenie w pobliżu akumulatora jest zabronione. Należy unikać powstawania iskier.

Elektrolit jest żrący. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.
Nosić odpowiednie ubranie ochronne, w szczególności rękawice, fartuch i maskę.
W razie pryśnięcia natychmiast spłukać elektrolit czystą wodą. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Nosić okulary ochronne.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi.

Ze względów bezpieczeństwa producent pojazdów Mercedes-Benz zaleca korzystanie wyłącznie z akumulatorów, które zostały sprawdzone i dopuszczone do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz. Akumulatory te zapewniają maksymalne zabezpieczenie przed wydobywaniem się elektrolitu, aby pasażerowie pojazdu nie zostali poparzeni, jeśli akumulator zostanie uszkodzony podczas wypadku.

Chcąc, by akumulator osiągnął przewidywany okres eksploatacji, należy zwrócić uwagę, aby zawsze był on naładowany w dostatecznym stopniu.
Podobnie jak inne akumulatory, także akumulator pojazdu może się z czasem rozładować, jeśli pojazd nie jest wykorzystywany. W tym przypadku należy zlecić odłączenie akumulatora w fachowym serwisie. Można także podłączyć prostownik zalecany przez producenta pojazdów Mercedes-Benz, w celu podtrzymania ładowania. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z fachowym serwisem.
Jeśli jeżdżą Państwo przeważnie na krótkich dystansach lub jeśli przerwy w użytkowaniu pojazdu są stosunkowo długie, zalecamy częstsze sprawdzanie stopnia naładowania akumulatora. Jeśli pojazd nie będzie eksploatowany przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady w fachowym serwisie.
Jeśli pojazd jest parkowany i korzystanie z odbiorników elektrycznych nie jest konieczne, należy wyjąć kluczyk. Pojazd zużywa wówczas bardzo mało energii i akumulator jest chroniony.
Po przerwie zasilania, np. gdy akumulator był rozładowany, należy

Akumulator (pojazd)

...

Ładowanie akumulatora

OSTRZEŻENIE Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje niebezpie ...

Zobacz tez:

Dodatki specjalne w benzynie
Wskazówka  Eksploatacja silnika z dodatkami do paliwa może prowadzić do uszkodzeń silnika. Dlatego nie należy stosować żadnych dodatków do paliwa. Wyjątek stanowią dodatki stosowane do usuwania i unikania osadów. Do benzyny mog&# ...

Geometria i wyważenie kół
W samochodzie HYUNDai fabrycznie ustawiono geometrię i wyważenie kół, aby zapewnić maksymalny czas eksploatacji i najlepsze ogólne osiągi opon. W większości przypadków nie będzie potrzeby ponownego ustawiania geometrii kó ...

Problemy z wycieraczkami
Problem Możliwe przyczyny/skutki i  rozwiązania Wycieraczki blokują się. Wycieraczki są blokowane, np. przez liście lub śnieg. Nastąpiło wyłączenie silnika wycieraczek. Ze względ&oa ...

Samochody